Lonsdaler in debat met moslima

Gestart door AdamX, 01/04/2005 om 23:39:20

AdamX

Citaat van: m7 op 05/04/2005 om 08:11:35
Een bulldog. Maar bulldoggen (ik heb een zwarte Franse) hebben aanmerkelijk meer innerlijke beschaving en tien keer meer hersencellen.
Ook zijn bulldoggen niet racistisch.  En honden verschillen onderling wel wat meer dan mensen.

gelijk heb je, hoop niet dat ik jou hond ermee heb gekwest om die lonsdaler ermee te vergelijken:)

p.s. een hond is een trouwe vriend
ben zelf ook gek op honden, helaas is dat voor mij hie rin nederland niet mogelijk om een hond te nemen omdat ik vind dat ene hond buiten het huis hoort.

Masja

ik vind honden meestal stupid gedrag vertonen , geef mij maar de katachtigen

AdamX

Citaat van: Masja op 05/04/2005 om 16:48:57
ik vind honden meestal stupid gedrag vertonen , geef mij maar de katachtigen

katten zijnn eigenwijs en koppig net als vrouwen, jullie passen wel goed bij elkaar

Masja

nee, ik vind katten eigengereid en gracieus , en bovendien  luisteren ze nooit, trekken hun eigen plan, hou ik wel van, vooral de big cats zijn prachtig   rrrrrrrrrrrrrr

AdamX

dat zeg ik ook:) heb ook verschillende katten gehad :)

Izwan

'Angst oorzaak racisme bij jongeren'

(Novum) - Angst, onwetendheid en machteloosheid zijn de belangrijkste oorzaken van racisme onder extreemrechtse jongeren. Dat staat in het boek 'Generatie Lonsdale' van journaliste Maaike Homan, dat volgende week verschijnt. Trouw plaatst zaterdag een voorpublicatie van het boek.

Homan trok maandenlang op met de zogenoemde Lonsdale-jongeren. De jongeren vinden dat allochtonen hun banen, huizen en meisjes inpikken, sociale voorzieningen misbruiken en allemaal crimineel zijn. Zij komen aan deze ideeën via internetsites, ouders en politici die extreme uitspraken doen, schrijft de journaliste.

Over het algemeen zijn Lonsdalers volgens Homan niet georganiseerd. Het zouden groepjes vrienden zijn die gemakkelijk uit elkaar vallen en niet politiek actief zijn. Enkele rechts-extreme partijen proberen volgens Homan wel Lonsdale-jongeren aan zich te binden, maar de jongeren zouden zich niet aangetrokken voelen tot de politiek.

In juli vorig jaar kwam de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) met een nota naar buiten waarin stond dat het overgrote deel van de Lonsdale-jongeren geen overtuigend rechts-extremistische ideologie aanhangt. Volgens de AIVD hebben de media de problematiek rond de groep jongeren uitvergroot.


http://www.trouw.nl/laatstenieuws/l...ger
en%27


Izwan

Extreemrechts, net als hun oudersJaap van Donselaar: ‘Er is sprake van een breed geaccepteerde anti-allochtone houding bij de Nederlandse jeugd.

Muiderberg 2004. Een slepende ruzie tussen gabbers en Marokkanen loopt uit de hand als een van de gabbers van zijn vader een pistool meekrijgt en drie Marokkanen neerschiet.

Een culturele veenbrand bedreigt Nederland. Nederlandse jongeren staan steeds vijandiger tegenover allochtone leeftijdgenoten en zij reageren op dezelfde agressieve wijze. Er ontstaan zo autochtone en allochtone kampen die elkaar alleen op straat tegenkomen om een geschil uit te vechten. Ruzietjes op het schoolplein lopen steeds vaker uit op massale etnisch geladen matpartijen. Met internet en sms worden ‘troepen’ opgetrommeld.

Jaap van Donselaar is een instituut. Heel zijn werkzame leven onderzoekt hij al extreemrechts in Nederland. Hij volgde de opkomst en ondergang van Hans Janmaat en diens Centrumpartij en hij analyseerde de komst van Pim Fortuyn en de Leefbaarbewegingen. En nu volgt hij nog steeds de jongeren. Over die jongeren maakt hij zich zorgen.

,,Er is sprake van een breed geaccepteerde anti-allochtone houding bij de Nederlandse jeugd. Misschien voldoet die houding niet aan de strikte eisen die we voor extreemrechts hanteren; maar er is op z’n mist sprake van ver doorgevoerd nationalisme en xenofobie.” De inlichtingendienst AIVD constateerde dat vorig jaar ook al in een onderzoek naar Lonsdalejongeren. Die stonden toen na de moord op Theo van Gogh volop in het nieuws.

Op extreemrechts gedachtegoed kon de geheime dienst de gabbers en jongens in bomberjacks niet betrappen, maar van een afkeer van allochtonen in het algemeen was wel sprake. Tijdens een eigen onderzoek merkte van Donselaar dat autochtone en allochtone jongeren zeker een keer per week ergens in Nederland op de vuist gaan. ,,En ik heb niet de indruk dat dat nu veminderd is. Eerder het tegendeel is waar.” Maar de allochtone jongeren zijn volgens Van Donselaar net zo goed schuldig. ,,Het gaat echt over en weer, alleen weten we minder van allochtone groepen. Maar ze zijn net zo schuldig.”

De vijandige houding van de Nederlandse jongeren wordt volgens Van Donselaar vaak gevoed door de afkeer van extremistische moslims, zoals de leden van de Hofstadgroep. ,,De Nederlandse jongeren voelen zich terecht bedreigd en reageren daar heel heftig op. Zonder onderscheid te maken tussen gematigde en extremistische moslims staan ze meteen vijandig tegenover de hele groep.”

Het is maar de vraag of er sprake is van een jeugdcultuur, zegt Van Donselaar. ,,Ze verzetten zich namelijk niet tegen hun ouders en dat hoort bij een jeugdcultuur. Nu denken de ouders van veel gabbers of andere openlijk rechtse jongeren precies hetzelfde over die zaken.”

Van Donselaar constateert dat er na de moord op Fortuyn een politiek vacuüm ontstond die de ongegeneerde afkeer van vreemdelingen mogelijk maakte. ,,Er was toen even niemand die zei dat niet لlles zomaar vrijelijk kan worden gezegd. Pim was even heilig en voor kritiek was het niet het moment. Maar vergeet niet; Fortuyn heeft zelf ook een aantal uitspraken gedaan die waarschijnlijk strafwaardig waren. Met zijn dood stopte alleen de vervolging.”

En dat vacuüm is volgens Van Donselaar gebleven, want waar jongeren tien jaar geleden het niet in hun hoofd haalden om in skinhead-uitdossing de straat op te gaan, neemt nu bijna niemand meer aanstoot aan hun soldatenkistjes, runetekens en kale kop.

Bezorgdheid over extreemrechts is uit. Veel gedachtegoed van ooit verguisde rechtse voormannen is inmiddels door gevestigde partijen overgenomen en het moslimextremisme is een nieuwe vijand. Een vijand die ook volgens Van Donselaar veel gevaarlijker is in extreemrechts. ,,Maar dan nog is dat geen reden om de gevaren van extreemrechts met drie zinnen af te doen in ambtelijke nota’s.”

Bron: AD.nlIzwan

Onderzoek: Autochtonen willen onmiddelijke deportatie allochtonen

door onze redactie

AMSTERDAM - Nederlanders willen een onmiddelijke deportatie van alle allochtonen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het onderzoeksbureau Rotciv Reseach Center (RRC), dat in opdracht van de VRCN is uitgevoerd.

Uit het inmiddels verwijderde onderzoek dat onder Nederlandse forumleden van maroc.nl is gehouden, blijkt dat niet minder dan 75% van de Nederlandse burgers een onmiddelijke deportatie van alle allochtonen willen, en dat maar liefst 25% liever allochtonen dan joden ziet in Nederland.

Op 4 mei vindt er een spoeddebat plaats om vragen te beantwoorden over het nieuwe onderzoek. Minister-president Balkenende wilde nog niet reageren.

De TelekotsIzwan

woensdag 03 mei 2006

’Elk weekeinde rassenrellen’

Door AXEL VELDHUIJZEN


ROTTERDAM - In Nederland doen zich bijna ongemerkt elke week rassenrelletjes voor. Vooral in de weekeinden vechten groepen autochtone, rechtsextremistische jongeren met allochtone moslim leeftijdgenoten. Dat zegt dr. Jaap van Donselaar, toonaangevend onderzoeker van extreemrechtse groeperingen aan de Universiteit Leiden.

Volgens de cultureel-antropoloog zijn de aanhoudende confrontaties een ’culturele veenbrand’. ,,Er is maar weinig nodig voor escalatie. Ik maak mij daar zorgen over.”

De confrontaties beginnen vaak als kleine ruzies die geregeld uitgroeien tot massale vechtpartijen. Van centraal georganiseerde matpartijen is geen sprake. Het initiatief om met elkaar op de vuist te gaan ligt volgens Van Donselaar de ene keer bij de autochtonen en de andere keer bij de allochtonen. ,,Beide groepen zij net zo schuldig.”

Nederlandse jongeren zien iedere allochtoon als een vertegenwoordiger van extremistische moslims.

Van Donselaar zegt dat er ’duizenden’ Nederlandse jongeren met extreemrechtse sympathieën zijn. Overheden bagateliseren volgens hem de risico’s van extreemrechtse jongeren. ,,Extreemrechts wordt steeds vaker weggemoffeld in de ambtelijke nota’s, terwijl dat niet zou moeten. Alle aandacht moet nu kennelijk gaan naar moslimjongeren die dreigen te radicaliseren.”

De onderzoeker vindt het vreemd dat er in tegenstelling tot tien jaar terug nu veel minder aanstoot wordt genomen aan jongeren die zich openlijk als aanhanger van extreemrechts manifesteren. Van Donselaar ,,Hun ouders treden niet op omdat zij vaak hetzelfde gedachtegoed aanhangen. Maar tien jaar geleden noemden we de vechtpartijen die we nu confrontaties noemen ook nog rassenrellen.”


http://www.ad.nl/binnenland/article313240.eceIzwan

Zomerkamp voor extreemrechtse jongeren om te leren verzet te bieden tegen de staat (#)
ROTTERDAM - Extreemrechtse jongeren leren komende maand in een zomerkamp hoe ze zich ‘actiever kunnen verzetten tegen de staat’. Ook krijgen de cursisten een week lang trainingen in ‘nationalisme’, ‘vaderlandse geschiedenis’ en demonstreren.


Michiel Smit van Nieuw Rechts spreekt in maart 2005 via een megafoon zijn aanhang toe. FOTO PETER HILZ

Op de zomerschool in Noord-Frankrijk wordt gepleit vََr wapenbezit en ‘het recht op zelfverdediging’. Cursisten worden onder meer geworven in neonazistische kringen. De zomerschool is een initiatief van de omstreden politieke partij Nieuw Rechts en het activistische Platform de Krijger. Volgens veiligheidsdienst AIVD grijpt Nieuw Rechts de onvrede onder rechtse jongeren aan om actief nieuwe leden te werven. De AIVD wil niet zeggen of ze het zomerkamp in de gaten houdt. ,,Het zijn natuurlijk geen frisse jongens, maar tot nu bewegen ze zich binnen de democratische grenzen. De vraag is: wanneer overschrijden ze die?’’ zegt een woordvoerster van de AIVD. De organisatoren verwachten twintig jonge deelnemers, die worden klaargestoomd in rechtsradicaal gedachtegoed.

Het zomerkamp moet een ‘kweekvijver worden van nieuw politiek talent’, stelt Michiel Smit, de voorman van Nieuw Rechts. ,,Na terugkomst in Nederland is het de bedoeling dat de cursisten gedreven onze ideeën gaan uitdragen.’’ Hoogleraar strafrecht Theo de Roos ziet in de kampen overeenkomsten met huiskamerbijeenkomsten van radicale moslims. Deze ontmoetingen zorgden voor radicalisering bij moslim- fundamentalisten. ,,We hebben het ook hier over fundamentalistisch gedachtegoed. Het groepsproces versterkt het gevaar. Deze jongens zien zichzelf als de uitverkorenen, de voorlopers. Zij zullen straks zelf willen rekruteren, precies zoals radicale moslims dat ook doen. De AIVD en justitie doen er goed aan dit scherp in de gaten te houden.’’ Strafbaar zijn de bijeenkomsten niet, meent De Roos. ,,Dan moet eerst worden aangetoond dat er wordt aangezet tot haat of opruiing.’’

http://www.ad.nl/binnenland/article432235.ece


Izwan

Zomercursus nationalisme

Door PATRICK POUW

ROTTERDAM - Het moet een gezéllige week worden, zeggen de organisatoren.

‘s Ochtends een training in nationalistisch gedachtegoed, ’s middags een pleidooi vََr wapenbezit en zelfverdediging, en ’s avonds discussiëren over de politieke voorbeelden uit het verleden.

Nieuw Rechts-voorman Michiel Smit en Maarten van Geijn van Platform De Krijger geloven heilig in hun zomerschool. Met een twintigtal geestverwanten zitten ze in juli in een Frans buitenhuisje. De gang naar het buitenland is niet ingegeven door angst voor de AIVD. ,,De Franse huisjes zijn goedkoper,’’ aldus Van Geijn.

De cursisten worden getraind in rechtsradicaal gedachtegoed dat ze thuis actief moeten uitdragen. Wat die denkbeelden zijn die cursusleider Maarten van Geijn wil overdragen? ,,Ik vind dat het aantal moskeeën moet worden teruggebracht naar nul. Dat kan maar op één manier: door het aantal moslims naar nul terug te brengen. Ze kunnen een paar duizend euro krijgen als ze hun paspoort inleveren. Dat kost wat, maar dat gaat op termijn het land heel veel opleveren.’’

Andere idealen van de cursusleider: het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) moet per direct worden opgeheven. ,,Dat is een terroristische organisatie,’’ zegt Van Geijn. Ook vindt hij dat positieve discriminatie moet worden afgeschaft. ,,Zwarten moeten geen geld krijgen omdat ze zwart zijn.’’

De Utrechtse geschiedenisstudent Maarten van Geijn publiceerde volgens de antifascistische onderzoeksgroep AFA op het nazistische webforum Stormfront, liep mee in een demonstratie van de nazistische Nationale Alliantie en werd met twee geestverwanten met een wapen op zak gearresteerd toen ze een fotograaf intimideerden. Dat wapenbezit onkent hij overigens. Michiel Smit organiseerde op bescheiden schaal, al twee zomerkampen. Die zomerscholen passen in een rechtse traditie, zegt Jaap van Donselaar, kenner van extreem-rechts. ,,In België worden al jaren zomerscholen georganiseerd door bijvoorbeeld Vlaams Belang.’’ Echt gevaarlijk zijn de ideologische trainingen niet, stelt hij. ,,Nieuw Rechts is nogal braaf vergeleken met de Nationale Alliantie. Geweld hoef je vanuit die hoek niet te verwachten. En er is geen grote markt voor cursussen rechts gedachtegoed. Zeker niet in de zomer.’’

http://www.ad.nl/binnenland/article432294.ece