Jullie geloofden in geesten

Gestart door 586VoorChristus, 18/03/2005 om 21:08:21

allasian


Izouran


allasian

beesten bestaan de natuur heeft ze gemaakt.

onwetend

ik weet niet waar ik in moet geloven ik ben onwetend geen besef van wat er is en komt en is geweest.....

qaqrieuw

Citaat van: IIAwaryagherII op 04/05/2005 om 17:53:17
Ik denk dat mensen zich vergissen in het menselijke vermogen om aan alles een bepaalde beeld toe te kennen.
Het vermogen om iets dat zelfs als een flits voorbij schiet een beeld toe te kennen, en er een bepaalde beeld bij kan hebben.
Soms kunnen de hersenen rare beelden waarnemen mede door bv angst, eenzaamheid etc, meestal van dingen die er niet zijn.
Er zijn mensen die echt menen geesten te zien en zelfs te spreken, artsen hebben bij hun vaak een grote activiteit kunnen waarnemen in een gedeelte van de hersenen.
daarom kwam later een diagnose als schytzofrenie ;)je bent echt walgelijk a yaqzien

IsefrawenKunnen jullie de geesten die jullie hebben waargenomen beschrijven?

IIAwaryagherII

Citaat van: qaqrieuw op 04/05/2005 om 20:32:07
Citaat van: IIAwaryagherII op 04/05/2005 om 17:53:17
Ik denk dat mensen zich vergissen in het menselijke vermogen om aan alles een bepaalde beeld toe te kennen.
Het vermogen om iets dat zelfs als een flits voorbij schiet een beeld toe te kennen, en er een bepaalde beeld bij kan hebben.
Soms kunnen de hersenen rare beelden waarnemen mede door bv angst, eenzaamheid etc, meestal van dingen die er niet zijn.
Er zijn mensen die echt menen geesten te zien en zelfs te spreken, artsen hebben bij hun vaak een grote activiteit kunnen waarnemen in een gedeelte van de hersenen.
daarom kwam later een diagnose als schytzofrenie ;)je bent echt walgelijk a yaqzien

aqzien wen die zjien nennesh emschoum.
Zoek een psychiater a kneus !
Kut kikker

Fatiha_L

Citaat van: IIAwaryagherII op 04/05/2005 om 20:42:54
Citaat van: qaqrieuw op 04/05/2005 om 20:32:07
Citaat van: IIAwaryagherII op 04/05/2005 om 17:53:17
Ik denk dat mensen zich vergissen in het menselijke vermogen om aan alles een bepaalde beeld toe te kennen.
Het vermogen om iets dat zelfs als een flits voorbij schiet een beeld toe te kennen, en er een bepaalde beeld bij kan hebben.
Soms kunnen de hersenen rare beelden waarnemen mede door bv angst, eenzaamheid etc, meestal van dingen die er niet zijn.
Er zijn mensen die echt menen geesten te zien en zelfs te spreken, artsen hebben bij hun vaak een grote activiteit kunnen waarnemen in een gedeelte van de hersenen.
daarom kwam later een diagnose als schytzofrenie ;)je bent echt walgelijk a yaqzien

aqzien wen die zjien nennesh emschoum.
Zoek een psychiater a kneus !
Kut kikker


Jij mag er ook gelijk 1 zoeken .. na wat je hebt geflikt

Murad

Citaat van: IIAwaryagherII op 04/05/2005 om 17:53:17
Ik denk dat mensen zich vergissen in het menselijke vermogen om aan alles een bepaalde beeld toe te kennen.
Het vermogen om iets dat zelfs als een flits voorbij schiet een beeld toe te kennen, en er een bepaalde beeld bij kan hebben.
Soms kunnen de hersenen rare beelden waarnemen mede door bv angst, eenzaamheid etc, meestal van dingen die er niet zijn.
Er zijn mensen die echt menen geesten te zien en zelfs te spreken, artsen hebben bij hun vaak een grote activiteit kunnen waarnemen in een gedeelte van de hersenen.
daarom kwam later een diagnose als schytzofrenie ;)

hahaahaha...deze is goed...zit wel waarheid inDobry Den

Citaat van: Mo7and op 27/06/2005 om 16:30:25
Citaat van: IIAwaryagherII op 04/05/2005 om 17:53:17
Ik denk dat mensen zich vergissen in het menselijke vermogen om aan alles een bepaalde beeld toe te kennen.
Het vermogen om iets dat zelfs als een flits voorbij schiet een beeld toe te kennen, en er een bepaalde beeld bij kan hebben.
Soms kunnen de hersenen rare beelden waarnemen mede door bv angst, eenzaamheid etc, meestal van dingen die er niet zijn.
Er zijn mensen die echt menen geesten te zien en zelfs te spreken, artsen hebben bij hun vaak een grote activiteit kunnen waarnemen in een gedeelte van de hersenen.
daarom kwam later een diagnose als schytzofrenie ;)

hahaahaha...deze is goed...zit wel waarheid in
Ik zie de humor hier niet van in.

First_Islam

Djinns kan je niet zien. Zij kunnen zich wel verplaatsen in een menselijk lichaam. Dan noemt men zo iemand een bezeten iemand.

Maar zelf kan je ze niet zien, wie zegt dat het wel zo is, liegt.


weetikveel

Citaat van: First_Islam op 27/06/2005 om 16:47:41
Djinns kan je niet zien. Zij kunnen zich wel verplaatsen in een menselijk lichaam. Dan noemt men zo iemand een bezeten iemand.

Maar zelf kan je ze niet zien, wie zegt dat het wel zo is, liegt.
Tuurlijk kan je ze ook zien...ze kunnen in mensen en dieren veranderen...


onwetend

Citaat van: First_Islam op 27/06/2005 om 16:47:41
Djinns kan je niet zien. Zij kunnen zich wel verplaatsen in een menselijk lichaam. Dan noemt men zo iemand een bezeten iemand.

Maar zelf kan je ze niet zien, wie zegt dat het wel zo is, liegt.

het komt steeds geloofwaardiger over mensen....???

onwetend

Citaat van: weetikveel op 27/06/2005 om 16:58:32
Citaat van: First_Islam op 27/06/2005 om 16:47:41
Djinns kan je niet zien. Zij kunnen zich wel verplaatsen in een menselijk lichaam. Dan noemt men zo iemand een bezeten iemand.

Maar zelf kan je ze niet zien, wie zegt dat het wel zo is, liegt.
Tuurlijk kan je ze ook zien...ze kunnen in mensen en dieren veranderen...

we komen zo al een stuk verder he kom op nou zeg sommige lopen kei en keihard te liegen hierzo ik ben in ieder geval onwetend maar een lieg beest nou NEE!!!

First_Islam

Bescherming tegen het Boze Oog

Vraag: Hoe kun je je behoeden tegen het boze oog, en stel dat je getroffen bent door het boze oog wat zou je kunnen doen om jezelf te genezen?


Antwoord: In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Ibn Abbas (Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: " het boze oog is waarlijk, en als er iets was dat eerder dan het lot plaats vindt, dan zou het boze oog dat zijn" Overgeleverd door Moesliem, Ahmed, ibn Hiebbaan, Al haakiem en Athabarie.

In soennan ibn dawoed is overgeleverd dat Aicha (Allah's welbehagen zij met haar) gezegd heeft dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) gebood degene waar het boze oog afkomstig is, de kleine wassing te verrichten (Woedoe') en met dat water wast (grote wassing - Al ghosl) degene die getroffen is door het boze oog zich. Overgeleverd door Boekharie, Moesliem ibn Maadjah, Nasa'ie en anderen.

In verschillende overleveringen kan men lezen dat Al mo'awidatayn (soerat Annas en Soerat Al falaq) een bescherming biedt tegen het kwaad dat afkomstig is van de mens en van de Djinn. In soerat Al falaq wordt de mens opgeroepen tot het zoeken van bescherming bij Allah tegen het van de zwarte magie afkomstige kwaad in het bijzonder en tegen het andere kwaad in het algemeen.

Soerat Annas heeft in het bijzonder het kwaad - en de verleiding tot het kwaad - dat van de Djinn's en de mens afkomstig is tot onderwerp. Daarnaast is het reciteren van Soerat Al Fatiha en Ayat Al koersie (dat is aya nummer 255 van soerat Al baqara) ook aan te raden. Naast het reciteren van de Qor-aan zijn er verschillende profetische smeekbedes om zich te genezen en te beschermen tegen het boze oog zoals :
A3oedhzoe biekaliemaatiee Allahie Attaaamaatie mien sharrie maaa galaq. (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah door zijn volmaakte woorden tegen al het slechte wat Hij geschapen heeft).
A3oedhzoe biekaliemaatie Allahie attaamatie mien koellie shaytaanien wa haamah wa mien kollie 3aynien laammah. (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah door zijn volmaakte woorden tegen de satan en al het kwade, en tegen het jaloerse boze oog).
De boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft ons geboden om de volgende woorden te zeggen nadat men iets moois gezien heeft: "Maa shaa Allah, laa qowwata iella biellah"

De Engel Gabriel (Allah's vrede zij met hem) heeft de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) genezen met een smeekgebed:"Bismillahie Orqieka mien koellie daa'ien yo'dhzika, mien koellie nafssien aw 3aynien 'haasied, Allahoe yashfieka, biesmie Allahie orqieka" Overleverd door Moesliem en tiermiedie. (De nederlandse betekenis hiervan is: ""In de naam van Allah genees ik jou tegen alles wat jou schaadt, tegen ieder ziel die schaadt, tegen alle jaloerse boze ogen. Allah geneest jou, In de naam van Allah genees ik jou")

Een persoon die vreest getroffen te worden door het boze oog, dient al wat aandacht trekkend is te vermijden.

En Allah en zijn Boodschapper weten het beste