Onderzoek taalontwikkeling

Gestart door *****, 15/03/2005 om 11:06:14

*****

Consultatiebureau Ouder & Kind is in maart een onderzoek gestart naar de taal- en spraakontwikkeling van Turks en Marokkaans sprekende kinderen. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum. Met behulp van vragenlijsten, de zogenoemde lexilijsten, wordt een inschatting gemaakt van de taal- spraakontwikkeling bij Turks en Tarifit (Marokkaans) sprekende kinderen.

De vragenlijsten worden vooral gebruikt op consultatiebureaus, waar tolken zijn ingezet voor de communicatie tussen ouders en medewerkers. De duur van het onderzoek hangt af van het aantal kinderen dat mee kan doen, maar wordt geschat op ongeveer een jaar. Alle ouders die Turks of Tarifit spreken, krijgen een lijst als hun kind 2 jaar oud is. Op deze lijst kunnen ouders aangeven welke woordjes hun kind al kan zeggen in het Turks of Tarifit, maar ook in het Nederlands. De ingevulde lijsten gaan naar het Erasmus MC. Daar kijken onderzoekers hoe de kinderen gescoord hebben. Bij een onvoldoende score kan de consultatiebureau-arts de ouders en kinderen doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Vervolgens vullen de ouders na ongeveer een half jaar opnieuw een lexilijst in. Zo kan de arts goed zien hoe de taal en spraak van het kind zich heeft ontwikkeld.


allasian

Marokkaanse kinderen zullen zware onvoldoendes scoren denk ik. Die ouders geven niets om hun taal en l u llen maar wat mee in gebrekkig nederlands turken daarin tegen niet die kennen goed turks hebben TRT op de kabel.

*****

Het gaat denk ik meer om het aantal woorden dat gekend wordt, en het tempo waarmee dat aantal groeit. Dus misschien valt het wel mee.

Het mooie van dit bericht vindt ik dat eindelijk lijkt door te dringen dat Tarifit de taal van (veel) Marokkanen is, niet Arabisch.