Hongerjaren Arif

Gestart door Samariaan, 15/02/2005 om 13:49:02

Samariaan

Een belangrijke reden waarom op een gegeven moment de mannen van arif besloten om massaal weg te trekken uit de Arif, en hun heil ergens anders te gaan zoeken (Europa), waren de nogal barre omstandigheden waarin zij zijn opgegroeid.

Honger, waarschijnlijk door mislukte oogsten, was een belangrijk onderdeel van deze ellende. In mijn familie is het in iedergeval de reden waarom mijn grootouders weinig kinderen hadden, ze konden ze geen of weinig voedsel geven.

Zijn deze jaren (ik schat ze rond 1950/1960) gedocumenteerd? Is het bijvoorbeeld behandeld in David Harts boek over de Aith Waryaharian?

allasian

Wat zag Spanje in de Rif ??Wat viel er daar te halen ? Wij leden immers aan de honger toch.Het is zo frustrerend dat we niets van bijvoorbeeld de delfstoffen in onze grond wisten.Kortom wij waren niet ontwikkeld

Hadou

#2
De honger jaren begonnen in 1942. Mijn vader vertelde me vaak over. Hij was als kind tijdens de honger opgegroeid. Ze zeggen dat wel oogst was als normaal, maar het was niet te eten. Te zout??
ik denk dat er een bepaalde chemische aanval geweest is van de vijanden die de Irrifeyen wilden vernietigen. De oogst was besmet!
Het was verschrikkelijk die tijd, vele doden, mensen moesten hun akkers en vee verkopen voor een beetje eten.
Mijn Vader heeft het goed kunnen redden. Hij werkte hard en deed van alles. Hij zoch oud koper ( kogelhulzen) in de bergen die achter bleven bij THIZI 3AZZA ( Tafersit). Zijn vader ( mijn Opa)  was in die tijd in Sebta aan het werk. Hij kon ook niet terug komen , had geen geld en zag maar van terug keer af.. na jaren pas kwam hij terug.
Terwijl mijn Oma op haar akkers werkte en handwerk deed. ( breien enz)
Ook was mijn over groot opa ( vader van mijn oma) wel rijk en machtig. dus heeft hij het gezin kunnen voeden..
Naast Honger was er ook onrust, Ait tab3ien (  de 40 rovers) waren aan het plunderenen moorden van mensen. Velen moesten van dorp naar een andere dorp vluchten.
Na een paar jaar ellende was de weg open om in Algerije te gaan werken ( sharq). velen hebben zich aangemeld om op plantages te gaan werken voor de fransen.. Nadien begon de economie te herstellen en begon de welvaart terug te keren in Rif.Gelukkig hebben wij het niet meegemaakt! soms denk ik wat hebben wij te klagen tegenwoordig? het werk is makkkelijker geworden, wonen is comfortabeler, transport en vervoer veel beter..
daarom vind ik dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten en dat wij onze best moeten doen voor Rif, zoals onze voorouders het deden.
Meer bomen planten, water voorzinigen enz..
onze grond en onze land is heilig ,ooit hebben we dat land nodig ..
dh wenni netta
s tissir

Samariaan

Citaat van: hadou op 15/02/2005 om 14:20:34
ik denk dat er een bepaalde chemische aanval geweest is van de vijanden die de Irrifeyen wilden vernietigen. De oogst was besmet!

Wie waren deze vijanden, heeft dit te maken met de makhzen of spanjaarden?


Hadou

De vijanden waren de spanjaarden. Rabat had toen nog niets te zeggen in die tijd.
1957 is Rif pas in de koninkrijk Marokko toegevoegd.
Ook begin 40 jaren was er WII aan de gang. De duitsers en fransen vochten ook op onze bodem.. Duitsland heeft altijd verlangd naar bezetting van Marokko, speciefiek Noord.

Samariaan

#5
was er toen een georganiseerd verzet tegen de spanjaarden? Als ik het me goed kan herinneren hebben taloze Irrifien zich toegevoegd en meegewerkt met de Spanjaarden.

was de hongersnood alleen uniek voor die tijd, of was het wel eens eerder voorgekomen.

Samariaan

Citaat van: allasian op 15/02/2005 om 14:11:05
Wat zag Spanje in de Rif ??Wat viel er daar te halen ? Wij leden immers aan de honger toch.Het is zo frustrerend dat we niets van bijvoorbeeld de delfstoffen in onze grond wisten.Kortom wij waren niet ontwikkeld

het had meer te maken denken ik met het wereldbeeld van die tijd, en het moeten hebben van "stategische plekken".

Hadou

Naar mijn weten is de Honger alleen in 42-46 geweest. In de vroegere eeuwen weet ik niet.

Er heerste ook in de hele wereld honger! De 2de wereld oorlog WII bracht veel ellende. Boeren konden niet veilig op hun akkers werken, je kon niet veilig iets vervoeren,  op handel was er streng toezicht.
In Rif was de spaanse bezetting in 1941(deels)geaccepteerd. er was geen verzet. Voorheen hebben irrifeyen Franco aan de macht geholpen , Dat begon in 1936.. dat is een andere verhaal..
Jou3 nab3ien ( de honger van 40) dat is de naam van de periode. Heeft met name te maken met de mislukte oogst!!
Ik heb van mijn ouders grootouders gehoord dat er wel granen en (imendi) was ,maar na  het malen,  degen, bakken is het niet lekker om te eten.. zuur , zout , vies. je krijgt het niet over je keel!!
Daarom is er alleen een wetenschapelijke antwoord op, dat is : dat  het besmet is !! alleen door biologische of chemische wapens.
Of het in die tijd op RIF gegooid is of daar voor?
Misschien is het met de wind mee gewaaid uit Europa. In Spanje was burgeroorlog aan de gang. Franco tegen de monarchiesten. En Franco had Rif als aanvals basis gebruikt..


Helaas zijn  er weinig bewijzen van! mensen durven ook amper over te praten. Diegene die slachtoffers hebben in hun famillie schamen er voor. Mensen denken dat door hun komt..
Ze weten niet dat ze slachtoffer zijn van WII en Spaanse burgeroorlog.

Arebbi adhag yessar

Samariaan

#8
Het is inderdaad heel moeilijk te plaatsen die jaren voor de irrifien, vooral in de wijdere context van wat er die tijd in andere delen van de wereld plaatsvond.

verhalen heb ik wel gehoord dat mensen op een gegeven moment moesten overleven door het eten van gras, en dat er van tijd tot tijd vliegtuigen overkwamen die voedsel kwamen rond gooien.

Het idee van chemische vergiftiging van oogst (en waarschijnlijk ook water) is een intereressant punt. Alhoewel, andere factoren konden natuurlijk ook bijdragen aan het geheel, zoals tekort aan regen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen da bijvoorbeeld gebieden rond Nkour minder dat probleem hebben.

We hebben die uitdrukking "3aam nezou3" - als we honger hebben dus, en de koelkast is leeg.

Hadou

#9
Regenval was er wel.. en water ook..


Ik kan het uit een verhaaltje halen.
Een man kwam bij mijn overgroot opa (OGO) bij zijn moestuin. ( Thab7eith) . Mijn  OverGrootOpa had bonen ( Ibawen) . Die man vroeg om een handje. Mijn OGO zei neem zoveel je wilt , MAAR EET HET NU NIET RAUW!! die man had dagen niet gegeten. JE MOET HET EERST GOED KOKEN EN WARM ETEN. die beste man nam wat hij kon mee nemen en vertrok... onderweg hebebn mensen hem gevonden , DOOD, hij at van die bonen , zijn buik werd dik. en hij kwam om. gele schuim kwam uit zijn mond....
Allah ya7mou

Normaal zou je zeggen dat er ook genoeg olijf olie is.. maar ook in die periode was er te kort aan.. OLIJFBOMEN bleven kaal.. Er viel niets van te plukken en mensen zaten zonder olijf olie...

Als je dit op el kaar telt dan kun je wel in de richting gaan denken van vergiftiging..
Helaas waren onze mensen in die tijd niet geschoold. Er waren geen labratoria, zieken huizen, medici enzz.. Bewijs is nooit gevonden..

OGO = Over groot Opa.

abrid

In het boek van David Hart word ook bevestigd dat er in de jaren 40 veel honger is geleden en vooral het jaar 1945.

Demografie, veel mensen en veel mislukte oogsten door weinig regenval.

Dobry Den

Als verklaring voor de Nederlandse zuinighuid werd er door oudere Marokkanen in mijn omgeving verwezen naar de hongersnood in de Tweede Wereldoorlog: "Ze hebben honger geleden en weten dus hoeveel voedsel waard is".

Het valt me op dat er over de Riffijnse leed zo weinig gesproken wordt alsof Rifijnen het leed aanvaard hebben als een onderdeel van hun geschiedenis.

(Gewoon een gedachte, wat me te binnenschoot bij het lezen van dit topic........)
weetikveel

#12
--weg--

IsefrawenEr waren moeders die hun kinderen voor de gek hielden door stenen in een pan te gooien met water en te laten koken totdat de kinderen in slaap vielen. Onze ouders hebben deze tijdperk allemaal meegemaakt, er was gewoon niks te eten.

weetikveel

#14
--weg--