Imazighen, Onderdrukking en Mensenrechten

Gestart door Falku, 03/11/2001 om 15:37:27

Falku

Aansluitend op de discussie of Imazighen al dan niet onderdrukt worden, heb ik hier een artikel dat daarover gaat.

De discussie krijgt zo meer "body". Graag jullie reacties.

50 jaar Rechten van de Mens ... wat is er veranderd in Marokko ?

"Het jaar 1998 staat in het teken van de viering van de 50ste verjaardag van de Verklaring van de Rechten van de Mens. In 1948 besloten de Verenigde Naties een aantal fundamentele rechten voor de mens vast te leggen. Dit initiatief heeft later tot de Verklaring van de Rechten van de Mens geleid. Veel landen hebben de verklaring ondertekend en beloofd deze rechten na te leven en te bevorderen. Marokko heeft ook na de onafhankelijkheid deze Verklaring ondertekend. Het betekent dat de mensen, in individueel- of in georganiseerd verband, recht hebben op vrije meningsuiting, recht op eerlijke en openbare behandeling in rechtszaken, recht op onderwijs, recht op asiel als men vervolgd wordt, recht om in alle vrijheid te vergaderen, recht om te reizen, recht om vakbonden te stichten en recht op een leven naar eigen linguïstische en culturele keuzes.
Wat ons hier interesseert zijn laatst genoemde rechten. Decennia lang hebben wij, tevergeefs, op een gelijke behandeling gewacht inzake taal en cultuur. De taal, Tamazight, is nog steeds niet in de Grondwet van het land opgenomen. Alleen Arabisch is erkend. De Amazigh culturele identiteit maakt ook nog steeds geen deel uit van de officiële identiteit van Marokko. Er is nog steeds geen onderwijs mogelijk in Tamazight terwijl meer dan de helft van de bevolking Amazightalig is. De gevolgen hiervan zijn rampzalig te noemen. Op de totale bevolking leeft ongeveer 65% in totale duisternis zonder enige vorm van fatsoenlijk onderwijs. Generaties zijn verwoest. Rif, Atlas, Sous, Tafilalt ..., de thuishaven van het merendeel van Imazighen, is ontredderd..
De ontwikkeling van Marokko zal ondenkbaar blijven zonder een gezond onderwijssysteem dat gebaseerd is op de historische, linguïstische en culturele realiteit van het land. Door de negatieve houding ten opzichte van Amazigh taal en cultuur wordt in feite de helft van de bevolking uitgesloten van de deelname aan de ontwikkeling van het land.
Marokko is multicultureel en meertalig. Toch kunnen wij helaas niet ontkomen aan de constatering dat het negeren en actief belemmeren van de ontwikkeling van de Amazigh identiteit een onderdeel is van de linguïstische en culturele planning van Marokko. Dit is het geval sinds de onafhankelijkheid van het land toen men de arabiseringspolitiek invoerde. Ondanks de beloftes en de politieke toespraken is er praktisch niets veranderd in de discriminatie en uitsluiting van fundamentele rechten van de mens: taal en cultuur. Op 17 juni 1998 heeft de politieke partij Istiqlal (Arabisch rechtse partij) een wetsvoorstel bij het Parlement ingediend. De bedoeling hiervan is een algehele arabisering van de Marokkaanse administratie alsook het openbare leven in het land te bewerkstelligen. De toponymie van het land, gebaseerd op eeuwenoude Amazigh namen, wordt willekeurig door nieuwe Arabische vervangen. In Nederland is de situatie niet beter. Wij krijgen nog steeds alarmerende berichten binnen aangaande schending van de rechten van Amazightalige Marokkanen.

Enkele voorbeelden: bij marokkaanse overheidsinstellingen in Nederland, zoals het consulaat, worden nog steeds geen Amazigh voornamen geaccepteerd bij het registreren van nieuwe geborenen. Dit is het gevolg van het in1996 aangenomen wet waarbij het niet langer mogelijk is voornamen van Amazigh origine te gebruiken. Bij het verlengen van een paspoort of identiteitskaart wordt men geacht, de Arabische taal (de officiële taal van Marokko) te beheersen. Een Marokkaan die geen Arabisch machtig is wordt simpelweg van het kastje naar de muur gestuurd. Een meertalig land zoals Marokko moet ook een meertalige administratie voor eigen burgers invoeren, dus ook in het buitenland. De Marokkaanse ambtenaren dienen ook Tamazight te kunnen verstaan. Dit is helaas niet het geval. Sterker nog, wij beschikken over concrete voorbeelden van discriminatie en uitsluiting in Marokkaanse overheidsinstellingen in Nederland. Velen onder de Marokkanen spreken uitsluitend hun moedertaal, Tamazight, en het Nederlands. Arabisch kennen zij nauwelijks of helemaal niet. Als vereniging vragen wij ons af hoelang deze vorm van discriminatie in de Marokkaanse overheidsinstellingen nog zal voortleven. Meer als 40 jaar na de onafhankelijkheid is er in Marokko een klimaat ontstaan van culturele en linguïstische apartheid. Een schending van de rechten van miljoenen mensen.!! Het is de vraag of de overheid van het land in staat zal blijken de geest van deze tijd te begrijpen. De rol van Amazigh taal en cultuur is onmiskenbaar in de ontwikkeling van mens en land. De Amazigh identiteit zal niet eeuwig onderdrukt worden. De viering van het 50 jarige bestaan van de Verklaring van de Rechten van de Mens is daarom een unieke gebeurtenis om aandacht te trekken op de langdurige discriminatie ten opzichte van miljoenen Imazighen in Marokko sinds de onafhankelijkheid van het land.

Amazigh Vereniging Syphax, Utrecht 10 december 1998
Farid (Gast)

#1
Falku nagh,

Hoe kom je aan dat artikel?
In ieder geval, wat in de artikel staat is een klein snufje van wat de onderdrukkings-discrimineerenebeleid van de meerderheid.
In de wereld hebben ze het over het onderdruking van de minderheden, in Marokko en in hele Tamazgha gaat om het onderdrukking van de meerderheid.

"Op 17 juni 1998 heeft de politieke partij Istiqlal (Arabisch rechtse partij)".

Hizb Al Istiklaal (= Hizb Al Isti3maar) is geen rechtse partije maar een facistische partije.
Hij is de partije van 3aLLAL fasci(st). Deze Fascist heeft in de oorlog ,tegen de toen nieuwe bezeters, tegen de Arabieren gezegd de volgend:
"Laat de Berbers in het Noord het Land verdedigen, het is niet in ons belang om tegen de fransen te vechten"

De Baas van Al3alam (Krant van de facistische partije) ,ik heb zijn naam kwijt, heeft ooit de volgende gezegd:

"De landen die tegen onze staat zijn, beweren dat wij in Marokko de minderheid (Hij bedoelde de meerderheid, Imazighen dus) discrimineren.
Ze beweren dat wij in Marokko een minderheid hebben, de zogenaamd Beerbers. In Marokko sepreekt iedereen Arabische, we zijn allemaal Arabieren. Waar wonen die Berbers dan?

Baha

#2
Falku,

Later we er een gewoonte van maken altijd de bron van artikelen e.d. te vermelden. Alleen dan kan iedereen elkaar controleren en zullen we (zeker) een betere discussie kunnen houden.

Baha


Falku

#3
Azul Baha en Farid,

Had gisteren haast, de bronvermelding staat er nu bij en heb de meeste type-fouten eruit gehaald ;D

En Farid, je hebt natuurlijk gelijk dat er mee aan de hand is. Dit artikel wil niet zozeer alle schendingen van rechten noemen maar er gewoon op wijze dat er schendingen zijn.


Tsaylal

#4
Azul Falku
ik wil weten waarom je de andere onderwerp  heb gesloten. Ik heb wel gelezen wat je hebt geschreven maar voor mij is het nog steeds niet duidelijk wat de reden is om het te sluiten???
Ik vindt de vorige onderwerp beter dan deze. De andere was warmer en interessant, iedereen was geïnteresseerd om daar over te reageren.
Idereen wachtte op reactie van Said, maar nu is hij verdwenen.