Amazigh politiekpartij ja of nee?

Gestart door Yuba, 06/10/2001 om 15:16:49

Yuba

Azul aythma ad suyethma.

Het onderwerp is Imazighen of amazihg partij die eerder door Umathnegh Mohamadi is gekozen. Dit onderwerp lijkt me best interessant om er over te discussiëren en van mening te wisselen, Mohamadi heeft deze thema gelanceerd in het Duits, daar gaf hij aan dat er wordt veel gepraat over het stichten van een Amazihg-partij die de imazihgen gaat vertegenwoordigen, en stelde de vraag wat is de voor en de nadelen van deze partij? En wat is onze mening betreft: deze onderwerp.
Ik wil graag hetzelfde onderwerp nogmaals na voren brengen, maar dit maal in het Nederlands, zodat de stof toegankelijk zou zijn voor iedereen.

Sinds de oudsher is er weinig bekend over een gestructureerde politieke eensgezindheid tussen Imazihgen, zo zie je sommige geschiedschrijvers beweren dat, de Amazihg heeft altijd deel kunnen nemen in de politiek, maar deze nooit in het kader van een zelfstandige politieke bestek en zou lezen wij terug in de boek van (Andre julien genaamd: l’historie d’Afric du nord) dat, Yuba een getalenteerde politicus was, maar toch altijd conform de politieke programma van keizerlijke Roma, aangezien deze door Roma als gouverneur benoemd was in Numidia.
Zelf in de latere geschiedenis wordt beweerd dat, Imazihgen nooit een georganiseerdvolk waren geweest, tenzij er een gemeenschappelijke vijand dreigt het land binnen te vallen. Daarnaast is er ook wel eens beweerd dat Imazihgen nooit voorstanders van centralisatie waren geweest, maar eerder dat zij een decentralisatievolk zijn, denk aan: (bled asseba en bled almekhzen, maar niet vreemd genoeg kunnen we het hier ook sterk terugzien in Europa ondanks onze 30 jaar verblijf hier, zien wij geen enkele Amazihg die in welke Nederlandse partij dan ook zit.

Maar nu vandaag de dag kent ons land een sterke besef om een Amazihg partij op te richten die de thamazihgt-vraagstuk sterk te kunnen gaan verdedigen en te vertegenwoordigen.

Deze sterke neiging en besef is meer een initiatief van de landelijke Amazihgverenigingen in Marokko, volgens zij is de tijd rijp om de (Amazihg) zijn stem moet gaan verheven om zijn totale rechten te behalen door een Amazihg-partij in het leven te roepen, want vooral de vertegenwoordigers van deze verenigingen zijn de loze woorden van de regering beu en dat de militante culturele strijd die zij jaren lang hebben gevoerd niets uithaalde, maar alles behalve dat ze niet serieus genomen worden, dus daarom verkiezen zij hun culturele strijd om te wisselen voor een politieke engagement.

Wat betreft, de Marokkaanse publieksopinie, zowel de Imazighen als de Marokkaanse Arabisch sprekenden is verdeeld. De ene vindt dat, dit zal te nadele gaan spelen voor de Amazihg-zaak. Volgens hen is het niet nodig om een Amazihg politieke partij op te richten, maar juist dat Imazihgen meer moeten durven deel te nemen in de bestaande Marokkaans partijen en juist in die politieke partijen voor de Amazihg issues laten opkomen, zodat ze de Amazihg-vraagstuk goed en serieus opnemen in hun partijprogramma’s.

De andere vindt dat, juist relevant is om toch deze partij te stichten om de Amazihg-zaak goed te kunnen vertegenwoordigen nu dat de volksculturele beweging niet veel heeft uitgehaald!

Graag wil ik van jullie horen, wat jullie opinie is omtrent een mogelijke oprichting van een Amazihg partij in Marokko.

Thanemmerth.Falku

#1
Om te beginnen: een Amazigh partij is niet mogelijk in Marokko. Politieke partijen op basis van etniciteit zijn verboden, behalve wanneer dit een Arabische Partij is. Dus Amazigh partijen kunnen niet, en Arabische wel !!!

Maar zou die mogelijkheid er moet zijn? Jazeker, in een correcte democratie moet de regering een weerspiegeling zijn van het volk.

Een Amazigh partije (of partijen) zouden dus een verrijking zijn, eindelijk zouden problemen van ruim 60% van de bevolking kenbaar gemaakt kunnen worden. Niet alleen wat taal en cultuur betreft, maar ook economisch vlak.

Wil Marokko zich een echte democratie noemen, dan moet dat kunnen, zo simpel is dat. Het volk moet bepalen wie hun moet vertegenwoordigen!Tsaylal

#2
Azur
Yuba: volgens mij je hebt niet naar Marokkaanse tv gekeken gisteren. De minister van binnenlandse zaken heeft gisteren gemeld tijdens zijn persconferentie(hiouar)dat er genoeg politieke partijen in Marokko zijn. Volgens mij is dat een duidelijke signaal aan nieuwe partijen. Ik denk dat het indirect voor Imazighen partijen bedoeld is.
Atqadawem.    

mohamadi (Gast)

#3
Beste YUBA,

Vielen Dank für die Unterstützung .

Ich muss noch dazu sagen,dass die jetziger politische Lage in Marokko nicht viel besser ist als die, vor zwei Jahren .
Es hat mit dem Verbot der drei Wochenzeitungen begonnen und endete mit vielen verhaftungen in der Reihen der Islamisten und Menschenrechtsorganisationen.
Also ,wenn Imazighen und Thimaighin wirklich
"hun" Rechten erkämpfen wollen,dann sollen sich ganz warm anziehen ,denn hier geht es um unsere Existenz.Sein oder nicht sein.
Andesiets befürchte ich, dass wir die Sympatie und unterstützung verlieren werden,durch die gründung eine eigene Partei.
Denn ,Thamazight ist heute  bei vielen Marokkaner/inen ein nationales Problem geworden.-
selbst bei der sogenannten " Araber"-
Und ,wenn wir doch eine Amazighpartei gründen,
dann werden wir uns noch mehr Feinde schaffen und zwar von allen Richtungen.
Ich muss sagen: Wir sitzen in eine Zweckmühle.

Yuba

#4

Azul Suyethma dh Ayethma Imazihgen,

Uma falku dh uma Tsylal bedankt voor jullie reacties.

Flaku, nogmaals bedankt voor je aanvullende informatie, omtrent het wel of niet toegestaan van het oprichten van een politiekpartij in Marokko.

Ik zal eerlijk wezen, ben niet voldoende op de hoogte van de Marokkaans constitutionele wet en vind het uiterst belachelijk, dat een Amazigh of welke politiekpartij dan ook niet kunnen door deze te refereren aan etniciteit.
Als de Marokkaanse democratie daadwerkelijk uit een meerpartijenstelsel zich fundeert en allen van deze partijen Arabisch zijn, maar behalve als deze om een Amazigh gaat, dan wordt er van alles en nog wat verzonnen en geïmproviseerd om deze de kop in te drukken, het is gewoon belachelijk!

Maar toch wil ik nogmaals op deze thread terugkomen om onze mede forum-deelnemer zijn mening te geven over het eventuele oprichten van een Amazig-politieke partij in Marokko.

Beste zusters en broers, hoe denken jullie hierover: is het mogelijk om een Amazigh politieke partij op te richten? JA of Nee? Zoja waarom wel? Zoniet evenals waarom niet?

Thanemmerth

fosychar (Gast)

#5
Kan er geen Amazigh partij opgericht worden in Europa? Stel dat er 1 Amazigh-partij in Europa komt, die alle Imazighen in Marokko en Europa vertegenwoordigd, dan kan deze Amazigh-partij via de Europese landen en de Europese Unie invloed  uitoefenen op de Marokkaanse overheid. Deze Amazigh-partij kan als oppositie de problematiek in Marokko aan de kaak stellen. Aangezien Marokko afhankelijk is van Europees hulp en graag (als Afrikaans land) bij de Europese Unie wil horen, kunnen de Europese landen op Marokko druk uitoefenen omtrent de erkenning voor de Amazigh taal en cultuur. De Euroese unie heeft namelijk ook Turkije onder druk gezet omtrent de doodstraf van de PKK-leider.

Is dit mogelijk of spreek ik nu gewoon wartaal?

ithri

#6
Azul Tawmat Yuba,

Ik wil je bedanken voor de discussie weer open te zetten, wanneer we over democratie spreken dan is een politieke partij voor elke beweging ook ondanks de achtergrond ze hebben toegestaan. Uit deze ervaring kan men concluderen dat de nieuwe Marokkaans regering de onderdrukking van Imazighen nog steeds voortzetten.
Om je rechten op taal, cultuur en economisch te krijgen heb je eigen mensen nodig die je verantwoorden in de regering. Dit gebeurt helaas niet, er zijn wat politieke partijen in Marokko die Imazighen hard nodig hebben wanneer de verkiezingen worden genomen, maar helaas hebben deze partijen nooit iets betekent in de het kader van Imazighen. Er wordt misbruik gemaakt van de Amazigh cultuur zodat de Marokkaanse politieke partijen hun plaatsen kunnen innemen in de regering.
Maar wanneer men een politieke partij heeft die opkomt voor de Imazighen zullen er meer mensen met de Amazigh identiteit gaan accepteren, nu wordt Tamazight als een soort schilderij gezien die mooi op de muur hangt, maar er wordt weinig gedaan, om deze een ontwikkeling te geven. Ik hoop dat er binnenkort in deze verandering te komen zodat we ook ons vertegenwoordigers kunnen hebben.

Ik heb verder ook nog een vraag waarom zijn plaatselijke politieke partijen in Marokko verboden, partijen die zich richten op de stad, dorp of streek?????

Thenniemerth Ithri,

Nachin

#7

CiteerOm te beginnen: een Amazigh partij is niet mogelijk in Marokko. Politieke partijen op basis van etniciteit zijn verboden, behalve wanneer dit een Arabische Partij is. Dus Amazigh partijen kunnen niet, en Arabische wel !!!

Dit is puur discriminatie, meten met twee maten: arabische partijen die hardop arabische nationalisme verdedigen en promoten zijn toegestaan wat eigenlijk volgens de wet verboden  moeten zijn, terwijl als het om een Amazighpartij gaat dan is de wet van toepassing, de wereld op z'n kop.

Volgens mij, is een Amazigh partij de oplossing om Imazighen te verenigen, een partij die als het nodig is zijn achterban mobiliseren voor bijvoorbeeld een demonstratie. Wij hebben een partij nodig die Amazigh-belangen naar voren schuift en bespreekt met de voor-, en tegenstanders. Wij moeten zelf oplossingen bedenken in het kader van verenigingen/partijen die puur Amazigh gericht zijn, de huidige partijen hebben herhaaldelijk laten blijken dat Amazigh-vraagstukken niet bespreekbaar zijn en degenen die dat wel doen zijn volgens hun een gevaar voor de stabiliteit van het land.

Je moet altijd doen wat de huidige regime verbiedt, dan doe je het goed,

Nachin

elbag001

#8
bedoel je in Nederland?

Yuba

#9

Citeerbedoel je in Nederland?

Azul Awma,

Ik weet niet aan wie jij de vraag hebt geadresseerd.
Maar de bedoeling van de topic is een eventuele oprichting van een Amazigh-partij op de binnengronden van Marokko? Is dit mogelijk ja of nee? Zo ja of nee, motiveer je bevinding hieromtrent!

Tanemmirt.

kenza

#10


Mensen ga toch een keer integreren!!! Een politiek partij voor Imazighen is hetzelfde als een Arabische partij... daar is hier in nederland geen voedingsbodem voor en niet relevant!! Marokko is op dit moment uiterst progressief en er zijn al een aantal Souassa politieke partijen opgezet. Geen enkele Ariffi bleek gisteren bij de verkiezingen zich verkiesbaar gesteld te hebben... naar mijn weten zegt dit eigenlijk al genoeg.

Ook al zou je hier in Nederland zoiets willen opzetten, het wordt door stamziektes waar Irifien mee te kampen hebben toch weer verkracht...
Om iets met de huidige generatie op te bouwen lijkt mij zoweerzo onzinnig want alles stort als een kaartenhuis in elkaar. Dus Yuba, ga naar Marokko als je iets wil veranderen aan de status van de Amazigh...

Hier in Nederland heb je met andere belangen te maken.

Tmazight

#11

CiteerMensen ga toch een keer integreren!!! Een politiek partij voor Imazighen is hetzelfde als een Arabische partij... daar is hier in nederland geen voedingsbodem voor en niet relevant!! Marokko is op dit moment uiterst progressief en er zijn al een aantal Souassa politieke partijen opgezet. Geen enkele Ariffi bleek gisteren bij de verkiezingen zich verkiesbaar gesteld te hebben... naar mijn weten zegt dit eigenlijk al genoeg.

Ook al zou je hier in Nederland zoiets willen opzetten, het wordt door stamziektes waar Irifien mee te kampen hebben toch weer verkracht...
Om iets met de huidige generatie op te bouwen lijkt mij zoweerzo onzinnig want alles stort als een kaartenhuis in elkaar. Dus Yuba, ga naar Marokko als je iets wil veranderen aan de status van de Amazigh...

Hier in Nederland heb je met andere belangen te maken.

Je hebt de berichten niet goed gelezen Tifriouine, het gaat ook om een politieke partij in Marokko, en niet in Nederland.

Ariaz

#12
Azul

Wel laten we eraan beginnen dan, laten we een partij oprichten,

masin

#13
toen werd het stil...:)

ATEBANDE

#14

CiteerAzul aythma ad suyethma.

Het onderwerp is Imazighen of amazihg partij die eerder door Umathnegh Mohamadi is gekozen. Dit onderwerp lijkt me best interessant om er over te discussiëren en van mening te wisselen, Mohamadi heeft deze thema gelanceerd in het Duits, daar gaf hij aan dat er wordt veel gepraat over het stichten van een Amazihg-partij die de imazihgen gaat vertegenwoordigen, en stelde de vraag wat is de voor en de nadelen van deze partij? En wat is onze mening betreft: deze onderwerp.
Ik wil graag hetzelfde onderwerp nogmaals na voren brengen, maar dit maal in het Nederlands, zodat de stof toegankelijk zou zijn voor iedereen.

Sinds de oudsher is er weinig bekend over een gestructureerde politieke eensgezindheid tussen Imazihgen, zo zie je sommige geschiedschrijvers beweren dat, de Amazihg heeft altijd deel kunnen nemen in de politiek, maar deze nooit in het kader van een zelfstandige politieke bestek en zou lezen wij terug in de boek van (Andre julien genaamd: l’historie d’Afric du nord) dat, Yuba een getalenteerde politicus was, maar toch altijd conform de politieke programma van keizerlijke Roma, aangezien deze door Roma als gouverneur benoemd was in Numidia.
Zelf in de latere geschiedenis wordt beweerd dat, Imazihgen nooit een georganiseerdvolk waren geweest, tenzij er een gemeenschappelijke vijand dreigt het land binnen te vallen. Daarnaast is er ook wel eens beweerd dat Imazihgen nooit voorstanders van centralisatie waren geweest, maar eerder dat zij een decentralisatievolk zijn, denk aan: (bled asseba en bled almekhzen, maar niet vreemd genoeg kunnen we het hier ook sterk terugzien in Europa ondanks onze 30 jaar verblijf hier, zien wij geen enkele Amazihg die in welke Nederlandse partij dan ook zit.

Maar nu vandaag de dag kent ons land een sterke besef om een Amazihg partij op te richten die de thamazihgt-vraagstuk sterk te kunnen gaan verdedigen en te vertegenwoordigen.

Deze sterke neiging en besef is meer een initiatief van de landelijke Amazihgverenigingen in Marokko, volgens zij is de tijd rijp om de (Amazihg) zijn stem moet gaan verheven om zijn totale rechten te behalen door een Amazihg-partij in het leven te roepen, want vooral de vertegenwoordigers van deze verenigingen zijn de loze woorden van de regering beu en dat de militante culturele strijd die zij jaren lang hebben gevoerd niets uithaalde, maar alles behalve dat ze niet serieus genomen worden, dus daarom verkiezen zij hun culturele strijd om te wisselen voor een politieke engagement.

Wat betreft, de Marokkaanse publieksopinie, zowel de Imazighen als de Marokkaanse Arabisch sprekenden is verdeeld. De ene vindt dat, dit zal te nadele gaan spelen voor de Amazihg-zaak. Volgens hen is het niet nodig om een Amazihg politieke partij op te richten, maar juist dat Imazihgen meer moeten durven deel te nemen in de bestaande Marokkaans partijen en juist in die politieke partijen voor de Amazihg issues laten opkomen, zodat ze de Amazihg-vraagstuk goed en serieus opnemen in hun partijprogramma’s.

De andere vindt dat, juist relevant is om toch deze partij te stichten om de Amazihg-zaak goed te kunnen vertegenwoordigen nu dat de volksculturele beweging niet veel heeft uitgehaald!

Graag wil ik van jullie horen, wat jullie opinie is omtrent een mogelijke oprichting van een Amazihg partij in Marokko.

Thanemmerth.


Marokko is ver van mijn bed, de Amazighpartij moet hier opgericht worden.

De mogelijkheden die je hier hebt moet je benutten.
Zoveel en zo snel mogelijk.