De discussie over de islam/monotheisme

Gestart door nikki, 06/12/2004 om 01:07:53

Samariaan

#15
Citaat van: nikki op 06/12/2004 om 01:34:27
wat een groot verschil is tussen het christendom en de islam is dat het christendom zich over de wereld heeft verspreid door zich cultureel aan te passen ( net als hoe de Grieken zich verspreiden)
en de Islam is zich nu vooral aan het verspreiden puur door migratie ?

erm je haalt dingen door elkaar:

1) De Grieken bestonden ruim voor de komst van Christendom; ze geloofden in honderden goden.
2) christendom is voornamelijk verspreid over de wereld in de laatste paar eeuwen door koloniale overheersing en verplichte massabekeringen.
3)als iets zich cultureel heeft weten aan te passen dan is het wel islam; vergeet niet dat moslim wereld technisch bestaat en zich min of meer strekt van marokko tot indonesie. Het fenomeen van migratie is alleen iets van de laatste 30/40 jaar.

maar ik begrijp total eigenlijk je punt niet van, als je bhet beter zou kunnen verwoorden graag.

nikki

#16
nou ik probeer de verschillen te ontdekken :)
het christendom en de islam streefden allebei naar wereldwijde verkondiging van hun godsbeeld.

mijn vergelijking met de grieken gebruik ik omdat het chrstdm zich over de hele wereld heft verspreid en ze zich eerst een beetje aanpasten aan  de lokale geloven, waarna ze later dat tot heidens bestempelden en het geloof in een god als enige geloof erkende en de rest bestrafte.

maar de islam heeft zich volgens mij nooit op die manier verspreid.
anders gezegd ; er komt nooit een islam-jehova aan m'n deur ..

ps maar het christendom heeft zich zeker niet  alleen in de laatste paar eeuwen verspreid, volgens mij al 2000 jaar eigenlijk, en zeker met agresieve kantjes, maar vooral met de boodschap van vergeving etc.
en JC die voor je zonden is gestorven hetis allemaal makkelijk verteerbaar zeg maar

Samariaan

Citaat van: nikki op 06/12/2004 om 01:53:31
nou ik probeer de verschillen te ontdekken :)
het christendom en de islam streefden allebei naar wereldwijde verkondiging van hun godsbeeld.

mijn vergelijking met de grieken gebruik ik omdat het chrstdm zich over de hele wereld heft verspreid en ze zich eerst een beetje aanpasten aan  de lokale geloven, waarna ze later dat tot heidens bestempelden en het geloof in een god als enige geloof erkende en de rest bestrafte.

maar de islam heeft zich volgens mij nooit op die manier verspreid.
anders gezegd ; er komt nooit een islam-jehova aan m'n deur ..

wanneer je wil refereren naar de hedendaagse stand van zaken, dan is het vaak zo dat mensen zelf op zoek gaan naar "iets" en uiteindelijk het antwoorden vinden in Islam. Dat wil niet zeggen dat de moslims zelf passief zijn, er wordt talrijke informatie (internet vormt nu de belangrijkste bron geloof ik) over islam. Verder zijn er wel moslims die actief islam willen verspreiden door bij mensen aan de deur te bellen, of een infotafel hebben staan ergens in een winkelcentrum, alleen niet in Nederland..

Samariaan

#18
Citaat van: nikki op 06/12/2004 om 01:53:31


ps maar het christendom heeft zich zeker niet  alleen in de laatste paar eeuwen verspreid, volgens mij al 2000 jaar eigenlijk, en zeker met agresieve kantjes, maar vooral met de boodschap van vergeving etc.
en JC die voor je zonden is gestorven hetis allemaal makkelijk verteerbaar zeg maar

een paar eeuwen is 2000 jaar. Dat van vergeving is alleen iets van de laatste paar jaar, tot die tijd is het voornamelijk gebruikt om armen te onderwerpen, slaven te maken, en om nog een paar andere minder verteerbare redenen. Verder hoor ik vaak van voormalige-christenen dat het allemaal zo tegenstrijdig is dat mensen er een trauma aan over kunnen houden.  Waar ik me altijd over verbaast heb bijvoorbeeld is het feit dat Christenen een zoon toekennen aan god, maar ondertussen het verbieden voor pastoren (ed) om te trouwen en sex te te hebben, alhoewel de man een uitgebreid systeem heeft gekregen om juist kinderen te maken. Ik noem maar wat.

Inuit

Citaat van: nikki op 06/12/2004 om 01:26:29
En mohammed , nadat hij z'n geloof oprichtte is weggejaagd uit Mekka , daarna is hij in de woestijn de leider geworden van bedoeinen , en pas later heeft ie mekka veroverd ?
Mohammed (vzmh) is door zijn eigen volk, de Qurei'shieten, uit Mekka verdreven. Hij ging toen naar Medina, wat destijds nog Yathrib heette, hier waren al volgelingen van Mohammed (vzmh) naartoe gevlucht omdat ze in Mekka vervolgd werden vanwege hun religie. Mohammed (vzmh) werd door de bewoners van Yathrib, welke bestonden uit voornamelijk Joden en Arabieren (die beelden aanbaden), verwelkomt, omdat zij al jarenlang in een onderlinge strijd verwikkeld waren, dus zij zagen in Mohammed (vzmh), die bekend stond bij het volk de als de waarheidsgetrouwe, de man die hun zou kunnen verenigen. Mohammed (vzmh) heeft ze zover gekregen om een verbond met elkaar te sluiten waarin zij beloofden elkaar niet aan te vallen en elkaar te beschermen indien er een stam (dus joden, Arabieren en moslims) van hun werd aangevallen.
De Mekkanen hebben Mohammed (vzmh) naar Yathrib gevolgd om hem en zijn volgelingen aldaar te vermoorden en er is een hevige strijd geweest tussen het volk van Yathrib (m.u.v. 1 joodse stam, deze collaboreerde met de Mekkanen) en de Mekkanen, de Mekkanen gaven op een gegeven moment op en keerden terug naar Mekka.
Op een gegeven moment besloot Mohammed (vzmh), tot eenieder z'n verbazing, om de pelgrimstocht in Mekka te doen. Tot Mohammed (vzmh) en zijn volgelingen bij de poorten van Mekka aankwamen gaf Mohammed (vzmh) de opdracht om te zitten en te wachten, Mohammed (vzmh) besloot een boodschapper naar de Mekkanen te sturen om toestemming te vragen om Mekka binnen te treden. De Mekkanen stonden dit niet toe maar hebben met Mohammed (vzmh) een verdrag getekend waarin zij beloofden de moslims en de aanverwante stammen van de moslims niet aan te vallen en de moslims beloofden hetzelfde, zij tekenden een vredesverdrag, verder werd er in het verdrag opgenomen dat de moslims de komende 10 jaar toegang zullen hebben tot Mekka om de pelgrimstocht uit voeren. Het duurde nog geen jaar voordat de Mekkanen het verdrag verbraken door een aan de moslimd verwante stam aan te vallen, Mohammed (vzmh) besloot hierop om met een groot leger (de moslims waren inmiddels flink gegroeid, omdat velen bekeerden) Mekka binnen te vallen, bij binnenkomst van Mekka gaven alle Mekkanen zich over en Mohammed (vzmh) en zijn volgelingen konden ongehinders Mekka binnen treden. Mohammed (vzmh) verleende de Mekkanen, die hem en zijn volgelingen vele jaren hebben vervolgd en uit Mekka verjaagt en hem vele malen hebben proberen te vermoorden, amnestie, maar velen van hun bekeerden tot de Islaam. Zodoende was Mekka weer in handen van de moslims.

Het verhaal in een notendop.

nikki

Als ik puur naar  nederland kijk is migratie de enige manier hoe de islam zich verspreid / dit gecombineerd met een flinke voortplantingsdrift.

en de enige mensen die ik ken die zich hebben bekeerd tot de islam zijn meisjes die een relatie hebben met een moslim en dus ook moslim worden.


nikki

"De Mekkanen hebben Mohammed (vzmh) naar Yathrib gevolgd om hem en zijn volgelingen aldaar te vermoorden en er is een hevige strijd geweest tussen het volk van Yathrib (m.u.v. 1 joodse stam, deze collaboreerde met de Mekkanen) en de Mekkanen, de Mekkanen gaven op een gegeven moment op en keerden terug naar Mekka."

is dit de reden dat zovelen moslim-jongeren altijd vol zijn over de 'zionisten'?

Inuit

Citaat van: nikki op 06/12/2004 om 02:10:23
Als ik puur naar  nederland kijk is migratie de enige manier hoe de islam zich verspreid / dit gecombineerd met een flinke voortplantingsdrift.
dat klopt
Citeer
en de enige mensen die ik ken die zich hebben bekeerd tot de islam zijn meisjes die een relatie hebben met een moslim en dus ook moslim worden.
what's your point? ik vraag me echt af wat je hiermee wil zeggen.in de verspreiding van de Islaam heeft vroeger handel een grote rol gespeeld, de moslims bedreven destijds veel handel met andere landen en op die manier werd de Islaam in die landen geintroduceerd.

nikki

"wanneer je wil refereren naar de hedendaagse stand van zaken, dan is het vaak zo dat mensen zelf op zoek gaan naar "iets" en uiteindelijk het antwoorden vinden in Islam."

dit was hetgeen waar ik op reageerde , en ik wilde er dus mee zeggen dat ik niemand ken (behalve die vdven) die zich tot de islam bekeerd heeft of daar is uitgekomen ; behalve meisjes die een relatie met een moslim zijn aangegaan.

Inuit

Citaat van: nikki op 06/12/2004 om 02:15:02
is dit de reden dat zovelen moslim-jongeren altijd vol zijn over de 'zionisten'?
nee, want er leefden andere joodse stammen die het verbond niet verbraken.
Onze haat tegen het zionsme heeft te maken met de onderdrukking van de Palestijen door de zionisten. Overigens zie ik zionisme als het grootste gevaar voor de wereldvrede, maar helaas zien weinig mensen in NL dit in, sterker nog als ik dit zeg dan wordt ik heel snel van anti-semitisme beschuldigd.

nikki

#25
maargoed om weer trug te komen bij het begin ,

voor zover ik het in kan zien komen alledrie de grote geloven voor uit het oude testament.
de profeten van de islam zijn dezelfde als die van het christendom - behalve mohammed natuurlijk.

de rituelen - het offerfeest voor Abraham die zijn zoon geofferd heeft (wie was die zoon??) juist.

het suikerfeest komt dus voort uit mohammed zijn periode rond Mekka (toch?)

en besnijdenis ,

Inuit

Citaat van: nikki op 06/12/2004 om 02:19:31
"wanneer je wil refereren naar de hedendaagse stand van zaken, dan is het vaak zo dat mensen zelf op zoek gaan naar "iets" en uiteindelijk het antwoorden vinden in Islam."

dit was hetgeen waar ik op reageerde , en ik wilde er dus mee zeggen dat ik niemand ken (behalve die vdven) die zich tot de islam bekeerd heeft of daar is uitgekomen ; behalve meisjes die een relatie met een moslim zijn aangegaan.
aha...
Zie hier voor verhalen: http://moslima.nl/nwmoslimas/moslimas.html
In het boek   "De Fakkel, God bestaat", uitgegeven door uitgeverij Momtazah, hierin staan bekeringverhalen van Nederlanders, die d.m.v. een zoektocht tot de Islaam kwamen.
zo zijn er vele sites waar je dergelijke verhalen kunt lezen, zoek en gij zult vinden ;)

nikki

ik zie dat ook als een groot gevaar , dan juist omdat er velen jongere IEDEREEN in nederland als een zionist zien.
en afvallige etc. en die kunnen gestrafd worden.
en aangezien wij (de zionisten) vechten tegen de koningen van de Islam , zijn wij allen collaborateurs

nikki

"In die tijd had ik veel islamitische vriendinnen en niet te vergeten vriendjes.
Door hen kwam mijn eerste contact met de islaam. Al was het toen voornamelijk het door hun overtreden van de regels wat ik zag.
Hun geloof intrigeerde mij enorm omdat ze zich altijd bewust waren van de dingen die ze eigelijk fout deden en wel streefden naar het goede."

ja precies moslimA's allen meisjes die onder invloed van islamitische vriendjes zijn overtuigd.

doet verder niks af aan hun geloof , maar m'n analyse blijft prima overeind.

Inuit

Dit zijn de overeenkomsten tussen het Christendom en Islaam:

Ten eerste willen wij een misverstand rechtzetten en dat is de stelling dat alles wat in de Bijbel staat ook in de Qor'aan is terug te vinden. Dit is foutief vanuit verschillende invalshoeken. Allereerst zal men moeten vaststellen wat de Bijbel is. De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, opgedeeld in het Oude en het Nieuwe Testament. In de Qor'aan worden 3 Boeken genoemd die hieronder vallen, namelijk de Tawraat (de Torah - datgene wat aan Moesa (Mozes), (vrede zij met hem) is geopenbaard. De Christenen claimen dat dat de eerste 5 boeken van de Bijbel zijn), de Zaboer (de Psalmen, aan Dawoed (David) (vrede zij met) hem geopenbaard. Het 19e boek van de Bijbel volgens de Christenen), en de Indjiel (het Evangelie, datgene wat aan 'Isa (Jezus) vrede zij met hem is geopenbaard. De Christenen hanteren voor deze naam over het algemeen de 4 Evangelies van Lukas, Markus, Johannes en Mattheus. Deze vier personen zijn volgens de Christenen volgelingen van 'Isa (vrede zij met hem), discipelen genoemd, en zij hebben de 4 Evangelies geschreven, oftewel soort verslagen van het leven van 'Isa.) Opgemerkt dient te worden dat de Tawraat, de Zaboer en de Indjiel niet meer bij ons aanwezig zijn; de Christenen claimen dat men ze kan vinden in de Bijbel, maar deze Boeken zijn in de loop van de jaren onderhevig geweest aan verandering na verandering, zoals aangetoond door wetenschappers en Christelijke geleerden zelf.

De Joden kenden lange tijd een cultuur van overlevering waarbij men verhalen doorvertelde of zong, en op deze manier bleven grote stukken van de Bijbel (het Oude Testament althans) in leven. Men kan zich echter voorstellen dat dit in de loop van de jaren verandert. Ook zijn er in de Bijbel zelf invloeden te vinden van verschillende stromingen uit de tijden waarin ze doorgegeven zijn. Deze veranderingen door misleidde sektes binnen het Jodendom destijds worden in de Qor'aan genoemd, Allah zegt: "…En onder de Joden zijn er die naar een leugen zouden willen luisteren, dezen luisteren ter wille van een ander volk dat niet tot u is gekomen. Zij verdraaien woorden, nadat zij op hun juiste plaatsen waren gezet…" (vertaling Soerat al-Maa'ieda, aya 41).

Verder zegt Allah de Verhevene: "Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: "Dit is van Allah", opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen." (vertaling Soerat al-Baqarah, aya 79). Het eerste punt dat wij dus willen duidelijk maken is dat datgene wat destijds geopenbaard is nu niet meer in dezelfde vorm met ons is. Dit geldt ook voor het Nieuwe Testament. Er zijn 24.000 manuscripten van de Bijbel en niet 2 zijn precies hetzelfde. Er is dus veel diversiteit onder de manuscripten, zoals extra woorden, missende passages, etc. Ahmed Deedat schetst deze situatie goed in zijn boeken over het Christendom.

Het tweede punt dat belangrijk is om te beseffen, beste lezer(es), is dat de Tawraat, de Zaboer en de Indjiel Boeken waren die naar de Joden zijn gestuurd. Boodschappen naar verschillende volkeren of groepen bevatten altijd dezelfde aqidah, dat wil zeggen dat de Boodschappers altijd hetzelfde spraken over Allah, Zijn Kenmerken en Zijn bestaan. Maar, er was een verschil tussen de Boodschappen in zaken van wetgeving. De wetgeving voor de Joden was anders dan die nu voor de mensheid geldt, zoals aangegeven in de enige religie die voor de gehele mensheid is gekozen, namelijk de Islam. Dus, ook al zouden de Boeken hier authentiek aanwezig zijn, wat zeker niet zo is, dan zou men ze alsnog niet kunnen volgen omdat ze afgeschaft zijn met de komst van de Islam. Dit zijn de twee hoofdpunten waarmee we uw vraag beantwoorden omtrent het vraagstuk of alles wat in de Bijbel staat ook in de Qor'aan te vinden is.

Wat betreft de verschillen tussen de Islam en het Christendom; een deel hiervan is gebaseerd op Christelijke historische achtergronden, en een ander deel op een fundamenteel verschil in de Schriften. Zo lezen we in de Bijbel dat Jezus bad met zijn hoofd op de grond, zoals de Moslims bidden in soedjoed. In Mattheus, hoofdstuk 26 vers 39 lezen we het volgende: "... hij (Jezus, vrede zij met hem) ging een paar stappen verderop en knielde met Zijn gezicht op de grond en bad…" Maar Christenen bidden vandaag de dag niet op deze wijze - dit is een verschil gebaseerd op historische achtergrond, dingen die in de loop der jaren op die wijze zijn ontwikkeld maar die afwijken van de weg van hun eigen Schrift. Verder bevat de Bijbel ook uitspraken die onherroepelijk tegen de Eenheid van Allah de Verhevene ingaan. Vaak worden deze uitspraken op andere punten weer tegengesproken, maar toch blijven ze onacceptabel voor de Moslim. Dit is dus een duidelijk verschil in Schrift tussen de Islam en het Christendom, voortvloeiend uit de veranderingen waaraan de Bijbel onderhevig is geweest, en de stromingen die hun invloeden en eigen ideologieën loslieten op hun Geschriften.

Betreffende de overeenkomsten kan gezegd worden dat deze er ook zijn. Allah noemt de Christenen als diegenen die het dichtst bij ons staan, en die dichter bij de waarheid staan dan de Joden of atheïsten. Allah de Verhevene zegt: "En u zal degenen die zeggen: "wij zijn Christenen", het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen. Dit is omdat er onder hen geleerden en monniken zijn en omdat zij niet trots zijn. En als zij hetgeen deze boodschapper is geopenbaard horen, ziet u hun ogen vol tranen vanwege de waarheid die zij hebben herkend…" (vertaling Soerat al-Baqarah, aya's 82 en 83).

Ondanks de veranderingen die het Nieuwe Testament heeft doorstaan bevat het nog steeds de boodschap van goedheid jegens anderen, het belang van het familieleven, eerlijkheid, oprechtheid en zuiverheid van geloof. Ook de boodschap van tawhied (monotheïsme) is nog aanwezig, maar helaas vinden we uitspraken die aanleiding hebben gegeven tot de doctrine van de 3-Eenheid, waarbij men denkt dat Allah bestaat uit een Vader (God), een Zoon (Jezus) en een Heilige Geest (Bijbels gezien is het moeilijk te zeggen wat men hieronder kan verstaan). Deze doctrine, die in 325 geïntroduceerd is tijdens de conferentie van Nicea, heeft een onherroepelijke schade toegebracht aan de oorspronkelijke boodschap van Tawhied waarmee 'Isa (vrede zij met hem) gezonden is.

In conclusie kunnen we zeggen dat het Christendom op een hoop punten overeenkomt, maar ook op cruciale punten verschilt van de Islam. Verder is het belangrijk om te realiseren dat de Bijbel en de Qor'aan niet hetzelfde zijn en dat men geen wettelijk geldige Islamitische oordelen kan afleiden van Bijbelse verzen. Wij hopen hiermee uw vragen beantwoord te hebben.

(bron: al-islaam.com)