De discussie over de islam/monotheisme

Gestart door nikki, 06/12/2004 om 01:07:53

Shnawa

Citaat van: gebruiker01 op 16/12/2004 om 21:39:18
Citaat van: allasian op 16/12/2004 om 16:56:58
juiste levenswijze is relatief niet absoluut dat wil zeggen,er bestaat zoiets niet als DE juiste levenswijze,1 juiste levenswijze.Mocht je denken van wel dan is dat heel arrogant.
Dit heeft te maken met overtuiging, namelijke het geloof in een universele waarheid. Als men deze overtuiging niet heeft dan ziet men de keuzes die voortkomen uit de vrije wil als mogelijkheden waaraan geen waarheidsoordeel toegekend kan worden, oftewel niets is goed en niets is fout in de universele zin van het woord, want er is geen universele waarheid. Echter, heeft men wel de overtuiging van het geloof in een universele waarheid dan kent men waarheidsoordelen aan de mogelijkheden die voortkomen uit de vrije wil, de goeden (waar) leiden tot die universele waarheid en de slechten (onwaar) leiden tot een dwaalspoor, namelijk iets anders dan de universele waarheid.
Dus de visie die men hierop heeft, heeft puur te maken met de levensbeschouwlijke visie die men heeft.

En nu in het normale nederlands aub

Inuit

Citaat van: Shnawa op 16/12/2004 om 22:11:14
En nu in het normale nederlands aub
Als je gelooft in een universele waarheid (lees: God), dan zijn er wel degelijk goede en foute keuzes in het leven, i.t.t. wanneer je hierin niet gelooft.
Het voorgaande was een uitleg van wat ik hierboven zeg.
Is het nu wat duidelijker?

Masja

Citaat van: gebruiker01 op 16/12/2004 om 21:39:18
Citaat van: allasian op 16/12/2004 om 16:56:58
juiste levenswijze is relatief niet absoluut dat wil zeggen,er bestaat zoiets niet als DE juiste levenswijze,1 juiste levenswijze.Mocht je denken van wel dan is dat heel arrogant.
Dit heeft te maken met overtuiging, namelijke het geloof in een universele waarheid. Als men deze overtuiging niet heeft dan ziet men de keuzes die voortkomen uit de vrije wil als mogelijkheden waaraan geen waarheidsoordeel toegekend kan worden, oftewel niets is goed en niets is fout in de universele zin van het woord, want er is geen universele waarheid. Echter, heeft men wel de overtuiging van het geloof in een universele waarheid dan kent men waarheidsoordelen aan de mogelijkheden die voortkomen uit de vrije wil, de goeden (waar) leiden tot die universele waarheid en de slechten (onwaar) leiden tot een dwaalspoor, namelijk iets anders dan de universele waarheid.
Dus de visie die men hierop heeft, heeft puur te maken met de levensbeschouwlijke visie die men heeft.


ja maar... beetje tegenstrijdig allemaal vind je niet gebruiker? of zie ik dat verkeerd..?ook als je de overtuiging zou hebben van het geloof in een universele waarheid is dat net zo goed blindelings geloven in het waarheidsgehalte daarvan , dus er is eigenlijk geen sprake van vrije wil aangezien die beinvloed is ,wat overigens niet verkeerd is (ben voorzichtig nl.. ;D )
net zoals vanuit de vrije wil (dus niet door een geijkt geloof) gissen is wat je doet, filosoferen dus eigenlijk

Inuit

Citaat van: Masja op 17/12/2004 om 16:04:36
ja maar... beetje tegenstrijdig allemaal vind je niet gebruiker?
nee

Citeer
of zie ik dat verkeerd..?
ja

Citeer
ook als je de overtuiging zou hebben van het geloof in een universele waarheid is dat net zo goed blindelings geloven in het waarheidsgehalte daarvan
dat klopt, daarom heet het ook overtuiging of geloof en niet wetenschap.

Citeer
, dus er is eigenlijk geen sprake van vrije wil aangezien die beinvloed is ,wat overigens niet verkeerd is (ben voorzichtig nl.. ;D )
net zoals vanuit de vrije wil (dus niet door een geijkt geloof) gissen is wat je doet, filosoferen dus eigenlijk
de discussie was niet of iets als 'vrije wil' wel  bestaat, maar of iets als de correcte en levenswijze bestaat en mijn reactie daarop, was ja, als je in een universele waarheid gelooft wel, anders niet.
of vrije wil bestaat of niet is een andere discussie, een waar ik eerlijk gezegd ook liever niet in verval, if jou know what i mean ;)

Anir

Citaat van: MohamedUK op 06/12/2004 om 01:17:22

Christelijke arabieren noemen God  "Rabb"
Ze noemen hem ook Allah, Ilaah

Ik heb het vaak gehoord in de Egyptische Radio.

allasian

#50
Citaat van: gebruiker01 op 17/12/2004 om 19:19:32de discussie was niet of iets als 'vrije wil' wel  bestaat, maar of iets als de correcte en levenswijze bestaat en mijn reactie daarop, was ja, als je in een universele waarheid gelooft wel, anders niet.
OK,De correcte levenswijze=universele waarheid.
Maak deze vergelijking kloppend.Deze vergelijking is alleen gebasseerd op kortzichtigheid.Met logica blijft het een strijdige vergelijking.

IIAwajie3erII

Altijd lachen die discussies over het geloof.
Hoe meer men in het nauwtje gedreven word, hoe meer hij/of zij moeilijke woorden begint te gebruiken waar een normale mens  geen touw aan kan vastknopen ;D

Dora

Citaat van: Anir op 17/12/2004 om 19:23:52
Citaat van: MohamedUK op 06/12/2004 om 01:17:22

Christelijke arabieren noemen God  "Rabb"
Ze noemen hem ook Allah, Ilaah

Ik heb het vaak gehoord in de Egyptische Radio.
de letters Y.H.W.H komen 6800 keer in het oude testament voor; de leer Y is in het hebreeuws een uitroepteken, zoals in het nederlands de letter 'o'als uitroepteken wordt gebruikt.
de letters H.W.H staan voor HoeWaH wat betekend "Hij is". Jezus sprak God toe met de naam Eli. in het arabisch wordt niet Eli gezegd maar ilahi. we zien dat er maar een klein verschil is. het 'im' van Elohim is een aanduiding van God's grootheid, wanneer we 'im' weglaten, blijft er Eloh over (eigenlijk Ellah) . wanneer je een jood Elah hoort uitspreken, dan hoor je Alah . wanneer we dit allemaal bij elkaar zetten, krijgen we de volgende zin;

'Ya Hoe WaH Alah'> O, Hij is Allah!!!!

de joodse priesters hebben nooit medeklinkers gebruikt voor de leters Y.H.W.H. pas later werd er door Russel Charles en Rutherford medeklinkers aan de zinnen tegevoegd. zij hebben er jehova van gemaakt!!!

Inuit

#53
Citaat van: allasian op 17/12/2004 om 19:54:04
OK,De correcte levenswijze=universele waarheid.
Maak deze vergelijking kloppend.Deze vergelijking is alleen gebasseerd op kortzichtigheid.Met logica blijft het een strijdige vergelijking.
kan niet, want voor de zoveelste keer, religie is een overtuiging en niet een wetenschap!!!
Voor het gemak neem ik mijzelf als voorbeeld, ik ben overtuigt moslim, dus ik geloof dat de Qur'aan het woord van Allah (de universele waarheid) is, de Qur'aan is een leidraad, het wijst de mens de weg in dit leven. Ik heb de keuze om bijvoorbeeld varkensvlees te eten, echter, de Qur'aan vertelt mij dat ik geen varkensvlees moet eten omdat dit slecht voor mij is, dus in mijn ogen is het eten van varkensvlees fout en het niet eten van varkensvlees goed. In ogen van bijv. een atheist daarentegen, kunnen beiden zowel goed als fout zijn. Dit is gewoon een simpel voorbeeld uit de vele keuzes die in een mens in zijn/haar leven maakt, immers het leven is een aaneenschakeling van keuzes en voor mij is de Qur'aan (het woord van Allah (de universele waarheid)) de leidraad die mij leidt bij het maken van deze keuzes, helaas volgens ik de adviezen vaak niet, maar dat even terzijde.  Dus de keuzes die de Qur'aan mij aanbeveelt zijn in mijn ogen de goeden en de andere keuzes die ik heb, de slechten of in sommige gevallen de minder goeden.
Nogmaals, in mijn ogen bestaat er dus wel iets als de correcte levenswijze, in de ogen van een atheist waarschijnlijk niet. Dit is dus geen vergelijking of iets wetenschappelijks dat we kunnen oplossen m.b.v. een alogritme of iets dergelijks, maar iets dat te maken heeft van de levensbeschouwlijke visie van een persoon.
Ik hoop dat het op deze manier wat duidelijker wordt wat ik wil zeggen.

Masja
Citeer
, dus er is eigenlijk geen sprake van vrije wil aangezien die beinvloed is ,wat overigens niet verkeerd is (ben voorzichtig nl.. ;D )
net zoals vanuit de vrije wil (dus niet door een geijkt geloof) gissen is wat je doet, filosoferen dus eigenlijk
de discussie was niet of iets als 'vrije wil' wel  bestaat, maar of iets als de correcte en levenswijze bestaat en mijn reactie daarop, was ja, als je in een universele waarheid gelooft wel, anders niet.
of vrije wil bestaat of niet is een andere discussie, een waar ik eerlijk gezegd ook liever niet in verval, if jou know what i mean ;)
Citeer

maar als de correcte levenswijze je wordt  opgedragen door een geloof is ook dat betrekkelijk want wat voor de een (geloof) correct is is voor de ander incorrect ,dus die morele waarde ervan
is zéér betrekkelijk , naar mijn inzien dan
mijn ervaring is dat je zelfs als atheist zijnde vanuit je eigen intuitie kan weten wat moreel aanvaardbaar zou zijn (correct dus)
een wil is nooit echt vrij en altijd beinvloed of geremd door eigen morele grenzen of  grenzen opgelegd door een geloof
i know what you mean by the way ,dus ga ik hier niet verder op in

Masja

vaak door de wetten en verboden van een geloof gaan mensen juist "de fout in " , verboden vruchten smaken beter
en daarentegen kunnen atheisten soms in moreel opzicht een feilloos leven leiden door hun intuitie (eigen leidraad) te volgen

*****Citeer
de letters Y.H.W.H komen 6800 keer in het oude testament voor; de leer Y is in het hebreeuws een uitroepteken, zoals in het nederlands de letter 'o'als uitroepteken wordt gebruikt.
de letters H.W.H staan voor HoeWaH wat betekend "Hij is". Jezus sprak God toe met de naam Eli. in het arabisch wordt niet Eli gezegd maar ilahi. we zien dat er maar een klein verschil is. het 'im' van Elohim is een aanduiding van God's grootheid, wanneer we 'im' weglaten, blijft er Eloh over (eigenlijk Ellah) . wanneer je een jood Elah hoort uitspreken, dan hoor je Alah . wanneer we dit allemaal bij elkaar zetten, krijgen we de volgende zin;

'Ya Hoe WaH Alah'> O, Hij is Allah!!!!

de joodse priesters hebben nooit medeklinkers gebruikt voor de leters Y.H.W.H. pas later werd er door Russel Charles en Rutherford medeklinkers aan de zinnen tegevoegd. zij hebben er jehova van gemaakt!!!
Citeer

Hebreeuws kent zoals Arabisch geen klinkers in het schrift, tegenwoordig wel hulptekens.
Allah is inderdaad afgeleid van het Hebreeuwse Elohim.
Isa sprak Aramees, een zusje van het Arabisch (arabisch sprekenden onder jullie zullen aardig wat woorden uit The Passion of the Christ hebben kunnen verstaan) en zei inderdaad Eli tegen God, dat gebeurde volgens de Indjiel toen hij geexecuteerd werd door de Romeinse bezetters van Israel.
"Eli eli lama sabagtani" (Mijn God, waarom hebt u mij verlaten)  Moeilijkheid is dan weer dat moslims niet hierin geloven, dus dat opent voor hen wellicht weer de vraag of Isa inderdaad Eli zei tegen zijn God. Maar wellicht staat dat ook in de Koran.

YHVH is hoe God zich zoals beschreven in de Taura aan Musa openbaarde. Toen Musa vroeg wat hij tegen het volk Israel moest zeggen over de naam van de God die hem stuurde, werd gezegd:   "Ik ben/Ik zal er zijn"
Dus The Four Tops waren eigenlijk een tikje laat met hun onvergetelijk Motown hit; Reach out (I'll be there)

Die naam/karakterisering van God maakt de vraag van de stervende Isa des te dieper en schrijnender. Het is de vraag van velen, God waar ben/was je nou, in Auswitsch, Hiroshima, Ruanda, in de Goelag, tijdens de Apartheid, bij Wounded Knee en vul het rijtje maar aan.

Dat roepen van Isa, "de mens" naar God is een interessante omkering van de zoektocht, vergeleken met het verhaal van Adam die zich na eten van de verboden vrucht verstopt waarna God roept "Mens, waar ben je?".
Adam had wel iets op zijn kerfstok maar bleef leven, Isa was onschuldig en werd vermoord.
Het lijkt wel de echte wereld.