Wie gelooft er in complottheorieen

Gestart door Kahina, 10/11/2004 om 15:13:03

Kahina

Ik ben altijd erg nuchter geweest wanneer het om dergelijke geheime genootschappen ging. Maar ik begin nu toch echt te twijfelen.

Hier een soort van schuldbekentenis (alhoewel anoniem) van een macon (vrijmetselaar) die ons om vergeving vraagt en het een en ander over de vrijmetselaars bekend maakt.

http://islamforum.vrijspraak.org/viewtopic.php?t=365&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=a4b94eeff4afd09f90f667e117ee810e

Wat vinden jullie hier nou van?

The madness has begun.

miss.F.

Citaat van: Kahina op 10/11/2004 om 15:13:03
Ik ben altijd erg nuchter geweest wanneer het om dergelijke geheime genootschappen ging. Maar ik begin nu toch echt te twijfelen.

Hier een soort van schuldbekentenis (alhoewel anoniem) van een macon (vrijmetselaar) die ons om vergeving vraagt en het een en ander over de vrijmetselaars bekend maakt.

Wat vinden jullie hier nou van?

The madness has begun.

Ik denk wel dat er allerlei theorien gesmeed worden ten bate van sommige partijen

abrid

De vrijmetselaars als de schimmige organsiatie die de macht achter de gordijntjes heeft. Het is intrigerend. Ik heb er het een en ander over gelezen. Het zou best kunnen vooral die leden van de bilderberg vergaderingen hebben allemaal een machtige positie in de wereld. Maar ja het blijft vaag allemaal.

Lezeres

#3
Citaat van: Kahina op 10/11/2004 om 15:13:03
Ik ben altijd erg nuchter geweest wanneer het om dergelijke geheime genootschappen ging. Maar ik begin nu toch echt te twijfelen.

Hier een soort van schuldbekentenis (alhoewel anoniem) van een macon (vrijmetselaar) die ons om vergeving vraagt en het een en ander over de vrijmetselaars bekend maakt.

http://islamforum.vrijspraak.org/viewtopic.php?t=365&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=a4b94eeff4afd09f90f667e117ee810e

Wat vinden jullie hier nou van?

The madness has begun.


So what else is new? Een omgekeerd pentagram, schijnt 1 van hun symbolen te zijn.
Ik heb ook begrepen dat bijna alle grote wereldleiders, lid zijn van zo'n macconnerie, ook politici hier in Nederland.
Ik weet niet of ik erin moet geloven, het is allemaal heel vaag.

Masja

ik wist niet dat de vrijmetselaars op wereldniveau bezig waren, wel dat ze naar een hoger geestelijk niveau streefden, ik sta ervan te kijken
ik vermoed dat er propaganda in het spel is want ik wéét dat leden van deze vrijmetselaarsclub niets mogen vrijgeven dus het lijkt me sterk..
overigens worden er nooit vrouwen toegelaten

dunit

#5
ik wist wel dat ze tot doel hebben naast in hoge sferen ook in hoge posities terecht te komen...ze helpen elkaar hier ook onderling mee...

tegenwoordig mogen ook vrouwen toetreden..zij het dan tot de aparte vrouwelodges...de weefsters ipv metselaren...

(feminisme beetje voorbij gegaan aan vrij metselaren wat betreft naamgeving...hehe)

Masja

ik denk dat vrouwen vroeger niet toegelaten werden vanwege hun "babbelzieke" aard , geheimhouding was hun 2e prioriteit, vandaar dat ik dat artikel een beetje dubieus vind

bou-yafar

jullie moeten een op de zoekmaschine consperecy in toetsen en dan kijken wat er uit komt

abrid

Uit Encarta

1. IDEEËNGOED
  Zij belichaamt niet zozeer een geestelijke stroming of levens-beschouwing als wel een beweging tot ideëel en praktisch streven naar een gezamenlijke én persoonlijke bezinning op de levens-houding. Daartoe beoefent zij in haar 'werkplaatsen' of 'loges' (v. Eng. lodge = bouwkeet) 'levenskunst' en tracht een bron te zijn van vriendschap en saamhorigheid. Essentieel is haar 'arbeid met behulp van symbolen en ritualen', waarbij symbolen worden voorgehouden die de band met elkaar én de persoonlijke bezinning stimuleren en 'wereld en leven doen zien als een te voltooien bouwwerk', aldus het belangrijkste maçonnieke wetboek, de Constituties van James Anderson (Londen, 1723). In gezamenlijk verband arbeidt ieder aan zijn 'ruwe steen', zichzelf, teneinde deze geschikt te maken om te worden ingepast in het bouwwerk, dat dan gezien kan worden als een 'tempel van levende bouwstenen', waarin eenieder de eigen plaats dient in te nemen.
 2. ORGANISATIE
  Als hoogste symbool kent de vrijmetselarij de 'Opperbouwmeester des Heelals'. Plaatselijke zelfstandige groepen van vrijmetselaars vormen loges, die landelijk onder het gezag staan van een 'grootmacht': orde, grootloge of grootoosten genaamd. De loge wordt voorgezeten door een Meester, de grootloge door een Grootmeester. De leden worden onderscheiden in drie graden: leerling, gezel, meester. Naast de ceremoniële arbeid (aanneming van leerlingen, bevordering van gezellen, enz.) kent men 'voorhofsarbeid' of 'comparities', waar onderwerpen van levensbeschouwelijke of culturele aard worden besproken, ingeleid door een voordracht of 'bouwstuk'.
 3. GESCHIEDENIS
In 1717 ontstond te Londen de eerste grootloge door vereniging van vier daar bestaande loges. Ook in Ierland en Schotland ontstonden grootloges, resp. in 1725 en 1736. Vanuit Engeland werden daarna loges gevestigd, o.m. in Frankrijk, Spanje, West-Indië, India en Duitsland. De eerste loge in Nederland, in 1734 onder Engels gezag tot stand gekomen, noemde zich de Loge du Grand Maître des Provinces Unies et du ressort de la Généralité. Met een tiental loges sloot zij zich in 1756 aaneen tot de Groote Loge der Zeven Vereenigde Nederlanden, thans genaamd Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. De oudst bekende loge in België, La Parfaite Union, te Bergen, zou opgericht zijn in 1721. Vanaf deze tijd varieert de ontwikkeling van de Belgische Vrijmetselarij naargelang de elkaar opvolgende regimes. In 1833 gaf de Belgische onafhankelijkheid de stoot tot de vorming van het Belgische Grootoosten. Wegens politieke en godsdienstige meningsverschillen in de loges werd in 1960 met hulp van Nederland naast het Grootoosten de Grootloge van België geconstitueerd, die in 1965 officieel werd erkend.

Bovengenoemde Orden zijn alleen voor mannen toegankelijk. Om deze exclusiviteit te doorbreken werd in 1893 de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain' opgericht, die mannen en vrouwen op gelijke voet toelaat. Alleen voor vrouwen toegankelijk zijn de Britse Order of Women Freemasons (1908), de Grande Loge Féminine Française (1959; ook in België actief) en in Nederland de Orde Vita Feminea Textura (1947).


abrid

of uit wikipedia:

De Vrijmetselarij is een organisatie met als doel de mens aan zichzelf te laten werken, zodat hij hoe langer hoe meer kan gaan betekenen voor het geheel. De organisatie heeft vertakkingen over de gehele wereld. Binnen de Vrijmetselarij kan men werken binnen het geheel van de club of loge, buiten de eigenlijke vrijmetselarij kan dat de stad, het land, de wereld, het gezin of de mensheid zijn.

De vrijmetselarij is oorspronkelijk een specifieke mannenvereniging, maar er zijn ook gemengde en exclusief vrouwelijke vrijmetselarijen.

Een aspirant-lid moet in zichzelf een streven voelen, dat overeenkomt met het streven van de vrijmetselarij. Op een bepaald moment kan hij tot de ontdekking komen dat de vrijmetselarij mogelijk een organisatie is, waarin hij aan zijn eigen streven kan werken. Hij kan zichzelf dan aanmelden en na de nodige oriënterende gesprekken en nadat er informatie over hem is ingewonnen kan hij lid van de vereniging worden.

Men begint als leerling-vrijmetselaar, wordt dan gezel-vrijmetselaar en kan dan eventueel meester-vrijmetselaar worden.

De opname in de Orde gaat door middel van zogenoemde "inwijdingen". Over deze inwijdingen wordt niets naar buiten gebracht. Ze kunnen gezien worden als reizen, waarbij de kandidaat het een en ander overkomt. Dat kan confrontaties veroorzaken en een aanleiding zijn verder aan zichzelf te werken.

Bij het werken in de loges worden veel symbolen uit de bouwwereld gebruikt, b.v. de passer. De allereerste loges zouden besloten clubs van "bouwvakkers" geweest zijn. De mens wordt tegenwoordig symbolisch als "ruwe steen" gezien, wiens taak het is aan deze ruwe steen te werken naar het ideaal, de kubieke steen.

In 'Oorlog en Vrede' beschrijft Tolstoi de inwijding van de hoofdpersoon Pierre. Of de hier vermelde rituelen (nog) overeenkomsten vertonen met de tegenwoordig gebruikelijke is (althans buiten de vrijmetselarij) niet bekend.

Deze geheimzinnigheid is een tweesnijdend zwaard - ze geeft de vrijmetselarij een zekere aantrekkingskracht - men is wel nieuwsgierig naar wat daar allemaal gebeurt. Anderzijds hebben veel regerende vorsten of regeringen ook een grote achterdocht getoond - worden daar geen subversieve dingen verricht? Sommige vorsten hebben dit opgelost door zelf lid te worden. Ook in de buitenwereld leeft al snel het idee van een groep invloedrijke lieden die elkaar de hand boven het hoofd houden en er zijn ook zeker historische voorbeelden van loges waarbij dit gebeurde.

De opera Die Zauberflöte van Mozart is doordrenkt van maçonnieke ideeën ("maçon" is Frans voor "metselaar"), en beschrijft enkele inwijdingsrites. Ook de spreuk "sei standhaft, duldsam, und verschwiegen" is een letterlijk citaat uit deze rituelen.