Balkenende waarschuwt voor 'islamitische zuil'

Gestart door SAMADIE, 04/11/2003 om 13:59:48

SAMADIE

In de VVD is onenigheid ontstaan over het partijstandpunt over het islamitisch onderwijs. Het Kamerlid Cornielje (VVD) distantieerde zich maandag van de uitlatingen van zijn collega Hirsi Ali. 'Ik vind het vervelend dat zij zich niet aan de afspraken houdt en in de media standpunten naar voren brengt die door de fractie zijn afgewezen', aldus Cornielje, tevens voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs. Hij eist dat Hirsi Ali deze week haar mening herziet. Vorige week schaarde fractievoorzitter Van Aartsen zich juist wel achter Hirsi Ali met zijn oproep tot 'correctieve en preventieve' maatregelen tegen verspreiding van het islamitisch onderwijs. Ook het CDA worstelt met zijn standpunt hierover. Partijleider en premier Balkenende waarschuwt voor het ontstaan van een 'islamitische zuil', maar hij staat pal voor de vrijheid van onderwijs: het recht van iedere zuil - dus ook de islamitische - om eigen scholen op te richten. 'Anders zouden we een belangrijke waarde van de Nederlandse samenleving prijsgeven om integratie mogelijk te maken.' Balkenende zegt erbij de vorming van een islamitische zuil niet toe te juichen. Het is volgens hem zeer de vraag of dat moslims zal helpen bij hun integratie.

Tijdens een debat over de nieuwe inburgeringswet schaarden PvdA, LPF en SP zich maandagavond niettemin achter het voorstel van Hirsi Ali. Zij vragen het kabinet te onderzoeken of aan alle nieuwe scholen op religieuze grondslag extra eisen kunnen worden gesteld. Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie liet weten het verzoek te zullen doorspreken met haar collega Van der Hoeven van Onderwijs.
 

ait_touzini

#1
Ewa samadie,

Die Hirsi Ali is een bedreiging voor de islam. Gisteren was ze nog in somalië met hongersnood enal en nu probeert ze de baas te zijn over de allochtonen die hier al jarenlang zijn! Dit moeten we niet pikken. Ze probeert de islam te vernietigen.

aan de ene kant: laat haar maar kakellen, op een dag wordt ze zelf van de wereld geveegd.

Masja

#2
die balken(ia-ia)ende toch! hebben jullie dat niet gezien, dat gedoe over een nieuwe grondwet?
hij is naar het vatikaan geweest,(stiekum, anderen waren erop tegen) wat nou precies de bedoeling was heb ik nog niet begrepen, maar het had te maken met zijn wens om de eventuele nwe grondwet te baseren op het christelijk en joods geloof, is dat niet duidelijk en doorzichtig??
valt me nog mee dat ik er nog geen commentaar op heb gezien, maar dat zal nu niet uitblijven denk ik...

ozl13

#3
In de VVD is onenigheid ontstaan over het partijstandpunt over het islamitisch onderwijs. Het Kamerlid Cornielje (VVD) distantieerde zich maandag van de uitlatingen van zijn collega Hirsi Ali.  Cornielje (...) tevens voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs. Hij eist dat Hirsi Ali deze week haar mening herziet. Vorige week schaarde fractievoorzitter Van Aartsen zich juist wel achter Hirsi Ali met zijn oproep tot 'correctieve en preventieve' maatregelen tegen verspreiding van het islamitisch onderwijs. Ook het CDA worstelt met zijn standpunt hierover. Partijleider en premier Balkenende waarschuwt voor het ontstaan van een 'islamitische zuil', maar hij staat pal voor de vrijheid van onderwijs: het recht van iedere zuil - dus ook de islamitische - om eigen scholen op te richten. 'Anders zouden we een belangrijke waarde van de Nederlandse samenleving prijsgeven om integratie mogelijk te maken.' Balkenende zegt erbij de vorming van een islamitische zuil niet toe te juichen. Het is volgens hem zeer de vraag of dat moslims zal helpen bij hun integratie.
(...)

>> Het CDA (met als voorloper de KVP, Katholieke VolksPartij) heeft altijd een soort verzuiling in stand willen houden. Ze kwaken altijd over waarden als ´het gezin als hoeksteen van de samenleving´ en ´het in stand houden van het bijzonder (protestants, joods, katholiek, islamitisch) onderwijs´. Ook Balkenende ziet net als al die andere politieke hufters een gevaar in de Islam, daarom wil hij liever islamistisch onderwijs aan banden leggen.
Ik zal eens een staaltje vertellen over de twee gezichten die de politiek toont.
Toen ik bij een Turkse stichting werkte, kwamen de heren wethouders regelmatig praten over de gang van zaken. Ze hoopten stiekum natuurlijk wantoestanden te zien als Grijze Wolven en heroïne-dealende Turkse jongeren zodat de nederlandse stereotyperingen terecht konden zijn. Helaas voor hen, want iedereen spande zich op zijn/haar manier in voor de goede zaak en dus ook voor een degelijke islamitische basisschool in onze stad. De CDA-wethouder streek over zijn hart en beloofde zich hiervoor extra in te zetten en bij de gemeenteverkiezingen stemden de Turken massaal op hem zodat hij zijn positie behield. Nu hoor je niks meer van hem en zijn grote baas Balkenende blaat weer verder als de bekende ezel die hij is.

ozl13

#4
die balken(ia-ia)ende toch! (...) hij is naar het vatikaan geweest, (...) maar het had te maken met zijn wens om de eventuele nwe grondwet te baseren op het christelijk en joods geloof, is dat niet duidelijk en doorzichtig??
(...)

>> Wie weet meer van deze onwettige, malafide praktijken af?