Hoe moeten we dat aanpakken?

Gestart door Ariaz, 04/02/2004 om 08:53:27

Ariaz

Azul Aythma dh Soythma


Ik heb iets opgemerkt hier in Belgie, ik heb opgemerkt dat veel Irrifien zich gewoon niet bezighouden met de Amazigh-kwestie meer nog!!!


Ze gaan allemaal bij de AEL?

Ik heb discussies gehad met mensen van de AEL die dus Irrifien zijn van bloed en van opvoeding en dan nog verdedigen ze hardnekkig hun visie en dan nog noemen ze ons Kolonialisten en Zionisten.  


Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die Irrifien zich meer gaan bezighouden met de Amazighkwestie,


Wallah ik ondervind meer dwarsheid van Irrifien dan van Arbieren


Er waren gevallen bij waarbij een Arifi zegt ja ik haat Imazighen die Arabieren haat, en er waren er bij die zich gewoon Arabier noemen, da's echt schandalig, der moet iets aan gedaan worden,


Goner

Het lijkt erop dat het hebben van een Arabische identiteit door mensen als aantrekkelijker wordt ervaren dan de Amazigh identiteit. De Arabische identiteit wordt natuurlijk in de media en met heel veel oliegeld als backup goed verkocht in vele landen. (Net zoals de American Way met veel dollars en Hollywood als back up in veel andere landen wordt geidealiseerd.)
En er zijn waarschijnlijk meer Arabische "role models" dan Amazigh "role models". En als je bent opgevoed onder de propaganda dat Tamazigh maar een onhandig "dialect" zou zijn, en dat Arabisch de beste taal ter wereld is, dan zal dat je trots op je Amazigh achtergrond niet stimuleren. En als je eenmaal bent gehersenspoeld is het moeilijk nog van idee te veranderen.

De sleutel ligt waarschijnlijk bij kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren leren lezen en schrijven in Tamazight, hen veel vertellen over de Amazigh helden van vroeger tot nu. Amazigh deskundigen op allerlei gebied die hun achtergrond lief hebben moeten geen mogelijkheid onbenut laten om hun identiteit te tonen, ook aan de jongeren en kinderen, zodat er "role-models" zijn. Organiseer als Amazigh organisaties  aantrekkelijk kinder- en jeugdwerk dat de jonge generatie helpt sterk in de schoenen te staan in deze verwarrende tijden en maatschappij, en maak hen spelenderwijs bewust van de diepe, sterke wortels die ze hebben. Als kinderen opbloeien maak je ouders blij. Zo bereik je dan ook de oudere generaties.Ait_touzini

#2
Ik weet hoe je je voelt a ariaz

Ook hier in Nederland zijn veel riffijnse aanhangers van AEL
Je kunt een ze een artikel e.d laten zien waarop te zien is hoe arabieren over hun denken.  Maak ze duidelijk dat zij imazighen zijn. vertel hun iets over de geschiedenis. Zeg tegen hun wat de regering allemaal in arif heeft gedaan (massamoorden, geen investeringen). Zeg ook dat een echte arifi nooit achter de ael staat.

Wat jammer is ,is dat er geen bekende arifi is die irifiyan promoot. Veel irifiyan kunnen zijn voorbeeld dan volgen. Ook heeft het te maken dat wij geen eigen zender hebben, dus geen kennis over de amazigh kwestie.

Maak je niet druk a ariaz, de AEL stelt niets voor.

dwenni nta

abrid

#3
Azul Aythma,

Ik denk dat het gros van die aanhangers heel onwetend zijn. Men weet te weinig van de achtergrond zoals Moniq zegt is dit te wijten aan weinig informatie over onze achtergrond in de opvoeding. Ik zelf was ook zo maar toen was ik 13:)
Er zijn mensen die hierin blijven hangen. Die niet verder gaan kijken. Ze zijn nooit trots geweest op hun amazigh wortels.

Maar als je al ziet dat de meeste aanhangers denken dat ze te maken hebben meteen Islamitische organisatie terwijl dit juist niet zo is. Dit heeft Cheppih ook doen besluiten om geen lid meer te zijn van deze organisatie. Volgens hem komt gezicht van het geloof te weinig boven in de leer van de partij.

Is het niet een schande dat onze ouders niet eens normaal tv kunnen kijken in de eigen taal. Waarom men niet kan schrijven/lezen. Dit komt allemaal doordat onze moedertaal miskent is en daar hebben deze amazigh aanhangers nooit over nagedacht.

Gewoon een stelletje meelopers.

tanmiert
Eens valt het kwartje hopen we!!

Aqsil

Jullie hebben in Belgie volgens mij geen enkele Amazigh organisatie. Begin met een organisatie van 2 personen, dan drie, en dan 4 enz. Over een paar jaren heb je een grote groep.

Maar het is goed dat je met die mensen praat over het belang van hun identiteit. Vandaag zeggen ze ik haat je omdat je Arabieren haat, En morgen zullen ze zeggen "Ik haat Arabieren en ook Imazighen die van Arabieren houden".

Toen ik in Marokko was, was ik verliefd op alles wat Arabische is. Op een dag kregen we een Brief uit Agadir waarop informatie stond over Imazighen en Tamazight en ook over het onderdrukken van Imazighen door de Arabieren. Dat vond ik ook niets.
Later kwam ik ook tegen andere Imazighen die met me praten over het behouden van de Amazigh identiteit.
Zo begon ik langzamerhand ook interesse te hebben op de Amazigh identiteit.

Blijf met ze over Imazighen praten en over een aantal jaren zullen ze gaan veranderen.
In het begin was je volgens me ook zo'n iemand.

Dus geeft het nooit op en de resultaten zie je pas over 10 jaar.

Y._Touzani

#5
Azul,
Ik denk dat imazighen van Vlaanderen, Duitsland en Scandinavie niet echt bewust zijn van hun amazighidentiteit. Het komt door het feit dat zij afkomstiig zijn uit streng conservatief families die voortdurend naar de arabisch satteliet tv-zenders kijken. Het is vanzelfsprekkend dat de arabier altijd een lievelingsonderwerp is bij veel amazighfamilies. Dit leidt ertoe dat sommige imazighen geen verschil zien tussen de arabier en de amazigh-zijn. Sterker nog sommige imazighen zien zichzelf als arabieren. Het is een kwestie van opvoeding.
En omdat zij voortdirend naar de arabische tv-zenders kjiken is het logisch dat de arabische kwesties in het M-O hen veel aansprekken. Daarom boekt abou Jhjah veel successen door zich te baseren op de problemen van de arabieren in nbet Miodden-oosten. Eerlijk gezegd ik beschouw de imazighen die AEL steunen als profesionele ezels!
De problelen van de arabieren zijn heel anders dan die van imazighen. ten eerste krijgen de arabieren op school en via de media vaak te horen dat zij vroeger meesters waren. zij zien de zionististen en de westerlingen als oorzak achter de arabische ondergang. Is dat waar? echt niet, want al in de twaalfde eeuw toen de iraniers en later de turken aan de macht kwamen ten tijde van de abbasiden rijk was het definitief gedaa n met de arabiern. In de veertiende eeuw sxhreef ibn khaldoen dat de arabiern van de macht afgezet zijn en daarom kerregn zij terug naar hun oude levenswijze(nomaden) maar toch junnen zij wel over zwak volkeren heersen en hun stdeen verwoesten:'zoals zij nu in marokko doen' aldus ibn khaldoen. En dat is precies wat Abou Jahjah doet: ondanks de zwakte postitie van de arabieren is het hem, net als zijn voorouders in de 14 eeuw, gelukt om de naieve pubers in zijn macht te krijgen.

AEL krijgt veel aanhang omdat de voorman daarvan, Abou jahjah zichzelf als vrijheidstrijder, vechter tegen het imperialisme en het zionosme voorstelt.

Prima. Laten wij gaan kijken of  het hem wel staat of niet de imazighen in zijn macht te krijgen..

Vrijheidstrijder: waarom moet meneer Abou jahjah in de vrijheid in Vlanderen verdedigen en niet in zijn "arabische wereld" die ,zoals iedereen weet, onder controle is van de joden en de amerikanen?!.en waarom juist met behulp van een ras die zij barbaars achten?

Islam: abou jahajh verbergt zich achter de islam om zoveel mogelijk gelovige imazighen in zijn macht te krijgen. Dit is juist de oorzak van de goddelijke vloek dat op de arabiern rust. Het is geen toeval dat zij door de joden en de christen (de mensen van het schrift) worden beheerst. Het komt door het feit dat zij de islam niet toepassen(dat is de bedoeling van God) maar wel als politiek wapen gebruiken om ander volkeren, vooral imazighen, te gebruiken en te misbruiken(en dat is niet de bedoeling van God). Ik daag abou jahjah uit om ons uit te leggen waarom is het de joden, die god in de koran scherp veroordeelt, gelukt om de arabieren onder de knie te krijgen. Volgens de koran heeft God de joden genegeerd omdat zij Thora misbuiken. wat de arabieren met de koran doen is nog erger..de joden grbuiken de thora tegen de niet-joden terwijl de arabieren de koran altijd tegen de molims gebruiken! ...

Zionisme: zijn de zionisten die nu in israel wonen uit de hemel gevallen? echt niet, zij komen meestal uit de arabische landen waar zij eeuwenlang als vuil werden behandeld, uitgesloten  en onderdrukt(over de joden van Fes in marokko zie: beschrijving van Afrika, van Leo Afrikanus) het is logisch dat de joden zich tegen de arabieren keren.De zionisten zij er in geslaagd om Palestina in hun greep te krijgen mede dankzij de samenwerking van de arabische nationalisten:
"(...)later, na bespreking met joodse leiders in Londen, gaf Feisal een verklaring uit die in Then Times van 12 december 1918 werd gepubliceerd:De twee voornaamste takken van de Demitische familei, de Arabieren en de joden, begrijpen elkaar en ik hoop dat beide volken, als gevolg van de gedachtenwisseling op de vredesconferantie duidelijke vorderingen zullen maken op de weg naar de verwerkelijking van hun streven. De arabieren zijn niet afgunstig op de zionistische joden en zijn voornemens zich fair tegenover hen te gedragen; en de zionistische joden hebben de nationalistische arabieren verzekerd dat het hen bedoeling is erop toe te zien dat ook zij in hun respectieve gebieden kansen krijgen." (1)
De arabsiceh nationalisten hebben dus onderhandeld met de zionistische lkeiders die toen nog niet over een staat beschikten!!!

Imperialisme: Abounjahjah wil ons overtuigen dat hij een strijd voert tegen het westerse imperailisme. Er is inderdaad wel sprake van indirect en directe weterse imperialisme in het Midden-oosten. Maar waarom heeft Abou jahajh zijn aanhang niet duidelijk uitgelegd hoe is het de westerlingen gelukt om het mioden-oosten in hun greep te krijgen? dat kan hij niet doen anders zou het misbruik daarvan hardstikke mislukken. Dus ik doe het zelf:
De arabieren waren weliswaar op de hoogte van de plannen van Frankrijk en England om het Midden-oosten na de oorlog te bezetten en te verdelen:

"in 1916, na de britse afspraken met Sjarief Hussein, maar nog voor de Arabiscxeh opstand(tegen de turken, Y.T) was uitgebroken, wass in het diepste geheim overleg gevored tussen diplomaten van Groot-Brittannie (Mark Sykes), Frankrijk (Georges Picot) en Rusland(Sazonov).

Y._Touzani

#6
vervolg

'Zij kwamen geheel in de traditie van de negentiende-eeuws 'concert van europa' een verdeling overeen van het oorlogse Midden-Oosten in Europese invloedssferen.(...)Na de oktoberrevolutie in 1917 in Rusland openden de bolsjewieken de archieven van de kanselarij in Sint-Petersburg en maakten onder andere de inhoud van dit document bekend. Onmiddelijk lieten de ottomaanse autoriteieten de tekst van Sykes-Picot-overeenkomst publiceren als bewijs van de onbetrouwbaarheid van de britse regering.De turkse minister Djamal Pasha bood  sharief Hussein aan afzonderlijk Turks-Arabisch vrede aan. De sharief wees dit aanbod af"

(1) A. Ebban, mijn land, p.32-33
(2) R. Hoff, Het midden-oosten, p.48-49

Dora

#7

CiteerAzul Aythma dh Soythma


Ik heb iets opgemerkt hier in Belgie, ik heb opgemerkt dat veel Irrifien zich gewoon niet bezighouden met de Amazigh-kwestie meer nog!!!
klopt maar voor dit probleem hoef ik niet helemaal naar belgie te reizen :)...in holland is het net zo...en wat dacht je van "de amazighlanden", die mensen zouden toch wel bewust moeten zijn zou je denken, maar alles is minder waar.

ik denk dat je die mensen het best kunt bereiken door ze eerst te bereiken met iets wat ze wel bezig houdt. en daarvanuit langzaam de stroom naar de amazighkwestie laat doorlopen....begin nooit met hoe slecht/gemeen de arabieren wel niet zijn tegen een onbewuste amazigh..dit werkt juist alleen averechts.