Saddam gepakt,nu begint de zoektocht naar Bin lade

Gestart door Wasilla tarifest, 14/12/2003 om 13:29:43

AdamX

#120
Een Ander Joods Geluid
is ontstaan uit onvrede over de wijze waarop debat en meningsvorming over Israël in joodse kring plaatsvinden. Kritiek op Israël wordt vertaald als: tegen Israël. Elke vorm van begrip voor de Palestijnen betekent per definitie: tegen Israël. Velen binnen de joodse gemeenschap houden hun mond of staan onvoorwaardelijk en ongenuanceerd achter nagenoeg alle officiële Israëlische (regerings-) standpunten.

Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich het publieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden ten doel stelt. Dit zonder dat er wordt getornd aan het bestaansrecht van de staat Israel.

Een Ander Joods Geluid wil het taboe doorbreken dat joden vinden dat zij geen kritiek op Israël mogen uiten en dat ook van anderen niet accepteren. Het wil bereiken dat zowel binnen joodse kring als naar buiten toe kritische geluiden over Israël mogelijk zijn zonder het etiket "tegen Israël" opgeplakt te krijgen..

Een Ander Joods Geluid is bezorgd over het uitblijven van vrede in het Midden-Oosten, over onderdrukking en discriminatie van Palestijnen en over de gevolgen daarvan â€" ook voor de Israëlische samenleving. Juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël wil Een Ander Joods Geluid het debat aanzwengelen en vredesinitiatieven steunen met als uitgangspunt de algemeen aanvaarde beginselen van gelijkheid, verdraagzaamheid en menselijkheid, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Een Ander Joods Geluid staat voor:
· dialoog en wederzijds respect in plaats van geweld en machtsmisbruik;
· gelijke kansen en rechten voor alle bevolkingsgroepen;
· volledige terugtrekking van kolonisten en militairen uit de bezette gebieden in ruil voor vrede en veiligheid;
· het realiseren van een Palestijnse staat naast Israël;
· Jeruzalem als hoofdstad van twee staten;
· een evenwichtige oplossing van het probleem van de Palestijnse vluchtelingen. Een voorwaarde is dat Israël zijn medeverantwoordelijkheid voor het ontstaan van dit probleem erkent. Pas dan kan worden onderhandeld over de vraag hoe Israël een bijdrage kan leveren om het onrecht te herstellen, zonder zijn eigen bestaan in gevaar te brengen.

Een Ander Joods Geluid steunt de vredesbewegingen en mensenrechtenorganisaties in Israël die zich voor deze doelen inzetten.

Een Ander Joods Geluid richt zich op de Nederlandse samenleving en zal door middel van acties en verklaringen zijn stem laten horen en invloed trachten uit te oefenen op de politiek.

Ontstaan
De buitensporige reactie van Israël op de tweede intifadah, zowel in de bezette gebieden als in Israël zelf, heeft een aantal joden doen besluiten hierover publiekelijk verontwaardiging uit te spreken. Dit initiatief heeft veel weerklank gevonden. Vele joden hebben hun adhesie betuigd met de oproep in de advertenties van Een Ander Joods Geluid, en velen bezochten de eerste openbare bijeenkomst op 14 januari 2001. Uit de kring van ondertekenaars van het manifest is een aantal mensen naar voren getreden: het organiserend comité, dat dit andere joodse geluid wil uitdragen en initiatieven zal ontplooien die daarvoor nodig zijn.

Activiteiten
Een Ander Joods Geluid wil zich op vele manieren laten horen, op eigen initiatief èn in reactie op wat anderen zeggen en schrijven. Ook het onderlinge debat binnen Een Ander Joods Geluid zal moeten bijdragen aan een gezonde kritische houding en de deskundigheid van zijn opvattingen.
Informatie zal worden verzameld uit onder meer de nationale en internationale pers, thematische dossiers worden aangelegd, en al deze informatie zal worden verspreid en becommentarieerd via een eigen website.

Samenwerking
Een Ander Joods Geluid wil samenwerken met verwante groepen in andere landen.

Organisatie
Een Ander Joods Geluid start als stichting om snel en adequaat te kunnen handelen en verantwoord met middelen en mensen om te gaan. Het zal de achterban steeds informeren en raadplegen.

AdamX

#121
Werkgroepen
Een Ander Joods Geluid moet gehoord worden en bestaat daarom vooral uit  een bundeling van activiteiten en actieve werkgroepen. Op dit moment zijn actief of in wording:
· een jeugdgroep voor het organiseren van info-avonden voor jongeren/studenten;
· een website-groep voor het maken van de website en een e-mailkrant;
· een groep voor het openbare debat die openbare bijeenkomsten met sprekers en discussies organiseert;
· een internationale groep voor het leggen en onderhouden van contacten met gelijksoortige bewegingen ter wederzijdse ondersteuning en versterking;
· een financiële groep voor het vinden en werven van middelen;
· een schrijfgroep voor het schrijven van en reageren op artikelen in diverse media.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Max Wieselmann
Secretaris: Hajo Meyer
Penningmeester: Anneke Mouthaan

Raad van Advies:
Harry de Winter (voorzitter)
Hedy d’Ancona
Salvador Bloemgarten
Dieuwertje Blok
Hans Fels
Leo Mok
Chaja Polak
Marian Sax
Ed van Thijn
Carola de Vries-Robles
Micha de Winter

EAJG:
Postbus 59506
1040 LA  Amsterdam
Tel 020-67.95.850 / 020-66.41.687.
Postgiro: 7401063
E-mail: eajg@xs4all.nl
  

(uit de stichtings statuten)
De stichting Een Ander Joods Geluid stelt zich ten doel:
a. het voeden van het publieke debat en de kritische meningsvorming over Israel en de bezette gebieden;
b. het doorbreken van het taboe dat Joden vinden dat zij geen kritiek op de staat Israel mogen uiten en dat ook van anderen niet accepteren;
c. het uit verbondenheid met het lot en voortbestaan van Israel ondersteunen van vredesinitiatieven met als uitgangspunt de algemeen aanvaarde beginselen van gelijkheid, verdraagzaamheid en menselijkheid, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ten einde een duurzame vrede in het Midden-Oosten te bereiken zonder onderdrukking en/of discriminatie van welke kant en in welke vorm dan ook.
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevordelijk kunnen zijn.


Dora

#122
en wat betreft bin L  > deze man was ze3ma opgepakt..pfff..stelltje leugenaars > deze man was nooit gepakt puur een actie van bush vanwege de komende verkiezingen!!! > van mij mag hij eruit en meteen ook neergeknald worden tijdens zijn aftreding!!

Goner

#123
In Israel zelf is er de Vrede Nu-beweging die soortgelijke doelen nastreeft.

Ook zijn er veel orthodoxe Joden (die mannen met die pijpekrulletjes) tegen de staat Israel, omdat deze niet is gesticht door de Messias maar door een politieke beweging, de zionistische beweging. Er liep onlangs ook een delegatie van deze mannen mee in de demonstraties in Den Haag tegen de "veiligheidsmuur".

Het trieste is dat juist dit soort door kleding en haardracht zeer herkenbare Joden, op straat vaak de volle laag krijgt van boze mensen die hen associeren met de gewelddadige politiek van de staat Israel. Terwijl ze ook tegen die politiek zijn.

Dora

#124

CiteerHet trieste is dat juist dit soort door kleding en haardracht zeer herkenbare Joden, op straat vaak de volle laag krijgt van boze mensen die hen associeren met de gewelddadige politiek van de staat Israel. Terwijl ze ook tegen die politiek zijn.
ja klopt en ik was daar ook 1 van > ik schaam me diep hiervoor!!! > eigenlijk heel stom van mij > want wie gelooft moet weten dat geen 1 geloof voor geweld is > het aller ergste is dat die mensen het niet alleen moeilijk hebben met de niet-joden maar zelfs met hun eigen mensen (nou ja zo noemen ze zichzelf > joden-zionisten) maar kunnen we hun wel tot de joden rekenen > als de profeet vreedzaam naast zijn joodsebuurman kon leven waarom wij dan niet??? > het wordt tijd dat we ons niet laten meesleuren met de extremisten en zionisten!!!

alhoewel ik nu bang ben voor een extreme oorlog nu Yassine doodgeschoten is > hamas zal een vergeldingsactie voeren...dus het vreedzame is denk ik nog ver te zoeken!!!

Goner

#125
Hallo LL,

Groot respect voor je bericht, getuigt van moed. Ik hoop dat alle mensen van goede wil van de verschillende volken elkaar zullen leren kennen, dat is de enige kans op echte vrede.

Die moord op Yassin, met een gevechtshelikopter tegen een man in een rolstoel, dat is wel diep droevig. Ik vond Yassin een verre van positief figuur. Maar dit kan niet en er gaan hierdoor weer veel extra doden vallen. Wat een wereld leven we in.


ighes

Citeerja klopt en ik was daar ook 1 van > ik schaam me diep hiervoor!!! > eigenlijk heel stom van mij > want wie gelooft moet weten dat geen 1 geloof voor geweld is > het aller ergste is dat die mensen het niet alleen moeilijk hebben met de niet-joden maar zelfs met hun eigen mensen (nou ja zo noemen ze zichzelf > joden-zionisten) maar kunnen we hun wel tot de joden rekenen > als de profeet vreedzaam naast zijn joodsebuurman kon leven waarom wij dan niet??? > het wordt tijd dat we ons niet laten meesleuren met de extremisten en zionisten!!!

alhoewel ik nu bang ben voor een extreme oorlog nu Yassine doodgeschoten is > hamas zal een vergeldingsactie voeren...dus het vreedzame is denk ik nog ver te zoeken!!!


Goedzo meid, zie je wel... je kan het. Petje af.

Ik vond meneer Yasin voor een goede zaak strijden. Hij was een man met ballen. Hij heeft zich nooit klein laten krijgen.

Lang leven de mannen en vrouwen die zich niet klein laten krijgen.


Masja

#127
klopt moniq, de zionistische beweging was al vóór de 2e wereldoorlog bezig met de mogelijkheid de staat Israel/Palestina te "heroveren" iv.m. de extreme opkomst v.h. antisemitisme (Hitler)
waar moesten ze anders naartoe, ze werden overal geweigerd...!de dood ingejaagd óf vluchten , geen keus meer dus
wel dieptriest trouwens, maar dat geldt nu ook weer voor de palestijnen die op hún beurt weggejaagd zijn

héél laf die moord op een man in een rolstoel....

bah..... wat een wereld.....

Dora

#128

CiteerGoedzo meid, zie je wel... je kan het. Petje af. het heeft ff geduurd :)

Ik vond meneer Yasin voor een goede zaak strijden. Hij was een man met ballen. Hij heeft zich nooit klein laten krijgen.
huh??? vertel?? ik d8 altijd dat jij juist tegen de arabische extremisten was
Lang leven de mannen en vrouwen die zich niet klein laten krijgen.
amen!!!


Masja

#129
ik ben niet degene die er over kan oordelen of Yassin nu een positief of negatief "figuur" was, zéker al niet nu ik weet dat deze man in de jaren '40 uit zijn eigen land moest vluchten op jonge leeftijd..
wat er bij mij dan ook niet in gaat is,dat palestijnen terroristen worden genoemd ,gezien de hele situatie

als je als palestijn, laten we zeggen 2000 jaar ,in vrede en harmonie hebt geleefd met de joden aldaar (en dat ís zo), en ineens komt er een overvloed v. joodse mensen vanuit europa (wat ook zijn rede heeft natuurlijk)die alles overnemen, en jij moet uitwijken naar de "zijlijn", dan zou je wel een doetje moeten zijn om dat zomaar te accepteren
je wilt je gebied terug,naar je huis terug als het er nog staat, niet goedschiks dan maar kwaadschiks, als het niet anders kan
en ineens ben je terrorist omdat je vecht voor je land....

al die slachtoffers is natuurlijk erg, waar gestreden wordt vallen slachtoffers, is altijd zo geweest, helaas

Chico_Nador

#130
ik ben niet degene die er over kan oordelen of Yassin nu een positief of negatief "figuur" was

Yassin was een prima persoon en een goede verzetstrijder. Ik ben hartstikke blij dat hij deze partij heeft opgericht. Ik zie hamas als een verzetpartij. Zoals men in de tweede wereld oorlog in NL verzetpartijen zijn opgericht. Cumulatief  heeft de zionistische staat veel meer slachtoffers gemaakt dan de palestijnen.

Wasilla tarifest

#131

Citeerik ben niet degene die er over kan oordelen of Yassin nu een positief of negatief "figuur" was

Yassin was een prima persoon en een goede verzetstrijder. Ik ben hartstikke blij dat hij deze partij heeft opgericht. Ik zie hamas als een verzetpartij. Zoals men in de tweede wereld oorlog in NL verzetpartijen zijn opgericht. Cumulatief  heeft de zionistische staat veel meer slachtoffers gemaakt dan de palestijnen.

wat heeft dit nou met saddam te maken?

Idir

#132

Citeerwat heeft dit nou met saddam te maken?

Sadam heeft een shoarma tent in Antwerpen naar nu blijk... wie gaat er mee een broodje halen? ;D

http://www.osama.be/

Wasilla tarifest

#133

CiteerSadam heeft een shoarma tent in Antwerpen naar nu blijk... wie gaat er mee een broodje halen? ;D

http://www.osama.be/

hhahahahah jy veranderd ook niks i like it!, maar nee dat risico neem ik liever niet :P

Idir

#134

Citeerhhahahahah jy veranderd ook niks i like it!, maar nee dat risico neem ik liever niet :P

je kan ook naar Disco-Sadam gaan als je liever op Bagdad-beats swingt ;)