Grootschalig Islam debat Rotterdam

Gestart door Samariaan, 16/09/2004 om 17:43:22

Samariaan

Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft vandaag (16 september 2004) het officiële startsein gegeven voor een stadsdebat met als thema Islam en Integratie. Het College van B&W wil stimuleren dat moslims met elkaar in gesprek gaan, om een plaats in de Rotterdamse samenleving te vinden. Anderzijds is het doel om de dialoog tussen islamieten en andere bevolkingsgroepen op gang te brengen.


Het 'Rotterdam-debat; Islam en Integratie' vindt de komende maanden plaats en is bedoeld voor alle inwoners. Het debat past binnen het huidige collegeprogramma. Het is een prioriteit van het stadsbestuur om sociale integratie tussen mensen te bevorderen en te bereiken dat zij zich meer verbonden voelen met de stad. Tevens wordt in het actieplan 'Rotterdam zet door' de mogelijkheid genoemd dat het College een publiek debat over een belangrijke sociale kwestie organiseert of stimuleert.   

Volgens B&W is het tijd dat stadsbewoners met elkaar in gesprek gaan over de onderwerpen Islam en integratie. De Islam speelt een prominente rol in Rotterdam. De stad telt inmiddels 80.000 moslims,  43 moskeeën, een universiteit en vele scholen, winkels en bedrijven. Op het gebied van integratie doen zich echter problemen voor.
Veel moslims zijn succesvol ingeburgerd en vervullen op maatschappelijk gebied een belangrijke rol, maar andere groepen zijn nog op zoek naar hun eigen identiteit in de Rotterdamse samenleving. Ook de wederzijdse beeldvorming tussen moslims en niet-moslims lijkt integratie te belemmeren. 

Kwetsbaar opstellen
Met het Rotterdam-debat; Islam en Integratie wil het gemeentebestuur knelpunten wegnemen die succesvolle integratie in de weg staan. ,,We willen ons kwetsbaar opstellen. Tot nu toe wordt het debat over deze zaken onderhuids en in ieder geval ongestructureerd gevoerd. Dat willen we anders'', aldus burgemeester Opstelten.
Uitgangspunt is een open en eerlijke dialoog. De religie staat daarbij nadrukkelijk niet ter discussie. Het College wil stimuleren dat burgers in Rotterdam in gesprek gaan en elkaar beter leren begrijpen. ,,Wij vinden het belangrijk dat mensen gaan praten over hun dagelijkse omgang met elkaar, in hun rol als burger of als opvoeder. Dat ze gaan zoeken naar wat hen bindt'', stelt wethouder Geluk (Onderwijs en Integratie).

Moslims met elkaar in gesprek
Ter voorbereiding van het Rotterdam-debat zijn voor de zomer 25 'expertmeetings' gehouden. In deze bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit moslim- en niet-moslimkringen zijn de belangrijkste thema's geselecteerd, die als belemmering voor succesvolle integratie worden gezien. Genoemd zijn onder meer de onderwerpen onderwijs, werk, waarden en normen, en de positie van de vrouw.   
Deze thema's komen aan de orde in een reeks interne debatten, die vanaf deze maand plaatsvindt. Het College wil eerst het debat in eigen kring stimuleren. Moslims gaan om te beginnen met elkaar in gesprek, indien nodig in de eigen taal. Vervolgens wordt een informatieronde gehouden, waarin moslims en niet-moslims meer te weten komen over de Islam in Rotterdam. In november zijn publieke stadsdebatten gepland en het streven is om in het voorjaar van 2005 een internationale conferentie te houden.

Breed draagvlak
Het Rotterdam-debat; Islam en Integratie geniet breed draagvlak. Alle beoogde gesprekspartners in de stad werkten mee aan de voorbereiding en zitten de komende maanden aan tafel. Er is ook internationale belangstelling. Rotterdam krijgt in de organisatie steun vanuit de herkomstlanden Turkije, Marokko en het Emiraat Dubai. Ook tonen buitenlandse media interesse.


nuttig of niet?

tfoecht

Incha-allah taála zal het nuttug zijn. Elk geluid is een geluid, ik hoop echt dat er een dialoog op gang komt, waarbij de ware islam naar buiten komt. Er heerst zoveel onbegrip, simpelweg omdat mensen geen kennis hebben van de islam. Nu nog bij ons in Amsterdam.....

Wasilla tarifest

Het is wel nuttig, maar of er ook wat mee bereikt wordt, dat weet ik niet

ameziane

Nou, ik denk dat er iets anders speelt. Doordat Leefbaar Rotterdam(partij van Fortuijn) deel uit maakt van het college van B&W zijn de verschillende bevolkingsgroepen in de stad uit elkaar gespeeld. En nu willen ze dat enigszins 'lijmen'.

Maar, in z'n algemeenheid, is zo'n dialoog noodzakelijk om beter begrip te kweken tussen Moslims en niet-Moslims.

Wasilla tarifest

Citaat van: ameziane op 19/09/2004 om 16:57:50
Nou, ik denk dat er iets anders speelt. Doordat Leefbaar Rotterdam(partij van Fortuijn) deel uit maakt van het college van B&W zijn de verschillende bevolkingsgroepen in de stad uit elkaar gespeeld. En nu willen ze dat enigszins 'lijmen'.

Maar, in z'n algemeenheid, is zo'n dialoog noodzakelijk om beter begrip te kweken tussen Moslims en niet-Moslims.

Beter begrip hahaha laat me niet lachen, dat zal er nooit komen tussen moslims en niet-moslims

Sannoe

#5
.

tfoecht

Citaat van: Bouyafa op 19/09/2004 om 18:04:50
Salaam/azul

Als moslim wens ik zulke debatten en debaters alle succes toe, toch is het volgens mij een nutteloze discussie zolang moslims overtuigd zijn dat de islam van toepassing is op elke plaats en op elke tijdstip. Het oude liedje als: "de ware islam" is vredelievend, de islam heeft de vrouw haar rechten gegeven, de islam respecteert ieders zijn/haar keuze etc etc kunnen we in deze tijd en in dit land niet meer verkopen. Er zijn cultuurselementen in de islam gedrongen, deze kan men wel filteren maar dan zit men met een paar fundamentele obstakels die men aan een nederlander niet kan uitleggen. De ware islam zegt: Een homo krijgt de doodstraf als er 4 getuigen zijn. De ware islam zegt dat de vrouw de 1/2 aan erfenis krijgt terwijl de man een heel deel krijgt. De ware islam zegt dat de getrouwde vreemdganger/gangster de doodstraf krijgt. De ware islam geeft de man het recht zijn vrouw te slaan, de ware islam verplicht de vrouw zich te bedekken terwijl de man zich kort en luchtig mag kleden etc etc. Dit soort dingen kan men niet uitleggen aan een nederlander om begrip en respect te kweken tenzij de moslims deze elementen uit de islam weghalen en of aan de moderne tijd aanpassen en ik zie niemand zijn hand in het vuur steken.
Het probleem zit dus veel dieper dan alleen het hoe en wanneer begroeten van je nederlandse buurman of buurvrouw.

Wat betreft de voorbeelden die je aanhaalt, die gelden alleen in een islamitisch land, waar de sharia van toepassing is. Bij mijn weten is er sinds het laatste kalifaatschap geen land/ gebied geweest die volgens de wetten van allah swt regeert. Wij moslims die in Nederland leven, zijn verplicht om de grondwet die hier geldt te gehoorzamen. ( tenzij wij natuurlijk worden belemmerd in het praktiseren van ons geloof)
Waar het om gaat, is dat de islam door zo veel mensen wordt misbruikt. Het wordt tijd dat het woord van allah weer gaat spreken en dat in eerste instantie wij moslims incha-allah ook als moslims zullen gedragen.

ps:De islam is wél van toepassing op elke plaats en op elk tijdsip.

Sannoe

#7
.

tfoecht

Citaat van: Bouyafa op 19/09/2004 om 18:52:14
Wat betreft de voorbeelden die je aanhaalt, die gelden alleen in een islamitisch land, waar de sharia van toepassing is. Bij mijn weten is er sinds het laatste kalifaatschap geen land/ gebied geweest die volgens de wetten van allah swt regeert. Wij moslims die in Nederland leven, zijn verplicht om de grondwet die hier geldt te gehoorzamen. ( tenzij wij natuurlijk worden belemmerd in het praktiseren van ons geloof)
Waar het om gaat, is dat de islam door zo veel mensen wordt misbruikt. Het wordt tijd dat het woord van allah weer gaat spreken en dat in eerste instantie wij moslims incha-allah ook als moslims zullen gedragen.

ps:De islam is wél van toepassing op elke plaats en op elk tijdsip.
Citeer

Ik vind het niet rijmen. Aan de ene kant zeg je: De islam is wél van toepassing op elke plaats en op elk tijdsip. Aan de andere kant zeg je dat die wetten alleen gelden in een islamitisch land en in de tijd van de kalifaatschap. Weet je dat dat juist de angst is van de niet moslims. Ze denken en ze zeggen het ook openlijk: Als de moslims het voor het zeggen zouden hebben in Nederland dan is het ook zover om de ware islam toe te passen op elke plaats en op elke tijdstip.

De Engelsen hebben talloze wetenscappelijke en islamitische boeken verbrand in Egypte met het doel de islam te verzwakken totdat een engelse zei: Jullie zijn gek. De islam zit hun niet in de boeken alleen maar vooral in de harten. Wij komen met allerlei excusen terwijl wij onvoorwaardelijk en hartelijk geloven in de wetten van de ware islam en wachten velen hun kans af om die ook op anderen toe te passen.

Zoals ik het hierboven geschreven heb, kun je het inderdaad opvatten zoals jij dat hebt gedaan. Ik doelde op de jurisprudentie, die kun je  niet zomaar toepassen in een land waar de grondwet grotendeels gestoeld is op, zoals meneer zalm dat ooit een keer verwoorde, christelijke en joodse waarden. M. A.W waar niet volgens de wetten van de sharia wordt gehandeld. Wat het alledaags handelen betreft, dat kan ( nog) overal en op elk tijdstip. Ik heb het dan over de alledaagse leefregels die onze godsdienst ons toeschrijft.

Sannoe

#9
.

tfoecht

Ik begrijp je wel, alleen we moeten positief bijven. Soms is dat moeilijk, maar daar waar hoop is, is leven...

Samariaan

Citaat van: Bouyafa op 19/09/2004 om 19:10:45

Zoals ik het hierboven geschreven heb, kun je het inderdaad opvatten zoals jij dat hebt gedaan. Ik doelde op de jurisprudentie, die kun je  niet zomaar toepassen in een land waar de grondwet grotendeels gestoeld is op, zoals meneer zalm dat ooit een keer verwoorde, christelijke en joodse waarden. M. A.W waar niet volgens de wetten van de sharia wordt gehandeld. Wat het alledaags handelen betreft, dat kan ( nog) overal en op elk tijdstip. Ik heb het dan over de alledaagse leefregels die onze godsdienst ons toeschrijft.
Citeer

Begrijp me niet verkeerd. Ik oordeel en ik veroordeel niets maar ik probeer op een stoel te zitten van een niet moslim om de zaak vanuit een andere hoek te benaderen en daarbij heb ik gebruik gemaakt van de punten die vaak aan de orde komen. Het zijn essentiele elementen die vaak door moslims niet erg belangrijk bevonden worden in deze tijd terwijl ze vader op zoon en meester op leerling doorgegeven worden.

ik denk ook niet dat de gemiddelde niet-moslim zit te wachten op waarom bepaalde digen zijn zoals ze zijn, de moslims hebben het zichzelf niet ook gemakkelijk gemaakt en hebben een hele lange tijd het verkeerde reclamebord uitgehangen - vooral zoals Boyafa ook aanwijst dat er veel van de culturele dingen vaak spelen ("vrouw heeft geen onderwijs nodig", "meisjes mogen niet uit, jongens wel") en nog meer van dat soort rare maatstaven zonder enige logica.

tfoecht

Citaat van: MohamedUK op 19/09/2004 om 20:38:57
Citaat van: Bouyafa op 19/09/2004 om 19:10:45
Citeer

ik denk ook niet dat de gemiddelde niet-moslim zit te wachten op waarom bepaalde digen zijn zoals ze zijn, de moslims hebben het zichzelf niet ook gemakkelijk gemaakt en hebben een hele lange tijd het verkeerde reclamebord uitgehangen - vooral zoals Boyafa ook aanwijst dat er veel van de culturele dingen vaak spelen ("vrouw heeft geen onderwijs nodig", "meisjes mogen niet uit, jongens wel") en nog meer van dat soort rare maatstaven zonder enige logica.

Reden te meer om duidelijkheid te verschaffen. Nu  worden die belachelijke culturele  maatstaven toegeschreven aan de Islam, terwijl het in veel gevallen juist aan de cultuur ligt. Almohim in z'n algemeenheid bedoel ik te zeggen dat we ons meer moeten verdiepen in de Islam. Voor de moslims om ernaar te handelen, voor de niet moslims om meer begrip en duidelijkheid te krijgen en vooral bestaande vooroordelen uit de weg te ruimen. Misschien nu nog een utopie, maar wie weet ooit.....

Ahraifi

#13
x

tfoecht

Citaat van: Ahraifi op 20/09/2004 om 11:15:07
Sommige moslims blijven gewoon ilussionisten,in plaats van je kinderen fatsoenlijk op te voeden en hard te werken voor je brood moet er een debat komen.


Dit slaat als een tang op een varken, alsof zo'n debat ons in de weg staat om onze kids fatsoenlijk op te voeden en hard te werken???!!!! Het is niet het een of het ander, het is én én...