Algiers rehabiliteert kerkvader Augustinus

Gestart door Massugrada, 26/05/2004 om 18:14:28

Massugrada

Poging om eeuwenoude culturele kloven te overbruggen

Onder druk van een regelrechte rebellie in de door Berbers bewoonde landstreek Kabylië, kondigden Algerijnse leiders de voorbije dagen een actieplan tegen de armoe en tegen het machtsmisbruik door gendarmes aan. Bij aanhoudende rellen die volgden op de dood van een tiener in een gendarmeriekazerne op 18 april, vielen officieel 52, volgens onafhankelijke bronnen zelfs al een tachtigtal slachtoffers. Nochtans was Algiers kort daarvoor begonnen met een poging om de Berbers en hun tradities een nieuwe plaats te geven te geven in het land. Onder meer via ... een internationaal colloquium over de kerkvader Augustinus.

De organisatie van het internationale colloquium over de beroemde theoloog, schrijver, mysticus, redenaar, man van de actie, die geboren werd in 354 in Thagaste (het huidige Souk-Ahran) en stierf in 430 in Hippo (Annaba), zou wel eens van kapitaal belang kunnen zijn voor de hedendaagse geschiedenis van het oude Numidië. Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid in 1962 leek het officiële Algerije zonder terughoudendheid zijn preïslamitische verleden te aanvaarden.

Tot dan had Algerije nooit de sterke momenten van dat christelijke verleden in zijn officiële historiografie verwerkt. De verwijzing naar die periode behoort vanaf nu tot de referentiepunten van de identiteit en de cultuur van het land, via de rehabilitatie van een van de historische figuren die Algerije uit zijn collectieve geheugen geschrapt had: Augustinus van Thagaste. De politieke beslissing die dit congres mogelijk maakte, gaf de Algerijnen de kans om via de televisie met zijn naam vertrouwd te raken. Duizenden mensen leerden dat die heilige geen gewone roumi (christen) was, maar een beroemd ,,Algerijns'' personage dat in de hele wereld bekendheid geniet.

In een toespraak tot het congres zette president Abdelaziz Bouteflika zelf de toon: hij beschuldigde zij die de Koran ,,verslinden'' aan de basis te liggen van de extremistische bewegingen en situeerde het onderwerp Augustinus in de ,,brandende actualiteit''. Bouteflika onderstreepte dat de kerkvader ,,tot de stamboom van de Algerijnen van nu'' behoort. Hij wees langs Augustinus op de ,,bijdrage van onze voorvaderen tot de vorming van het westerse denken''.

Meer dan driehonderd congresdeelnemers bogen zich over allerlei aspecten van Augustinus en zijn tijd: over de donatisten bijvoorbeeld, een christelijke stroming in het Noord-Afrika van die dagen die kritiek had op de invloed van de staat op de Kerk en waartegen Augustinus zich verzette. Het congres zette zich af tegen het theocratische bestuur over de samenleving -- zoals ook Augustinus deed in zijn actie tegen de donatisten, heette het. Veel aandacht ging uit naar de waarschuwing van Augustinus dat de Kerk zich de staat niet moet toeëigenen. Ook al een rechtstreekse verwijzing naar het islamitische fundamentalisme dat erop uit is een gelijkaardige utopie te verwezenlijken.

In een land van slachtpartijen en schijnblokkades zijn dergelijke historisch-religieuze vergelijkingen uiteraard niet toevallig gekozen. De donatisten van weleer stonden voor de islamitisch-fundamentalistische terroristen van de Gia en de GPSC van vandaag. Tegen de islamistische opvattingen werd steevast de zienswijze van Augustinus geplaatst dat de organisatie van de menselijke samenleving verschilt van het spirituele aspect. ,,God heeft de theocratische idee niet gecreëerd'', luidde de boodschap.

Dat soort stellingen vormde voor een aantal Arabischtalige media alhier een aanleiding om uit te halen naar het ideeëngoed van Augustinus, die ze tegen de bedoelingen van het colloquium in, voorstelden als een ,,Romein''. Waarmee ze meteen ook ingingen tegen de in Kabylië populaire stelling in dat hij van Berber-afkomst zou zijn geweest en zichzelf als een ,,Afrikaan'' zou hebben beschouwd.

Bijzonder positief werd het colloquium alvast ervaren door de talrijke christelijke gelovigen die dit land nog telt. Zij hopen dat ze hun geloof zichtbaarder zullen kunnen beleven. Zoals een krant het schreef: Bouteflika heeft de christelijke gemeenschap van Algerije ,,nieuw leven ingeblazen''. Mgr. Henri Tessier, aartsbisschop van Algiers, kon in het Berbers over Augustinus uitroepen: Amghar Nagh, ,,onze patriarch''. Op het congres werd overigens nog een ander taboe gebroken: het feit dat vele leden van de christelijke gemeenschap de voorbije jaren het slachtoffer van de fundamentalistische terreur zijn geworden.

Het belang van zo'n colloquium en de weerstanden die het ook duidelijk opriep, zijn makkelijk te begrijpen. Algerije moet niet alleen zijn verlangen, maar ook zijn vermogen tonen om zich echt te open te stellen -- zowel binnenlands als naar de buitenwereld toe. Het regime moet bewijzen dat het kan inspelen op het verlangen naar rechtvaardigheid voor een groter deel van zijn bewoners. Een moeilijke opdracht in een land dat nu al sinds 1992 met een verscheurende crisis kampt.


bron: Tawiza

Massugrada

#1
``De donatisten van weleer stonden voor de islamitisch-fundamentalistische terroristen van de Gia en de GPSC van vandaag.``


Zal wel.



Massugrada

#2
Mgr. Henri Tessier, aartsbisschop van Algiers, kon in het Berbers over Augustinus uitroepen: Amghar Nagh, ,,onze patriarch''



amghar betekent toch stamleider???

Samariaan

#3
De GIA en de doodseskaders waren het product van diezelfde overheid in een vieze strijd om de macht te behouden nadat de overweldigende meerderheid van de bevolking voor de Islamitische partij, en dus voor Khilafa,  had gekozen in 1992.

Bron: George Joffé, Algerije expert, lezing 11 februari, Oxford.

ayuda

#4
Werkelijke openheid over de geschiedenis, eerherstel van gemarginaliseerde en onderdrukte groepen, of dat nu Amazigh, christenen of een combi daarvan zijn, is mooi en hard nodig. Jammer dat daar dan altijd weer politieke agenda's achter schemeren.

Laat de Berber (en de gemarginaliseerde christenen) er hoe dan ook van profiteren, het toch een goede gelegenheid. Dit kan zo weer voorbij zijn en dan zijn de kansen weer een paar honderd jaar verkeken.

Massugrada

#5
Waarom stonden er altijd christelijke missionarissen in Algeciras ons elk jaar op te wachten??

Dit discussie had ik met een van die jehova getuigen.

Haar antwoord: Christendom is jullie eigen.
Begreep ik in het begin niet, tot dat ik de geschiedenis van de Imazighen leerde kennen.

Ik ben geen christen noch moslim.

Massugrada

#6
maar dat Augustinus de belangrijkste kerkvader van het Westen zou zijn en Amazigh nog ook??

Hij luidde de Westerse middeleeuwen in.
Zijn filosofie was voor 1000 jaar lang het gedachtegoed van Europa.

Noordafrika is deze grote man vergeten.

Zijn bijdrage aan de katholieke kerk: de heiligenverering (een traditie dat de Imazighen nog steeds kennen)

ayuda

#7

CiteerWaarom stonden er altijd christelijke missionarissen in Algeciras ons elk jaar op te wachten??

Dit discussie had ik met een van die jehova getuigen.

Haar antwoord: Christendom is jullie eigen.
Begreep ik in het begin niet, tot dat ik de geschiedenis van de Imazighen leerde kennen.

Ik ben geen christen noch moslim.

Waren het nou christenen of Jehovah getuigen?

Massugrada

#8

CiteerWaren het nou christenen of Jehovah getuigen?

wat is het verschil???

Samariaan

#9

CiteerWaarom stonden er altijd christelijke missionarissen in Algeciras ons elk jaar op te wachten??

Dit discussie had ik met een van die jehova getuigen.

Haar antwoord: Christendom is jullie eigen.
Begreep ik in het begin niet, tot dat ik de geschiedenis van de Imazighen leerde kennen.

Ik ben geen christen noch moslim.

ja vroeger voor de Islam misschien ja maar zo werkt het nu niet. Je gaat je zelf toch niet met opzet degraderen. hetzelfde geld voor diezelfde personen die je dat vroegen, je had bv kunnen zeggen het Jodendom is jullie eigen.


ayuda

#10
Dat is een lang verhaal. Het christendom is een brede beweging, de Jehovah getuigen vormen een sterk sektarische club die zich zelf absoluut niet in die brede beweging kan vinden. De christelijke kerken noemen zij "De h.oer van Babylon", naar een karakter uit het boek Openbaring. Ze zullen ook nooit met christelijke kerken samenwerken.
De activiteiten en priotiteiten liggen op heel verschillende gebieden.

De Getuigen gebruiken een Bijbelvertaling van hun stichter, die helaas aantoonbaar niet klopt met de oude grondteksten. Op basis daarvan hebben ze zeker al twee keer het einde van de wereld voorspeld, iets wat het grote voorbeeld van het christendom, rabbi Yeshua, expliciet heeft afgeraden.
Als Jehovah getuigen moet je hele sterke groepsnormen volgen, zoals het in je vrije tijd langs de deuren gaan en lectuur verkopen, studeren uit "Getuigen" materiaal en geen vooral geen kritische vragen stellen over de leer.

Als je als Jehovah getuige het geloof vaarwel zegt, is agressie je deel en willen je voormalige broeders en zusters, zelfs als dat je familie is, je niet meer kennen.
Dat is zeer pijnlijk voor alle betrokkenen, niet in het minst voor de uitgestotene.
Dit soort dingen kunnen ook zeker in sommige kerkgenootschappen voorkomen, maar dat zijn dan trieste excessen. Bij de Jehovah's is het de norm.

Het zijn trouwens wel erg aan hun taken toegewijde mensen.

ayuda

#11

Citeerja vroeger voor de Islam misschien ja maar zo werkt het nu niet. Je gaat je zelf toch niet met opzet degraderen. hetzelfde geld voor diezelfde personen die je dat vroegen, je had bv kunnen zeggen het Jodendom is jullie eigen.



Haha, bedankt hoor, christenen zijn gedegradeerden tov moslims. Daar wordt ik nou altijd zo verdrietig van.
Het communiceert zo slecht vanuit een (gepercipieerde) situatie van ongelijkwaardigheid. De ene voelt zich superieur, de ander voelt zich miskend.
Wat dat betreft wel fijn voor die christenen in Algerije dat er eens iets aardigs over hen en hun Augustinus gezegd wordt. Dat heeft ieder mens wel eens nodig.

Masja

#12
ik denk niet dat augustinus overal vergeten was of is, ik ben nogal wat mensen tegengekomen (in zuid-west marokko nog wel!!)die het boek over het leven v. augustinus in bezit hadden en echt achting voor die man hadden

ayuda

#13
Wat mooi!!!

Samariaan

#14

CiteerHaha, bedankt hoor, christenen zijn gedegradeerden tov moslims. Daar wordt ik nou altijd zo verdrietig van.
Het communiceert zo slecht vanuit een (gepercipieerde) situatie van ongelijkwaardigheid. De ene voelt zich superieur, de ander voelt zich miskend.
Wat dat betreft wel fijn voor die christenen in Algerije dat er eens iets aardigs over hen en hun Augustinus gezegd wordt. Dat heeft ieder mens wel eens nodig.

nou heeft niks te maken met mensen onwaardig behandelen, dit is gewoon wat er omgaat in je als moslim.