wie zijn almoravieden???

Gestart door AFRA, 11/02/2004 om 13:49:34

AFRA

#15
aaahh de almoravieden waren issossiyen. nu weet ik.

Ariaz

#16
De Almoravieden kwamen uit senegal = senhadja
De almoravieden stonden bekend als heel woeste vechters, wanneer een volk hen hoorde aankomen dan vluchtte dat volk gewoon weg, de Al Morabitien boezemden heel veel mensen angst in, de Al Morabierten waren ook uitzonderlijk "gewelddadig", ze waren heel woest, ....


nu moet je kijken naar het woord " senhadja "

het betekent ze zijn van daar gekomen

"sen hajan"

AFRA

#17
azul,

dat is interissant .
maar wat is "Sanhadja" en "sen hadja"??
u bent gedankt als u me dat zou vereenvoudigen, want mijn kennis is te laag om dat te kunnen verwerken.

tenemmirth.

Ariaz

#18
seen eedhajan

madhsewerth tmazight ma ayoema?


Dit is tmazight:

Seen eed  Hajan

Ils sont venus de la

They came from there

Ze zijn van daar gekomen


AFRA

#19
ik vraag te veel , maar ik vraag gewoon om te weten.

seen idhadjaan ,, idhadjaan is idhalaan in tamazight ,want dj is gewoon dialect dat niet bestaat in het tamazight (de taal).

seen idhadjaan,, dat zegt me niet veel, want :daar vandaan komen" zegt ons niet waarvandaan.
dus het zou kunnen dat ze uit de rifgebergte gekomen zijn.

AFRA

#20
sandahja zijn "twaregue" en de twaregue noemen zich "imoehar" wat vrije mensen betekent, en dat is ook de betekenis van het woord "amazigh".

Ariaz

Masinissa = Masnsen= Hun Meester = Mas = Latijns voor Meester

Je moet weten eyoema elke woord in het Tmazight heeft een betekenis, evenals Senhaja, wat seen hajan betekent, de Senhaji Imazighen waren Nomaden die Afkomstig waren van Senegal, zolas de Lamtoena-Stam, de Aith Atta maken daar ook deel van uit, de issousien ook,AFRA

#22

CiteerMasinissa = Masnsen= Hun Meester = Mas = Latijns voor Meester

Je moet weten eyoema elke woord in het Tmazight heeft een betekenis, evenals Senhaja, wat seen hajan betekent, de Senhaji Imazighen waren Nomaden die Afkomstig waren van Senegal, zolas de Lamtoena-Stam, de Aith Atta maken daar ook deel van uit, de issousien ook,


ik geloof dat talloze imazighische woorden , ontcijferd kunnen woorden , ne dat wil zeggen dat ze geen afhankelijke taal was, zoals veel talen.

maar ik geloof niet dat senhadja iets kan betekenen.
want sen idhadjen zegt niet veel, sin idhadjen  wilt niet zeggen dat ze ergens vandaan waar geen imazighen waren.ik heb zelfs ooit gelezen dat de imoeharen uit de atlasgebergte zijn.(ik zou hem ook niet geloven ).

verder is senegal een imazighisch woord (senhadja is senhala in het standaard tamazight) want het is door verbastering senegal geworden, indrukwekkend te vinden dat argza n senhala (= de rivier van senhala) nahr es sinegal(= de rivier van senigal) , nog nuttiger zijn er ook imazighen in senegal.

zoals deze woorden hebben we ghana en marokko en mauritania en lybie als imazighische namen.

AFRA

#23

[
Dit is tmazight:

Seen eed  Hajan

Ze zijn van daar gekomen


[/quote]dat is niet wijs zo te zeggen, want wanneer we de arabisten ernaar roepen dat de imazighen (inclusief alle groepen) van de arabieren afstammen, terwijl we bij de imazighen (negh) is het omgekeerd , we noemen de niet-uit alhoceima gekomen alles behalve amazigh.
(niet allemaal).

AFRA

#24
azul,

De Almoraviden waren de heersers over het eerste grote islamitische rijk dat niet door een Arabier gesticht werd. De Almoraviden waren Imazighen die tot Senhadja? horen.

De Almoraviden danken hun ontstaan aan de Amazigh spirituele leider Yahya ibn Ibrahim?, die begon te prediken in de moskeeën. De Imazighen van Sanhadja of Tamasheq? (zoals ze zichzelf noemen) waren op dat moment nog geen islamieten. Yahya ibn Ibrahim predikte de islam nadat hij in 1035 Mekka bezocht had, en vond dat de Imouharen zich tot de islam moesten bekeren. Nadat Yahya ibn Omar? Yahya ibn Ibrahim opvolgde, begonnen de Almoraviden vanuit het huidige Marokko een groot rijk op te bouwen. Ook Algerije tot Sidjilmassa? behoorde tot hun gebied, en in 1070 wordt Marrakesh? (oftewel marrakuk) gesticht als de hoofstad voor het Almoravidenrijk. Ze versloegen de Idrissieden?, de Borghwaten? en de Fatimieden?.

In 1086 was Alfonso VI? sterk genoeg om de Taifa's? in Spanje te verslaan. De Taifa's waren verzwakt door conflicten tussen de emirs? van verschillende rassen, vooral de Amazigh Bardis?, die zich onderwierp aan de christenen, en de Arabier Almottamid Billah?, die tegen Alphonso geen stand kon houden. Almottamid Billah riep de islamitische Almoraviden ter hulp te roepen, en onder de leiding van de geharde krijger Youssef Ibn Tischfin? - de eerste bestuurder die zich "Emir Almuslimien" (Emir van de Moslims) noemde in plaats van "Emir Almouminien" (Emir van de gelovigen) - staken de Almoraviden de straat van Gibraltar over naar Spanje en konden Alfonso VI in één dag verslaan in de slag bij Zallaqa?.

In tegendeel tot wat er soms berweerd wordt, bleven de almoravieden niet in Spanje, om erover te heersen, maar ze keerden terug naar hun rijk in het zuiden. Alfonso bouwde zijn leger opnieuw op, en bedreigde opnieuw de Taifa's. Almottammid Billah riep ook dit keer weer de Almoraviden ter hulp. In 1088 vielen de Almoraviden de christenen opnieuw aan, maar dit keer was er geen samenwerking met de Taifa's. De Taifa's vreesden dat de Almoraviden zouden blijven, en werkten liever samen met de christenen liever. Daarom vond Ibn Tischfin de Taifa's niet meer geschikt om het rijk van de moslims in het noorden te beschermen. Op deze wijze kreeg hij rechtvaardiging voor de inlijving van Spanje in het Almoravidenrijk van de theologen, vooral de Perziche theoloog Abi Hamid Alghazali?.

Verder konden de Almoraviden Ghana? (dat rijk was aan goud) weer aan de Imazighen besturing onderwerpen, en ook Mali? , en vervolgens de islam daar verspreiden.

Hoewel Spanje onder de Almoraviden niet een dusdanige culturele bloei kende als onder de Almoehaden?, zijn er toch sporen van de Almoraviden in Spanje, en vooral Marokko en Mauritanië die een ontwikkeling op diverse gebieden verraden. Er was een intellectuele bloei en tolerantie tussen de moslims en andere gelovigen, zoals bijvoorbeeld de joodse intellectueel Mozes ibn Ezra?.

Dit hoogtepunt van het Almoravidenimperium heeft niet lang geduut. Nadat Youssef ibn Tishfin stierf, volgde zijn zoon Ali ibn Youssef ibn Tishifin? hem op, maar deze was (volgens de arabische literatuur) meer het geloof bezig dan met het bestuur van het land. Hij gaf de theologen de prioriteit in zijn imperium, die vervolgens de godsdienst gebuikten voor hun eigen belangen, zonder het islamitische rijk te bekrachtigen. In deze achteruitgang begonnen de Imouharen volgens hun gewone leefstijl te leven (zoals de vrouwen zonder hoofddoeken, meer gelijkheid tussen man en vrouw en het drinken van wijn). Als hoogtepunt hiervan geldt het verbranden van de boeken van Alghazalis, die volgens de heersende theologen geen echte gelovige was.

In 1146? werd Marrakesh veroverd door een andere Imazighendynastie. De laatste Almoravidische koning (emir) Ishaq ibn Ibrahim? werd vermoord.

openbare bron ,

(het zou kunnen dat er fouten zijn)

AFRA

azul,


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Morav.PNG
(de groen gekleurde streek was de grenzen van de het almoravieden rijk)

abrid

#26
http://nl.wikipedia.org/wiki/Almoraviden

hier nog wat interessants over de stichters van Almoraviden rijk!

ASHELHIE

#27

CiteerMasinissa = Masnsen= Hun Meester = Mas = Latijns voor Meester

Je moet weten eyoema elke woord in het Tmazight heeft een betekenis, evenals Senhaja, wat seen hajan betekent, de Senhaji Imazighen waren Nomaden die Afkomstig waren van Senegal, zolas de Lamtoena-Stam, de Aith Atta maken daar ook deel van uit, de issousien ook,
Zijn niet afkomstig uit Senegal, maar hebben een rijk gesticht tot aan Senegal en zelfs verder.

Imazighen komen niet van zwart afrika.

vertel geen onwaarheden.

Imazighen zijn imazighen, geen Senegalezen.

Azul

ras

#28

CiteerZijn niet afkomstig uit Senegal, maar hebben een rijk gesticht tot aan Senegal en zelfs verder.

Imazighen komen niet van zwart afrika.

vertel geen onwaarheden.

Imazighen zijn imazighen, geen Senegalezen.

Azulwaarom zijn ze zwart dan  ?????

MBTiza

#29
wat een bullshit ariaz, senhaja, masmouda en zenata betekent volgens mij heel war anders.