"J'accuse": De grote leugen!!!!

Gestart door Rabiah, 07/05/2004 om 21:19:47

Rabiah

De grootste leugen die er tegenwoordig over de islam de ronde doet en wordt gepromoot in diverse populaire nieuwsmedia, boeken en andere communicatiemiddelen, is dat de islam in haar meest zuivere en authentieke vorm zou bestaan uit het bewind van obscurantistische, barbaarse regimes als het Taliban-bewind, of het corrupte, zichzelf verrijkende en onderdrukkende bestuur van de Saudi's.
Wat mij als moslima enerzijds zorgen maakt is dat deze mythe steeds meer gehoor vindt en overal verspreid wordt; maar wat me anderzijds oprecht pijn doet is dat er wereldwijd talloze misdaden worden gepleegd in naam van de islam.
Een andere ontwikkeling die ik echter misschien nog gevaarlijker vind, is dat moslims zelf ook in deze aperte leugen gaan geloven.
Als paddestoelen schieten salafisites, -boeken en -verenigingen de grond uit, die met Saudisch geld hun giftige gedachtengoed verspreiden onder de islamitische jongeren in Nederland.
Omdat er onder veel moslims zeer weinig kennis is van de enige geldige schriftelijke bron van de islam -namelijk de Koran-, en de meeste moslims voornamelijk met hun eigen cultuur -of dat nu de Hindoestaanse, Pakistaanse, Turkse, Marokkaanse, Egyptische of Somalische- zijn opgegroeid, worden de woorden van een sjeich met een duur klinkende naam maar al te graag als zoete koek geslikt en zelfs hoger aangeslagen dan het woord van God.
Zo wordt momenteel gepropageerd dat ht ultieme teken van de islam voor vrouwen het van top tot teen in zwarte ghimar, jellaba en jellabiya gehuld gaan zou zijn, terwijl in de Qor'an duidelijk staat:

"Kinderen van Adam! Wij hebben voor jullie kleding gemaakt om jullie schaamte te bedekken en kleding voor de sier, maar het kleed van de godvrezendheid is beter. Dat behoort tot Gods tekenen; misschien zullen zij zich laten vermanen." (7:26)

Het bittere en ironische aan het hele verhaal is dat verschijnselen als het salafisme/wahabisme in feite absoluut niet inherent zijn aan de islam of aan de culturen van landen als Egypte, Turkije, Marokko, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, India en Somalië, maar import zijn uit Saudi-Arabië.
Het idee van het salafisme werd namelijk in de achttiende eeuw bedacht en uitgewerkt, en is in de islam dan ook een totaal nieuw verschijnsel .
Toch hebben salafisten en hun aanhangers nochtans de treurige moed om te durven verkondigen dat zij de "authentieke" islam zouden representeren, terwijl niets minder waar is.
De andere kant aan dit afschuwelijke, absurdistische verhaal is dat de islamofoben en de salafisten elkaar in feite nodig hebben; zij hebben namelijk hetzelfde idee over de islam.
Het enige verschil is echter dat de islamofoben dit idee verwerpen, en dat salafisten dit idee aanhangen.
Aan de andere kant spelen de Westerse landen een weerzinwekkende dubbelrol: aan de ene kant zijn islamistische regimes en bewegingen decennialang door hen ondersteund om een tegenwicht te bieden tegen het Sovjet-blok, anderszijds neemt het Westen steeds draconischer maatregelen tegen moslims en worden eeuwenoude vooroordelen en vijandbeelden uit de kast getrokken voor een georkestreerde campagne tegen de islam en de islamitische emigranten, daarbij de aandacht afleidend van de werkelijke problemen: namelijk zorg, onderwijs, huisvesting en de economie.
Te weinig zien Westerlingen in dat de huidige stellingname in het publieke debat, de politiek en de media in feite een aanslag is op het liberale humanisme, dat door het Westen zo wordt hooggeacht.
Zo ziet men bijvoorbeeld niet in, dat het verbieden van een hijab (=hoofddoek) of niqab (=sluier) even onderdrukkend is als het verplichtstellen ervan, en dat er een hemelsbreed verschil is tussen vrouwen in Saudi-Arabië, Afghanistan en Iran die gedwongen worden een sluier of hoofddoek te dragen, en hun vrije islamitische zusters die in de Westerse wereld volkomen vrijwillig kiezen voor de hijab of niqab.
Ook is er te weinig aandacht voor de werkelijke oorzaken van de problematiek van Arabische en islamitische minderheden: asociaal en crimineel gedrag van Marokkaanse jongeren komt niet voort uit hun geloof, etnische afkomst of cultuur, maar uit de achtergestelde positie waarin zij zich bevinden, wat leidt tot gebrek aan scholing, frustraties en een hogere tolerantie tegenover geweld.
In de geschiedenis van Nederland en vele andere landen hebben joden, Latino's, Antillianen en autochtone arbeiderskinderen precies hetzelfde gedrag vertoond.
Dus, j'accuse, ik beschuldig de Westerse nieuwsmedia en politici van partijdigheid, stemmingmakerij en discriminatie, de salafisten van doelbewuste indoctrinatie van een generatie die steeds meer op drift lijkt te raken, en autochtone Westerlingen van een gemakzuchtige houding en het hebben van een oordeel over zaken waar zij geen kennis van hebben.
De bedoeling van dit stuk is het opwekken van een discussie en een bijdrage te leveren aan het "publieke debat" waar men in Nederland de laatste 3 jaar zo verzot op lijkt te zijn; maar het is ook vooral een felle aanklacht en een uiting van machteloze woede en pijn, van een heilloze weg die de wereld sinds de val van het Sovjetrijk ingeslagen schijnt te zijn.

Door : Rabiah

Idir

#1

Ik zal dit op een rustig moment even lezen.... ::)

ayuda

#2
Heeeeeeel mooi discussiestuk. Ik ben geneigd het met Rabiah eens te zijn. De gewone mensen die eigenlijk simpelweg in vrede willen leven, worden of door de machtigen aan de ene, of die van de andere kant, uitgespeeld tegen andere gewone mensen die eigenlijk ook gewoon in vrede willen leven en hun kinderen en kleinkinderen zien groot worden.

We kunnen de oplossing van dit probleem niet aan de autoriteiten van beide kanten overlaten, want dan wordt het alleen maar erger. We zullen als gewone mensen, moslims en niet moslims, "westerlingen" en "oosterlingen" en "zuiderlingen", nationaal en internationaal, met elkaar in contact moeten komen en blijven. Laten we het asjeblieft niet over alles eens worden, eenheidsworst is niet lekker, maar laten we elkaar respecteren en ruimte geven.
Elkaar ontmoeten is onmisbaar. Zodat we weten dat als er iets over "de moslims" of "de christenen" of "de ongelovigen" of "de Joden" wordt beweerd, we kunnen zeggen "nou, mijn buurvrouw is moslim en die wordt niet onderdrukt en draagt haar hoofddoek uit vrije wil en met liefde" "mijn buurjongen is ongelovig maar hij doet veel goeds in het vrijwilligerwerk" "mijn juf is christen maar ze staat niet achter de wandaden van "christelijke" Bush", "de kapper is Jood maar is tegen de bezetting van Palestina."

Samariaan

#3

CiteerZo wordt momenteel gepropageerd dat ht ultieme teken van de islam voor vrouwen het van top tot teen in zwarte ghimar, jellaba en jellabiya gehuld gaan zou zijn, terwijl in de Qor'an duidelijk staat:

"Kinderen van Adam! Wij hebben voor jullie kleding gemaakt om jullie schaamte te bedekken en kleding voor de sier, maar het kleed van de godvrezendheid is beter. Dat behoort tot Gods tekenen; misschien zullen zij zich laten vermanen." (7:26)
En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen. (An Noer: 31)


Samariaan

#4

CiteerHet bittere en ironische aan het hele verhaal is dat verschijnselen als het salafisme/wahabisme in feite absoculturen van landen als Egypte, Turkije, Marokko, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, India en Somalië, maar import zijn uit Saudi-Arabië.
Het idee van het salafisme werd namelijk in de achttiende eeuw bedacht en uitgewerkt, en is in de islam dan ook een totaal nieuw verschijnsel .
Toch hebben salafisten en hun aanhangers nochtans de treurige moed om te durven verkondigen dat zij de "authentieke" islam zouden representeren, terwijl niets minder waar is.een paar vragen:
wat is salafisme? waarom is dit bedacht en waarom past het niet binnen de islam?

wahabisme bestaat verder niet, het is als scheldwoord uitgekozen, en verkeerd verkozen ook. Er wordt verwezen naar Mohammad abdul-al-Wahhab, het was dus sjeik Mohammad, en had dus eigenlijk Mohammadia moeten zijn. Punt dat deze sjeik maakte is dat er niemand aanbeden moest worden behalve Allah, mensen moesten dus een einde maken aan het bidden over graven, bedevaarten doen naar dode geleerde mensen etc. Vooral de Si'a beviel dit niet aangezien het bezoeken en bidden bij graven een groot onderdeel vormt van hun religie.

rifman

#5

CiteerEn zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen. (An Noer: 31)Ik weet niet hoe je aan deze vertaling komt, maar nergens in de koran staat iets over een hoofddoek.
Er staat wel dat ze (vrouwen) met Doeken en dus geen HOOFDOEKEN, hun boezems moeten bedekken. Met andere worden er staat niets over het bedekken van een hoofd.

Daarom zeggen veel geleerden dat een hoofddoek niet verplicht is.

Dora

ook ik vind het een zeer mooi stuk > alleen het stuk ;

"Zo wordt momenteel gepropageerd dat ht ultieme teken van de islam voor vrouwen het van top tot teen in zwarte ghimar, jellaba en jellabiya gehuld gaan zou zijn, terwijl in de Qor'an duidelijk staat:

"Kinderen van Adam! Wij hebben voor jullie kleding gemaakt om jullie schaamte te bedekken en kleding voor de sier, maar het kleed van de godvrezendheid is beter. Dat behoort tot Gods tekenen; misschien zullen zij zich laten vermanen." (7:26)".

waar ik toch iets meer uitleg van je wil nu ik niet precies weet wat je daar mee wilt zeggen. > want over de hijab wat de gehele bedekking is > kun je meerdere ayaaths in de koraan terug vinden. haal nooit een zin uit zijn context waardoor alleen maar misverstanden zullen worden doen ontstaan....almoehim ik zal je wat vertellen over de hijab en de niqaab;

een daad van gehoorzaamheid
de hijab is een daad van gehoorzaamheid aan Allah swt en aan Zijn profeet Mohamed sws. Allah swt zegt hierover in de heilige koraan Al Ahzaab 36;
"en het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. en wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald".

Al Ahzaab 59;
"o profeet! zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoek over haar (hoofd) laten hangen. dit is beter opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen"...

"bejaarde vrouwen die geen hoop op het huwlijk koesteren op haar rust geen schuld als zij zich zonder haar schoonheid te tonen, zich van kledingstukken ontdoen. maar als zij zich inhouden is dit beter voor haar. Allah is Alhorend, Alwetend (koraan 24;60).

toen de vrouwen van de stamBanu Tameem Aicha RA bezochten, droegen ze dunne kleding waarop Aicha RA zei; "indien jullie inderdaad gelovige vrouwen zijn, dan waarlijk is deze kleding niet de kleding van de gelovige vrouwen, maar als jullie niet gelovige vrouwen zijn, dan laat deze kleding jullie welgevallen. (ma'alim, as sunnah).

de hijaab zelf houdt niet alleen de kleding en het bedkken van het lichaam in, maar ook kenmerken van gedrag, het bevorderen van privacy voor vrouwen en het verbieden van vrije vermening tussen mannen en vrouwen, fatsoenlijkheid en kuisheid.
in een overlevering staat dat Asma, de dochter van 1 van de trouwste metgezellen van de profeet sws kwam (om hem te zien) een dunne jurk dragend; hierop draaide hij van haar weg en zei; O Asma, wanneer een vrouw de leeftijd van de menstruatie heeft bereikt, mag geen deel van haar lichaam gezien worden behalve dit (en hij wees naar zijn gezicht en handen).

zo zijn er voorschriften over;
*de dikte van de kleding
*wijde kleding
*de kleur en verschijning
*onderscheid van mannenkleding
*geen ijdele of opzichtige kleding.

wordt vervolgd inchallah!!

Dora

#7
de niqaab

de niqaab (gezichtssluier); tussen Moestahab (aanbevelenswaardig) en Waajib (verplicht).

de gerespecteerde/gewaardeerde tafsiergeleerden van de koraan At-Tabarie en Al-Qoertoebie hebben de hijab of de djilbab (dit is over of boven kleding) zoals beschouwd door de metgezellen van An Nabie sws als ook de omstandigheden betreffende de openbaring van soerat Al Ahzaab 59 nauwgezet uiteengezet.

zij verklaarde dat toen de gelovige vrouwen 's nachts naar buiten gingen (met gewone kleding) om naar het toilet te gaan sommige huichelaars probeerden hen lastig te vallen, denkende dat de vrouwen slavinnen waren. de vrouwen schreeuwden dan luid wat er voor zorgde dat deze huichelaars op de vlucht sloegen. daarop openbaarde Allah swt deze ayah. Al-Qoertoebie verklaarde dat de djilbab een stuk stof is die  het hele lichaam bedekt...

Ibn Abaas en Oebaidah As-Salmaanie hebben gezegd dat het volledig om het lichaam van de vrouw gewikkeld moet zijn zodat niets verschijnt of wordt getoont dan 1 oog waarmee ze kan zien.

At Tabi'ie en Qataadah ra verklaarde dat de djilbab gewikkeld moet zijn van boven het voorhoofd, en zo gemaakt dat de neus bedekt (hoewel de ogen getoond mogen worden) en de boezem en het merendeel van het gezicht bedekt moeten laten.

de kwestie aangaande niqaab heeft altijd gezorgd voor grote tegenstellingen en discussies tussen oelama (geleerden) en foeqahaa (rechtsgeleerden), zowel nu als in het verleden, betreffende het feit of het wajib is of moestahab en of de vrouw daarop volgend in zonde vervalt door het laten zien van haar gezicht of niet.

1 van die standpunten hierover is dat de niqaab wettelijk bindend is voor de vrouw; zij die hier niet aan voldoen is een zondares. het zegt dat het gezicht van de vrouw, wat ze geboden is niet te laten zien aan niet verwanten, zeker deel is van de Awrah.

het andere standpunt zegt dat de niqaab aanbevolen wordt en de vrouw alleen aanmoedigt haar gezicht te bedekken; het wordt echter niet op het niveau van "verplicht" geplaatst.

hierbij wil ik geen kant kiezen van een groep boven de andere, nochh de bewijzen bekrachtigen waarvan wij zien dat het de waarheid is in deze kwestie. het doel is eerder het geschil te verkleinen en de punten waar overeenstemming over is, te benadrukken. daarbij, kunnen we ze aannemen en ervoor werken ze te verspreiden!!!!!

Dora

CiteerDaarom zeggen veel geleerden dat een hoofddoek niet verplicht is.
o??? >> kan jij mij 1 zo'n geleerde noemen??

volgens mij zijn alle geleerden het met elkaar eens over de hoofddoek >> alleen over de niqaab heeft men meningsverschillen!!! >> en nogmaals wanneer je de koraan wilt begrijpen dien je de tafsier erbij te nemen >> je kan niet zeggen dit staat er niet zo letterlijk in >> kijk hoe de vrouwen van de profeetsws erbij liepen en je zult weten dat het wel degelijk de Hoofddoek is!!!

rifman

#9
Zaki Badawi

Kamal25

Re:
#10
Azul,

Nu krijgen we vast te horen dat dat geen geleerde is ::)

Azul

--------------------------------------------------------
;D Azulist 4 Life ;D

ayuda

#11
Allah zegt: "...en hun sierraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen (zusters in de Islam)..." [an-Noor 24:31]

Het sierraad is niet je haar of je billen ofzo. In de tijd van Mohammed en ervoor verleidden vrouwen de mannen met belletjes om haar enkels. Dat was voor moslima's niet de bedoeling, zulk gedrag. Bedekken dus die enkels, geen mannen verleiden, alleen je eigen man laten zien. Maar al gauw is die tekst anders uitgelegd tot op een niveau dat sommige stromingen willen dat een vrouw gekleed gaat in een vormeloze zwarte zak met een uitkijkgleufje, waarmee je niet veilig een trap op en af kunt.
Christenen hadden ook zo iets, Paulus zei: hou het hoofd bedekt (dwz een christenvrouw mag zich niet prostitueren
want in zijn tijd en plaats was een vrouw met zichtbaar hoofdhaar een prostituee) dus gingen vrouwen denken dat ze hun hoofd altijd bedekt moesten houden puur om het bedekken. Het gaat om de achterliggende reden.

Rabiah

#12
Eey salam mijn broeders en zusters; leuk de reply's.
Ik ga morgen op reis insha'Allah, zal dus helaas niet kunnen reageren, maar volgende week ben ik terug, dus dan volgt een inhoudelijke reply op wta jullie geschreven hebben. :-)

Groetjes,

Rabiah.

Dora

#13

CiteerAllah zegt: "...en hun sierraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen (zusters in de Islam)..." [an-Noor 24:31]

Het sierraad is niet je haar of je billen ofzo. In de tijd van Mohammed en ervoor verleidden vrouwen de mannen met belletjes om haar enkels. Dat was voor moslima's niet de bedoeling, zulk gedrag. Bedekken dus die enkels, geen mannen verleiden, alleen je eigen man laten zien. Maar al gauw is die tekst anders uitgelegd tot op een niveau dat sommige stromingen willen dat een vrouw gekleed gaat in een vormeloze zwarte zak met een uitkijkgleufje, waarmee je niet veilig een trap op en af kunt.
Christenen hadden ook zo iets, Paulus zei: hou het hoofd bedekt (dwz een christenvrouw mag zich niet prostitueren
want in zijn tijd en plaats was een vrouw met zichtbaar hoofdhaar een prostituee) dus gingen vrouwen denken dat ze hun hoofd altijd bedekt moesten houden puur om het bedekken. Het gaat om de achterliggende reden.
jij leest niet...

Dora

#14

CiteerZaki Badawi
hmmm die ken ik niet >>> heeft hij een boek uitgebracht?? >> kan je stukken van hem hier neerzetten >> zou graag zijn standpunt willen horen/lezen..