Bouhmara(Bouthayurtsh)

Gestart door Mo_Muchacho, 04/09/2001 om 12:43:09

Mo_Muchacho

De onderbreking van Bouhmara

Vooraf moet dit gezegd worden, het is geschreven door een fransman genaamd Moulieras. Gewelddadig, compleet chaotisch, onverzoenlijk, en moreel streng. Ze houden alleen van hun eigen mensen, de haat jegens arabieren en joden is groot. En degene die niet 5 of 6 man heeft gedood moet zich schamen. De bloedvete werd constant vervolgd van fractie tot fractie, van dorp tot dorp, van familie tot familie, van man tot man. Doodgaan was niets, en een mensenleven had weinig waarde. De Aith Waryagher tijdens de Ripublik waren slechts vechters en niet meer, Bouhmara zou dit later aan de levende lijf ondervinden. Het is de voor de Aith Waryagher de eerste externe gebeurtenis en optreden waarin men zich als eenheid zal vestigen. In 1907 komt Bouhmara de Rif in met de bedoeling deze te veroveren. Zijn echte naam was Jilali ben Mohamed l-yusfi Zarhouni en claimde de broer van de sultan te zijn. In 1902 verklaarde hij zich sultan in Taza, nadat hij de Arabische stam Ghiyyata had onderworpen en maakte de Qasbas van Mistigmar, l'Ayun sidi Milluk (Beni Znassen),  Selouane (Aith Bu Ifrur van de Iqarghiyen), en Snada (Aith Yittuft) tot eigen. De kamp die hij in de qasba van Selouane vestigde werd zijn stekje, en van waar zijn legers de expedities uitvoerden. Al gauw werd Oujda veroverd en hij besloot op tocht te gaan in het westen, dus de centrale Rif in. Hij stuurde afgezanten de centrale Rif in om informatie in te winnen over de centrale Rifstammen. En hij wees hier voor iedere stam een qaid aan. Om de macht van de qaids onder Bouhmara te vergroten wees hij voor elk van hen een aantal mkhazniya aan. Dit was een punt waarover onenigheid onstond tussen de Aith Waryagher enerzijds en Bouhmara anderzijds. Een paar van die mkhaznis verzamelde zich bij de maandag markt van Aith Bouayyash, en begonnen daar in het wild te schieten. Dit was zeer schadelijk voor de functie van de markt, die vooral als de plek van de vrede werd gezien. De Aith Bouayyash ontwapende gelijk naar het incident de mkhaznis en gaven ze een pak slaag, en men stuurde terug richting Temsamane. Dit pikte Bouhmara niet, en legde een boete op wegens de slechte behandeling en straffing van zijn mkhaznis. De Aith Waryagher verdeelde deze boete ondeling, en dit was de eerste collectieve solidaire actie van de Aith Waryagher. Toen Bouhmara dit nieuws hoorde raakte hij geschokt wou hij horen wat er precies gebeurd was en nodigde enkele mannen van de stam uit, de Aith Waryagher hadden het idee dat hij hen wou opsluiten, en kwamen dus achter zijn ware bedoelingen met hen. Ze ontsnapten van het kamp en gingen weer huiswaarts op, bij de eerstvolgende bijeenkomst(agraw) werd de rest van de imgharen(stamhoofden) verteld wat er precies was gebeurd. Er werd gelijk een  nieuwe bijeenkomst gepland bij de zondagmarkt van Thisar, daar werd gezamenlijk een besluit genomen om alle relaties met Bouhmara te verbreken. Er werd tevens een leger op de been gebracht om alle agressie te kunnen weerstaan. Er zijn nog enkele spreekwoorden uit die tijd zoals 'shmat wenni yawren, jadjis u tmadjeg(de dochter van  diegene die wegloopt zal nooit trouwen)' en ('a yibrighen ana, a yurawen umddzi, ghari nemnagh yaranah agk lbbarani ntemsaghi(ook hebben we onderling ruzie, teggen een gemeenschppelijke vijand verenigen we ons) Iedere clan moest zijn bijdrage leveren aan het leger, het leger bestond in totaal uit 1400 man. Tevens moest iedere clan een oogje in het zeil houden bij de buurstammen. De Aith Turirth, Aith 'Arus, Aith Timazga moesten de Ighzannayen in de gaten houden, en heb overhalen om tegen Bouhmara te spannen, of neutraal te blijven. De Aith hadhifa hadden deze taak bij de Aith 'Ammarth, maar aangezien dit een vriendgezinde stam was moestende Aith 'Ammarth dit de marnisa en sinhaja srir stammen proberen over te halen.  De Aith Yusuf ou Ari hadden deze taak bij de beni boufrah en ibbequyen, de Aith Ari bij de Aith Temsamane, en de Aith Bouayyash bij de Aith Touzine. En als ze iets zou gebeuren dan zou er op de hoogste punten een vuur worden aangestoken om elkaar te waarschuwen. De rest van het jaar bleef het rustig in de omgeving. De organisatie van de Aith Waryagher hadden roet in het eten van Bouhmara gegooid. In 1908 kwam er nieuws bij de Aith Waryagher aan dat er een grote legermacht richting Temsamane opkwam, om vervolgens de Aith Waryagher aan te vallen. Tussentijds waren de stammen in het oostelijke Rif een voor een gevallen voor Bouhmara. Het leger van Bouhmara stond onder leiding vaan een ex slaaf genaamd Jilali mul lwuldu(rituele wassing). De Aith Waryagher zagen het niet zitten omdaar een leger onder leiding van een zwarte te worden verslagen. Ondertussen vielen ook de Ighzannayen onder de hoede van Bouhmara, er werd hem weinig weerstand geboden, de Aith Touzine boden meer weerstand maar ook zij moesten eraan geloven.  Beide stammen werd eind 1907 verslagen, er werd een nieuwe kamp opgeslagen in Temasamane. De Aith Touzine clan , Aith akki en Aith bir'aiz wilden een alliantie sluiten met Bouhmara, maar deze was geirriteerd vanwege de eerdere verzet tegen hem en hij besloot om de hoofden van negen tulba(geleerde vertegenwoordigers) eraf te halen en deze te plaatsen bij een boom in de buurt van de moskee van Ajdir(Waryagherland) . Tevens werden de Aith Touzine fors beboet. De kleine stam van thafarsith viel ook onder zijn hoede en boden hem een camp aan, en de volgende op het lijstje waren de Aith Temsamane, deze boden ook weinig verzet omdat men ondeling verdeeld was, en nu stonden alleen de Aith Waryagher nog in de weg en dan om de hele verovering van de Rif waar te maken. Bouhmara en zijn generaal wisten dat de Aith Waryagher een grote een machtige stam waren en dat zij goed gewapend aren met franse en duitse geweren. En ze wisten ook dat ze Aith Waryagher in tegenstelling tot de andere stammen een eenheid vormden, en dat zij vastbesloten waren om te vechten tegen een aanval van buitenaf. Wat hij niet wist was de omvang van deze vastbeslotenheid.  Om vervolgens de een volledige invasie te laten plaatsvinden. Dit zou dus zijn ondergang worden, De Aith Waryagher brachten de Spanjaarden op het eiland op de hoogte en deze vroegen op hun beurt om einde te maken aan de wreedheden in de Rif begaan door zijn troepen. De Aith Waryagher hadden nooit eerder tegen ruiters gevochten, en ze overschatten de tegenstander enorm. Ze zouden ze in geen geval laten verslaan door een zwarte. De dagen daarop was het nog rustig, en een van de Aith Waryagher notabele(fqih si abd krim, vader van moulay mouhend) zei dat het beter was als ze zouden toegeven om aan roofplunderingen te ontkomen, een andere uit Aith Bouayyash wou een alliantie sluiten met hem. Deze meningen werden door andere notabele de kop ingedrukt vanwege het feit dat de Aith Waryagher zich nooit zouden overgevn aan een zwarte. De rust werd goed gebruikt om enkele Aith Touzine aan te sluiten bij de Aith Waryagher. Op de nacht van 7 september konden de Aith Waryagher de spanning niet langer aan en besloten om Temsamane in te trekken, en men viel aan, en met een verlies van maar 12 man vertrokken ze volgende ochtend weer terug naar huis. De weerstand van de Aith Waryagher gaf de Aith Touzine en Aith Temsamane de tijd om zich te bedenken, en men wou zich bij de Aith Waryagher voegen, de Aith Waryagher op hun beurt weer vertrouwde dit niet.  Op 9 september werd er onder leiding van een Aqerghi genaamd qaid ben shillal een aanval beraamd op de Aith Waryagher , de Aith Waryagher lieten tekens van zwakte zien, om dan ineens genadeloos hard terug te slaan. Men deed alsof men zich had overgegeven, en overal zag je paden van vluchtende kinderen en vrouwen. Bouhmara's troepen dachten dat ze al de overwinning op zak hadden en ze begon zich te verspreiden. Vervolgens kwam een groepje Aith Waryagher te voor schijn om als guerrilla aan te vallen, de Aith abdallah verspreidde dit nieuws, en Bouhmara besluit om ze de volle laag te geven , en dus met al zijn troepen aan te vallen. tussentijds werd het land bevloeid met water, en de ruiters kwamen dus vast te zitten en men kon de ruiters met gemak af schieten. Een Awaryagher zag Jilali liggen en ging naar hem toe, en zei 'slaaf voeg je bij je broeders en schoot hem dood'. Dit incident vond plaats bij Sidi Bouafif oftewel Boukidaren(paarden), vanwege de paarden die kwamen vast te zitten in het bevloeide land. Bouhmara werd vervolgens uit de Rif werd verdreven en kregen de stammen een voor een tegen zich.

Bron:      The Aith Waryagher of the Moroccan Rif
David Montgomery Hart
Vertaald uit het Engels door Mo

IFFIS (Gast)

#1

Azul,

Ik heb deze materie die je aansnijd al eerder gelezen op thread LIFF met een auteur genaamd fouad bensaddek. Dus bespaar ons deze bloemlezingen. Ga iets nuttig doen

Adios Muchacha

:D:D:D:D

Mo_Muchacho

#2
He kanker sukkel waarom ga jij eens niet wat nuttigs doen i.p.v. commentaar leveren a yaghyur!!

Cowboy

#3
god wat was dat ongelooflijk boeiend echt iets voor jou weet je weer wat meer hahaha
fadoua