Pre-islamitische gebruiken en tradities in Arif

Gestart door Yuba, 05/04/2002 om 12:57:33

fosychar (Gast)

#15
Ayned,

Wat is de reden dat de dichtsbijzijnde familie van een overledene zich 40 dagen niet mogen wassen en geen schone kleren mogen aantrekken.

Waarom is het rouwproces 40 dagen?

ayned_m

#16
beste Fosychar azul,

ik zei in het bigin, ik heb geen onderzoek gedan.
Maar...
omdat de 26st famlie van Faroas imazighen waren, mischien hebben we het van Faroas feergt... ik weet het niet.

mensen wassen zich niet dat kan ik beste voorstellen omdat ze "triste" verdrietig zijn, ik heb vaak van moeders of vrouwen gehoord ( Iwa ma idennat aead i yemmouth rechthou ad sseardegh ni, of ad ghenjegh.
maar waarom 40 dagen dat weet ik niet. alleen ik weet va uit de geschiedenis van Faroas dat een dood moet der uit gehald om verschillende kruiden en de ander dingen in zijn buik te stopen tot dat hij komplet belijft en ze geloofden ook in het leven naar de dood.
we noemen het( ssedqeth n 40youm), en ze zeggen dat de ziel blijft 40 dagen naar de licham trug komen daarna pas gaat ie(Ziel) naar god .
dat is wat ik weet als ik nog meer uit mij kop kan haalen dan hou ik iedereen op de hoogt...
Thanemmirth...AYNED

Munuza

#17
Dag allemaal,

Voor de komst van de islam hadden de Imazighen, zoals bekend is, eigen religie. Dat verschilde per stam en streek. Een van de oudste daarvan was het manicheïsme. De Arabische geschiedschrijvers hebben de Imazighen ook bestempeld als de zon- en vuuraanbidders.

Vanaf de derde eeuw verbreidde het manicheïsme over Palastina, Egypte en Rome, en vervolgens over Noord-Afrika. Augustinus, een "berberse" kruisvader uit Algerije, raakte ook hiervan in de ban. De manicheïsten werden fel vervolg. Vele Amazigh-gebruiken zijn van o.a. deze godsdienst geërfd.

Zoroaster (Oudperzisch voor Zarathoestra), was de priester die, waarschijnlijk tussen 660 en 583, zijn stempel drukte op het manicheïsme. Hij fundeerde zijn vergeestelijkte religie waarschijnlijk op zeer oude tradities uit het dal van de Indus.
Volgens Zoroaster strijden de beide principes Ormoedzd of Ahoera Mazda (goed, licht) en Ahriman of Angra Manyoe (kwaad, duister) met elkaar. Hun onophoudelijke strijd, waarin nu eens de één en dan de ander zegeviert, weerspiegelt zich in het universum en verklaart de lotgevallen van de mensen. De mens is staat niet passief tussen beiden. De Imazighen dragen veel voorwerpen om zich tegen  het 'kwaad' of boze geesten te beschermen. Koper, zout en verschillende soorten gesteenten zijn bijvoorbeeld belangrijke elementen. Deze strijd is slechts een tussen toestand: een voortoestand (schepping) gaat eraan vooraf, en een eindtoestand zal komen, waarin Ahriman (het kwaad, duister) dan voorgoed wordt overwonnen.

Zoroaster is de profeet van Ahoera Mazda, de de god van de wijsheid, en wordt terzijde gestaan door aartsengelen van onsterfelijkheid, volmaakte deugd, devotie enzovoort. De god van de duisternis steunt op misleiding, kwade gedachte en wreedheid. Door goede daden worden de goede machten in hun strijd gesterkt. Daarom moeten de gelovigen het goede denken, het goede spreken en het goede doen. Bij het einde van hun leven kijkt God in een boek waarin hun gedragingen beschreven staan. Dit komt erg evereen mat de islam en andere monotheïstisch godsdiensten. Daarom ging de overstap naar andere religies voor de Imazighen gemakkelijker. De komst van de definitieve heerschappij van Ahoera Mazda wordt door een 'messias', Saosjat (redder) aangekondigd. Het offeren van dieren werd door Zoroaster afgeschaft, in plaats daarvan wordt slechts het vuur als symbool van het licht en van Oermoezd aanbeden. We kennen allemaal het midzomervuur in Marokko. Er zijn tal van rituelen die tot op heden door vuur worden gekenmerkt.

Hopelijk brengt deze bescheiden bijdrage meer inzicht over onze gewoontes.


Bron: Albert Martin Steffe

Munuza

#18
p.s. Bij A****a moet: 'A h o e r a' staan.  

Yuba

#19
Azul,

Uma Ayned, Bron van veel onmisbare Informatie die op de vooravond van onze Amazigh bewustzijn dreigt geleidelijk en langzamerhand uit te sterven.
Ik ben enorm blij je te zien zelf reageren op deze topic, welke ik enige dagen geleden had gestart naar aanleiding van iemand die me verzocht had om iets erover te vertellen.

Nogmaals lees ik met grote interesse jouw waardevolle bijdrage, degene die ik reeds had gehoord in aanwezigheid van de des betreffende persoon. Ik moet je eerlijk bekennen dat het een bruikbare informatie is, waarvan ik best wel kippen fel van heb gekregen.
Dat zijn inderdaad herinneringen die onze Amazigh broer en zuster in zijn/haar onschuldig kinderjaren van dichtbij heeft meegemaakt aan allerlei levenservaringen; het zij de zoete als de bittere kant daarvan, die voort gevloeid zijn uit onze cultuur gebeuren en tot slot door deze levenservaringen die uiteindelijk in wijsheid en waardevolle kennis te vertolken zijn, is onze Amaigh broer en zuster tot een echte man en een echte vrouw geworden.

Ik herken heel veel authentieke gebruiken en rituelen die ongetwijfeld een centrale plaats hadden genomen,  voordat onze voorouders het monotheïstisch geloof hadden aangenomen, anderzijds de nieuwe invloeden sedert de huidige Religie die zich ankerde in onze Thamazihgt cultuur. Het is een ware acculturatie van twee cultuurachtergronden die in harmonie zijn samen gesmolten, degene wat onze Thamazicht-cultuur uniek en rijk aan variaties heeft omgetoverd.

Nogmaals ijen uQadi dh_meQran voor jouw zeer leerzame bijdrage en hoop, dat onze Forum lezer wat aan heeft en deze met volle interesse gelezen heeft.
Mijn dank gaat weer aan iedereen die wel geïnteresseerd was en graag de gevraagde informatie met onze wilde delen, want van mekaar zullen we uiteindelijk leren!

Ik dank tevens Ayth_mhand_uyahya die gedreven is door interesse en nieuwsgierigheid om te keren naar dit onderwerp.


Thanemmerth.

Minister_Tifalawin

#20

Volgens mij weet Yuba niet hoe hij het Nederlands moet gebruiken. Veel woorden die elkaar overlappen en tegenspreken.
Begrijp jij wel wat je intypt?
Yuba

#21

CiteerDag allemaal,

Voor de komst van de islam hadden de Imazighen, zoals bekend is, eigen religie. Dat verschilde per stam en streek. Een van de oudste daarvan was het manicheïsme. De Arabische geschiedschrijvers hebben de Imazighen ook bestempeld als de zon- en vuuraanbidders.

Vanaf de derde eeuw verbreidde het manicheïsme over Palastina, Egypte en Rome, en vervolgens over Noord-Afrika. Augustinus, een "berberse" kruisvader uit Algerije, raakte ook hiervan in de ban. De manicheïsten werden fel vervolg. Vele Amazigh-gebruiken zijn van o.a. deze godsdienst geërfd.

Zoroaster (Oudperzisch voor Zarathoestra), was de priester die, waarschijnlijk tussen 660 en 583, zijn stempel drukte op het manicheïsme. Hij fundeerde zijn vergeestelijkte religie waarschijnlijk op zeer oude tradities uit het dal van de Indus.
Volgens Zoroaster strijden de beide principes Ormoedzd of Ahoera Mazda (goed, licht) en Ahriman of Angra Manyoe (kwaad, duister) met elkaar. Hun onophoudelijke strijd, waarin nu eens de één en dan de ander zegeviert, weerspiegelt zich in het universum en verklaart de lotgevallen van de mensen. De mens is staat niet passief tussen beiden. De Imazighen dragen veel voorwerpen om zich tegen  het 'kwaad' of boze geesten te beschermen. Koper, zout en verschillende soorten gesteenten zijn bijvoorbeeld belangrijke elementen. Deze strijd is slechts een tussen toestand: een voortoestand (schepping) gaat eraan vooraf, en een eindtoestand zal komen, waarin Ahriman (het kwaad, duister) dan voorgoed wordt overwonnen.

Zoroaster is de profeet van Ahoera Mazda, de de god van de wijsheid, en wordt terzijde gestaan door aartsengelen van onsterfelijkheid, volmaakte deugd, devotie enzovoort. De god van de duisternis steunt op misleiding, kwade gedachte en wreedheid. Door goede daden worden de goede machten in hun strijd gesterkt. Daarom moeten de gelovigen het goede denken, het goede spreken en het goede doen. Bij het einde van hun leven kijkt God in een boek waarin hun gedragingen beschreven staan. Dit komt erg evereen mat de islam en andere monotheïstisch godsdiensten. Daarom ging de overstap naar andere religies voor de Imazighen gemakkelijker. De komst van de definitieve heerschappij van Ahoera Mazda wordt door een 'messias', Saosjat (redder) aangekondigd. Het offeren van dieren werd door Zoroaster afgeschaft, in plaats daarvan wordt slechts het vuur als symbool van het licht en van Oermoezd aanbeden. We kennen allemaal het midzomervuur in Marokko. Er zijn tal van rituelen die tot op heden door vuur worden gekenmerkt.

Hopelijk brengt deze bescheiden bijdrage meer inzicht over onze gewoontes.


Bron: Albert Martin Steffe

Azul,

Ucma/Uma Menuza

Jij ook een enorme dank voor je aanvullende informatie, ik heb hem met een grote overgave aan interesse gelezen, zeer leerzaam!!!

AQadi dh_meQran.


fosychar (Gast)

#22
Minister Tifaliwin,
Het gaat hier niet om het taalgebruik, maar om de inhoud van de tekst. We zitten hier namelijk niet op een cursus Nederlands.

Ayned,
Bedankt voor je antwoord.

Munuza,
Ik heb je bericht met veel interesse gelezen.

Yuba

#23
Uma thifalawin

Bedankt voor je waardevolle suggestie of opmerking. Mijn nl is aangeleerd, kunstmatig, maar uitgaand van deze opmerking, hoop ik niet dat het een aanleiding is om niet deel te kunnen nemen aan dit Forum.

Thanemmerth.


aith_mhand_u-yihya

#24
Munuza,

Ik heb ook met grote interesse jouw tekst gelezen. Zou je mischien het boek kunnen vermelden, waaruit je deze informatie vandaan hebt? Weet je mischien nog meer boeken waarin informatie staat over pre-islamitische gebruiken en tradities in de Rif?

Ook dank ik Ayned voor zijn bijdrage. Ik heb nooit geweten dat die 40 dagen uit de pre-islamitische tijd dateerden. Ik heb altijd gedacht dat dit afkomstig was uit de Islam, vooral omdat er na 40 dagen de "turba" wordt gehouden. Of is de "turba" weer een mengelmoes van Islam en een pre-islamitische religie en gebruiken?


Minister_Tifalawin

#25
CiteerMinister Tifaliwin,
Het gaat hier niet om het taalgebruik, maar om de inhoud van de tekst. We zitten hier namelijk niet op een cursus Nederlands.


Fosychar,

Ik begrijp ook wel dat het hier om de inhoud gaat. Met veel interesse heb ik het gelezen. Bepaalde woorden zijn alleen verkeerd gebruikt. Ik probeer er overheen te lezen.
mijn complimenten

ASSOUSIE

#26
Azul,

Een oud Amazigh-gebruik:

 Amaachour: stamt af van een oud gebruik om de 'weergoden'
            gunstig te stemmen om het te laten regenen.
            Tegenwoordig maken meisjes en jongens elkaar nat
            met water om zo te zien wie het voor de andere heeft.
            Zo worden bij ons nog dikwijls koppels gevormd.
            Pas op, wel binnen de perken van het fatsoen.
            Maar vroeger gingen de vrouwen in hun Eva-kostuum
            in een rivier of in de zee dansen om het te laten
            regenen (vruchtbaarheidsritueel).

Er is ook een soort carnaval dat bij ons in de dorpen nog steeds
wordt gehouden. Mannen kleden zich dan als monsters of als vrouwen en voeren toneelstukken op. Dit noemt bij ons RMAA.
Naar het schijnt wordt dit ook nog gedaan op de Canarische Eilanden maar daar noemen ze het Fiesta del Rama.
Verbeter me a.u.b. als ik iets fout zeg.

Groetjes