Ahmed Tahiri vertelt over de geschiedenis van de Rif

Gestart door buɛluz, 29/05/2020 om 00:08:03

buɛluzSinds het verschijnen van zijn 1e boek over de geschiedenis van Nkur in 1998 heeft de Riffijnse historicus Ahmed Tahiri al vele boeken en artikelen geschreven over de Riffijnse geschiedenis. Het overgrote deel hiervan in het Arabisch en Spaans, maar ook in het Frans, Portugees en zelfs Engels is zijn werk verschenen. Hoewel zijn historisch onderzoek op zijn zachts gezegd nogal baanbrekend is, lijkt zijn expertise nog niet echt door te dringen bij de meeste Riffijnen hier in Nederland. Dit heeft denk ik vooral te maken met taalbarrières: er zullen maar weinig Riffijnen hier in Nederland zijn, die het geschreven Arabisch of Spaans op wetenschappelijk niveau beheersen. Gelukkig komt daar nu eindelijk verandering in voor ons simpel volk. Ahmed Tahiri heeft namelijk sinds vorige week besloten om een youtube-serie te maken, waarin hij dus vertelt over de geschiedenis van de Rif. In zijn eigen moedertaal welteverstaan. Onderstaande zijn de gesprekspunten uit de 1e aflevering van Ahmed Tahiri:

3:16 - Citaat van al-Badisi 13e eeuws Riffijnse historicus: de vergeten geschiedenis van de Rif
4:25 - Moderne historici hebben de geschiedenis van Rif nooit kunnen doorgronden
7:04 - Binnen de nationale geschiedschrijving wordt de Riffijnse historie samengevat in 1 zin
8:39 - Boek: Imarat Bani Ṣaliḥ fi Bilad Nkur is 1e boek van Ahmed Tahiri over Rif historie
9:00 - Boek: Rif al-Magrib y al-Andalus over Rif historie
9:37 - Boek: Bilad al-Rif wa Ḥaḍarat Nkur over Rif historie
9:59 - Boek: Bilad al-Rif fi Aεmaq Tarix wa Ṯaqafat al-Baḥr al-Mutawasiṭ over Rif historie
11:55 - Boek: Taqaṭiε al-And̠̣ar fi Tanawuε wa Ṯaqafa Bilad al-Rif over Rif Historie
13:44 - Sidi Bu-Dawud 12e eeuwse Riffijnse sufi en grondlegger van alle Riffijnse imrabden
14:33 - Boek: al-Tasawuf bi al-Maɣrib wa al-Andalus over historie van Soefisme
15:14 - Andalusiers werden in de 13e eeuw massaal verdreven en vluchtten naar de Rif
15:53 - Boek: Aεqab al-Andalusiyin al-Muhajirin wa-al-Munsirin over de exodus van "Moriscos" uit Andalusie
16:30 - Het historisch-cultureel erfgoed van de Rif wordt gebaseerd op 6 punten
21:48 - Boek: Muarrix al-Ḥawaḍir al-Mundarisa over het historisch-cultureel erfgoed van de Rif
22:12 - Boek: al-Nisaa al-Fexariat bi al-Rif over traditioneel aardewerk van vrouwen in de Rif
24:00 - Bronnen voor het historisch onderzoek van Ahmed Tahiri

https://youtu.be/3w5O9hZfsjU

buɛluz

#1


In de 2e aflevering van zijn youtube-serie gaat Ahmed Tahiri wat dieper in op de genealogische afstamming van de Riffijnse stammen. Hij ontrafelt hiermee een van de grootste mysteries uit de geschiedenis van de Riffijnen: wie waren de Riffijnen, voordat ze zich Riffijnen gingen noemen? Ook vertelt Ahmed Tahiri nog het een en ander over archaische termen, met name uit de agrarische en botanische wereld van de Riffijnen. Onderstaande zijn de gesprekspunten uit de 2e aflevering van Ahmed Tahiri:

0:27 - Waar komen de Imaziɣen vandaan?
1:10 - Hark (Herakles) is de aartsvader van alle Imaziɣen
1:48 - Maziɣ, zoon van Hark
2:25 - Is de naam Berber wel een denigrerende term?
3:02 - Madɣis, zoon van Ber & Bernus, zoon van Ber, hun nakomelingen werden Ber-Ber genoemd
6:13 - Leuathae / Illuwaten zijn de nakomelingen van Luwa, zoon van Zajik
6:37 - Nefza / Inefziwen zijn de nakomelingen van Nefzaw, zoon van Luwa
7:22 - De 7 grote Nefza-stammen in de Rif gedurende de Vroege Middeleeuwen: Ayt Waryaɣer, Ayt Iṭuft, Ibequyen, Igznayen, Ayt Yaṣliten, Ayt Urtedin, Ayt Yeznasen
7:43 - Ayt Yaṣliten (Ayt Tamsaman, Ayt Tuzin, Ayt Sεid) veranderden van naam naar Baṭuya / Ibeṭuyen gedurende Late Middeleeuwen, maar behielden hun afstamming: Yaṣliten, zoon van Beṭuy
8:25 - Ayt Urtedin (Iqerεiyen, Iɣsasen, Ikebdanen) en Ayt Yaznasen veranderden van naam naar Walhasa / Iwalhasen gedurende Late Middeleeuwen, maar behielden hun afstamming: Urtedin, zoon van Diḥya, zoon van Alhas
9:17 - De westerburen waren de Branes / Ibernusen (Iṣenḥajen en Awraba), dit waren de nakomelingen van Bernus, zoon van Ber.
9:39 - De oosterburen waren de Miknasa / Imeknasen (Ibḍarsen en gedeeltelijk Ayt Bu-Yeḥyi)
10:00 - De 5 grote stammenconfederaties in Marokko gedurende de Middeleeuwen: Inefziwen, Imeṣmuden, Ibernusen, Imeknasen, Iṣenḥajen
11:40 - Citaat van al-Ḥassen al-Wazzan (Leo Africanus) 16e eeuws Marokkaanse historicus: awal Imaziɣen is de taal der nobelen
14:53 - Amaziɣ leenwoorden in de klassieke talen ipv. leenwoorden uit de klassieke talen in het Tamaziɣt
15:15 - Het Amazigh woord tafukt wordt het Latijnse focus
16:11 - Het Amazigh woord igar wordt het Griekse agros
17:20 - Het Amazigh woord agraw wordt het Griekse agora
18:30 - Boek: Kutub al-Ṭib wa al-Filaḥa wa al-Nabat over medische, agrarische en botanische werken uit de Middeleeuwen
19:09 - Boek: Ixtiṣarat min Kitab al-Filaḥa over agrarische termen
22:39 - Het belang van kennis van de klassiek-Arabische taal

https://youtu.be/H9lPCtbnXYg