Hoofdmenu

Arrendan Challenge 2020

Gestart door buɛluz, 26/04/2020 om 23:15:05

buɛluz

teqqim = zij heeft gezeten â†' 3 ev. v. voltooide tijd van het werkwoord qim = zitten


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.qim!ur ttɣima ca!
imp. mv. m.     qimt â†' qimet!ur ttÉ£imat ca!
imp. mv. v.             qimmt â†' qimemt!         ur ttÉ£imamt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iqqim â†' yeqqimur iqqim caad iqqim
3 ev. v. / nettat     tqqim â†' teqqimur teqqim caa teqqim
1 mv. / neccin     nqqim â†' neqqimur neqqim caa neqqim
           
1 ev. / necc     qqimÉ£ â†' qqimeÉ£ur qqimeÉ£ caad qqimeÉ£
3 mv. m. / nitni     qqimn â†' qqimenur qqimen caad qqimen
3 mv. v. / nitenti     qqimnt â†' qqimentur qqiment caad qqiment
           
2 ev. / cek / cem     tqqimd â†' teqqimedur teqqimed caa teqqimed
2 mv. m. / kenniw     tqqimm â†' teqqimemur teqqimem caa teqqimem
2 mv. v. / kennint     tqqimmt â†' teqqimemt        ur teqqimemt caa teqqimemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittÉ£imaur ittÉ£imi caad ittÉ£ima
3 ev. v. / nettat     ttÉ£imaur ttÉ£imi caa ttÉ£ima
1 mv. / neccin     nttÉ£imaur nttÉ£imi caa nttÉ£ima
           
1 ev. / necc     ttÉ£imiÉ£ur ttÉ£imiÉ£ caad ttÉ£imiÉ£
3 mv. m. / nitni     ttÉ£imanur ttÉ£imin caad ttÉ£iman
3 mv. v. / nitenti     ttÉ£imantur ttÉ£imint caad ttÉ£imant
           
2 ev. / cek / cem     ttÉ£imidur ttÉ£imid caa ttÉ£imid
2 mv. m. / kenniw     ttÉ£imamur ttÉ£imim caa ttÉ£imam
2 mv. v. / kennint     ttÉ£imamt        ur ttÉ£imimt caa ttÉ£imamt


buɛluz

#16
iá¹£bar = hij heeft gewacht â†' 3 ev. m. voltooide tijd van het werkwoord á¹£bar = wachten


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.á¹£bar!ur á¹£ebbar ca!
imp. mv. m.     á¹£bart!ur á¹£ebbart ca!
imp. mv. v.             á¹£barmt!         ur á¹£ebbarmt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iá¹£bar â†' yeá¹£barur iá¹£bir caad iá¹£bar
3 ev. v. / nettat     tá¹£bar â†' teá¹£barur teá¹£bir caa teá¹£bar
1 mv. / neccin     ná¹£bar â†' neá¹£barur neá¹£bir caa nesÌ£bar
           
1 ev. / necc     á¹£barÉ£ ur á¹£birÉ£ caad á¹£barÉ£
3 mv. m. / nitni     á¹£barn ur á¹£birn caad á¹£barn
3 mv. v. / nitenti     á¹£barnt ur á¹£birnt caad á¹£barnt
           
2 ev. / cek / cem     tá¹£bard â†' teá¹£bardur teá¹£bird caa teá¹£bard
2 mv. m. / kenniw     tá¹£barm â†' teá¹£barmur teá¹£birm caa teá¹£barm
2 mv. v. / kennint     tá¹£barmt â†' teá¹£barmt        ur teá¹£birmt caa teá¹£barmt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iá¹£ebbarur iá¹£ebbar caad iá¹£ebbar
3 ev. v. / nettat     tá¹£ebbarur tá¹£ebbar caa tá¹£ebbar
1 mv. / neccin     ná¹£ebbarur ná¹£ebbar caa ná¹£ebbar
           
1 ev. / necc     á¹£ebbarÉ£ur á¹£ebbarÉ£ caad á¹£ebbarÉ£
3 mv. m. / nitni     á¹£ebbarn ur á¹£ebbarn caad á¹£ebbarn
3 mv. v. / nitenti     á¹£ebbarntur á¹£ebbarnt caad á¹£ebbarnt
           
2 ev. / cek / cem     tá¹£ebbardur tá¹£ebbard caa tá¹£ebbard
2 mv. m. / kenniw     tá¹£ebbarmur tá¹£ebbarm caa tá¹£ebbarm
2 mv. v. / kennint     tá¹£ebbarmt         ur tá¹£ebbarmt caa tá¹£ebbarmt


buɛluz

#17
tus-d = zij is gekomen â†' 3 ev. v. voltooide tijd van het werkwoord as-d = komen


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.as-d!ur-d ttas ca!
imp. mv. m.     ast-d â†' asettiw-d!ur-d ttaset ca!
imp. mv. v.             asmt-d â†' asemt-id!         ur-d ttasemt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ius-d â†' yus-dur-d yusi caad-d yas
3 ev. v. / nettat     tus-d ur-d tusi caa-d tas
1 mv. / neccin     nus-dur-d nusi caa-d nas
           
1 ev. / necc     usiÉ£-dur-d usiÉ£ caad-d asÉ£ â†' ad-d aseÉ£
3 mv. m. / nitni     usin-dur-d usin caad-d asn â†' ad-d asen
3 mv. v. / nitenti     usint-d â†' usint-idur-d usint caad-d asnt â†' ad-d asent
           
2 ev. / cek / cem     tusid-dur-d tusid caa-d tasd â†' a-d tased
2 mv. m. / kenniw     tusim-dur-d tusim caa-d tasm â†' a-d tasem
2 mv. v. / kennint     tusimt-d â†' tusimt-id        ur-d tusimt caa-d tasmt â†' a-d tasemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittas-dur-d ittis caad-d ittas
3 ev. v. / nettat     ttas-dur-d ttis caa-d ttas
1 mv. / neccin     nttas-dur-d nttis caa-d nttas
           
1 ev. / necc     ttasÉ£-d â†' ttasseÉ£-dur-d ttiseÉ£ caad-d ttasseÉ£
3 mv. m. / nitni     ttasn-d â†' ttasen-dur-d ttisen caad-d tassen
3 mv. v. / nitenti     ttasnt-d â†' ttasent-idur-d ttisent caad-d tassent
           
2 ev. / cek / cem     ttasd-d â†' ttased-dur-d ttised caa-d ttased
2 mv. m. / kenniw     ttasm-d â†' ttasem-dur-d ttisem caa-d ttasem
2 mv. v. / kennint     ttasmt-d â†' ttassemt-id        ur-d ttisemt caa-d ttasemt


buɛluz

#18
iskar = hij is dronken geworden â†' 3 ev. m. voltooide tijd van het werkwoord skar / scar = dronken worden


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.skar â†' scar!ur seccar ca!
imp. mv. m.     skart â†' scart!ur seccart ca!
imp. mv. v.             skarmt â†' scarmt!         ur seccarmt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iscar â†' yescarur iscar caad iscar
3 ev. v. / nettat     tscar â†' tescarur tescar caa tescar
1 mv. / neccin     nscar â†' nescarur nescar caa nescar
           
1 ev. / necc     scarÉ£ur scarÉ£ caad scarÉ£
3 mv. m. / nitni     scarnur scarn caad scarn
3 mv. v. / nitenti     scarntur scarnt caad scarnt
           
2 ev. / cek / cem     tscard â†' tescardur tescard caa tescard
2 mv. m. / kenniw     tscarm â†' tescarmur tescarm caa tescarm
2 mv. v. / kennint     tscamt â†' tescarmt        ur tescarmt caa tescarmt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     isccar â†' iseccarur iseccar caad iseccar
3 ev. v. / nettat     tsccar â†' tseccarur tseccar caa tseccar
1 mv. / neccin     nsccar â†' nseccarur nseccar caa nseccar
           
1 ev. / necc     sccarÉ£  â†' seccarÉ£ur seccarÉ£ caad seccarÉ£
3 mv. m. / nitni     sccarn â†' seccarntur seccarn caad seccarn
3 mv. v. / nitenti     sccarnt â†' seccarntur seccarnt caad seccarnt
           
2 ev. / cek / cem     tsccard â†' tseccardur tseccard caa tseccard
2 mv. m. / kenniw     tsccarm â†' tseccarmur tseccarm caa tseccarm
2 mv. v. / kennint     tsccarmt â†' tseccarmt        ur tseccarmt caa tseccarmt


buɛluz

raja = wacht â†' imp. ev. gebiedende wijs van het werkwoord raja = wachten


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.raja!ur ttraja ca!
imp. mv. m.     rajat!ur ttrajat ca!
imp. mv. v.             rajamt         ur ttrajamt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     irajaur iriji caad iraja
3 ev. v. / nettat     trajaur triji caa traja
1 mv. / neccin     nrajaur nriji caa nraja
           
1 ev. / necc     rajiÉ£ur rijiÉ£ caad rajiÉ£
3 mv. m. / nitni     rajanur rijin caad rajan
3 mv. v. / nitenti     rajantur rijint caad rajant
           
2 ev. / cek / cem     trajidur trijid caa trajid
2 mv. m. / kenniw     trajam ur trijim caa trajam
2 mv. v. / kennint     trajamt        ur trijimt caa trajamt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittrajaur ittriji caad ittraja
3 ev. v. / nettat     ttrajaur ttriji caa ttraja
1 mv. / neccin     nttrajaur nttriji caa nttraja
           
1 ev. / necc     ttrajiÉ£ur ttrijiÉ£ caad ttrajiÉ£
3 mv. m. / nitni     ttrajanur ttrijin caad ttrajan
3 mv. v. / nitenti     ttrajantur ttrijint caad rajant
           
2 ev. / cek / cem     ttrajidur ttrijid caa ttrajid
2 mv. m. / kenniw     ttrajam ur ttrijim caa ttrajam
2 mv. v. / kennint     ttrajamt        ur ttrijimt caa ttrajamt


buɛluz

#20
truḥ = zij is gegaan â†' 3 ev. v. voltooide tijd van het werkwoord ruḥ = gaan


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.ruḥ!ur ttraḥ ca!
imp. mv. m.     ruḥt â†' ruḥet!ur ttraḥet ca!
imp. mv. v.             ruḥmt â†' ruḥemt!         ur ttraḥemt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iruḥur iruḥ caad iraḥ
3 ev. v. / nettat     truḥur truḥ caa traḥ
1 mv. / neccin     nruḥur nruḥ caa nraḥ
           
1 ev. / necc     ruḥɣ â†' ruḥeÉ£ur ruḥeÉ£ caad raḥeÉ£
3 mv. m. / nitni     ruḥn â†' ruḥenur ruḥen caad raḥen
3 mv. v. / nitenti     ruḥnt â†' ruḥentur ruḥent caad raḥent
           
2 ev. / cek / cem     truḥd â†' truḥedur truḥed caa traḥed
2 mv. m. / kenniw     truḥm â†' truḥemur truḥem caa traḥem
2 mv. v. / kennint     truḥmt â†' truḥemt        ur truḥemt caa traḥemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittraḥur ittriḥ caad ittraḥ
3 ev. v. / nettat     ttraḥur ttriḥ caa ttraḥ
1 mv. / neccin     nttraḥur nttriḥ caa nttraḥ
           
1 ev. / necc     ttraḥɣ â†' ttraḥeÉ£ur ttriḥeÉ£ caad ttraḥeÉ£
3 mv. m. / nitni     ttraḥn â†' ttraḥenur ttriḥen caad ttraḥen
3 mv. v. / nitenti     ttraḥnt â†' ttraḥentur ttriḥent caad ttraḥent
           
2 ev. / cek / cem     ttraḥd â†' ttraḥedur ttriḥed caa ttraḥed
2 mv. m. / kenniw     ttraḥm â†' ttraḥem ur ttriḥem caa ttraḥem
2 mv. v. / kennint     ttraḥmt â†' ttraḥemt         ur ttriḥemt caa ttraḥemt


buɛluz

#21
iswa = hij heeft gedronken â†' 3 ev. m. voltooide tijd van het werkwoord sew / su = drinken


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.sw â†' sew â†' su!ur sess ca!
imp. mv. m.     swt â†' swet!ur sset ca!
imp. mv. v.             swmt â†' swemt          ur ssemt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iswa â†' yeswaur iswi caad isu
3 ev. v. / nettat     tswa â†' teswaur teswi caa tsu
1 mv. / neccin     nswa â†' neswaur neswi caa nsu
           
1 ev. / necc     swiÉ£ur swiÉ£ caad sweÉ£
3 mv. m. / nitni     swinur swin caad swen
3 mv. v. / nitenti     swintur swint caad swent
           
2 ev. / cek / cem     tswid â†' teswidur teswid caa teswed
2 mv. m. / kenniw     tswim â†' teswimur teswim caa teswem
2 mv. v. / kennint     tswimt â†' teswimt        ur teswimt caa teswemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     isessur isess caad isess
3 ev. v. / nettat     tsessur tsess caa tsess
1 mv. / neccin     nsessur nsess caa nsess
           
1 ev. / necc     sseÉ£ â†' esseÉ£ur esseÉ£ caad esseÉ£
3 mv. m. / nitni     ssen â†' essenur essen caad essen
3 mv. v. / nitenti     ssent â†' essentur essent caad essent
           
2 ev. / cek / cem     tssed â†' tessedur tessed caa tessed
2 mv. m. / kenniw     tssem â†' tessem ur tessem caa tessem
2 mv. v. / kennint     tssemt â†' tessemt         ur tessemt caa tessemt


buɛluz

#22
yiwi-d = hij heeft meegebracht â†' 3 ev. m. voltooide tijd van het werkwoord awi-d = meebrengen


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.awi-d!ur-d ttawi ca!
imp. mv. m.     awyt-d â†' awyettiw-d!ur-d ttawyet ca!
imp. mv. v.             awymt-d â†' awyemt-id!         ur-d ttawyemt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iiwi-d â†' yiwi-dur-d yiwi caad-d yawi
3 ev. v. / nettat     tiwi-d ur-d tiwi caa-d tawi
1 mv. / neccin     niwi-dur-d niwi caa-d nawi
           
1 ev. / necc     iwyÉ£-d â†' iwyeÉ£-dur-d iwyeÉ£ caad-d awyeÉ£
3 mv. m. / nitni     iwyn-d â†' iwyen-dur-d iwyen caad-d awyen
3 mv. v. / nitenti     iwynt-d â†' iwyent-idur-d iwyent caad-d awyent
           
2 ev. / cek / cem     tiwyd-d â†' tiwyed-dur-d tiwyed caa-d tawyed
2 mv. m. / kenniw     tiwym-d â†' tiwyem-dur-d tiwyem caa-d tawyem
2 mv. v. / kennint     tiwymt-d â†' tiwyemt-id        ur-d tiwyemt caa-d tawyemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittawi-dur-d ittiwi caad-d ittawi
3 ev. v. / nettat     ttawi-dur-d ttiwi caa-d ttawi
1 mv. / neccin     nttawi-dur-d nttiwi caa-d nttawi
           
1 ev. / necc     ttawyÉ£-d â†' ttawyeÉ£-dur-d ttiwyeÉ£ caad-d ttawyeÉ£
3 mv. m. / nitni     ttawyn-d â†' ttawyen-dur-d ttiwyen caad-d ttawyen
3 mv. v. / nitenti     ttawynt-d â†' ttawyent-idur-d ttiwyent caad-d ttawyent
           
2 ev. / cek / cem     ttawyd-d â†' ttawyed-dur-d ttiwyed caa-d ttawyed
2 mv. m. / kenniw     ttawym-d â†' ttawyem-dur-d ttiwyem caa-d ttawyem
2 mv. v. / kennint     ttawymt-d â†' ttawyemt-id        ur-d ttiwyemt caa-d ttawyemt


buɛluz

munen = ze zijn samengekomen â†' 3 mv. m. voltooide tijd van het werkwoord mun = samenkomen


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.mun!ur ttmuna ca!
imp. mv. m.     munt â†' munet!ur ttmunat ca!
imp. mv. v.             munmt â†' munemt!         ur ttmunamt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     imunur imun caad imun
3 ev. v. / nettat     tmunur tmun caa tmun
1 mv. / neccin     nmunur nmun caa nmun
           
1 ev. / necc     munÉ£ â†' muneÉ£ur muneÉ£ caad muneÉ£
3 mv. m. / nitni     munn â†' munenur munen caad munen
3 mv. v. / nitenti     munnt â†' munentur munent caad munent
           
2 ev. / cek / cem     tmund â†' tmunedur tmuned caa tmuned
2 mv. m. / kenniw     tmunm â†' tmunemur tmunem caa tmunem
2 mv. v. / kennint     tmunmt â†' tmunemt        ur tmunemt caa tmunemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittmunaur ittmuna caad ittmuna
3 ev. v. / nettat     ttmunaur ttmuna caa ttmuna
1 mv. / neccin     nttmunaur nttmuna caa nttmuna
           
1 ev. / necc     ttmuniÉ£ur ttmuniÉ£ caad ttmuniÉ£
3 mv. m. / nitni     ttmunn â†' ttmunenur ttmunen caad ttmunen
3 mv. v. / nitenti     ttmunnt â†' ttmunentur ttmunent caad ttmunent
           
2 ev. / cek / cem     ttmunidur ttmunid caa ttmunid
2 mv. m. / kenniw     ttmunm â†' ttmunem ur ttmunem caa ttmunem
2 mv. v. / kennint     ttmunmt â†' ttmunemt         ur ttmunemt caa ttmunemt


buɛluz

#24
ittwara = hij ziet â†' 3 ev. m. onvoltooide tijd van het werkwoord wala / wara = zien


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.wala â†' wara!ur ttwara ca!
imp. mv. m.     walat â†' warat!ur ttwarat ca!
imp. mv. v.             walamt â†' waramt!         ur ttwaramt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iwaraur iwara caad iwara
3 ev. v. / nettat     twaraur twara caa twara
1 mv. / neccin     nwaraur nwara caa nwara
           
1 ev. / necc     wariÉ£ur wariÉ£ caad wariÉ£
3 mv. m. / nitni     waranur waran caad waran
3 mv. v. / nitenti     warantur warant caad warant
           
2 ev. / cek / cem     twaridur twarid caa twarid
2 mv. m. / kenniw     twaramur twaram caa twaram
2 mv. v. / kennint     twaramt        ur twaramt caa twaramt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittwaraur ittwiri caad ittwara
3 ev. v. / nettat     ttwaraur ttwiri caa ttwara
1 mv. / neccin     nttwaraur nttwiri caa nttwara
           
1 ev. / necc     ttwariÉ£ur ttwiriÉ£ caad ttwariÉ£
3 mv. m. / nitni     ttwaranur ttwirin caad ttwaran
3 mv. v. / nitenti     ttwarantur ttwirint caad ttwarant
           
2 ev. / cek / cem     ttwaridur ttwirid caa ttwarid
2 mv. m. / kenniw     ttwaram ur ttwirim caa ttwaram
2 mv. v. / kennint     ttwaramt         ur ttwirimt caa ttwaramt


Botermes

Azul,

Bij de ontkennende vorm in de onvoltooide tijd gebruik je ‘ca’, bij ons is dat ‘ci’ en dat zie ik ook terug in de Darija-dialecten. Woorden zoals ‘ci haja’ dat: een klein beetje bij ons betekent. Bij Darija-sprekers lijkt het meer ‘een’ of ‘iets’ te betekenen. Ook zij gebruiken het in de ontkennende vorm maar dan zonder een klinker op het eind. Voorbeelden: Ma 3endi c (ik heb het niet) of in ‘ma t xaf c’ dat ‘wees niet bang’ betekent.

Wat is jouw kijk hier op? Is dit van Amazigh origine of toch van het Arabisch?

Botermes

#26
In de voltooide vorm gebruik je, als ik het goed heb, geen ‘ca’ of ‘ci’.

War ittet war isses. ( bij jullie).
Ur itett ur isess. (hoog- Awayighers).
Uy itett uy sess. (plat- Awayigers) waarbij de r+i een y wordt.

Een metafoor dat ik uit mijn eigen dialect ken: Uy ketsi, uy srusi, ( de K is een zachte G). Letterlijk betekent: Hij neemt niets op en laat niets neer. Dit wordt gebruikt om een situatie te omschrijven waarin iemand totaal geen rol van betekenis heeft.

buɛluz

#27
Citaat van: Botermes op 02/08/2020 om 13:27:13
Azul,

Bij de ontkennende vorm in de onvoltooide tijd gebruik je ‘ca’, bij ons is dat ‘ci’ en dat zie ik ook terug in de Darija-dialecten. Woorden zoals ‘ci haja’ dat: een klein beetje bij ons betekent. Bij Darija-sprekers lijkt het meer ‘een’ of ‘iets’ te betekenen. Ook zij gebruiken het in de ontkennende vorm maar dan zonder een klinker op het eind. Voorbeelden: Ma 3endi c (ik heb het niet) of in ‘ma t xaf c’ dat ‘wees niet bang’ betekent.

Wat is jouw kijk hier op? Is dit van Amazigh origine of toch van het Arabisch?

Azul,

Dat is inderdaad overgenomen uit het Arabisch â†'  شيء = iets; een klein beetje. In het Darija wordt de ontkenning bij werkwoorden gevormd uit 2 delen: (ma ___ c) en soms ook (ma ___ ci).

- ma kan-cuf c =  ik zie niet
- ma kan-cuf ci = ik zie helemaal niets
- ma εend-i  c = ik heb niet
- ma εend-i  ci = ik heb helemaal niets
- ma-ci dyal-i â†' maci bu-inu = is niet van mij 

In het Tarifit wordt de ontkenning bij werkwoorden ook gevormd uit 2 delen (ur ___ ca). De uitspraak van zowel 1e als 2e deel van ontkenning kan lokaal verschillen: (ur / war / wa) en (ci / ca / cay). In het Taqbaylit wordt de ontkenning bij werkwoorden gevormd uit de 2 delen (ur ___ ara):

- 1 ev. voltooid ontkennend â†' ur cciÉ£ ca â†' ur ččiÉ£ ara = ik heb niet gegeten
- 1 ev. onvoltooid ontkennend â†' ur tetteÉ£ ca â†' ur tetteÉ£ ara = ik eet niet


Citaat van: Botermes op 02/08/2020 om 13:46:14
In de voltooide vorm gebruik je, als ik het goed heb, geen ‘ca’ of ‘ci’.

War ittet war isses. ( bij jullie).
Ur itett ur isess. (hoog- Awayighers).
Uy itett uy sess. (plat- Awayigers) waarbij de r+i een y wordt.

Een metafoor dat ik uit mijn eigen dialect ken: Uy ketsi, uy srusi, ( de K is een zachte G). Letterlijk betekent: Hij neemt niets op en laat niets neer. Dit wordt gebruikt om een situatie te omschrijven waarin iemand totaal geen rol van betekenis heeft.

De 2-delige ontkenning van werkwoorden (ur ___ ca) kun je in principe voor alle tijden toepassen. Soms wordt inderdaad het 2e gedeelte van de ontkenning weggelaten en daar is op zich niks mis mee, maar dat heeft volgens mij niks met werkwoordstijden te maken.

- 1 m. ev. voltooid ontkennend  â†' ur icci ca â†'  ur icci = hij heeft niet gegeten
- 1 m. ev. onvoltooid ontkennend â†' ur ittet ca â†' ur ittet = hij eet niet

Behalve bovenstaande ontkennende vorm kun je in het Tarifit ook nog gebruik maken van de 2-delige ontkenning (ur ___ bu), hoewel je voor deze constructie een extra zinsdeel nodig hebt. 

- ur ikessi ca
- ur ikessi bu aá¹­á¹­as
- ur icci bu aysum
- ur srusa ca!
- ur srusa bu x á¹­á¹­abra!
- ur ittet bu aɣrum
- ur ɣar-s bu tamurt
 

Botermes

#28
Azul,

Right, maar heb je dan enig idee waar het wel mee heeft te maken in gevallen waarbij dat 2e deel wordt weg gelaten?

Dus als dat deel, zoals je zei, van Arabische origine, dan zou je dus kunnen stellen dat het er eigenlijk helemaal niet eens thuis hoort. Maar toch wordt het gebruikt en naar mijn idee met een reden, een functie, namelijk om de ontkenning te beklemtonen.

Van de volgende metaforen denk ik dat je wel gehoord heb, quite common ones.


Bij jullie: War ixaddem war iheddem.
Bij ons: Uy xaddem uy heddem.
In letterlijke zin: Hij bouwt noch sloopt.
Komt neer op dat iemand niks doet of gewoon geen sodemieter uitvoert.

Of deze uit de - ik weet niet in hoeverre je bekend bent de café kaartspellen gok-cultuur. Ik neem aan dat je het wel kent.

Deze: Tris, war ixeddem war itxiris!

‘Tris’ van het Spaanse woord ‘tres’ voor het getal 3.
Degene die dus op nummer drie gokt, zeggen ze dus dat die werkt noch verdient. Simpel en logisch en bovendien rijmt het ook nog.

buɛluz

#29
Citaat van: Botermes op 06/08/2020 om 00:05:59
Azul,

Right, maar heb je dan enig idee waar het wel mee heeft te maken in gevallen waarbij dat 2e deel wordt weg gelaten?

Nee, maar als ik zou moeten gokken, heeft het te maken met spreektaal en spreekgewoontes. Het is kiezen voor de makkelijke weg: waarom moeilijk doen als je het met een woord minder ook kan zeggen.

Citaat van: Botermes op 06/08/2020 om 00:05:59
Dus als dat deel, zoals je zei, van Arabische origine, dan zou je dus kunnen stellen dat het er eigenlijk helemaal niet eens thuis hoort.

Ik zou het met je eens kunnen zijn, als je daarbij ook nog zou kunnen aantonen welk Amazigh woord daar dan wel thuis hoort.

Citaat van: Botermes op 06/08/2020 om 00:05:59
Maar toch wordt het gebruikt en naar mijn idee met een reden, een functie, namelijk om de ontkenning te beklemtonen.

In geval van ontkenning met klemtoon is het verplicht om zowel 1e als 2e deel van de ontkenning te gebruiken [ur ___ ca] en dient het dus inderdaad een functie. Bij ontkenning zonder klemtoon is dat niet altijd het geval, aangezien alleen het 1e deel verplicht is en het 2e gedeelte slechts facultatief [ur ___ (ca)].


Citaat van: Botermes op 06/08/2020 om 00:05:59
Van de volgende metaforen denk ik dat je wel gehoord heb, quite common ones.

Bij jullie: War ixaddem war iheddem.
Bij ons: Uy xaddem uy heddem.
In letterlijke zin: Hij bouwt noch sloopt.
Komt neer op dat iemand niks doet of gewoon geen sodemieter uitvoert.

De ontkenning bij ons, bij jullie en bij de rest van de Irifiyen:

Citaat van: Botermes op 06/08/2020 om 00:05:59
Of deze uit de - ik weet niet in hoeverre je bekend bent de café kaartspellen gok-cultuur. Ik neem aan dat je het wel kent.

Deze: Tris, war ixeddem war itxiris!

‘Tris’ van het Spaanse woord ‘tres’ voor het getal 3.
Degene die dus op nummer drie gokt, zeggen ze dus dat die werkt noch verdient. Simpel en logisch en bovendien rijmt het ook nog.

Nee, die kende ik nog niet, ben niet bekend met het werkwoord "war itxiris = hij verdient niet". Zou je ook nog de andere tijden kunnen geven voor dit werkwoord?