Amazighiteit ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵅⵜ

Gestart door Botermes, 20/05/2017 om 17:10:18

Botermes

â´°âµ£âµ"ⵍ

Hoe zou je dus amazighiteit s tmazight benoemen? Ik vind dit belangrijk want zolang we dit niet doen
en steeds alleen maar van amazighitè of amazighiteit blijven spreken, we eigenlijk het doel voorbij streven. It would defeat the purpose zoals dat in het  Engels heet.

Dat we er nog geen algemeen woord voor hebben betekent ook dat we ons nog steeds in the initial
phase van amazigh-bewustzijn verkeren. Maar zolang we  ons niet bevrijden van andere schriften en talen en niet gewoon gedachten kunnen uitwisselen in onze eigen schrift, verkeer je sowieso in een, ik noem het 'amazigh-onwaardige' situatie want laten we eerlijk zijn, jongens: de Amazigh identiteit zonder ontplooiing van de taal, daar gaan we geen potten mee breken. De taal zal gewoon uitsterven door onze eigen laksheid.

Ja, het is toch ook gewoon een lachertje! Ik ben Amazigh maar ik spreek niet of nauwelijks de taal. Kun je een Fransman voorstellen die geen Frans spreekt. Heel moeilijk toch! Matt Leblanc misschien, maar hey dat is een Amerikaan en sowieso misschien niet eens 100% Frans van orgine. But then again: wie zegt dat hij geen Frans spreekt? Mocht hij wel Frans spreken zou dat je toch niets verbazen.

Okè, ik draaf weer zoals gewoonlijk te ver door maar wat vind je van 'Toumazeght' voor amazighiteit?
Ik vind het wel passend.

ⵜⴰⵏⵎⵉâµ"ⵜ

Ghost

Azul,

Taal is non-stop in ontwikkeling, als mensen het woord lang en vaak genoeg gebruiken wordt het onderdeel van de taal, dat geldt ook voor buitenlandse leenwoorden. Samenvoeging van woorden zoals met Amazighite(eit) kunnen we vanzelfsprekend ook s Tmazight doen.

Waar draait het voor mij om als ik aan het behoud van Tamazight denk? Ik wil dat Tmazight voor altijd een kloppend hart heeft en een ziel die over (de identiteit van) Imazighen waakt. Dan moet het woord Ur (hart/ziel) erin zitten. Wat denk je van mazighzigur (mazigh-zi-gur) / ⵎⴰⵣⵉⵖⵣⵉⴳâµ"âµ"?

Het mooiste zou zijn als je met één woord een breed spectrum van Tamazight talen kunt dekken, daar ben ik zelf niet goed genoeg voor onderlegd in andere Tamazight talen.

Sram khawm mara

Botermes

Azul,

Taal is wel (constant) in ontwikkeling maar dient wel een zekere mate van continuïteit te behouden. Leenwoorden zijn een probleem als die reeds bestaande Tamazight woorden vervangen. Het is ook een teken dat je de eigen taal minder waardeert. Wij hebben 'adrar' verruilt voor 'jbel' in pakweg 50 jaar tijd. Heel oude Aith Wayigher zeggen/zeiden wel 'adrar'. Zulke leenwoorden hebben toch geen enkel nut maar doen alleen afbraak.

Het grote probleem is dat door dat wij geen literaire traditie kennen, het ook niet zo nauw nemen met onze taal. Ik zeg niet dat een literaire traditie nooit bestaan heeft want wie weet wat er allemaal onder de grond ligt waar het antieke Nekor gesitueerd was, en elders in Rif. Het draait weer om continuïteit die ontbreekt want als die er wel was geweest dan was de literaire traditie wel overgeleverd.

In Sous is er wel Tamazight geschreven maar dan in het Arabisch alfabet. Dat was ook meer fragmentarisch en is nooit uitgegroeid tot een traditie. Hence: continuïteit!
Botermes

Citaat van: Thatha op 20/05/2017 om 21:09:37
Azul,

Taal is non-stop in ontwikkeling, als mensen het woord lang en vaak genoeg gebruiken wordt het onderdeel van de taal, dat geldt ook voor buitenlandse leenwoorden. Samenvoeging van woorden zoals met Amazighite(eit) kunnen we vanzelfsprekend ook s Tmazight doen.

Maar dat taal in ontwikkeling is, is geen opzichzelfstaand fenomeen. It depends on what happens out there in real life. Ontwikkeling kan net zo goed het ophouden van bestaan betekenen.

Citeer
Waar draait het voor mij om als ik aan het behoud van Tamazight denk? Ik wil dat Tmazight voor altijd een kloppend hart heeft en een ziel die over (de identiteit van) Imazighen waakt. Dan moet het woord Ur (hart/ziel) erin zitten. Wat denk je van mazighzigur (mazigh-zi-gur) / ⵎⴰⵣⵉⵖⵣⵉⴳâµ"âµ"?

Het is een abstract woord die je , vind ik, niet dient te benaderen als het lichaam van een levend organisme, maar meer als een ecosysteem dat in balans gehouden dient te worden. Ecosystemen kunnen verstoord raken door uitheemse dieren, gewassen etc.

Toumazeght is direct afgeleid uit Tamazight, een zogeheten derivaat. Dat wat jij schrijft zijn 3 woorden in één. Dat loopt al niet lekker, en zou je zo op kunnen vatten dat 'mazigh-zi-w-ur' niet persé de Tamazight-spreker hoeft te zijn maar louter iemand die zich alleen 'Amazigh' voelt. What ever that means. Zie je het probleem?


Citeer
Het mooiste zou zijn als je met één woord een breed spectrum van Tamazight talen kunt dekken, daar ben ik zelf niet goed genoeg voor onderlegd in andere Tamazight talen.

I think you just did. Wij noemen van huis uit onze taal allemaal Tamazight. En woorden zoals Tarifit of Tasousit, Tachelhit gebruiken we normaal meestal voor de nuance. Tegelijkertijd zijn die zover uit elkaar gegroeid dat je ze wel moet benaderen als talen op zich en daarom ben ik ook tegen het forceren van een soort fusie. Theorie dient aan te sluiten op praktijk. Dus een fusie zou zinnig zijn als je on a hypothetical level alle Tamazight sprekers van Marokko ergens op een groot oppervlakte bij elkaar dropt en ze daar samen laat leven en 100 jaar later terug komt om te kijken of ze gemeenschappelijke taal hebben ontwikkeld. Dat gaat natuurlijk in de praktijk niet gebeuren. Met niet-Riffijnse Imazighen spreken we doorgaans Marokkaans Arabisch en het enige verschil is dat wanneer ze in Rif komen wonen ze de taal vrij snel onder de knie krijgen terwijl de meeste Arabisch sprekenden er niet eens aan willen beginnen. Dat is dus de praktijk waar ik het over heb. De praktijk is de instigator.

Ghost

Azul,

Ik had er verder geen taalkundige analyse op los gelaten, gewoon een woord bedacht dat lekker bekt. Toumazeght doet me zo denken aan Touma3tich, misschien een kwestie van wennen. Zou fijn zijn als we wat back up krijgen, er zitten hier genoeg leden die Tmazight op hoog niveau beheersen.

Tannemirt

buɛluz

#5
Azul,

Ik ben het met Vutγmas eens dat een mate van continuïteit behouden moet worden. Maar daarom snap ik niet zijn drang om steeds het wiel opnieuw uit te moeten vinden. Steeds maar weer van die topics om nieuwe woordjes te verzinnen. Dit draagt toch niet bij aan de continuïteit, ofwel soms?

Ik denk namelijk niet dat de Amazigh identiteit iets is wat opnieuw uitgevonden moet worden, noch dienen hiervoor nieuwe termen bedacht te worden. De oude terminologie volstaat, alleen je moet er wel van op de hoogte zijn. De Amazigh identiteit is altijd al gestoeld op 3 fundamenten, vandaar ook het handgebaar met 3 uitgestoken vingers:

1. akal = grond = ṯamezɣa
2. afgan = mensen = imaziɣen
3. awal = taalkundige kennis = ṯimuzɣa

Net zoals je op de hoogte moet zijn van andere synoniemen binnen de Tarifit taal voordat je terugvalt op buitenlandse leenwoorden. Indien het woord aḏrar aan vervanging toe is, heb ik in mijn spraak van de Ayt Sεid de beschikking over onderstaande Tarifit varianten om mee te kunnen vervangen:

1. ddhar
2. ṯaεrurṯ / aεrur
3. allaɣ
4. aḏmar
5. maru
6. sammar / summar

Verder kun jij, a Vutγmas, lacherig doen over de zelf-identificatie van Imazighen, die hun eigen taal niet of nauwelijks kunnen spreken, maar datzelfde gevoel heb ik soms ook. Bijvoorbeeld bij die Riffijnen, die zichzelf rekenen tot de "kust-imazighen", maar nog niet eens weten wat het Tarifit woord is voor zee, kust of strand of andere maritieme termen. Know what i’m sayin?!

Of bijvoorbeeld bij die Riffijnen, die wel hun taal goed kunnen spreken, maar deze voor geen meter kunnen schrijven. Misschien realiseer je je dit niet, maar het Tarifit raakt in onbruik, niet vanwege de islam, maar vanwege het feit dat Riffijnen hun eigen taal niet meer begrijpen. Men heeft totaal geen besef van de taalregels binnen het Tarifit. Dit wordt pas pijnlijk zichtbaar als Riffijnen met voorzichtige stapjes proberen in de eigen taal te schrijven.

Want pas op het moment dat jij je eigen taal niet alleen kunt spreken, maar ook kunt schrijven, dan pas leer je je eigen taal kennen. Tot dat moment blijf je wat mij betreft verkeren in wat jij noemt “initial phase van amazigh-bewustzijn”. Maw.: met spreekvaardigheid van het Tarifit bereik je slechts een lagere vorm van ṯimuzɣa dan in vergelijking met schrijfvaardigheid van het Tarifit, waarmee je dus een hogere vorm van ṯimuzɣa bereikt. En dat is ook logisch. Je wordt dan meer geconfronteerd met de logica van de Tarifit taal, waarbij je ook meer taalregels moet kennen en moet kunnen toepassen. Om je een simpel voorbeeld hiervan te geven:

Het Tarifit woord "zi" verandert in "zeg" op het moment dat het woord erachter begint met een klinker. Hetzelfde principe geldt ook voor het voorzetsel "ḏi", die in "ḏeg" verandert. Thatha maakt hier dus een taalfout door het woord op de volgende wijze te schrijven: mazigh-zi-gur. Ook jij maakt hierbij een fout door het woord op volgende manier af te breken: mazigh-zi-w-ur. Binnen de Tarifit taal komen zelfstandige naamwoorden zowel in een vrije staat voor, als in een gebonden staat. Zelfstandige naamwoorden na een voorzetsel worden uitgedrukt in de gebonden staat. In beide staten krijgen zelfstandige naamwoorden specifieke voorvoegsels afhankelijk van persoon en getal. Meestal krijgen de woorden die met a- beginnen in de vrije staat, een u- in de gebonden staat: aḏrar wordt dan “uḏrar” (en in sommige Tarifit dialecten “wudrar” of zelfs “wedrar”). Woorden die al met u- beginnen in de vrije staat zoals "ur", krijgen in de gebonden staat een wu- aan het begin, net als "wur".

Met inachtname van bovengenoemde taalregels voor het schrijven van het Tarifit kan ik bij deze een correctere schrijfwijze aanbieden voor Thatha’s term: mazigh-zi-ur -> (zi + opvolgende klinker = zeg ) + (ur + gebonden staat = wur) -> maziɣ-zeg-wur

Ghost

Azul,

Dank voor de uitgebreide toelichting, hier hebben we wat aan. Als we de regels niet schrijvend toepassen is het haast onmogelijk om de grammatica juist en vooral consequent toepassen. In mijn vriendenkring durfen de meeste imazighen niet eens een sms'je s tmazight te sturen omdat ze geen idee hebben hoe ze tmazight moeten schrijven. Ik zeg altijd dat ze fonetisch kunnen schrijven maar dan krijg je meestal antwoord in een soort Chinees.  Nu je de contracties uitschrijft is het volkomen vanzelfsprekend dat zi- ze- wordt voor een klinker maar ik moet bekennen dat ik daar helemaal niet bij stil heb gestaan toen ik het zelf moest opschrijven.

Tannemirt

Botermes

Azul,Wanneer je enerzijds spreekt over het concept van akkal, agfan en awal, waar voor ik je overigens dankbaar ben dat je hier ooit hebt geïntroduceerd, en anderzijds amazighiteit, dan is het niet zo dat het om twee dezelfde dingen gaat die ik keer op keer opnieuw probeer uit te vinden. Waar Akkal, agfan en awal meer een soort framework,een thesis betreft, gaat het bij amazighiteit meer om een eigenschap, a point of origin within. Het hangt nauw samen en het framework omvat wel de amazighiteit, yet it's not the exact same thing and there's a validity to make the distinction.

De synoniemen die jij opnoemt gebruiken wij ook maar afhankelijk van de context. Dus achter ons ligt een heuvel dat 'tha3rurth' wordt genoemd maar vaak als men het over een berg in de simpelste vorm heeft wordt voornamelijk 'jbel' gebruikt. Admar, idmaren kan ook borstkas betekenen. Kippenborst filet wordt thadma(r)th genoemd.

Toumazeght is afgeleid uit Tamazight. Wanneer je dus woorden uit het vrouwelijk geslacht afleidt, is de opbouw, Thi, Tha of Thou. Aangezien de 'th' klank meer Riffijns dialect is dan allround Amazigh kun je dus de 'th' terugvoeren op simpelweg 't' en dat doe jij ook, dus daar zijn we het wel over eens, denk ik.

You can argue dat deze topic non-sensical is, but it kinda bugged me dat we geen algemeen woord voor amazighiteit kennen. Dus wanneer je terugvalt op je roots dan heb je iets nodig in een pure vorm, free of any contamination, weet je wel. Dat is mijn visie.

Tanmirt,

Ghost

Azul,

Ik waardeer het zeer dat jullie een buitengewoon grondige benadering hanteren om het Tamazight grammaticaal te ontleden, ik ben hier immers op het forum om te leren.

Het blijft wel een feit dat niet alle Imazighen de taal perfect beheersen. 90 % van de Nederlanders kan 't kofschip ook niet goed toepassen. De Imazighen die bewust bezig zijn met taalverwerving moeten het vooral doen met de kennis die in de directe omgeving is te vinden. De enige persoon met wie ik dagelijks Tmazight spreek is mijn moeder, Tazarfant to the bone maar zij kent veel woorden die ik hier op het het forum leer niet eens.

Als het goed is groeit er in Marokko nu een generatie op die middels het Tifinagh het Tmazight leert schrijven. Mijn grootste angst was dat we uitgeroeid zouden worden maar wie schrijft die blijft. De vorige generatie ouders was vooral op islam en Arabisch gefocust, de meeste ouders vinden het niet eens kwalijk dat kinderen niet of nauwelijks Tmazight spreken. Er is dus een korrelatie en ik meen zelfs een causaal verband tussen focus op Arabisch en gebrek aan focus op het Tmazight. Mijn Amazigh bewustzijn tonen is doorzetten en regelmatig harde confrontaties aangaan binnen de familie omdat ik alleen met islam bezig zou moeten zijn, de rest telt niet. Dus ik ervaar wel degelijk religieuze opressie van het Tmazight. Zo ervaar ik het.

Sram xawm mara


buɛluz

#9
Citaat van: Vutγmas op 27/05/2017 om 14:02:51
Wanneer je enerzijds spreekt over het concept van akkal, agfan en awal, waar voor ik je overigens dankbaar ben dat je hier ooit hebt geïntroduceerd, en anderzijds amazighiteit, dan is het niet zo dat het om twee dezelfde dingen gaat die ik keer op keer opnieuw probeer uit te vinden. Waar Akkal, agfan en awal meer een soort framework,een thesis betreft, gaat het bij amazighiteit meer om een eigenschap, a point of origin within. Het hangt nauw samen en het framework omvat wel de amazighiteit, yet it's not the exact same thing and there's a validity to make the distinction.

De distinction zit em volgens mij in het laatste fundament van de Amazigh 3-eenheid: akal - afgan - awal. Een tijdje terug had ik inderdaad dit diagram aan Chatt laten zien, maar die kon daar toen niks mee. Jij geeft nu zelf aan dat ontplooiing van taal centraal moet staan bij het uitdragen van de Amazigh identiteit. Hieruit concludeer ik dat jij met name het 3e fundament van belang vindt: awal.

Echter awal (in het Tarifit: awar en ṯamesrayṯ / ṯamesracṯ) beperkt zich alleen tot de spraak van de Imazighen. Praat je echter over Tamazight of Tarifit als taal, in de zin dat het meer is dan alleen het gesproken woord, dan spreekt men ook wel van ṯimuzɣa. Deze term komt volgens mij aardig in de buurt van wat jij noemt “toumazight”. Namelijk: amazighiteit, met de nadruk op ontplooiing van taal.

De point of origin blijft de stam van het woord bestaande uit 3 stamklanken: m-z-ɣ. Ik heb de vorige keer 3 afgeleide woorden gegeven, die corresponderen met de fundamenten van de heilige 3-eenheid: ṯamezɣa, imaziɣen en ṯimuzɣa. Maar er bestaan nog paar andere woorden, die je ook kan afleiden van de stam, indien je de logica hiervan snapt:

1. immuzeɣ = hij is nobel / hij draagt Amazigh identiteit uit
2. ur-immuziɣ = bovenstaande in ontkennende vorm
3. smuzeÉ£ = veramazigheren 
4. amsmazaɣ = iemand die veramazigheert / Amazigh-activist

Citaat van: Vutγmas op 27/05/2017 om 14:02:51
De synoniemen die jij opnoemt gebruiken wij ook maar afhankelijk van de context. Dus achter ons ligt een heuvel dat 'tha3rurth' wordt genoemd maar vaak als men het over een berg in de simpelste vorm heeft wordt voornamelijk 'jbel' gebruikt. Admar, idmaren kan ook borstkas betekenen. Kippenborst filet wordt thadma(r)th genoemd.

De variant ṯaεrurṯ en aεrur kunnen bij ons gebruikt worden om reliëf in het landschap mee aan te duiden. Voor groter reliëf gebruiken wij het woord in de mannelijke vorm (aεrur - iεuran) en voor kleiner reliëf in de vrouwelijke vorm (ṯaεrurṯ - ṯiεrurin). Verder betekent aḏmar behalve dus borst ook berghelling of bergflank. Onderstaande foto is van het graf van Said ben Idriss, de stichter van de Middeleeuwse stad Nekor en die van 751 tot 803 na Chr. over het rijk van Nekor heerste. Zijn graf bevindt zich tot op heden in het dorp Ijetti in Temsaman, op een plek die bekend staat als "Aḏmar n Tamasint". Behalve aḏmar en aεrur heb je nog een paar andere bergachtige varianten, die tevens ook te maken hebben met het menselijk lichaam:

1. aɣir = heuvel / kleine berg
2. ixf = top van berg
3. aḥsin = lagergelegen gedeelte van berg

Botermes

#10
â´°âµ£âµ"ⵍ

Dus als ik je goed begrijp valt amazighiteit niet onder de heilige drie-eenheid maar neigt het naar wat jij 'timuzâµ–a' noemt. Je geeft aan dat 'awal' zich hoofdzakelijk tot de spraak beperkt. Maar waarom is het zo wanneer we bijvoorbeeld van het Engelse woord 'language' spreken het zich niet alleen tot de spraak beperkt, want dat woord letterlijk genomen verwijst dus naar de tong. Awal lijkt mij dus eigenlijk een legal equivalent voor language.Waarom zou die analogie niet op gaan? If you could untangle that for me.

Ik denk dat ik de logica wel snap van die uit de stam afgeleide varianten. Man, that almost came across as an insult ;D

Interesting historic side note, van je btw. Ayuz inak! Nogmaals het woord 'admar' gebruiken wij ook voor berg flank etc. Precies hetzelfde. Wij hebben ook plaatsen die zo heten, kan alleen niet 1,2,3 op een voorbeeld komen.

Weet je, sinds een paar dagen is mij iets opgevallen. Het lijkt dus dat wanneer je van het woord 'Amazigh' de vrouwelijke vervoeging neemt, dus 'Tamazight', de âµ– rechtstreeks verandert in een âµ.... Dat is dus wat ik echt hoor. Dat het dus  geen Tamaziâµ–t is, maar Tamaziâµ...t. Dat de fonetisch zoals de Franse R-klank verandert in een fonetisch Nederlandse G-klank. Als ik het met de âµ–-klank uitspreek komt het zo onnatuurlijk over. Dit geldt echter alleen bij het vrouwelijk enkelvoud. What is your take on this?

buɛluz

#11
Citaat van: Vutγmas op 30/05/2017 om 20:00:23
Dus als ik je goed begrijp valt amazighiteit niet onder de heilige drie-eenheid maar neigt het naar wat jij 'timuzâµ–a' noemt.

Alles wat valt binnen het kader van de drie-eenheid zou je kunnen scharen onder Amazighiteit. Maar afhankelijk van hoe ieder persoon vorm geeft aan zijn Amazigh identiteit kan de nadruk verschillend komen te liggen op 1 van de 3 fundamenten binnen dit kader. In jouw geval leg jij de nadruk op taal, vandaar dus dat ṯimuzɣa een belangrijke term voor jou is. Ik daarentegen vind de geschiedenis van de Imazighen belangrijker voor de identiteitsvorming. Zodoende komt bij mij de nadruk te liggen op het 2e fundament binnen de drie-eenheid: afgan. Dit woord betekent letterlijk "mens" en ik ben met name geïnteresseerd in onze "eerste mensen" / voorouders, oftewel "imezwura" of "imezgura". Vandaar dus dat in mijn geval amezruy (= cognaat van izwar of ezgur) een belangrijke term voor mij is.


Citaat van: Vutγmas op 30/05/2017 om 20:00:23
Je geeft aan dat 'awal' zich hoofdzakelijk tot de spraak beperkt. Maar waarom is het zo wanneer we bijvoorbeeld van het Engelse woord 'language' spreken het zich niet alleen tot de spraak beperkt, want dat woord letterlijk genomen verwijst dus naar de tong. Awal lijkt mij dus eigenlijk een legal equivalent voor language. Waarom zou die analogie niet op gaan? If you could untangle that for me.

Ik ga jou niet uitleggen waarom het zus en zo is in het Engels, want dat is voor mij niet zo interessant. Ik kan je wel vertellen dat het Tarift in essentie een spreektaal is en geen schrijftaal. Maar als jij wilt kun je "awal" gewoon gebruiken als "legal equivalent" voor het Engelse "language". Onder normale omstandigheden vormt dat geen enkel probleem. Het wordt pas tricky als je wat dieper in jouw Tarifit taal duikt en de woorden gaat bestuderen, die wij in onze taal gebruiken om "language" mee te vertalen. Je zult dan voor jezelf merken dat de beperking tot alleen spraak in onze taal latent aanwezig is.

1. Awar (mv.= iwaren) betekent letterlijk woord, maar kan dus gebruikt worden als vertaling voor "language". Echter plak je een s voor de stam van het woord, dan kun je er een werkwoord van afleiden: awar > w-r > (s)+(w-r) > s-w-r = siwer. Dit werkwoord zou je kunnen vertalen met "praten", maar gelet op de letterlijke betekenis van het woord awar zou "verwoorden" een betere vertaling zijn.

2. Ires (mv.= irsan of irsawen) kan ook gebruikt worden om "language" mee aan te duiden. Dit woord betekent letterlijk tong. Zodoende zou ires zelfs een betere vertaling zijn voor "language" dan het bovengenoemde awar.

3. Ook ṯamesrayṯ of ṯamesracṯ (mv.= ṯimesrayin of ṯimesra) kan gebruikt worden om "language" mee te vertalen. Dit woord wordt overigens vaak gebruikt als vertaling voor: zaak / kwestie / probleem / ding. Als je gaat kijken naar de stam van dit woord, dan hebben we hier eigenlijk te maken met een samengestelde stam: ṯamesrayṯ > m-s-r > (m)+(s-r). Met name het laatste gedeelte van de samengestelde stam is hierbij van belang. Dit is namelijk dezelfde stam als die van het werkwoord: isra = hij luisterde of itesra = hij is aan het luisteren.


Citaat van: Vutγmas op 30/05/2017 om 20:00:23
Ik denk dat ik de logica wel snap van die uit de stam afgeleide varianten. Man, that almost came across as an insult ;D

Indien jij de logica hiervan snapt, zou je hiermee ook het Tarifit woord voor "ouders" en het woord voor "ajebri / jebli" kunnen afleiden.


Citaat van: Vutγmas op 30/05/2017 om 20:00:23
Weet je, sinds een paar dagen is mij iets opgevallen. Het lijkt dus dat wanneer je van het woord 'Amazigh' de vrouwelijke vervoeging neemt, dus 'Tamazight', de âµ– rechtstreeks verandert in een âµ.... Dat is dus wat ik echt hoor. Dat het dus  geen Tamaziâµ–t is, maar Tamaziâµ...t. Dat de fonetisch zoals de Franse R-klank verandert in een fonetisch Nederlandse G-klank. Als ik het met de âµ–-klank uitspreek komt het zo onnatuurlijk over. Dit geldt echter alleen bij het vrouwelijk enkelvoud. What is your take on this?

Je hebt gelijk. De fenomeen is zelfs kenmerkend voor het Tarifit. De klankverandering É£ > x vindt plaats, omdat het in contact komt met de ṯ in de vervoeging voor de vrouwelijke enkelvoudsvorm (ṯ____ṯ).  Dit is enigszins vergelijkbaar met de klankverandering b > f: ṯaεrabṯ > ṯaεrafṯ of ṯaḍbibṯ > ṯaḍbifṯ.

Botermes

#12
De stamklanken van 'tharwa' zijn dus r-w, maar er bestaat ook een ander werkwoord met een stam waaruit het woord voor ouders eventueel af te leiden valt. Funny dat je iets oprakelt wat ik me een tijdje geleden hier heb afgevraagd maar niet aan uitgekomen ben. Dat werkwoord heeft maar 1 stamklinker en dat is de 'j' zoals de J van 'Jacques' in het Frans. Kijk, je kunt dus verwijzen naar ouders door te zeggen: 'Yin c d yoarwan'. Of : 'Yin c d yijin'. Welke ik uit die 2 dien te kiezen als uitgangspunt is voor mij dus een raadsel. Dat andere van 'ajebri' is klaarblijkelijk uit 'jbl' af te leiden.


Je hebt een aantal keer het voorbeeld van 'tamsrayt' gebruikt, maar is dat geen verbastering van het Arabische 'masaïl'? Ik heb dus de indruk dat het daar vandaan komt.

Ghost

[quote author=buɛluz link=topic=19265.msg278466#msg278466 date=1496102458


De variant ṯaεrurṯ en aεrur kunnen bij ons gebruikt worden om reliëf in het landschap mee aan te duiden. Voor groter reliëf gebruiken wij het woord in de mannelijke vorm (aεrur - iεuran) en voor kleiner reliëf in de vrouwelijke vorm (ṯaεrurṯ - ṯiεrurin). Verder betekent aḏmar behalve dus borst ook berghelling of bergflank. Onderstaande foto is van het graf van Said ben Idriss, de stichter van de Middeleeuwse stad Nekor en die van 751 tot 803 na Chr. over het rijk van Nekor heerste. Zijn graf bevindt zich tot op heden in het dorp Ijetti in Temsaman, op een plek die bekend staat als "Aḏmar n Tamasint". Behalve aḏmar en aεrur heb je nog een paar andere bergachtige varianten, die tevens ook te maken hebben met het menselijk lichaam:

1. aɣir = heuvel / kleine berg
2. ixf = top van berg
3. aḥsin = lagergelegen gedeelte van berg

[/quote]


Wij gebruiken de volgende woorden in dit verband:

Qichat (n dharr): top van de berg

Tis'hbaxt (n wudma) voet van de berg


buɛluz

Citaat van: Vutγmas op 02/06/2017 om 17:34:03
Je hebt een aantal keer het voorbeeld van 'tamsrayt' gebruikt, maar is dat geen verbastering van het Arabische 'masaïl'? Ik heb dus de indruk dat het daar vandaan komt.

Waarom denk je dat "ṯamesrayṯ" een verbastering is van "masaïl?