Als ze vragen, waarom Tamazight leren?

Gestart door Amshoom Style ⴰⵎⵛⵓⵎ ⵚⵟⴰⵢⵍ, 20/03/2017 om 02:53:21

Amshoom Style ⴰⵎⵛⵓⵎ ⵚⵟⴰⵢⵍ

Imazighen en Timazighin, Azul.
Allemaal zijn we ongetwijfeld vertrouwd met het verbazingwekkende argument; wat ben ik met Tamazight leren?
Los van het feit dat het de authentieke taal van Tamazgha is en je baat hebt bij het leren van de landstalen, moeten we misschien het economisch aspect belichten. Stel je bent enkel het Darija machtig en je opent een handelszaak in Tanger, Nador, Agadir etc. Zou het niet nuttig zijn om Amazigh klanten in hun taal te bedienen? Of stel je wil in de Argan sector, die goed is voor miljoenen banen in Marokko, tewerkstelling in de productie of aankopen van de telers. Zou je uit respect voor je landgenoten in alle takken van de samenleving, niet hun identiteit en taal eren? Misschien weten jullie meer argumenten want ik ben steeds met verstomming geslagen door de vraag.

Botermes

#1
Het is meestal een retorische opmerking, geen oprechte vraag. De vrager, vaak zelf een Tamazight spreker,  impliceert daarmee dat Tamazight vrijwel geen waarde heeft. Als Tamazight dan zogenaamd geen waarde heeft, dan vraag je toch waarom diegene het dan nog steeds spreekt. Wat er gebeurt met zijn sociale netwerken als hij per direct stopt met het spreken van Tamazight en wat voor gevolgen dat heeft op zijn/haar sociale leven. Iedereen die meent dat dat weinig voor hem/haar uitmaakt heeft beslist geen sterke banden met de cultuur van origine. Dat is dan nog eufemistisch uitgedrukt.

Waarop het neerkomt, stel als je die vraag serieus neemt en puur objectief bekijkt, is dat Imazighen als collectief geen macht hebben wat tot gevolg heeft dat de taal, ook door henzelf vaak niet echt serieus genomen wordt.

Zo is het leven nu eenmaal, a tawmat. Onze gevoelens zullen nog vaak gekwetst worden. Maar als je weet dat je het aan het rechte eind hebt, dan valt dat gekwetst zijn heel erg mee.

Tanmirt,

Amshoom Style ⴰⵎⵛⵓⵎ ⵚⵟⴰⵢⵍ

Azul damqran athawmat

Interessante invalshoek zoals altijd in jouw geval

Je bent het citeren meer dan waard  ;)

Snamiragh chek atas atas

Botermes

Azul,

Het logische antwoord op die vraag
is binding. Een sterkere binding met de sprekers van die taal, dat waar de andere talen
niet tot in staat zijn. Dat is het essentiele aan het leren van Tamazight.

We zien het toch jaarlijks als we op vakantie gaan. De verdeeldheid die het Frans, Nederlands en
in steeds toenemende mate ook het Spaans veroorzaken. Je kunt moeilijk binden met mensen die
andere talen spreken. Tamazight lost ook dat probleem op.

Ghost

â´°âµ£âµ"ⵍ


Voor mij is het spreken van Tmazight strijden. Het is een protest. De drang om te vechten en overleven kan ik niet uitschakelen. Ik weiger me te onderwerpen aan onderdrukking en verdrukking door mensen en kwade elementen die mijn taal willen laten sterven. Het is ook sentiment, Tmazight vertelt mij wie ik ben.


âµ™âµ"ⴰⵎ âµ...ⴰⵡⵎ ⵎⴰâµ"â´°

Massinissa2

Elk volk leert zijn eigen taal. Niets bijzonders onder de zon. Thamazight kende veel facetten en heeft veel obstakels gekend. De situatie van Thamzight op dit moment is veel malen beter dan 25 jaar terug bijvoorbeeld. Dat wil niet zeggen dat het alles geregeld is. Arabisering is in volle toren in Noord-Afrika.
Wij als Imazighen hebben de taak om de taak te blijven praktiseren maar ook leren schrijven. Wie schrijft blijft! Obvious!
Ik ben trots op jullie die de moeite doen om het te leren en daarover te discussiëren. Alle bijdragen dragen aan de welfaart van onze taal en cultuur.

Botermes

#6
Anti-mazigh retoriek is de antagonist van vooruitgang. Vaak zullen ze het omgekeerde beweren. Namelijk, dat het Tamazight je afremt in je ontwikkeling maar waarin het je werkelijk afremt is de onderwerping aan andere culturen. Of vooruitgang daar aan gelijk staat, het verliezen van je taal, het meest kenmerkend aan je identiteit, of dat gelijk staat aan vooruitgang mag je zelf invullen want de meeste volkeren worden niet voor die keuze gezet.

Ook zullen ze beweren dat het Tamazight hen niets te bieden heeft vanwege een slechts orale traditie en geen literaire, maar betreffend de ontwikkeling van een literaire traditie is hun positie niet eens neutraal en wijzen ze het gewoon af. Het is hypocriet dat je enerzijds klaagt over een gebrek maar anderzijds het tegengaan van dat gebrek afwijst. Het weergeeft alleen dat ontwikkeling zelf niet het werkelijke motief maar slechts een excuus is, waarachter men zich kan verschuilen om er de accumulatie van de eigen bekrompenheid, misvattingen en zelfhaat mee te bedekken. Ze geven niks om je want je bent maar Amazigh, liever gedragen ze zich naar de voorkeuren van hun meesters want daar leven ze immers voor.

Waarom zou ik geen Shakespeare of wat ik ook wens, naar mijn taal kunnen vertalen? Waarom zou iedereen die Shakespeare wilt lezen kennis moeten hebben en alles in de context van 17de eeuws Engels moet kunnen plaatsen? Dus aan degenen die het vertaald hebben en in een context van deze tijd hebben geplaatst, Ayuz n san!


Botermes

#7
Iemand zou kunnen stellen dat met het aannemen van andermans taal je daarmee je niet per definitie onderwerpt aan diens cultuur, maar je wordt wel onderdeel van een andere grote gemene deler ongeacht wat je overtuigingen zijn. Kijk maar, naar 3 generatie moslims in West Europa. De trend van religieus conservatisme is mede ontstaan door het verliezen van de taal van origine en nog een paar andere factoren natuurlijk. Nu meten ze zich een nieuwe identiteit aan maar ondanks dat blijven ze gebonden aan de grote gemene deler van taal, en daarom worden gaan ze langzamerhand spreken van een Europese islam, hoe inconsistent die term ook mag klinken. Ik ben overigens van mening dat het verliezen van je taal als nakomeling van migranten begrijpelijk en geen schande is maar wel jammer.

Het er op na houden religieus conservatieve opvattingen moet kunnen vind ik, maar in een seculiere democratie gaat je dat geheid conflicten opleveren en dat moet je dan maar voor lief nemen. Belangrijker is dat men bij zichzelf ten rade moet gaan hoe men tot die overtuigingen is gekomen. Is het je ware aard of meer een reflex ed. Ik vind het schandalig dat, vorige week las ik ergens, een islamitische basisschool zijn kinderen terugtrok bij een evenement omdat er gedanst werd en dat dat zogenaamd haram was. Wat voor kinderen stoom je dan klaar voor de samenleving?