De echte voorttrekkers van de Amazigh identiteit

Gestart door Amshoom Style ⴰⵎⵛⵓⵎ ⵚⵟⴰⵢⵍ, 08/03/2017 om 04:26:29

Amshoom Style ⴰⵎⵛⵓⵎ ⵚⵟⴰⵢⵍ

Ik besef dat voorttrekkers van Tamazight mensen zijn van de laatste decennia want:
Amazigh koningen dienden het Latijn en de Romeinse bezetters. De Almoraviden en Almohaden wilden niet de kans grijpen om Tamazight te ontwikkelen en tot taal van het rijk te maken. Abdelkrim en de stammen van Arif vochten als leeuwen om vrijheid te behouden en vernedering te vermijden. Toen dat lukte was er nog steeds geen intentie om de Amazigh identiteit en taal in onderwijs en bestuur (administratie, biljetten,...) te gieten. Diegenen die echt Amazigh gezind waren en zijn, duiken op als de drijvende krachten achter de Amazigh lentes, de onderzoekers en activisten. Zij wilden niet langer de zelfminachting en de volgersrol, maar trots uitdragen en het rijke Tamazight uit de symbolische rol stuwen. Wie zich afvraagt waarom er Imazighen zijn die al blij zijn dat ze een mondje Tamazight praten en dat voldoende vinden aangezien Arabisch meer aandacht verdient (Alsof ze zich echt daarna gaan storten op het leren van klassiek Arabisch) Wel, ze zijn de duwers van de kar van anderen. Ze hechten zelfs geen belang aan Qur'an verzen die spreken over Allah die de mensen in volkeren en stammen schiep. In hun volgersrol zijn ze zoals de Arabische nieuwslezer die zegt: De Arabische en de Islamitische wereld, waarin hij of zij de voorrang van identiteit duidelijk maakt, alleen dan wel geen voorrang voor hun eigen identiteit. De volgersrol in de identiteitkwestie dient niet het geloof en niet je afkomst dus richt je energie tegen de lange verwaarlozing en achteruitstelling van Tamazight, waar vooral de gebrekkige bereidheid en naïviteit van Imazighen, de oorzaken van zijn.

aziri

Azul,

Persoonlijk ben ik blij dat er een handje vol Imazighen zijn die de Amazigh identiteit van het stof willen ontdoen.  Als migrantendochter heb ik tot voor kort weinig stil gestaan bij mijn Amazigh roots en heb daar ook, op taal na, best weinig van meegekregen van huis uit. Onder familieleden vind ik weinig steun in tegendeel zelfs; de meeste spreken inmiddels Arabisch en vinden het oprakelen van de Amazigh identiteit onnodig aldan niet belemmerend, al kunnen zij niet zo goed onderbouwen waarom. Ik bemerk hier en daar schaamte; een Tamazight die zich als Arabische voordoet alsof er een sociale melaatsheid heerst rondom de Amazigh identiteit. Dus ik dank God en vooral de trots Amazigh,  dat er Imazighen zijn die hun identiteit willen voorttrekken en het van het juk willen ontdoen.

hartelijks en bedankt voor het interessante stukje,
Aziri