A wradi, kinderen van me.

Gestart door Botermes, 09/06/2016 om 14:11:43

Botermes

#30
Azul,

De Amazigh-zaak, wat is dat? Naar mijn weten is dat de positie van het Tamazight en daarmee samenhangend de positie van Imazighen in het algemeen, proberen te verbeteren. Het is een battle die ' out there in daily life' gewonnen moet worden. Je kunt de Amazigh-zaak niet zodanig reduceren dat het slecht een bereik heeft van een muziekoptreden of daar erg van afhangt. Dat is niet de zaak die ik voor ogen heb.

Als Arabischtalige Marokkanen of Marokkanen/Noord Afrikanen in het algemeen , naar een Khaled concert gaan of iets dergelijks in de Rai genre. Dan gaan ze toch om feest te vieren en daar hoort voor sommigen alcohol ook bij. Vooral gezien het feit dat in de Rai muziek alcoholconsumptie juist verheerlijkt wordt. Hoe komt het dan dat dit soort muziek juist één van de pijlers is van de moderne Noord Afrikaanse cultuur? Daar heeft conservatief Maghreb toch niets aan kunnen veranderen!

Ik begrijp ook niet dat je schrijft dat je als niet-drinker er niet bij hoort. Sorry, maar peer pressure oftewel groepsdruk is iets voor kinderen of adolescenten. Volwassenen dienen elkaars keuze te respecteren. Je ziet toch vaak dat bij etentjes de één biertje en de andere een spa blauw neemt. Dat levert doorgaans toch geen conflicten op.

Bij de haven in Alhoceima komen ook families eten op het terras van een restaurant/bar waar binnen en op de boven verdieping gedronken wordt. Niemand heeft zoiets van: Hey daar wordt gedronken, dus blijf ik daar ver vandaan. De ruimte waar gedronken wordt, wordt dan wel gemeden maar niet het restaurant zelf.


Ghost

Azul,

Nooit geweten dat de aanwezigheid van alcoholische dranken essentieel is voor het behoud van de Amazigh taal en cultuur. ??? Je kan niet alles op één hoop gooien. Als je naar een bar of concert gaat, kun je alcohol verwachten. Als je overdag naar een gedichtenvoordracht of theaterstuk gaat, hoef je geen alcohol te verwachten. Ik mis helaas in jouw pleidooi hoe je de drinkers en niet-drinkers (of hoe je de groepen ook wilt duiden) bij elkaar kan brengen voor de Amazighzaak. Jouw boodschap is alleen maar dat je schijt aan de conservatieven moet hebben en je eigen ding moet doen, begrijpelijk, maar ik denk dus dat dat je daarmee een drempel opwerpt voor een grote groep geïnteresseerden. De drempel zou laag moeten zijn en jij bent niet bereid daar iets aan bij te dragen. Als je in de loopgraven wil blijven zitten ook goed, maar daarmee ga je niet uit de impasse komen. Deze discussie heef het stadium zinloos bereikt.


Botermes

#32
Azul,


Zinloos is het wel als je mij verwijt alles op een hoop te hebben gegooid terwijl ik in een eerdere post duidelijk heb aangegeven dat er eem verschil is tussen concerten en theaterstukken ed. Vervolgens kom je tot de simplistische conclusie dat ik 'schijt heb'. Ook dat strookt niet met de werkelijkheid. It means you have stopped listening.


Ik wil wel naar je luisteren. Daarom vraag ik je het expliciet nog eens voor de duidelijkheid. Heb je het werkelijk zo ervaren dat er bij theaterstukken en gedichtenvoordrachten door de alcoholconsumptie mensen in een beschonken toestand aanwezig waren en dat je  daar dus zodanig ongemakkelijk van werd? Zo ja, dan is dat een legitiem punt. Van mijn part mag alcohol van dat soort bijeenkomsten verbannen worden.

Waar ik eerder de nadruk op leg is om te onderzoeken of dit soort kritiek niet eerder gewoon een smeertactiek is om mensen tegen elkaar uit te spelen, dan een terechte klacht.

Tegelijkertijd ga ik ook de bekrompenheid van de Riffijnse gemeenschap tegen, wellicht het gedeelte dat door jou als 'schijt hebbend' omschreven wordt. Nee, maar moet je eens na gaan: Khaled en Mami en al die anderen zijn helden ondanks dat ze alcohol verheerlijken terwijl Riffijnse zangers niet eens aan zouden durven. Die horen alleen 'Tamort inou, Tamort inou' door te drammen om Imazighen in diaspora een false sense of pride te geven. I'm so tired of that shit! Op een gegeven moment gaat dat toch ook nergens meer over.

Je bent trots op je land als je daar wilt blijven wonen en nikst geeft om het materialisme van het westen en van dat soort mensen zijn helaas heel weinig meer over. Dat is de oprechte mentaliteit die ik mis.

Nee maar nogmaals, waar was ik: Khaled, Mami ed zingen over dingen die soms tegen de stroom in gaan. Wij Riffijnen kunnen dat niet omdat we een bekrompen religieus conservatieve bevolking tevreden moeten houden. What a waste of life....

Ghost

#33
Azul,

We hebben de voors en tegens op een rijtje gezet, die hoeven we niet verder uit te kauwen. Je hoeft mij niet te overtuigen, ik laat ook blijken dat je legitieme argumenten hebt. Mijn ervaring is helaas dat veel Irifiyen culturele Amazigh evenementen (na een eerste bezoek) associeren met een in hun ogen "vernederlandste" groep mensen die willen provoceren. Veel van mijn vrienden zijn daarom afgehaakt. De conservatieve groep is nu eenmaal groter dan de vrijzinnige groep. Ik zie wel een groeiende populariteit onder jongeren voor islamitische lezingen s Tmazight.  Dus er is wel degelijk vraag naar activiteiten in het Tmazight. Ik zie kansen als je een religieneutraal event kunt organiseren voor een grote groep mensen gericht op de taal waarbij je iedereen een comfortabel gevoel geeft. Dan moeten alle kampen hun "bekeringsdrang" parkeren, ook jouw vrijzinnige groep. Zo kunnen alle levensovertuigingen bij elkaar komen en samen van het Tmazight genieten.

Botermes

#34
Azul,


Men kan niet iedereen tevredenstellen en vanuit een artistieke oogpunt houd je op jezelf te zijn op het moment dat het tevredenstellen van mensen je doel is. Dat is basics 101, weet je.

Ja sorry, als jij begrip hebt voor dat soort bekrompen opvattingen van die vrienden en daar anderen medeverantwoordelijk voor houdt, dan ben jij ook onredelijk.

Vernederlandst? Hoe staan zij eigenlijk in deze maatschappij dan? Mogen hun kinderen niet met niet-moslims spelen? Heus wel. Zouden zij ook geen voorstelling van Najib Amhali bekijken omdat dat 'vernederlandst' is? Nee, zo extreem schat ik ze niet in. Maar nou komt het...
Zodra men zich uitgeeft voor Amazigh dien je te voldoen aan een bepaald verwachtingspatroon van ze. Je dient streng religieus over te komen en een gewaad dragen en hen met een soort gevoel van nostalgie te betoveren. Dat is de Amazigh die zij voor ogen hebben. Het is een soort pronkstuk dat je thuis in de glazen kast stopt voor de sier. Het moet tot de verbeelding spreken. Ze willen een plastic Amazigh om mee te pronken!

Awma inou, we weten heel goed welke groep in het bezit van een sense of entitlement met een bekeringsdrang en die zich heel snel geprovoceerd voelt. Het is jammer, weet je. Maar het zal ze goed doen om some thick skin te ontwikkelen en zich niet zo snel van de wijs laten brengen.

Ghost

Azul awma,

Onbekend maakt onbemind, ik zat dus meer aan een geleidelijke introductie van de vrije geest te denken. Onze uiteenzetting beschouwend zie ik weinig kansen op snelle verzoening, het blijven hier en daar plukjes Imazighen die ieder voor zich iets met het Tmazight doen. Dat is voor nu een redelijke tussenstand. Ik hoop dat de tijd zijn werk zal doen en toekomstige generaties Imazighen dichter bij elkaar zal brengen.

Tchkaghachd voor het meedenken. Wellicht komt er een moment in de toekomst dat we de samenwerking tussen de verschillende groepen nog eens kunnen evalueren en hopelijk een vooruitgang kunnen constateren.

Tannemirt

Botermes

#36
Azul,

Ik ben al op de helft van mijn leven en veel tijd heb ik niet meer om men te laten wennen aan me. Ik heb 15 jaar op dit forum door gebracht dus dat moet wel voldoende geweest zijn.

In Nederland ligt heel de Amazigh scene op een laag pitje en dat heeft volgens mij niet te maken met idat verschillende groepen niet met elkaar overweg kunnen maar dat velen afhaken omdat ze hun idealen hebben laten vallen en men is nu meer bezig met het opvoeden van kinderen en het overleven opzich. When you grow old your heart dies.

Kijk alleen naar een site als Amazigh times: ze produceren 3 artikels per maand.

Onze mensen lijden ook aan de aandoening dat het gras bij de buren altijd groener is en zodoende zijn ze geneigd niet je input te accepteren. Je moet alles in de naam van god doen anders luisteren ze niet eens. Heel die regressieve mentaliteit vormt een enorme barriere. Hadden ze maar beter moeten opletten welke imams ze binnenhaalden. Turken zijn beter georganiseerd en daarom vallen zij zelden ten prooie aan het jihadisme itt Marokkanen.