A wradi, kinderen van me.

Gestart door Botermes, 09/06/2016 om 14:11:43

Botermes

Ik heb eens zitten nadenken hoe deze uitdrukking in de Riffijnse taal terecht gekomen kan zijn en heb er een theorie over ontwikkeld.
Het is makkelijk te raden dat het een verbastering is van het Arabische ' ya wladi' dat zoiets als ' kinderen van me' betekent.

Ik denk dat er op een gegeven moment Arabische kolonisten onder de oud-Riffijnse bevolking geleefd hebben, Rffijnse Amazigh vrouwen huwden en dat zij een speciale status genoten. Alleen waren hun aantallen te klein om een veel grotere invloed uit te oefenen dan een paar leenwoorden of uitdrukkingen te introduceren. Ik denk dat elk gearabiseerd gebied tot stand is gekomen door een, vaak kleine maar dominante Arabische gemeenschap. En doordat dat in de Tamazight sprekende Rif regio ontbrak, is het gespaard gebleven van arabisering.

In tegenstelling tot wat er zich in de Jebala regio waarschijnlijk heeft afgespeeld hadden de arabofone Wakili's, I3abaden en Stuts historisch gezien geen positie van macht waardoor ze een arabisering konden forceren. Maar in de laatste paar decennia hebben ze wel degelijk een belangrijke rol gespeeld in de verarabisering van met name de  Ibdarsen en Ait Oulichek. Natuurlijk kun je de Imazighen zelf medeverantwoordelijk houden maar wat ze altijd genekt heeft is een gebrek aan sterke fundamenten die de basis kunnen vormen voor een amazigh identiteit. Ik denk dat je niet eens van een Amazigh identiteit kan spreken, maar meer van een gefragmenteerde tribale identiteit die amazigh elementen bezat. Terwijl de arabofonen instituten hadden zoals de koran en de Arabische literatuur en natuurlijk zijn dat sterke fundamenten die die een collectief niet klein te krijgen maakt.

Wordt vervolgd.

Botermes

#1
Staat er iemand wel eens stil bij het woord 'L'walidin' dat ouders betekent dat uit het Arabisch komt, dat er in de Riffijnse taal de Amazigh versie van dat woord ontbreekt? Eigenlijk is dat toch best wel raar, want elke taal heeft wel een woord voor ouders. Dus je kunt niet zeggen dat dat woord nooit heeft bestaan. We hebben wel 'tharwa' wat nazaten betekent maar geen woord voor ouders.

Dit is mijn theorie: Het woord heeft zeker bestaan maar is geëlimineerd mede door de islamitische cultuur waarin ouders een centraal thema innemen en omdat de islamitische cultuur in het Arabisch wordt uitgedragen heeft het Arabische woord voor ouders het Tamazight daarvan verdrongen.

Soms worden woorden in het Tamazight ook verdrongen 'for no apparent reason' en dan denk ik: hè, waar slaat dat nou weer op? Ik denk inmiddels wel het antwoord daar op te hebben en dat is dat Imazighen niet relevant zijn. Als je zelf niets ontwikkelt, gebrek hebt aan originaliteit en geen macht uit oefent, natuurlijk ben je dan niet relevant.

Botermes

#2
Is het niet ironisch, ervan uitgaande dat mijn theorie klopt,  dat iets wat zo belangrijk geacht wordt, daardoor het woord ervan in de eigen taal in de vergetelheid raakt?

Ghost

#3
Azul,

Ik heb me ook altijd afgevraagd waarom er geen woord (meer is) voor ouders s Tmazight n Arif. Valt het woord voor ouders niet meer te herleiden uit andere Amazigh dialecten? Ik heb op zich geen bezwaar tegen het importeren van leenwoorden in het Tamazight, zolang ze maar niet Arabisch zijn. Mijn praktisch analfabete moeder denkt zelfs dat sommige Arabische woorden Tmazight zijn omdat ze nooit het equivalent s Tmazight had gehoord, maar het grappige is dat als ik dan het juiste woord s Tmazight op internet heb gevonden en haar dat vertel, dat er dan vaak wel een belletje gaat rinkelen.

Dan zegt ze: "macha awar ni saweren zeis gha ifedjahen d iwsoura".

Om daarna verder te gaan met het mishandelen van haar koranschriftje met gum en potlood.

Sram khouwm mara

Amshoom Style ⴰⵎⵛⵓⵎ ⵚⵟⴰⵢⵍ

Azul,

'Imawlan' isqan s Tamazight, komt van de Algerijnse Imazighen. Ik heb een account op amawal.net, een groot online Amazigh woordenboek en daar deel ik onze Thimenna (gezegden) van Arif en ook onze woordenschat.

Tannemirt nwam, niet ontmoedigd geraken, de Amazigh taal is zeer, zeer rijk en fascinerend

Botermes

#5
Citaat van: Thatha op 14/09/2016 om 15:42:15
Azul,

Ik heb me ook altijd afgevraagd waarom er geen woord (meer is) voor ouders s Tmazight n Arif. Valt het woord voor ouders niet meer te herleiden uit andere Amazigh dialecten? Ik heb op zich geen bezwaar tegen het importeren van leenwoorden in het Tamazight, zolang ze maar niet Arabisch zijn. Mijn praktisch analfabete moeder denkt zelfs dat sommige Arabische woorden Tmazight zijn omdat ze nooit het equivalent s Tmazight had gehoord, maar het grappige is dat als ik dan het juiste woord s Tmazight op internet heb gevonden en haar dat vertel, dat er dan vaak wel een belletje gaat rinkelen.

Dan zegt ze: "macha awar ni saweren zeis gha ifedjahen d iwsoura".

Om daarna verder te gaan met het mishandelen van haar koranschriftje met gum en potlood.

Sram khouwm mara

Azul,

Ik denk dat het woord voor 'ouders' wel degelijk te achterhalen is uit andere Tamazight dialecten. Ik begin een steeds ruimer beeld en kennis te krijgen van andere Tamazight dialecten en daarbij heb ik steeds meer het idee gekregen dat het algemeen Riffijnse dialect, in grote lijnen, best wel een buitenbeentje is. Maar gezien onze geschiedenis is het nog een heuse  prestatie dat onze Tamazight is blijven bestaan. Het zijn vaak de Imazighen in de binnenlanden waarbij de taal in grote mate in tact is gebleven doordat zij altijd beperkt contact met de buitenwereld hebben gehad. Wij zijn kust Imazighen en hebben altijd wel meer invloeden ondervonden van buitenaf. In welke andere kust regio in Marokko spreekt men nog Tamazight?  Voor zover ik weet nergens of niet iets wat noemenswaardig is. Alleen Rif en Kabylië zijn de kust streken over heel Tamazgha waar men nog Tamazight spreekt.

Het importeren van leenwoorden is iets waar je weinig greep op hebt, het heeft ook te maken met dat we als collectief incompetent zijn. Wij volgen alleen maar, er is niets interessants dat zich intern ontwikkelt dat voor vooruitgang zorgt. Dus vooruitgang is vaak het kopiëren wat zich in andere culturen afspeelt. Daarom doet heel de wereld eigenlijk het Westen na, op macroschaal. wat Imazighen kopiëren van de Arabische wereld is dan weer meer microschaal te noemen. Maar ja, vind je het gek? Er zijn honderden Arabische zenders, ieder met een eigen politiek en ideologisch karakter en maar net 2 of nauwelijks 3 Amazigh-talige tv-zenders met beperkingen en restricties. Daar kun je natuurlijk niet tegen op.


De hulpeloze staat waarin wij verkeren is iets dat opgebouwd is over een lange periode.  Het is vergelijkbaar met het hiv-virus, schade die je over een langere periode opbouwt en die uiteindelijk resulteert in het Aquired ImmunoDefficiency Syndrome. Dat maakt iemand veel meer vatbaar voor van alles waar je als gezond wel tegen opgewassen zou zijn.

update: Ik zie net dat awma t naγ Aksil met een mogelijk woord gekomen is.

Ghost

#6
Citaat van: Vutγmas op 28/09/2016 om 02:28:56Azul,

Ik denk dat het woord voor 'ouders' wel degelijk te achterhalen is uit andere Tamazight dialecten. Ik begin een steeds ruimer beeld en kennis te krijgen van andere Tamazight dialecten en daarbij heb ik steeds meer het idee gekregen dat het algemeen Riffijnse dialect, in grote lijnen, best wel een buitenbeentje is. Maar gezien onze geschiedenis is het nog een heuse  prestatie dat onze Tamazight is blijven bestaan. Het zijn vaak de Imazighen in de binnenlanden waarbij de taal in grote mate in tact is gebleven doordat zij altijd beperkt contact met de buitenwereld hebben gehad. Wij zijn kust Imazighen en hebben altijd wel meer invloeden ondervonden van buitenaf. In welke andere kust regio in Marokko spreekt men nog Tamazight?  Voor zover ik weet nergens of niet iets wat noemenswaardig is. Alleen Rif en Kabylië zijn de kust streken over heel Tamazgha waar men nog Tamazight spreekt.

Het importeren van leenwoorden is iets waar je weinig greep op hebt, het heeft ook te maken met dat we als collectief incompetent zijn. Wij volgen alleen maar, er is niets interessants dat zich intern ontwikkelt dat voor vooruitgang zorgt. Dus vooruitgang is vaak het kopiëren wat zich in andere culturen afspeelt. Daarom doet heel de wereld eigenlijk het Westen na, op macroschaal. wat Imazighen kopiëren van de Arabische wereld is dan weer meer microschaal te noemen. Maar ja, vind je het gek? Er zijn honderden Arabische zenders, ieder met een eigen politiek en ideologisch karakter en maar net 2 of nauwelijks 3 Amazigh-talige tv-zenders met beperkingen en restricties. Daar kun je natuurlijk niet tegen op.


De hulpeloze staat waarin wij verkeren is iets dat opgebouwd is over een lange periode.  Het is vergelijkbaar met het hiv-virus, schade die je over een langere periode opbouwt en die uiteindelijk resulteert in het Aquired ImmunoDefficiency Syndrome. Dat maakt iemand veel meer vatbaar voor van alles waar je als gezond wel tegen opgewassen zou zijn.

update: Ik zie net dat awma t naγ Aksil met een mogelijk woord gekomen is.

3afak a yawma Aksil, Imawlan lijkt inderdaad een gangbaar woord voor ouders te zijn bij Kabyliërs. Ik ga eens navragen bij de nestors in mijn familie of dit woord herkenbaar is voor ze. Ik denk dat de ligging aan de kust invloed heeft op het behoud van Tmazight. De hardcore amazighofone gebieden/stammen in Arif zijn: Aitwayigher ten oosten van Hoceima, Temsamen, Aits3aid, Aittouzine en Aqer3iyen ten westen van Nador. De 100%'ers zijn dan toch de kustbewoners stel ik vast, want het hoogland van de Aittouzine is zo goed als uitgestorven. De grootste bedreiging voor de taal zijn de gevluchte berggeiten die asiel hebben aangevraagd in Tanger/Tetouan. De vluchtelingen komen soms tijdelijk terug en gaan chiki doen met hun verbasterde Arabisch, waarmee ze het Tmazight vervuilen, of ze komen niet terug en worden culturele Arabieren.  De nakomelingen van de Amazigh diaspora in Europa zullen binnen 3 generaties nagenoeg geen Tmazight meer spreken, vergelijkbaar met Italianen in de VS of Grieken in Australië. De rest van Arif zal over 50 jaar geen Tmazight meer spreken, althans Tmazight niet meer als functionele voertaal gebruiken en alle vrouwen van de Aittouzine en Aitwayigher zijn dan met Ijabliyen getrouwd omdat die zo lief zijn in vergelijking met hun vaders en broers.  Verder zie je dat ook Tizi-Ouzou als Amazigh enclave niet ver van de kust ligt. Ik ben het met je eens waar je de geografische ligging benoemt als doorslaggevend voor taalbehoud. Voordat abrid n sahil er was moest ik vanuit Nador via Kebdani en Ch3abi naar Tazaghine over wegen die menigeen het leven hebben gekost. Er kwam tot voor kort geen Arabier in de centrale Rif.

Ik denk dat je warm zit met je HIV-theorie maar voor mij is belangrijker waarom we een groot deel, wellicht zelfs het merendeel, van de Imazighen niet tot een terugkeer kunnen verleiden naar hun eigen taal en cultuur. Waar komt die onverschilligheid vandaan? In mijn systeem is het ondenkbaar dat ik slaafs bevelen volg van dictators uit Sheikhistan of koninklijke souteneurs die het bordeel Marokko exploiteren voor eigen gewin en bevrediging van hun lusten. Hoe kan een Arifi die eer niet hebben? Waarom praat een Tarifecht geen Tmazight met mij als ik sjans heb met haar? Waar komt dat ongemak vandaan? Er zit ergens een onderhoudsfout in het bewustzijn van de Arifi. Hoe strijken we die weg? We kunnen filosoferen over de vele oorzaken die direct en indirect bijdragen tot verlies van het Tmazight, we kunnen wijzen naar Arabische nationalisten en geloofsfanatici, maar laten we naar de toekomst kijken.

We hebben propaganda nodig, we moeten onze eigen mensen hersenspoelen. Iedere Arifi die wil overleven moet een onophoudelijke informatiestroom op gang brengen die vertelt over de Amazigh taal en cultuur, net zolang tot alle corrumperende (Arabische) elementen zijn geneutraliseerd. Via internet en social media is er veel mogelijk. Op dit forum spookt het al een tijdje maar er zullen altijd mensen zijn die blijven vechten voor Tamazight en Tamazgha. De laatste Arifi zal vechtend ten onder gaan, tegen alles en iedereen en tot slot tegen zichzelf.

Zo zal het tenminste gaan in de Hollywoodfilm die er ooit nog gaat komen over de dappere Irifiyen van weleer. ;)

Sram khouwm mara!

Botermes

#7
Azul,


Het behoud van de eigen taal is een grondrecht waar iedereen het over eens hoort te zijn. Het is niet meer dan vanzelfsprekend. Propaganda heeft meer te maken met het verdraaien van de werkelijkheid, iets waar de tegenstanders van het Tamazight het meer van moeten hebben.

Voor hen is de Azul-groet op zich al een ideologisch statement, alsof ' Goede dag' of 'Hallo' een ideologisch statement is.. Dit is toch waanzin! Ten eerste horen we te strijden tegen de bekrompenheid binnen onze Riffijnse gemeenschap, en de negatieve houding jegens de Amazigh ontwaking! Daar heb je geen propaganda maar het gezond verstand, menswaardigheid en progressief denken voor nodig. Velen van de tegenstanders van het Tamazight willen dat de Amazigh identiteit niet meer dan een tribale identiteit blijft die niet uitreikt maar dat ieder zichzelf daarmee juist afsluit van andere Imazighen en in die positie blijft steken, des te makkelijker het is, het weg te vagen. De zoveelste herhaling van de geschiedenis.

De Amazigh ontwaking is hen een doorn in het oog en ze worden er nerveus van. Ze proberen het te bestrijden met projectie, zwartmakerij en de religieus fascistische denkwijze van ze. Ze zijn aan het verliezen, zo is de Amazigh vlag al lang geen taboe meer
en het Tifinagh steeds meer zichtbaar in het straatbeeld in Arif.

Het voortbestaan van de Riffijnse taal hangt ook af van of de regio op economisch vlak vooruitgang boekt, meer bedrijven en werkgelegenheid  etc. Zolang je een massale uittocht hebt naar Tanger en de andere grote steden verlies je natuurlijk veel sprekers van de taal. De regio zit te lang aan het infuus, geldstromen uit Europa van degenen die daar hun families mee onderhouden. Dat moet nou eens een keer afgelopen zijn. De oplossingen liggen daar in dat land, niet hier.

Maar het probleem is dan ook dat Riffijnen geen vuist kunnen maken om voor hun rechten op te komen. Geen sterke cohesie, geplaagd door zelfhaat en het denken in de eigen individuele belangen. Dat maakt ons zwak. En die neppe eer doet daar natuurlijk geen eer aan.




Ghost

#8
Citaat van: Vutγmas op 30/09/2016 om 00:54:59
Azul,


Het behoud van de eigen taal is een grondrecht waar iedereen het over eens hoort te zijn. Het is niet meer dan vanzelfsprekend. Propaganda heeft meer te maken met het verdraaien van de werkelijkheid, iets waar de tegenstanders van het Tamazight het meer van moeten hebben.

Voor hen is de Azul-groet op zich al een ideologisch statement, alsof ' Goede dag' of 'Hallo' een ideologisch statement is.. Dit is toch waanzin! Ten eerste horen we te strijden tegen de bekrompenheid binnen onze Riffijnse gemeenschap, en de negatieve houding jegens de Amazigh ontwaking! Daar heb je geen propaganda maar het gezond verstand, menswaardigheid en progressief denken voor nodig. Velen van de tegenstanders van het Tamazight willen dat de Amazigh identiteit niet meer dan een tribale identiteit blijft die niet uitreikt maar dat ieder zichzelf daarmee juist afsluit van andere Imazighen en in die positie blijft steken, des te makkelijker het is, het weg te vagen. De zoveelste herhaling van de geschiedenis.

De Amazigh ontwaking is hen een doorn in het oog en ze worden er nerveus van. Ze proberen het te bestrijden met projectie, zwartmakerij en de religieus fascistische denkwijze van ze. Ze zijn aan het verliezen, zo is de Amazigh vlag al lang geen taboe meer
en het Tifinagh steeds meer zichtbaar in het straatbeeld in Arif.

Het voortbestaan van de Riffijnse taal hangt ook af van of de regio op economisch vlak vooruitgang boekt, meer bedrijven en werkgelegenheid  etc. Zolang je een massale uittocht hebt naar Tanger en de andere grote steden verlies je natuurlijk veel sprekers van de taal. De regio zit te lang aan het infuus, geldstromen uit Europa van degenen die daar hun families mee onderhouden. Dat moet nou eens een keer afgelopen zijn. De oplossingen liggen daar in dat land, niet hier.

Maar het probleem is dan ook dat Riffijnen geen vuist kunnen maken om voor hun rechten op te komen. Geen sterke cohesie, geplaagd door zelfhaat en het denken in de eigen individuele belangen. Dat maakt ons zwak. En die neppe eer doet daar natuurlijk geen eer aan.

Azul,

I could not agree more, Imazighen moeten een intrensieke wil hebben om Mazigh zijn. De wil om als Amazigh te leven en dat door te geven aan nieuwe generaties moeten we voeden door voldoende informatie ter beschikking te stellen aan de jongere generaties Imazighen, de pubers van nu moeten de kar gaan trekken om Amazighité in een stroomversnelling te krijgen. Dat hersenspoelen is ironisch bedoeld (koekje van eigen deeg). De meest fanatieke Anti-Amazigh zijn Imazighen, je kent die types wel. Types die met alle liefde bukken voor haatbaarden en Arabische nationalisten voor een Arabische injectie "up the ass" en zelfs weigeren Tmazight met hun kinderen te praten.

Over gebrek aan cohesie gesproken, dit forum is een soort Aleppo geworden. Veel onderlinge vetes en egotrippers (gasten die onophoudelijk in de 3e persoon over zichzelf praten ???). We moeten kennis en kennisoverdracht cenntraal stellen. De eerste generatie Amazigh diaspora heeft daar verzaakt. Dit forum heeft mij goed geholpen, er zitten hier mensen met veel kennis van het Tmazight en de Amazigh geschiedenis en als we dat uitbouwen weet ik zeker dat we komende generaties van voldoende vruchtbare bodem voorzien om Amazigh wortel te schieten. Daarbij hoort ook het signaleren van de wolfen in schaapskleren. Want wat jij ziet, zie ik ook. Wij zijn aan het winnen en die Anti-Amazigh bitches voelen nu dat ze hun qonit voor niets hebben gegeven.

Tannemirt

Botermes

#9
Azul,

De Marokkaans arabische cultuur is een dominante cultuur, de Amazigh cultuur daarintegen is een besloten cultuur. Toen ik een paar jaar geleden tijdens het najaar daar was, vroeg ik me af waarom er veel Riffijnen mij in het het Arabisch aanspreekten. Het duurde even voordat ik besefte dat dat zo was omdat ze mij simpelweg niet kenden. Dus Tamazight wordt vooral gesproken door mensen die elkaar kennen. Dat maakt het een besloten cultuur.

Het laatst was ik bij een Riffijnse bakkerij hier in NL die een arabischtalige Marokkaan aan de kassa had staan. Net toen ik binnen kwam hoorde ik een Riffijnse klant arguing in het mar Arabisch dat hij het verkeerde brood had gekregen, theatraal er een hele heisa om maken. Kortom hij deed gewoon moeilijk. Die jongen bleef hem gewoon vriendelijk te woord staan. Op een gegeven moment kwam ik aan de beurt en ik sprak hem gewoon in het Tamazight aan, and guess what: hij kon Riffijns verstaan en min of meer ook spreken. Het was gewoon een heel aardige jongen, weet je. Mijn punt is dat je best wel hetTamazight kan asserteren en niet besloten hoeft te doen. Dan haal je meteen ook de haters er uit.

Ghost

#10
Azul,

Dat maak ik ook vaak mee in Marokkaanse winkels, maar dan is het Tmazight of Nederlands. Arabisch heeft geen functie in Nederland. In Marokko is het wel fokked up, als je bijv. een winkel in Driouch bezoekt praten ze alleen maar Arabisch. Ibdarsen zijn zo goed als etnisch gezuiverd, zie hierboven ook jouw aftrap over invloed van Arabischtalige gemeenschappen in de periferie van de Rif.

Wat mij altijd opviel in grotere steden in Marokko is dat ik meestal in het Frans aangesproken werd of antwoord in het Frans kreeg als ik in gebroken Darija iets vroeg. Ik heb in een studie van een Duitse professor in de etnologie en filosofie een theorie gelezen die daar een verklaring voor geeft.

"Wir sind keine Araber!': Amazighische Identitätskonstruktion in Marokko"

Onder deze link is een deel van de studie publiek beschikbaar.

https://books.google.nl/books?id=ydTGBgAAQBAJ&pg=PA66&lpg=PA66&dq=wir+sind+keine+araber&source=bl&ots=Rhwnlxpku9&sig=ihMOtw2z4sK8aLa4NITYlrqQZYA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiOi4ySz7zPAhXGwBQKHXCLB4wQ6AEINjAD#v=onepage&q=wir%20sind%20keine%20araber&f=false

Ik verwijs naar p. 69 van haar boek. Haar bevindingen sterken mij in mijn opvatting dat gasten die mij proberen wijs te maken dat je je kinderen beter Darija kan leren dan Tmazight, in de stront kunnen zakken. De Arabieren van de Fassi-elite sturen hun kinderen naar dure particuliere scholen waar uitsluitend in het Frans of in toenemende mate in het Engels lesgegeven wordt. De armere, en dus vaak ook Amazigh kinderen in Marokko, moeten het doen met Arabischtalig onderwijs op scholen van de staat. Echter, om sociaal economisch vooruit te komen en een redelijk betalende baan te vinden moet je Frans en Engels spreken. Hierin schuilt een paradox, de Arabische elite doet er alles aan om Marokko te arabiseren maar hell no dat dat voor hun eigen kinderen geldt, de nieuwe Arabische elite, en dus blijft alles bij hetzelfde in Marokko. De armen hopen op een beter leven in het hiernamaals, de rijke Ighabiyen zitten aan de champagne.

Irifiyen zullen geen rol van betekenis spelen in Marokko als ze niet tot de sociaal economische elite doordringen of op zijn minst doorstoten tot de hogere middenklasse. Soussa doen het beter maar die hangen ook meer naar Frankrijk en de Franse taal. Dus als Imazighen hun kinderen in Nederland Darija leren omdat dat in Marokko nut zou hebben, is dat onzin. Als Imazighen hun kinderen iets anders dan Tmazight willen leren zou ik inzetten op Engels, Duits of Chinees. Darija is voor de pobritos in Marokko en hier eigenlijk ook, als je denkt dat Darija praten iets voorstelt als Mazigh ben je geestelijk gehandicapt.

Tannemirt

Botermes

#11
Azul,

Awma inu, het is een Duitse professor die tot die bevindingen komt. Maak dat eens de doorsnee Abdars of Oulichek maar wijs. Zij hebben toch die (Arabische) stammen (Stut en Ouakili) om zich heen die het afdwingen dat zij hun Tamazight laten vallen. Dat is helaas de status quo van de plaatselijke samenleving in Driouch. Dat kun je niet van de één op andere dag veranderen. Ik denk dat je desondanks als passant heus nog wel met Tamazight terecht kunt in Driouch.

Toen de Engelsen Nieuw Amsterdam overnamen gingen de plaatselijke Nederlanders ook over op het Engels. Het is een voorbeeld van soortgelijke assimilatie. De Stuts en Ouakili spreken de taal van de machthebbers waardoor ze zich in een sterkere positie bevinden en daardoor kunnen gaan eisen dat men zich aan hen aanpast. Het is projectie want als je Tamazight spreekt, menen zij gediscrimineerd te worden dus is het beter Darija, liever spreken zij van Arabisch, te spreken omdat dat de taal van de islam is. Dat is de klassieke drogreden waarmee Tamazight bestreden wordt en Imazighen om de tuin worden geleid, helaas. Als je mentally challenged, gewoon zelfhatend bent of  een combinatie van beide, dan val je daar ten prooien aan.

Botermes

#12
Als je kijkt naar de vroeg middeleeuwse Amazigh geschiedenis dan zie je dat het Barghwata rijk, dat voortgekomen was uit de opstand, altijd bedreigd werd door het Idrissiden rijk. Het was ook de Idrissiden-doctrine geadopteerd door de Almorabieten en Almohaden, die de Barghwata de helige oorlog verklaarden.Daarom hebben we altijd nog een beetje last van de naweeen uit die periode waarin de bekrompenheid en zelfhaat het heeft gewonnen van de rationaliteit en de onafhankelijke geest.

Iedereen die na de Almohaden geregeerd heeft, Amazigh of niet,was dan ook een trouwe volger van de idrissiden-doctrine. Ons vliegveld in Alhoceima heet dan ook Charaf Idrissi terwijl niggas er nooit geregeerd hebben. Waarom hebben ze het niet naar ibn Salih, de stichter van het islamitisch rijk Nekor, genoemd, als ze het toch om de islam gaat. Nee, de geschiedenis van Arif moet vernietigd worden. Dat is waar het om gaat!

' Lakoem dini koem, wali a din' my ass!! De Arabieren hebben een heel agressieve strijd in noord Afrika gevoerd om iedereen te bekeren naar de manier die hen het beste uitkwam. En als ze imazighen daar voor het karretje konden spannen, des te beter. Pas als ze dreigen de verliezers te worden dan pas zeggen ze 'lakoem dini koem'. Maar zolang ze kans maken een oorlog te winnen is het de wil van de schepper, op wie ze het af kunnen schuiven.

Ghost

#13
Azul awma,

In mijn sociale kringen zie ik geen zelfhaters ten aanzien van het zijn van Amazigh/Arifi. Wel veel beroepsmoslims die zichzelf op de borst kloppen omdat ze 3 Surats kennen waarmee ze sier bij verstandelijk beperkte bekeerlingen maken. Thuis wordt wel Tmazight gesproken met de kinderen en er bestaat duidelijke eensgezindheid over de eerloosheid van Ighabiyen. Ik denk dat je het neutraliseren van Tmazight door Ighabiyen en de berbères des services niet zo ver terug in de geschiedenis moet zoeken.

Hassan II werd in 71/72 door 2 generaals bedreigd in een couppoging, resp. Medbhouh (Arifi) en Oufkir (Soussi). Die couppogingen zijn door de Ighabiyen altijd bestempeld als "Berbers-nationalistisch'' maar daar is niets van waar want Oufkir was de grootste hater van Irifiyen die er te vinden was in Marokko, klootzak heeft in '54 massamoord en massaverkrachtingen laten uitvoeren onder voornamelijk Aithwayiger van de Aith Bouyiach. Dochter van Oufkir heeft nog een boekje geschreven over haar leven als paleisprinsesje, hele boek gaat over hoeveel hoeren Hassan II in zijn harem had. Sinds die couppogingen begin jaren 70 heeft Hassan II alles wat met Tmazight te maken had proberen te neutraliseren met een pan-Arabische agenda als legitimatie. Tot en met de Rif Republiek was Arif 100 % Amazighofone. In Rebels in the Rif van David Woolman staat (heb het boek niet bij de hand voor paginanr.) zelfs dat onder de Ijabliyen nog Tmazight sprekende stammen waren aan het begin van de 20e eeuw (en dat ze kleine jongetjes prostitueerden maar dat is hier op het forum al genoeg uitgemolken). De Arabiseringsdrang lijkt pas vanaf de 2e helft van de 20 eeuw hard losgelaten te zijn op Imazighen, waarbij wij als Iriyifen eigenlijk pas de laatste 20 jaar naar de klote aan het gaan zijn door import van Ighabiyen via huwelijken. Een Tawayighicht vertelde mij recentelijk dat haar hele familie in Marokko in Meknes woont, dat die nichten al hun hele leven weigeren om naar Hoceima te gaan omdat mensen daar te bekrompen zouden zijn en dat de meeste uiteindelijk met hun internetliefdes uit het Midden-Oosten trouwen. Globalization is a bitch if you are Amazigh.

Tannemirt

Botermes

#14
Ik heb 10 jaar geleden tijdens een periode van ziekte dat boek gelezen van Malika Oufkir. Daarin schreef ze dat de afkomst van haar vader iets met 'de blauwe mannen uit de woestijn' te maken had,  waarschijnlijk Saharaans dus. Ik denk niet dat de coup pogingen zoiets als 'Berbers nationalistisch' te karakteriseren zijn, want zij had het er over dat er altijd een soort balans tussen Amazigh en Arabier was binnen de elite van de Alaouieten. Dat klinkt misschien gek, maar met Amazigh bedoelt men dan in afkomst, dat zijn dus mensen die van origine tot bepaalde Amazigh-stammen behoorden die de Alaouieten van oudsher altijd gesteund hadden en ook bepaalde machtsposities ingenomen hadden. Dat ze dan misschien geen Tamazight meer spraken is dan van minder belang.

Ik heb een beetje een probleem met wat er altijd bedoeld wordt met de zogenaamde eer die de Riffijnen bezitten in tegenstelling tot de (Arabieren). Prostitutie is van alle tijden en alle volkeren. Het heeft met vooral met armoede te maken. Veel Riffijnse mannen hebben zich in de jaren 90' als illegalen ook laten prostitueren door met lelijke oude wijven te trouwen om de papieren. Dat is toch ook eerloos.

Wij zijn ook een beetje bekrompen, als je het mij vraagt. Ik ben Riffijn en door mijn opvoeding heb ik dus meegekregen dat als een andere Riffijn in het bijzijn van zijn vrouw langs je loopt dat je dan naar de grond moet kijken en vooral geen gedag kunt zeggen of  geen elke vorm van contact  mag maken. Misschien leefden ze ooit in een soort predatory samenleving waar je echt je vrouwen moest verdedigen, maar dat is toch niet meer zo! Ik vind dus de manier waarop de Marokkaanse Arabieren doen, door met beide geslachten gezamenlijk feestvieren veel beter, eigenlijk. Waarom  mag ik iemands vrouw niet zien? Het slaat toch nergens op! En als je een mooie vrouw hebt, nou gefeliciteerd dan! Maar dat wil niet zeggen dat mezelf niet kan inhouden en avances op haar ga maken. Zo ja, dan mag je me terecht op m'n bek slaan. But I'm not an animal om het zover te laten komen.

Ik kan er dus ook niet goed tegen dat mijn nichtje nou een hoofddoek van haar man op moet terwijl zij dat van haar vader niet hoefde. Zij is nu een soort bezit van haar man geworden. Aan de andere kant denk ik dan, oké het zit in het karakter van veel vrouwen om onderdanig te zijn aan de man.