Hoofdmenu

Abrid a rhidj

Gestart door amazigh_, 26/12/2012 om 20:08:07

amazigh_

Citaat van: 3ich op 13/03/2013 om 17:03:43
Hoofdstuk 17: ayaat 78 - 79

78. Houd het gebed bij het verbleken van de zon tot aan het donker van de nacht; en het reciteren bij de dageraad. Voorwaar, van het reciteren bij de dageraad wordt getuigd.

79. Blijf gedurende een deel van de nacht vrijwillig wakker (voor het gebed). Waarschijnlijk zal uw Heer u een verheven rang verschaffen.

Hoofdstuk 62: ayaat 9

9. O, gij die gelooft! Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel. Dit is beter voor u indien gij het weet.

Hoofdstuk 23: ayaat 1 - 2

1. Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen.

2. Die ootmoedig zijn in hun gebeden.

Hoofdstuk 2: ayaat - 3

3. Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken.

3ish, ik zou niet te veel moeite besteden aan dit soort lui, ze begrijpen het niet helemaal.

3ich

#31
Citaat van: Señor Canardo el Herético op 13/03/2013 om 18:02:28
Pps. Bij nader inzien kan het uiteraard ook zo zijn dat 3ich en Senor Canardo een andere invulling geven aan het woord al Quds. Voor zover Senor Canardo kan nagaan betekent dit woord voor hem niets anders dan een andere benaming voor de stad Jeruzalem.
Gij verkeert in een openlijke dwaling/verwarring.

Al Quds is de 3e belangrijkste moskee, op Mekka en Medina na.

Dit is Al Quds:

al-Masjid al-Aqsa, (Al-Aqsa Mosque) - "the Farthest Mosque,") also known as al-Aqsa, is the third holiest site in Sunni Islam and is located in the Old City of Jerusalem.
The site which includes the mosque (along with the Dome of the Rock), also referred to as al-Haram ash-Sharif or "Noble Sanctuary,"is the Temple Mount, - the place where the Jewish Temple is generally accepted to have stood.

De tempel van king Suleyman alleyhi sellam bedoeld

buɛluz

#32
Citaat van: 3ich op 13/03/2013 om 21:17:16
Gij verkeert in een openlijke dwaling/verwarring.

Al Quds is de 3e belangrijkste moskee, op Mekka en Medina na.

Dit is Al Quds:

Bovenstaande moskee is de el Aqsa moskee. Vrij vertaald de verste Moskee. Verste in termen van afstand.

el Quds is slechts een andere benaming van Jeruzalem en heeft slechts betrekking op de geografische ligging van de stad Jeruzalem. Het is dus niet synoniem aan het gebouw wat je hierboven laat zien. Zie ook artikel op wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa_Mosque en tevens ook artikel over el Quds: http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Quds

3ich

#33
Citaat van: Señor Canardo el Herético op 13/03/2013 om 21:23:01
Bovenstaande moskee is de el Aqsa moskee. Vrij vertaald de verste Moskee. Verste in termen van afstand.

el Quds is slechts een andere benaming van Jeruzalem en heeft slechts betrekking op de geografische ligging van de stad Jeruzalem. Het is dus niet synoniem aan het gebouw wat je hierboven laat zien. Zie ook artikel op wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa_Mosque
Nogmaals: Gij verkeert in openlijke dwaling.

Hoofdstuk 17 - ayaat 1.


1. Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.buɛluz

#34
Citaat van: 3ich op 13/03/2013 om 21:27:28
Hoofdstuk 17 - ayaat 1.


1. Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.

Precies het gebouw zelf wordt el Aqsa moskee genoemd maar de stedelijke plaats waar deze moskee staat is el Quds = Jeruzalem. Dat zijn dus 2 termen (alQuds vs. alAqsa) die niet synoniem zijn aan elkaar en betrekking hebben op 2 afzonderlijke zaken.

Zie jij en erken jij ook dat er verschil is tussen wat jij verstaat onder el Quds en wat bijvoorbeeld op de wikipedia artikel staat over el Quds?

buɛluz

#35
Citaat van: 3ich op 13/03/2013 om 21:27:28
Nogmaals: Gij verkeert in openlijke dwaling.

Zelfs al zou Senor Canardo in openlijke dwaling verkeren zoals jij het verwoordt, neemt dat niet weg dat noch jij noch onze amazigh_ vanuit de koran kunnen onderbouwen waarom jij en amazigh_ als het goed is 5 x per dag MOETEN bidden.

Senor Canardo is slechts een logisch wezen. En logica dicteert dat je pas iets doet als je daar een goede reden voor hebt en niet als je daar slechts een drogreden voor hebt.

3ich

Vreemd genoeg is Mohamed sixtoe de voorzitter van de Al Quds-comite.

Deze locatie/Moskee is waar de kruistocht over ging. Eeuwen lang is hier om gevochten!

(eingelijk overgenomen van zijn vader, Hassan de 2e. http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=12157.0)

buɛluz

#37
Citaat van: 3ich op 13/03/2013 om 21:42:22
Vreemd genoeg is Mohamed sixtoe de voorzitter van de Al Quds-comite.

Deze locatie/Moskee is waar de kruistocht over ging. Eeuwen lang is hier om gevochten!

(eingelijk overgenomen van zijn vader, Hassan de 2e. http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=12157.0)

Maar er is toch wel degelijk verschil in alQuds vs. alAqsa moskee. Zeker als je daar een datering op wilt plakken.

al Quds = de stad Jeruzalem = enkele duizenden jaren oud
al Aqsa = de verre moskee = gebouwd na de islamitische veroveringen

Ben jij het hier met Senor Canardo over eens?

3ich

Citaat van: Señor Canardo el Herético op 13/03/2013 om 21:36:18
Zelfs al zou Senor Canardo in openlijke dwaling verkeren zoals jij het verwoordt, neemt dat niet weg dat noch jij noch onze amazigh_ vanuit de koran kunnen onderbouwen waarom jij en amazigh_ als het goed is 5 x per dag MOETEN bidden.

Wel waar. Allah heeft ons bevolen hem te aanbidden en dat doet men mede door te bidden. (genoeg ayaats als voorbeeld gegeven). Ben je daar niet van overtuigd? Dan vrees ik dat gij in openlijke dwaling verkeert.

In de koran staat dat men de Shalat dient te onderhouden. De hadiths van de Soenna die vertellen hoe en wanneer men dat moet doen!

Het is zelfs 1 van de 5 zuilen in de islam.

buɛluz

Citaat van: 3ich op 13/03/2013 om 21:51:54
Wel waar. Allah heeft ons bevolen hem te aanbidden en dat doet men mede door te bidden. (genoeg ayaats als voorbeeld gegeven). Ben je daar niet van overtuigd? Dan vrees ik dat gij in openlijke dwaling verkeert.

In de koran staat dat men de Shalat dient te onderhouden. De hadiths van de Soenna die vertellen hoe en wanneer men dat moet doen!

Het is zelfs 1 van de 5 zuilen in de islam.

Overtuig Senor Canardo dan dat jou god in zijn eigen woorden jou heeft opgedragen om 5 x per dag te bidden. Meer vraagt Senor Canardo niet.


Ps. De ahadith zijn gebaseerd op menselijke ooggetuigeverslagen en dit ziet Senor Canardo dan ook niet als een gebod van god of kan daar enige goddelijke waarde aan toe kennen.

3ich

Citaat van: Señor Canardo el Herético op 13/03/2013 om 22:10:31
Overtuig Senor Canardo dan dat jou god in zijn eigen woorden jou heeft opgedragen om 5 x per dag te bidden. Meer vraagt Senor Canardo niet.


Ps. De ahadith zijn gebaseerd op menselijke ooggetuigeverslagen en dit ziet Senor Canardo dan ook niet als een gebod van god of kan daar enige goddelijke waarde aan toe kennen.
Je stelt een retorische vraag.

Als de Hadiths voor jou geen waarde heb. Dan hecht je ook geen waarde aan de Tafsir van de koran. (want dat is ook door mensen geanalyseerd/overgeleverd) Zo dus ook niet aan de heilige boek. Wie ben ik om jou te overtuigen?, wat 1 van de 5 zuilen zijn binnen de islam.

Nog 2 mooie ayaats mbt dit onderwerp: 28. Blijf bij degenen die hun Heer 's morgens en 's avonds aanroepen[B/] en die Zijn welbehagen zoeken en laat uw ogen niet van hen afdwalen door het zoeken van de praal dezer wereld en gehoorzaam niet aan hem, wiens hart Wij achteloos hebben gemaakt voor de gedachte aan Ons, noch degene die zijn begeerte volgt en wiens geval het ergste is.

29. Zeg: "Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil." Voorwaar, wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank.


buɛluz

#41
Citaat van: 3ich op 13/03/2013 om 22:25:02
Je stelt een retorische vraag.

Als de Hadiths voor jou geen waarde heb. Dan hecht je ook geen waarde aan de Tafsir van de koran. (want dat is ook door mensen geanalyseerd/overgeleverd) Zo dus ook niet aan de heilige boek. Wie ben ik om jou te overtuigen?, wat 1 van de 5 zuilen zijn binnen de islam.

Nog 2 mooie ayaats mbt dit onderwerp: 28. Blijf bij degenen die hun Heer 's morgens en 's avonds aanroepen[B/] en die Zijn welbehagen zoeken en laat uw ogen niet van hen afdwalen door het zoeken van de praal dezer wereld en gehoorzaam niet aan hem, wiens hart Wij achteloos hebben gemaakt voor de gedachte aan Ons, noch degene die zijn begeerte volgt en wiens geval het ergste is.

29. Zeg: "Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil." Voorwaar, wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank.

Senor Canardo zei "goddelijke waarde" en niet alleen "waarde". Maw. het is te herleiden zonder menselijke tussenkomst tot een goddelijk bron. In dit geval is dit slechts alleen de koran aangezien de koran beschouwd wordt als het (onveranderlijke) woord van jouw god. Ahadith en tafsir daarentegen zijn slechts menselijke afgeleiden van goddelijke openbaringen. Maw. je kan nooit spreken van goddelijke waarde als je praat over ahadith of tafsir, noch kun je het enige goddelijke waarde toekennen. 

Jij doet een bewering dat jouw god jou heeft verplicht om te bidden. Dat klopt ook, want dat heeft onze amazigh_ ook laten zien met een citaat uit de koran, zie 29:45.

Maar wat jij en amazigh_ tot op heden niet hebben kunnen staven met koranisch bewijs, is de reden waarom jij en amazigh 5 x per dag bidden, en niet 6 x per dag of 3 x per dag. Want voor zover Senor Canardo heeft onderzocht heeft jouw god nooit gezegd in zijn woorden dat je 5 x per dag moet bidden. Maw. jullie als godvrezende moslims bidden wel 5 x per dag, maar jullie weten niet eens of dat het 5 x daags bidden wel door jullie eigen god is opgedragen. In plaats daar antwoord voor te zoeken en dit gegeven te controleren met god's eigen woorden, doen jullie moslims iets heel onlogisch, jullie gaan naar antwoorden zoeken in ahadith = menselijke ooggetuigeverslagen. Als jullie al bij jullie zelf op zoek gaan naar antwoorden en niet gewoon domweg meedoet met de moslimgemeenschap, omdat jullie te laks zijn om jullie eigen geloof te bestuderen.

Dit zoeken van menselijke antwoorden op goddelijke vraagstukken vindt Senor Canardo niet alleen vreemd aangezien men de onveranderlijkheid van menselijke ooggetuigenverslagen nooit en te nimmer kan garanderen: alle ahadith zijn namelijk ooit begonnen als mond-tot-mond reclame, die pas na honderden jaren later op schrift zijn gesteld. Bovendien als jullie antwoorden gaan zoeken in ahadith, roept dit weer bij Senor Canardo ook vragen op over de compleetheid van de koran! Blijkbaar ontbreekt er dan cruciale informatie in de koran mbt. tot het bidden.

Want waarom neemt jouw god dan wel de tijd en moeite om in de koran expliciet te vermelden dat je moet bidden, maar vervolgens blijft hij in gebreke om in datzelfde boek ook te vermelden hoe vaak je als moslim dan moet bidden? Was toch een kleine moeite geweest voor hem. En dan wil je Senor Canardo tevens ook nog eens wijs maken dat jouw god vervolgens ervoor kiest om de informatie mbt. 5 x per dag bidden exclusief via het onbetrouwbare medium van menselijke orale overlevering en menselijke ooggetuigenverslagen, over te brengen op zijn onderdanen. En dat terwijl het aantoonbaar is dat de meeste ahadith die in omloop zijn geweest niet eens authentiek zijn.

Is jouw god dan echt zo dom geweest dat hij ervoor gekozen heeft om zijn belangrijke heilige boodschap via ahadith te verspreiden en niet gewoon via zijn koran? Of boeit het jouw god domweg niet wat er met zijn heilige boodschap hier op Aarde gebeurt?

3ich

Citaat van: Señor Canardo el Herético op 13/03/2013 om 22:40:56
Senor Canardo zei "goddelijke waarde" en niet alleen "waarde". Maw het is te herleiden zonder menselijke tussenkomst tot een goddelijk bron. In dit geval is dit slechts alleen de koran aangezien de koran beschouwd wordt als het (onveranderlijke) woord van jou god. Ahadith en tafsirs daarentegen zijn slechts menselijke afgeleiden van goddelijke openbaringen. Maw. je kan nooit spreken van goddelijke waarde als je praat over ahadith of tafsir, noch kun je het enige goddelijke waarde toekennen. 

Jij doet een bewering dat jouw god jou heeft verplicht om te bidden. Dat klopt ook, want dat heeft onze amazigh_ ook laten zien met een citaat uit de koran, zie 29:45.

Maar wat jij en amazigh_ tot op heden niet hebben kunnen staven met koranisch bewijs, is de reden waarom jij en amazigh 5 x per dag bidden, en niet 6 x per dag of 3 x per dag. Want voor zover Senor Canardo heeft onderzocht heeft jouw god nooit gezegd in zijn woorden dat je 5 x per dag moet bidden. Maw. Jullie als godvrezende moslims bidden wel 5 x per dag, maar jullie weten niet eens of dat het 5 x daags bidden wel door jullie eigen god is opgedragen. In plaats daar antwoord op te zoeken in god's eigen woorden de koran, doen jullie iets heel onlogisch, jullie gaan naar antwoorden zoeken mbt tot jullie bidfrequentie van 5 in ahadith = menselijke ooggetuigeverslagen.

Dit vindt Senor Canardo niet alleen vreemd aangezien men de onveranderlijkheid van menselijke ooggetuigenverslagen niet kan garanderen: alle ahadith zijn namelijk ooit begonnen als mond-tot-mond reclame, die pas na honderden jaren later op schrift zijn gesteld. Bovendien roept dit bij Senor Canardo ook vragen op over de compleetheid van de koran! Blijkbaar ontbreekt er cruciale informatie in de koran mbt. tot het bidden.

Waarom neemt jou god dan wel de tijd en moeite om in de koran expliciet te vermelden dat je moet bidden, maar vervolgens blijft hij in gebreke om in datzelfde boek ook te vermelden hoe vaak je als moslim dan moet bidden of zelfs hoe een islamitisch gebed eruit dient te zien. En dan wil je Senor Canardo ook nog wijs maken dat jouw god vervolgens ervoor kiest om exclusief via het onbetrouwbare medium van menselijke orale overlevering en menselijke ooggetuigenverslagen, het gebod tot 5 x per dag bidden te communiceren aan zijn onderdanen. En dat terwijl het aantoonbaar dat de meeste ahadith in omloop niet eens authentiek zijn.

Is jouw god dan echt zo stom geweest dat hij ervoor kiest om zijn belangrijke heilige boodschap via ahadith te verspreiden en niet gewoon via zijn koran? Of boeit het jouw god niet wat er met zijn heilige boodschap hier op Aarde gebeurt?
Allereerst vind ik dat je het boekje te buiten gaat. Iets meer respect tegenover onze schepper zou op zen plaats zijn.

Je kunt hoog of laag springen. Maar, als jij door jou koppigheid, het bos niet meer door de bomen kan zien. Verkeert gij in een openlijke dwaling.


De koran is aan Mohamed vzmh gezonden. En dat niet alleen maar ook een levenswijze. De sunnah. Denk bijv de Sharia, de hadiths. Dat is  allemaal aan hem overgeleverd door de schepper.

En dit onderwerp gaat over Al Quds moskee. Die moskee is om Allah te aanbidden (dat staat bijv ook niet in de koran dat je een moskee moet bouwen bwv) Dat is ook een overlevering en daar zijn ook weer richtlijnen van wanneer en hoe vaak je de wassing verricht. Ter aanbidding

Echter moet men weten dat we nu vele stromingen hebben binnen de islam. Ze claimen moslim te zijn en te geloven in de Koran maar de Hadiths die ze volgen zijn niet hadith mutawitir wat amazigh_ al in eerdere post heb aangegeven. De Hadiths maakt het verschil tussen sjieten en soennieten.

De soenna de gene die Mohamed vzmh volgen hanteren Sahih Bukhari - Sahih Muslim (de geldige Hadith mutawatir)

Chatt in de wildernis

#43
Citaat van: amazigh_ op 13/03/2013 om 13:41:38

mijn voor voor voor voor ouders waren daar gevestigd als KUFFAR (DJAHILIAA).
Nee,jouw en mijn voorouders zijn dezelfde personen. Ik denk dat jij en ik niet eens tien generaties terug hoeven om een onderlinge opa of oma te vinden,jij en ik behoren tot dezelfde stam,wij zijn (verre) bloedverwanten.

Onze voorouders waren eerst animistisch,natuur en vuuraanbidders,daarna joods,christelijk en sinds een paar eeuwen islamitisch.Djahilia betekent letterlijk onwetendheid/duisternis,maar dan vraag ik me toch af wat arabieren met onwetendheid bedoelen gelet op de vele hoogstaande beschavingen die lang voor de Islam zijn intrede deed bestonden.

Zelfs de 'Alexander romance' over Alexander de Grote heeft z'n sporen in de Koran achtergelaten: Zul-Qarnain.

Denk bijvoorbeeld aan de Griekse beschaving,een beschaving die onder andere democratie uitvond,een concept waar jij anno 2013 nog altijd de vluchten van plukt. Noem een islamitisch land met een werkende democratie,over Jahilia gesproken...


Citeer
ÙˆÙŽÙ...ÙŽØ«ÙŽÙ,,ُ اÙ,,Ù'َذِينَ كَفَرُواÙ' ÙƒÙŽÙ...ÙŽØ«ÙŽÙ,,ِ اÙ,,Ù'َذِي ÙŠÙŽÙ†Ù'عِÙ,ُ بِÙ...َا Ù,,اَ يَسÙ'Ù...َعُ إِÙ,,اÙ'ÙŽ دُعَاء وَنِدَاء صُÙ...Ù'ÙŒ بُكÙ'Ù...ÙŒ عُÙ...Ù'ÙŠÙŒ فَهُÙ...Ù' Ù,,اَ يَعÙ'Ù,ِÙ,,ُونَ171:

171. De ongelovigen gelijken op hem, die schreeuwt naar hetgeen niets hoort, het blijft een roep en een schreeuw. Zij zijn doof, stom en blind, zij begrijpen dus niet. (2:171)
Is dit Allah,ik bedoel echt letterlijk Allah die dit dicteert? Het spijt me echt ,maar ik kan echt niets goddelijks ontwaren in deze ''aanbid me,geloof in me,de anderen hebben het allemaal aan het verkeerde eind!''

Chatt in de wildernis

Citaat van: 3ich op 13/03/2013 om 16:25:09
Toen bestond Al Quds nog niet.
Hmm,wat moet ik hier nou op zeggen...