Hoofdmenu

Abrid a rhidj

Gestart door amazigh_, 26/12/2012 om 20:08:07

amazigh_

Citaat van: The One op 01/04/2013 om 15:03:29
Wie heeft l'Qibla veranderd,was dat Allah of Mohamed?

Allah

Citaat van: The One op 01/04/2013 om 15:03:29
De Arabische en Islamitische identiteit van Jeruzalem interesseert hoofdzakelijk Arabieren en Joden, hard-core bekeerlingen gaan zelfs zo ver het woord 'promoten' in de mond te nemen:-)

Ik ben een Amazigh die het juk der religiën van zich af heeft geworpen,ik weiger m'n voorhoofd,neus,handpalmen en tenen aan de grond te nagelen omdat een Arabier me dat opdraagt!

Wat een Hollander je opdraagt doe je wel op de werkvloer. Ik kniel wel voor Allah, eerlijk is eerlijk haha. Islam moet domineren, gewoon over de hele wereld worden verspreidt. Alle onderdrukkers moeten weg gewerkt worden.

Tazz ighyar, wollah nethnin ticcen ij-in taswath x islam taghefant attass... Walakin an diharb rabbi inshallah! inith AMIEN!!

Chatt in de wildernis

#106
Citaat van: amazigh_ op 01/04/2013 om 22:40:49
Allah
Fout,jongeman!

Welk belang heeft Allah bij het scheiden van het 'centrale verzamelpunt der gebeden' voor zijn o zo geliefde 'ahl al kitab'? Hier komt het eerder door Inco geënsceneerde 'mensenwerk' in Goddelijke Geschriften om de hoek kijken,Mohamed had als enige belang bij het veranderen van de L'Qibla.

Dit hierboven is het spreekwoordelijke topje van de ijsberg,het probleem is echter dat men de Koran en Hadith dient te bestuderen en beredeneren met een 'blanco' geest,objectief en vrij van beperkingen. Wanneer de Islam eenmaal in de geest van een slachtoffer is geworteld wordt vrij denken vrijwel onmogelijk gemaakt,je verstandelijke vermogens worden beperkt tot hetgeen is toegestaan door je primitieve doch hoogst effectieve OS,made in Arabia :-)Citeer
Ik kniel wel voor Allah, eerlijk is eerlijk haha. Islam moet domineren, gewoon over de hele wereld worden verspreidt. Alle onderdrukkers moeten weg gewerkt worden.
Ik weet dat jij niet vrij kan denken,spreken,schrijven en absoluut uit den boze is schilderen Amazigh_ inou,dat vervloekte OS heeft je in haar macht,zowel mentaal als fysiek,maar op een dag zal de ban breken!

Chatt in de wildernis

#107
Citaat van: Señor Canardo el Herético op 30/03/2013 om 22:51:13
Het plaatsvinden van het "Sunni/Shia schisma in een pril stadium van de islam" verklaart volgens Senor Canardo slechts ten dele de islamisering (= langdurig proces) van het Perzisch volk. Met name als men in het achterhoofd houdt dat het Perzische volk tot en met de 15e eeuw overwegend Soenni was. Pas na 1502 na Chr. onder het politiek regeerschap van shah Ismail I wordt gebroken met deze soennitsche traditie en een gedwongen sjiitische (her-)islamisering wordt doorgevoerd. Dit is dus ver na het prille stadium van de islam.

...Ismail consolidated his rule over the country and launched a thorough and at times brutal campaign to convert the majority Sunni population to Twelver Shiism and thus transform the religious landscape of Iran. His methods of converting Iran included: imposing Shiism as the state and mandatory religion for the whole nation and much forcible conversions of Iranian Sufi Sunnis to Shiism.....

Bij de scheuring tussen Sunna en Shia denk ik vooral aan 'Karbala',en dat mag met enig recht in een pril stadium van de Islam worden genoemd. Hoe zou de hedendaagse Islamitische Wereld eruit zien als de slag bij Karbala nooit plaats had gevonden?

Ik was niet op de hoogte van het feit dat de Perzen pas in de zestiende eeuw massaal Shia werden,maar daartegenover staat de relatief nieuwe term Pan Arabisch,met een seculier en Arabisch nationalistisch/socialistische inslag.
Citeer
Ps. Indien Chatt bedoelt dat ook binnen het religieus domein van de Nefusa Imazighen het Arabisch-superioriteits-complex in terug komt, dan verwijst Senor Canardo naar artikel over 19e eeuwse Amazigh-ibaditische poëzie-teksten ondermeer uit de Nefusa regio.

...These texts are all the more interesting, because they helped improving our knowledge of the previously little known Berber lexicon in the domain of religion. Indeed, the poems collected by Serra contain several terms though not completely new, at least not well known, especially in their use in the domain of religion, for example, iser “prophet”, abrid “religion” (lit.“path”), ajellid “God”, ammuden “the Pillars (of Islam)”, etc...

Ah..,een paar gedichtjes in eigen taal legitimeert een verder vrijwel complete onderwerping...

3ich

Citaat van: Vuthghmas op 01/04/2013 om 10:44:34
Wie ben jij, stuk ongeschoold uitschot, om het bestaan van een woord te ontkennen ?
Dat je er met je  petty denkvermogen niet bij kan wil niet zeggen dat het niet bestaat.

De grammaticale betekenis van een woord komt pas om de hoek als het woord zich in een zin bevindt. Dat heeft dus niets met de definitie van het woord opzich te maken, pipo.

Voor Tamazight dient er gewerkt te worden. Het is niet zo dat je met erkenning alleen er al bent. Om te beginnen de mentaliteit van veel Imazighen, die Tamazight zo onderwaarderen, te veranderen.
Een goed begin?: Begin lekker bij jezelf!

Marokkanen denken te vaak in groepsverband. Waardoor je kuddegedrag krijgt. Want zeg nou eerlijk wat heb jij als individu instant gehouden van jou ow zo geliefde Amazigh cultuur?  Helemaal niks! 

Wtf is petty???

3ich

Citaat van: amazigh_ op 01/04/2013 om 22:40:49
Allah

Wat een Hollander je opdraagt doe je wel op de werkvloer. Ik kniel wel voor Allah, eerlijk is eerlijk haha. Islam moet domineren, gewoon over de hele wereld worden verspreidt. Alle onderdrukkers moeten weg gewerkt worden.

Tazz ighyar, wollah nethnin ticcen ij-in taswath x islam taghefant attass... Walakin an diharb rabbi inshallah! inith AMIEN!!
Jij heb gelijk. Alleen ligt het wat genuanceerder.

Hij houd zich aan de grondwet van de seculiere joods-christelijke beschaving. (als ie maar is wist wat hun origine eigenlijk is)
Waarschijnlijk heeft hij ook de eed er voor afgelegd.

Terwijl hij denkt dat ie leeft in vrijheid, en vrije gedachte heeft. Ook dat is bullshit.

Hij ziet de bos niet meer door de bomen. De echte Islam is bijna uitgestorven. Op een paar individu-en na dan. Deze wereld is vol SHIRK! Want deze dagen is er geen 1 enkele Islamitisch land meer. Ook al willen ze je dat laten denken. Geen 1!!!!  En van een Ummah is er al helemaal geen sprake. Met al die Sekte's. Denk aan Wahabisten/Salafisten/Ahmadiyya's/shie'iten/Alawieten.

Maar, wees gerust. De dag des oordeels is nabij. Dan zullen we allen getuige zijn van de waarheid. Dat is ons beloofd. (Ok daar is hij volgens mij niet van overtuigd. hij denkt wanneer die dood is, dat het licht dan uitgaat. Wat zal ie verrast zijn.)

Diep in hem binnen is het in feite gewoon een ordinaire racist. Die de Pan-Arabisten afschuwt. Waar hij ook alle redenen voor heeft. Maar, zoals ik al eerder zei dat is niet Islam.

De wereld word indd geregeerd door een wereldwijde sekte. Met 1 doel voor ogen: Globalisering. Het is ze aardig gelukt: De VN is daar een mooi voorbeeld van.

3ich

Citaat van: The One op 01/04/2013 om 15:03:29
Ik ben een Amazigh die het juk der religiën van zich af heeft geworpen,ik weiger m'n voorhoofd,neus,handpalmen en tenen aan de grond te nagelen omdat een Arabier me dat opdraagt!
Met deze reactie en met name "Arabier" laat je zien wat je in je mars heb. Haat, afgunst, puur om het feit dat de laatste profeet een Arabier is?

Mij maakt het niks uit waar een mens vandaan komt. In mijn hoofd bestaan er geen grenzen. Alleen het oosten-westen en noorden-zuiden.

Voor mij persoonlijk hoef je niet te bidden. En hoef je ook nooit te doen. Maar wees zelf-bewust. Want je zal verrast zijn de dag dat jij voor jou heer staat. Ik zelf bid ook niet, niet omdat een "Arabier" me dat opdraagt, maar omdat Allah me daar nog niet toe heb gezet. Insha-allah zal het wel snel gebeuren. Want ik heb een amnoec in mij. Ik ben overtuigd dat wij mensen geen vrij spel hebben gekregen. En dat wij ooit beoordeelt worden op onze daden.

Dit is Islam een ayaats als voorbeeld:  46. Rijkdom en kinderen zijn een sieraad van het leven dezer wereld, maar blijvende goede werken, zijn beter bij uw Heer tot beloning en hoop.

49. En het Boek zal worden voorgelegd; dan zult gij de schuldigen zien vrezen wegens hetgeen daarin staat en zij zullen zeggen: "Wee ons! Wat voor een boek is dit! Het slaat klein noch groot over, doch het somt alles op." En zij zullen al hetgeen zij deden voor zich zien en uw Heer zal niemand onrecht aandoen.


110. Zeg: "Ik ben slechts een mens gelijk gij, doch mij wordt geopenbaard dat uw God slechts één God is. Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen."


Botermes

#111
Citaat van: 3ich op 02/04/2013 om 12:03:30
Een goed begin?: Begin lekker bij jezelf!
mlih ci ma ? Jonge, weet je dan niet dat het zo makelijk is dit soort dingen te roepen.
Citeer
Marokkanen denken te vaak in groepsverband. Waardoor je kuddegedrag krijgt.
Yih nennayt..Heeft hier niemand kort geleden jou daar van beschuldigd ? En dan ga je hem nou na doen ? Wat goedkoop zeg..
CiteerWant zeg nou eerlijk wat heb jij als individu instant gehouden van jou ow zo geliefde Amazigh cultuur?  Helemaal niks! 
Ik breng de jeugd om me heen Tamazight bij, dat is niet niks..Ik open hier Amazigh gerelateerde onderwerpen. Ik ben Amazigh georiënteerd. Dat kunnen we van jou niet zeggen met die lompe onderwerpen die jij opent.

Hey, ik heb drie moedervlekken op mijn hals en wanneer ik die met elkaar verbindt krijg je zo'n illuminati driehoek.

Citeer
Wtf is petty???
Er bestaan zulke dingen als woordenboeken.

Botermes

Dan is er nog iets dat me dwarszit. Ik weet niet wie precies, 3ich of amazigh die het niet afkunnen
zonder het stigmatiseren van drugsverslaafden. 'Darwin was een junk en een alcoholist.'
riep iemand. Ik weet niet of je het weet maar junken zijn ook mensen.

3ich

Citaat van: Vuthghmas op 03/04/2013 om 16:55:06
mlih ci ma ? Jonge, weet je dan niet dat het zo makelijk is dit soort dingen te roepen.  Yih nennayt..Heeft hier niemand kort geleden jou daar van beschuldigd ? En dan ga je hem nou na doen ? Wat goedkoop zeg..
Aqay mlih ajjar, ishek koersi mlih? Ik kan het me niet herinneren waar je het over heb?


Citaat van: Vuthghmas op 03/04/2013 om 16:55:06
Ik breng de jeugd om me heen Tamazight bij, dat is niet niks..Ik open hier Amazigh gerelateerde onderwerpen. Ik ben Amazigh georiënteerd. Dat kunnen we van jou niet zeggen met die lompe onderwerpen die jij opent.

Ik vroeg wat jij als individu instant heb gehouden van de Amazigh cultuur. Indd niks. En wie is we? Weer die groepsdenken? Lompe onderwerpen? Als iets boven jou vermogen is, is het niet per definite lomp.


Citaat van: Vuthghmas op 03/04/2013 om 16:55:06
Hey, ik heb drie moedervlekken op mijn hals en wanneer ik die met elkaar verbindt krijg je zo'n illuminati driehoek.
Joh! Koop een taart en vier het. ;)

Citaat van: Vuthghmas op 03/04/2013 om 16:55:06
Er bestaan zulke dingen als woordenboeken.
Ik weet niet wat voor woordenboek jij hanteert? Maar, in die van mij komt de term "petty" niet voor?!

3ich

Citaat van: Vuthghmas op 05/04/2013 om 04:05:09
Dan is er nog iets dat me dwarszit. Ik weet niet wie precies, 3ich of amazigh die het niet afkunnen
zonder het stigmatiseren van drugsverslaafden. 'Darwin was een junk en een alcoholist.'
riep iemand. Ik weet niet of je het weet maar junken zijn ook mensen.
Allasian?

Houd jij het maar lekker bij je jointjes en bounce met je hoofd op reggae muziek. Space hem lekker met de rastafari's. En laat zulke onderwerpen die jou denkvermogen te boven gaan voor mensen die wel iets willen leren van elkaar.

::)

Chatt in de wildernis

Citaat van: 3ich op 02/04/2013 om 13:41:49

Ik zelf bid ook niet, niet omdat een "Arabier" me dat opdraagt, maar omdat Allah me daar nog niet toe heb gezet.

Hij heeft tig profeten neergezonden,evenzovele boeken,je wordt bedreigd met hel en verdoemenis en nog durf je bovenstaande neer te pennen!

Jouw soort wordt in de Koran een 'munafiq' genoemd,hen wordt een veel strengere straf in het vooruitzicht gesteld dan een reguliere 'ongelovige',maar dat kan jou niks bommen,je wacht geduldig op een aangetekende brief van Allah.


3ich

Citaat van: amazigh_ op 22/03/2013 om 22:13:30
Maar even een opmerking, Als volgt wij de mensheid heeft een boodschapper gekregen dat is de profeet Mohammed Sallaah ou alaihi wasallam. Dus wij weten van de Islam sinds Adam al eigenlijk. Mensen die Islam nooit hebben gekend zoals op de noordpool ofzo? Zal Allah beproeven op de Dag des Oordeels.

Verbeter mij als ik het fout heb.
Surah al Isra:

15. Degene die de rechte weg volgt, volgt deze slechts voor zijn eigen heil en hij die dwaalt, dwaalt alleen tegen zichzelf. En geen lastdrager zal de last dragen van een ander. En Wij straffen nimmer voordat Wij een boodschapper hebben gezonden.

3ich

Citaat van: The One op 05/04/2013 om 15:51:52
je wacht geduldig op een aangetekende brief van Allah.

Hier moest ik stiekem wel om lachen!

Botermes

Citaat van: 3ich op 05/04/2013 om 13:56:30
Aqay mlih ajjar, ishek koersi mlih? Ik kan het me niet herinneren waar je het over heb?


Ik vroeg wat jij als individu instant heb gehouden van de Amazigh cultuur. Indd niks. En wie is we? Weer die groepsdenken? Lompe onderwerpen? Als iets boven jou vermogen is, is het niet per definite lomp.
                                                                                             
Joh! Koop een taart en vier het. ;)
Ik weet niet wat voor woordenboek jij hanteert? Maar, in die van mij komt de term "petty" niet voor?!
Ma daghrad ma ? Wat een onredelijk ventje ben je toch. En sinds wanneer mag ik niet van wij Imazighen spreken ?  Wij Imazighen bestaan, avuyazan. Dat is een realiteit. papegaaitje heeft ook weer eens een woordje geleerd, hoor : groepsdenken.

Dat ik jueneth rook  zijn mijn eigen zaken, jonge. Gaat jou geen sodemieter aan wat ik doe. Jueneth roken is mijn way of life. De 1 verzamelt postzegels, de ander zit op voetbal en ik rook jueneth.

buɛluz

#119
Citaat van: Vuthghmas op 06/04/2013 om 02:02:47
Dat ik jueneth rook  zijn mijn eigen zaken, jonge. Gaat jou geen sodemieter aan wat ik doe. Jueneth roken is mijn way of life. De 1 verzamelt postzegels, de ander zit op voetbal en ik rook jueneth.

ff tussendoor en niet dat het Senor Canardo's zaken zijn...

Behalve de islam hebben de Arabieren ook het gebruik van cannabis geïntroduceerd bij ons Irifien. Het proces van verspreiding van het cannabisgebruik en hoe daar door moslims in de Middeleeuwen tegenaan werd gekeken is het gespreksonderwerp van een zeer interessant boek van Franz Rozenthal. Dezelfde auteur die ook Ibn Khaldun's Muqadimma heeft vertaald naar het Engels.

The Herb: Hashish Versus Medieval Muslim Society - F. Rozenthal