Waarom zijn onze voorouders Spanje binnen gevallen?

Gestart door Amando, 18/06/2011 om 15:34:29

Lezer

verrijken is het sleutelwoord in deze vraag.
Muslims werden verslagen in Frankrijk omdat ze hun roofbuit wilden gaan beschermen. Die roofbuit hadden ze dus wel.

Pro-invasies van de moslims zouden beweren dat elke keer de buurlanden moeten verovern om hun gebied te beschermen, en telkens als de buurland veroverd is, wordt dat hun gebien en moeten ze dat beschermen door zijn buurland te veroveren en zovoort.

het grote verlies was begonnen toe deze veroverde gebieden gingen bekeren tot islam, want de schatkist verminderde omdat deze mensen geen djizia meer moesten betalen.

Een van de redenen waarom de berbers zich tot kharijitisme richtten, is omdat ze de djizia toch moesten betalen na hun bekering tot de islam.

Je zou het niet voorstellen in deze tijd, maar onze voorouders waren ook lafaarden, in contracten met veroverende moslims beloofden ze dat hun kinderen zouden verkopen om djizia te betalen. Stel voor, jij wordt veroverd, en wordt dummy, en om u te beschermen moet je een belasting betalen, en omdat je het niet kan betalen, moet je je kindje verkopen om aan je verplichting tot voldoen!!!!

buɛluz

#31
Error 404 - Not found

Ifri

De Arabieren zijn binnengevallen in Noord-Afrika omdat zij

-Land

-Plantages

-Slaven

-Slavinnen

-Huizen

-Kastelen en hacienda's

-Een eigen emiraatje wouden


Al de bovenstaande zaken waren de zaken die de Arabieren als drijfveer hadden om naar Noord-Afrika te komen maar dit was buiten de Imazighen gerekend

Noord-Afrika was de graanschuur van zowel de Romeinse Rijk als de Byzantijnse Rijk.


Waarom zijn de Arabieren niet binnengevallen in India? en zeker ZWART-AFRIKA? Waarom heeft de Omayade Kalief keer op keer nadat zijn legers vernietigd werden door de Imazighen, keer op keer hebben zij een nieuw leger samengesteld en hebben dan deze richting Noord-Afrika gestuurd??? Waarom?

Gegroet
Ifri

.zw.n

Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 01/07/2011 om 23:57:45
Heeft onze .zw.n Senor Canardo dan een reden gegeven om te geloven dat exorbitante zelfverrijking en het rijkelijk vullen van de Ummayyadische schatkist niet aan de basis stonden van de verovering van Andalusia?
The Fall of the Visigothic Power in Spain - R. Dykes Shaw blz. 222


Ps. Los van het vraagstuk of zowel de 1e militaire missie (Juli 710) als de 2e militaire missie (April/Mei 711) met of zonder de goedkeuring van het Umayyadische kalifaat is uitgevoerd; blijft het voor Senor Canardo historisch gezien maar moeilijk te bevatten dat Tariq toentertijd ervoor koos om wél een religieuze oorlog te ontketenen met echter wel een minimum aan islamitische theologen en waarbij het vooruitzicht op een maximum aan roofbuit en krijgsslaven van ondergeschikt belang was voor de pas (nominaal) geislamiseerde gefolgeschaft van Tariq ibn Ziyad.     
.zw.n heeft genoeg reden aangegeven om de neiging van Sinor de schuld m.b.t. het veroveren van andalus aan de khalifaat te geven te relateveren.
Het was inderdaad knap van Tarik om christelijke Imazighen te overtuigen om een heilig oorlog tegen hen medechristen te voeren.

.zw.n

#34
Citaat van: Lezer op 01/07/2011 om 21:14:10

Pro-invasies van de moslims zouden beweren dat elke keer de buurlanden moeten verovern om hun gebied te beschermen, en telkens als de buurland veroverd is, wordt dat hun gebien en moeten ze dat beschermen door zijn buurland te veroveren en zovoort.


Je vergist je, de bovenstaande argument wordt door de joden en de christelijke spanjaardern gebruikt (lees palestina, ceuta, malila..enz).

.zw.n

Citaat van: Lezer op 01/07/2011 om 21:14:10

het grote verlies was begonnen toe deze veroverde gebieden gingen bekeren tot islam, want de schatkist verminderde omdat deze mensen geen djizia meer moesten betalen.

Een van de redenen waarom de berbers zich tot kharijitisme richtten, is omdat ze de djizia toch moesten betalen na hun bekering tot de islam.

Je zou het niet voorstellen in deze tijd, maar onze voorouders waren ook lafaarden, in contracten met veroverende moslims beloofden ze dat hun kinderen zouden verkopen om djizia te betalen. Stel voor, jij wordt veroverd, en wordt dummy, en om u te beschermen moet je een belasting betalen, en omdat je het niet kan betalen, moet je je kindje verkopen om aan je verplichting tot voldoen!!!!


De overgroot meerderheid van Imazighen zijn moslims geworden toen Imazighen aan de macht kwamen verder was het waarschijnlijk een gewoonte van Imazighen om hun kinderen te verkopen om belasting aan de veroveraars te betalen. Ze moest al ruim 8 eeuwen daarvoor belasting aan de Romeinen en bezantuim betalen.

Lezer

Citaat van: .zw.n op 02/07/2011 om 15:25:11
De overgroot meerderheid van Imazighen zijn moslims geworden toen Imazighen aan de macht kwamen verder was het waarschijnlijk een gewoonte van Imazighen om hun kinderen te verkopen om belasting aan de veroveraars te betalen. Ze moest al ruim 8 eeuwen daarvoor belasting aan de Romeinen en bezantuim betalen.
ja, natuurlijk het is de gewoonte van de berbers om hun kinderen te verkopen, de oude moslims moeten daar geen schuldgevoel van krijgen. jij hebt me overtuigd.

Ifri

Citaat van: Lezer op 03/07/2011 om 13:32:47
ja, natuurlijk het is de gewoonte van de berbers om hun kinderen te verkopen, de oude moslims moeten daar geen schuldgevoel van krijgen. jij hebt me overtuigd.

Dit klopt

Ik heb hierover gelezen

De Imazighen betaalden hun "tribute" in mensen

En Imazighen waren bekend voor hun schoonheid en hun kracht

Het is algemeen bekend deze feit

Toen Jugurtha in Rome was om zich te verantwoorden voor zijn daden waren zeer veel Romeinse Homosenatoren op hem verliefd.


En de Thimazighien waren ook zeer mooi.

Al de Kalieven en hooggeplaatste leiders in Midden-Oosten hadden Tamazight-moeders


buɛluz

#39
Error 404 - Not found

.zw.n

Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 04/07/2011 om 16:40:36
Waar onze .zw.n blijkbaar praat over "schuld m.b.t. het veroveren van andalus", heeft Senor Canardo het nog steeds over het initiatief mbt. de verovering van Andalusia. En het initiatief tot deze verovering wordt zoals Senor Canardo ook al eerder aangaf en voortbordurend op de abnormale focus in historische bronnen op de datum "eind 90 AH" en op de woorden van Ahmed Tahiri historisch gezien onterecht toegeschreven aan Musa ipv. Tarik.

Echter Senor kan het niet laten om .zw.ns eerdere relativerende woorden wat verder te nuanceren en aan te scherpen, want desalniettemin betekent het nog steeds niet dat het Umayyadische kalifaat met de verovering van Andalusia "niks mee te maken heeft gehad". Nou ja, misschien met het initiatief en de feitelijke spierkracht, die de verovering van Andalus in de eerste plaats mogelijk hebben gemaakt, maar .zw.n moet niet vergeten dat zowel Musa als Tariq werkten tijdens hun militaire missies in zowel de Maghreb als Andalusia onder het gezag van het Umayyadische kalifaat. En bij elke veroverde stam of gebied deden Musa en Tariq dit dan ook in naam van het kalifaat en volgens het algemeen beleid van het Umayyadische kalifaat. Zo ook de verovering van Andalusia door Tariq ibn Ziyad, aldus Ahmed Tahiri op blz. 29 Rif Al Magrib y Al-Andalus.

Maar wat betreft de historische vraag of Tariq's initiatief om Andalusia aan te vallen voortkwam uit de geschonden christelijke eer van de dochter van Julian; een oprecht islamitische zendingsdrang; of uit een drang om zichzelf, zijn Amazigh collega-jihadisten en zijn Umayyadische werkgever schandalig te verrijken - of een combinatie hiervan uiteraard - is een vraag die door .zw.n nog altijd onbeantwoord is gebleven.         

Nou ja, als .zw.n beseft dat Tariq al vanaf 704 AD al mocht "oefenen" in de bestuursgebieden van Tanja, Sus-al 3adna en Sus-al aqsa hoe hij het beste onder het mom van een islamitische "heilige oorlog" een territoriale expansiedrift kon uitvoeren tegen christelijke, joodse en animistische Imazighen, dan is dat niet zozeer knap te noemen, maar meer een kwestie van oefening baart kunst. En bovendien lijkt het Senor Canardo veel aannemelijker en veel meer van belang dat Tariq bij de verovering van Andalusia niet zozeer christelijke Imazighen heeft weten te overtuigen om zich aan te sluiten bij zijn strijd, maar eerder joodse Imazighen en hun geloofsgenoten in Andalusia.
De discussie gaat over de reden van het verovering van andalus (initiatief tot verovering) en hier had khalief Walied niets te maken. Lees als nog de topic titel en je eerste reactie.
Inderdaad, Tariq en Moesa waren onder het gezag van Khalief, maar zij hebben buiten zijn gezag/beleid opgetreden daarom zijn ze niet als helden ontvangen maar wel als criminelen (bestraft).
.zw.n denkt dat er naar andere opties moeten gekeken worden om deze puzzel opgelost te worden. Er zou meer reden zijn geweest voor deze verovering (voor sommige Andalusiers stammen was het een bevrijding van Visigoten kolonialen) dan de huidige suggesties (de bekeringsdrang, wraakdrang en hebzucht/machtsdrang).
De historische angst zou hier  ook een rol kunnen spelen. Visigothen waren al eerder van plan om Noord Afrika te veroveren net als Vandalen.  Achteraf blijkt die angst terecht te zijn ( lees de verovering van Noord Afrikaanse steden door Purtogal/Spanje).
Romeinen hadden Andalusiers stammen nooit kunnen onderwerpen zonder help van Imazighen stammen. 
Verder zijn de stammen die aan de verovering hebben meegedaan, hadden ze allemaal gebieden in Spanje aan zichzelf toegeigend. Naar mijn weten waren de stammen van Nkoer alliantie die toen geislamiseerd waren en deelnamen aan deze verovering. Wat betreft de kerne (masamida en Ghomara) waren nog christenen. Zij hebben zich na de revoreing bekeerd (lees tharief en 7amim).

Kan je me iets vertellen over die territoriale expansiedrift  van Tariq in de buurt van Tanger tegen christelijke, joodse en animistische Imazighen? 

.zw.n

Citaat van: Lezer op 03/07/2011 om 13:32:47
ja, natuurlijk het is de gewoonte van de berbers om hun kinderen te verkopen, de oude moslims moeten daar geen schuldgevoel van krijgen. jij hebt me overtuigd.
Imazighen moesten daarvoor ook belasting betalen. Ik vraag me af, waarom moesten ze bij moslims wel hun kinderen verkopen om belasting te betalen en bij Romeinen en byzantijnen niet?
Trouwens, hoe kwam eraan dat ze hun kinderen moesten verkopen om belasting aan moslims te betalen? graag bron.

Ifri

Citaat van: .zw.n op 08/07/2011 om 11:04:23
Imazighen moesten daarvoor ook belasting betalen. Ik vraag me af, waarom moesten ze bij moslims wel hun kinderen verkopen om belasting te betalen en bij Romeinen en byzantijnen niet?
Trouwens, hoe kwam eraan dat ze hun kinderen moesten verkopen om belasting aan moslims te betalen? graag bron.

Imazighen betaalden altijd in vrouwen of mannen of kinderen

Ik kan je hiervoor een bewijs bezorgen

Al die vrouwen die je nu ziet die richting Midden-Oosten trekken dat was juist hetzelfde in die tijd laat staan nu

Wij zelf, de Imazighen in, West-Europa zijn eigenlijk slaven van Europa.

Lezer

Citaat van: .zw.n op 08/07/2011 om 11:04:23
Imazighen moesten daarvoor ook belasting betalen. Ik vraag me af, waarom moesten ze bij moslims wel hun kinderen verkopen om belasting te betalen en bij Romeinen en byzantijnen niet?
Trouwens, hoe kwam eraan dat ze hun kinderen moesten verkopen om belasting aan moslims te betalen? graag bron.
de bron bestaal wel. maar ik ga die niet zoeken.
Totzover ik weet hebben noch de romeinen noch de grieken over zoiets geschreven. Als de Berbers (vooral Luwata-stam) hun kinderen verkochten om belasting te betalen, dan zouden ze ook doen met de romeinen en byzentijnen. maar dat is niet per definitie juist.

.zw.n

Voor Senor.
Bladzijde 249 boek nr: 6  waar ibno khaldun beweerde dat Tharief  geen jood was, maar wel een Amazigh was (masamida stam).
http://imageshack.us/f/171/pibnokhaldun.jpg/