Waarom zijn onze voorouders Spanje binnen gevallen?

Gestart door Amando, 18/06/2011 om 15:34:29

buɛluz

#15
Error 404 - Not found

Ifri

één van de successen van Tarik Ibn Ziyad was dat hij vooraleer hij een oorlog ging beginnen dat hij altijd zeer voorzichtig was

en dat hij altijd zeer goed alles plande hij bereidde alles zeer goed voor (zoals de Mongolen doen)

dus Tarif Ibn Malluk was een ondergeschikte van Tariq Ibn Ziyad
.zw.n

#17
Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 22/06/2011 om 20:36:01
Zoals Senor Canardo al eerder stelde: .zw.n zou bijna gelijk hebben in zijn verweer dat het Umayyadische kalifaat buiten de boot deur gehouden werd en dat Tarik op eigen initiatief de beslissing nam om het Iberisch schiereiland aan te vallen, ware het niet dat je dan zelfs aan de woorden van Ibn Khaldoun moet gaan twijfelen. Want helaas voor .zw.n is het verhaal waar Senor Canardo in gelooft inderdaad niet gebaseerd op "Umayyadische propaganda" zoals hij ietwat kort-door-de-bocht stelt - op dezelfde wijze waarop hij ook kort-door-de-bocht stelde dat het "Umayyadische khalifaat niets met deze veroving te maken had" - maar oa. op Ibn Khaldoun's Kitab el 3ibar: Histoire des Berbères et des dynasties Musulmanes de l'Afrique Septentrionale I - Ibn Khaldoun blz. 346


Ps. Een vraag aan .zw.n: ervan uitgaande dat Tarif ibn Malluk = Tarif ibn Sham3oun ibn Yaqub ibn Is7aq; hoeveel kan een mens dan veranderen in ten minste 29 jaar tijd?

Pps. En nog een vraag: waar is pagina 241 van het boek van Ahmed Tahiri gebleven?
Je trekt wederom te snel conclusie om suggesties te wekken dat i.zw.n bewust de omayyeden khalifaten buiten de deur te houden.
De bewering dat de vader van Tharif de arabier Malluk was is niet door ibn Khaldun tot het leven gebracht maar wel door
al-quamri. Ibn Khaldun beweert juist dat Tharif een Amazigh was en tot de stam van masamida hoort (zie boek nr.6 van inb khaldun bladzijde 249.
al-quamri gelooft dat Tharif ibn Malluk een arabier leider was...
Imazighen hebben van oudsheer hebreeuws/armens namen gebruikt, laat je niet door die namen afleiden. Zijn vader Sham3oen had zijn naam verdanderd toen hij zich tot de islam had bekeerd. Zijn nieuwe name was abdellah. Tharif werd ook genoemd als Tharif ibn abdellah. 

P.S. het heeft weinig zin om een pagina te lezen om deze materie te kunnen volgen.  

buɛluz

#18
Error 404 - Not found

.zw.n

Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 23/06/2011 om 12:44:56
Zoals wel vaker heeft Senor Canardo wederom laten zien dat hij in tegenstelling tot .zw.n  zijn discussievaardigheden beter onder de knie heeft dan menigeen amazigh.nl-lid - en zoveel amazigh.nl-leden zijn er helaas niet meer overgebleven. Maar goed deze hele discussie met .zw.n heeft de laatstgenoemde eigenlijk geheel aan zichzelf te danken en aan diens eigen ondoordachte verwoordingen.

Senor Canardo citeert (enkele) ondoordachte woorden in deze discussie - die hij voor het gemak van de lezer roodgedrukt heeft: "Umayyadische khalifaat had met deze veroving niets mee te maken" en "Tharif had niets met Khalifaat te maken gehad". En het zijn dan ook deze roodgedrukte woorden, waar Senor Canardo met zijn historisch besef duidelijk moeite mee heeft om enige historische relevantie toe te kennen.

Vandaar dat Senor Canardo in zijn vorige posts en met duidelijk bronmateriaal heeft laten zien laten zien dat het Umayydische Kalifaat; Tarif; en de verovering van Andalusie wel degelijk onlosmakend met elkaar verbonden zijn. Ookal mag .zw.n met zijn ondoordachte woorden tevergeefs anders beweren, .zw.n heeft tot nu toe ook geen enkele concrete bron laten zien die zijn ondoordachte woorden daadwerkelijk ondersteunen. Zelfs met het door hem aangereikte boek van Ahmed Tahiri heeft onze .zw.n klaarblijkelijk moeite mee om ons van concrete citaten en/of paginaverwijzingen te verschaffen, die enigszins licht zouden moeten schijnen op de nog steeds ondoordachte woorden van .zw.n.     

Maar goed sommige mensen houden nou eenmaal van fabeltjes en sommige van die lui houden zoveel van fabeltjes, dat ze anderen die er niet in geloven gelijk gaan beschuldigen van het instandhouden van obscure propaganda. Senor Canardo behoort gelukkig niet tot deze obscure propagandisten noch tot die extremisten die extreem veel van fabeltjes houden. Alles wat Senor Canardo in deze discussie stelt, onderbouwt hij met concrete bronmateriaal. Vandaar dat hij nog graag een discussie-advies wil delen met .zw.n:

Indien .zw.n allerlei ondoordachte uitspraken wilt doen zoals bijvoorbeeld dat het "Umayyadische khalifaat niets met de verovering van Andalus te maken heeft gehad? Of dat "Tarif niets met het Umayyadische Kalifaat te maken heeft gehad"?

Laat zw.n dan ook gelijk ervoor zorgen dat hij minstens 1 concrete bronvermelding heeft - ingescande pagina is ook goed - waaruit dat ook daadwerkelijk zou moeten blijken. Tot die tijd zou ik als ik .zw.n was het aantal ondoordachte uitspraken in deze discussie tot een minimum beperken.


Ps. Het ook weinig zin om veel dingen te roepen, om vervolgens weinig daarvan te onderbouwen met concrete argumenten.

Pps. 738 - 709 = 29 jaar = ongeveer de tijd, die is verstreken tussen het moment dat Tarif in opdracht van de Umayyadische Kalief Walid de expeditiemissie naar Andalusie had uitgevoerd en het moment dat Tarif voor zijn bewezen diensten is beloond met de heerschappij over het gebied van de Barghawata - en waarschijnlijk ook het moment dat Tarif zich op een Kharijitische manier is gaan afzetten tegen zijn vroegere Soennitische werkgever: het Umayyadische Kalifaat. 
Ik zal niet op je suggestische beschuldigingen reageren, maar ik blijf je inhoudelijk corregeren.
Tharif heeft geen heerschappij over het gebied van Borghwata, maar wel Meysara.
Meysara was de leider van Imazighen opstand tegen Arabieren. Tharif heeft samen met Meysara tegen de arabieren gevochten. Ze waren van plan een groot rijk te creeren, maar toe Zanata Meysara hebben vermoord om de leiding van opstand over te nemen ging Tharif zijn eigen gaan gegaan. Hij is samen met zijn stam een eigen dynastie gecreerd.
Waarom heeft hij de kant van Imazighen gekozen.
Waarom hebben Borghwata hem als leider geaccepteerd terwijl ze in die periode elke arabier die ze in Noord Afrika tegen kwamen hebben ze vermoord.

buɛluz

#20
Error 404 - Not found

.zw.n

Beste Señor,
Om een eind te maken aan deze discussie heb ik voor zekerheid alsnog de gegevens van  Ahmed Atahiri m.b.t. de verovering van Andalus doorgenomen. Ik heb veel vertrouwen in het werk van deze persoon omdat hij meer dan 20 jaar onderzoeken heeft gehad over de verloren geschiedenis van Arif en Andalus en de relatie tussen deze twee gebieden. Hij heeft 12 boeken en tientallen artikelen hierover geschreven.
Ik zal je een zeer kort beeld schetsen over de periode van verovering van Andalus. De meeste  informatie van in de onderstaande verhaal zijn terug te vinden in zijn boek over Borghwata dynastie. De antwoorden op je vragen kan jij zelf uit dit verhaal uithalen.

Moesa Ibn Noceir was benoemd als de leider van Tamazgha. Zijn hoofdstad was in Tunesië. 
Tarik ibno Ziad was door Moesa benoemd als leider van ongeveer  huidige Marokko. Zijn laatste hoofdstad  was in Tanger. Moesa had 17 arabieren bij Tarik achter gelaten om de Islam te verspreiden. Tarik heeft 7 jaar lang meer als Imam (geestelijke leider) gefunctioneerd dan als een militair leider. In die periode wist hij het vertrouwen van de stammenleiders inclusief Juliaan te winnen.
In Andalus was veel onrust. De laatste Visigothen koning was afgezet door zijn militair, de joden werden vervolgd en de dochter van Juliaan werd verkracht. Tarik werd door  de laatste Visigothen koning, door Juliaan en door joden benaderd om Andalus aan te vallen. Tarik heeft toestemming hiervoor van Moesa gevraagd. Moesa wilde geen duidelijke standpunt hierover nemen en zou toestemming van Kalifaat vragen.
Tarik heeft in tussen tijd een plan gemaakt voor eventuele aanval op Andalus. Hij heeft Tharief (leider van sub stam van Massamida die later de naam Borghwata kreeg) een opdracht gegeven om de militair macht van Andalus te verkenen en een  netwerk met aanhangers van ex-koning en joden van Andalus te creeren. Deze missie heeft ongeveer een jaar geduurd.
Tarik heeft samen met Marokkaanse stammenleiders inclusief Juliaan een leger van 12.000 bij elkaar gebracht en viel Andalus aan (710 n.c. Tarik heeft de eerste slag makkelijke gewonen en de rest van de tocht krijgt hij weinig tegenstand. Achteraf heeft hij een bericht naar Moesa gestuurd om hem op de hoogte te brengen. Moesa was geschrokken en kwaad en ging in 711 n.c  met een leger van 18.000 mensen naar Andalus. Tarik was in tussen tijd een jaar in Andalus.  Hij had het veroverde gebied verdeeld aan de stammen leiders. Tharif krijgt de omgeving Tharifa…..enz
Bij de aankomst van Moesa in Andalus heeft hij als eerst Tarik gevangen genomen en wilde hem vermoorden. Het leger van Tarik hebben geprotesteerd en weigerden om voor  Moesa gehoorzaam te zijn.
Moesa ging zonder leger van Tarik om de rest van Andalus te veroveren, zonder succes. Hij moest Tarik tijdelijk vrij laten om samen de verovering voort te zetten. Inmiddels had Moesa Tarik van zijn functie uitgezet en nam de buit in beslag. Tarik heeft een klachtbrief naar Kalifaat gestuurd. Moesa stuurde ook een brief naar Kalifaat om hem op de hoogte te houden dat HIJ Andalus heeft veroverd.
Kalifaat stuurde een brief naar Moesa met verzoek om de veroveringstocht onmiddellijke te stoppen  en zich bij kalifaat aan moest melden.
Moesa verdeelde zijn gebied aan  zijn drie zonen. Een is de leider van Andalus geworden, andere heeft hij huidige Marokko gekregen en de oudste zoon heeft hij zijn functie gegeven en vervolgens ging hij naar M.O. (713 n.c). 
Juliaan was inmiddels ook door Arabieren van zijn functie uitgezet (vermoord?) En de meeste leidingfuncties kwamen in de handen van Arabieren.
Toen Moesa onderweg naar M.O. was, is kalifaat Walid overleden en  door Soleiman vervangen. Bij de aankomst werd Moesa van zijn eigendom onteigend. Moesa kreeg doodstraf (sommigen zeggen dat hij vrijgelaten en de rest van zijn leven als zwerver geworden). Zijn zonen zijn uit hen functie gezet. Het gebied van Marokko is verdeeld in twee gebieden (provincie tanger en provincie sous)….enz
Tharif leefde toen met zijn gezin steeds in het gebied van Tharifa.
In 739 hebben  Imazighen stammen Meysara als Kalifaat genoemde en kwamen in opstand in Tanger. Ze hebben alle arabieren die in Tanger en Ceuta woonden vermoord en de leiding overgenomen. Deze opstand heeft zich snel verspreid in gehele noord Afrika inclusief Andalus.  Sindsdien is de invloed van de Kalifaat van M.O op Noord Afrika en Andalus zowel geestelijke als politiek verloren.
Op onverwacht moment is Meysara door Zanata en Me3rawa vermoord om de leiding van de opstand over te nemen. Hiermede is de verdeeldheid tussen de Imazighen stammen ontstaan.
Tharif trok zich van opstand terug en werd een geestelijke leider van Borghwata. Hij heeft Borghwata dynastie gesticht en aan zijn zoon  Saleh die in Andalus geboren was overgedragen (744 n.c.). 

Correctie: Ik had eerder een naam Mimoen gemeld als de man van zus  van Tarik, maar het was een vergissing. Hij was de zoon van haar zus die in een dorp vlakbij Badis woonde. Tarik hoorde tot Izannassen stam.
     


buɛluz

#22
Error 404 - Not found


.zw.n

#24
Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 25/06/2011 om 15:54:30
Beste .zw.n,

Waarom zou je nu al een eind willen maken aan deze discussie, net nu het historisch gezien een stuk interessanter begint te worden. Senor Canardo is namelijk blij dat .zw.n nog ergens de tijd en moeite heeft kunnen vinden om speciaal voor onze Senor nog wat gegevens van Ahmed Tahiri door te nemen.

En blijkbaar niet zonder reden aangezien .zw.n in deze discussie blijkbaar ook zijn hand in het vuur wil steken voor Ahmed Tahiri en diens werk, bij wijze van spreke dan. Maar goed, in een discussie gaat het er volgens Senor Canardo niet om wie wel of niet gelijk heeft, maar over hoe goed je je stelling kunt onderbouwen met bronmateriaal. En jouw quick review van zijn boek - gelukkig zonder al te veel spelfouten - vult in ieder geval wel enkele belangrijke historische gaten op tijdens politiek gezien een van de meest roerige tijden die de Noord-Marokkaanse Imazighen in hun millenia oude geschiedenis ooit hebben gezien.

Zeker als je bedenkt dat deze Imazighen gedurende deze periode direct verantwoordelijk waren voor een spectaculaire territoriale expansie van pak 'm beet 500,000 km2. En zoals Ahmed Tahir hierover op pagina 30 onderbouwd stelt: “La conquista de al-Andalus y su incorporación al califato omeya de Damasco fue, según el presente análisis, une cuestión puramenti magrebi”. En dus zeker ook mbt tot de historische relatie tussen Umayyadische Kalifaat; Tarif; Verovering van Andalusie. Tegelijkertijd roept jouw quick review van het boek van Ahmed Tahiri wel weer nieuwe historische vragen op bij Senor Canardo en dus vandaar ook mijn volgend verzoek aan .zw.n. Of hij nog een keer ergens de tijd en moeite vandaan wilt zien te halen om de gegevens door te nemen mbt tot onderstaande roodgedrukte stukjes.


Ps. Wat Senor Canardo nog van .zw.n wil weten is wat Ahmed Tahiri zegt over de historiciteit van de anoniem bron Akhbar Majmua (Spaans: Ajbar Machmua)?

Ps. En tot slot wil Senor Canardo nog van .zw.n uiteraard ook nog weten of hij al bekend is met QR-code?[Wat zegt Ahmed Tahiri over de joodse naam Tarif ibn Sham3oen ibn Yaqub ibn Ishaq en zijn geboorteplaats Rif Sidonia / Barbate?].

162/165. Boek barghwata.
Ibno Khaldun ontkent de verhalen dat tharif van joodse afkomst was of van zanata afkomst was zoals sommigen beweren. Hij noemt hem tharif aboe Sabie7 die tot masamida stam behoort (lees zijn boek in het arabische, zie mijn vorige bronmelding over ibno khaldun). Atahiri gelooft in het verhaal van ibno khaldun.
Barbaati is de bijnaam van Salih die opgegroeid is in Barbaat gebied (de naam van een rivier in het gebied van tharifa waar tarik de militair van visigothen heeft verslagen). Barbaati is later door Arabieren tot de naam Borghwata verbasterd.
Sidonia was de oude naam van het gebied die nu tharifa heeft. Dit gebied tot Cades was bewoond door o.a. Masaamida. Je moet niet vergeten dat de zogenaamde finiciers /berbers (sinds ongeveer 12e eeuw v.c) zowel in het west noord Arif (luxus) als zuid iebirishe Schiereiland woonden (Cades). De naam Sidonia verwijst naar het stad Sidon in huidig Libanon.[Ibn Khaldoun dateert dit eind 90 AH = oktober 709 AD] .

Hij heeft Umayyeden versie overgenomen. Ze noemen ook de naam Tharif Aba Za3ra die berber afkomst.
Die alles deden om verwarring te creeren (zie bladzijde 19 imaraat Nkoer). Er wordt ook gesuggereerd dat het om twee verschillen personen gaat.
Daarnaast werd er gesuggereerd dat er een samerking tussen salih, marwan ibn moesa en tarik was ontstaan om andalus aan te vallen. Masanida van tamansa onder leiding van tharif zouden de kust van
andalus gaan verkennen. De leger van Tarik zou ook door Moesa gevormd. Daarnaast zou hij juliaan overgehaald om met deze invasie mee te doen..
Tarik zou om taktiek redenen gekozen om zijn stamgenoten nofzawa mee te laten doen.. zie bladzijde 34/35 imaraat Nkoer.
In bladzijde 32 imarat nkoer wordt gemeld dat Khalifaat van M.O. heeft de kinderen van de laatste visigothen ontvangen om over de beloofden die tarik aan  hun vader heeft gedaan en over de verdrag die met ze hem hadden gesloten. Dit bewijst dat Tarik zelfstandig had geopareerd.


[Is Tarif dan ook een etnische stamgenoot van de Barghawata?]

Barghwata is van oorsprong geen stamnaam, maar wel een bijnaam van Sali7 ibno tharif. Later kregen de aanhangers van Sali7 ibno tharif (sub stammen van masaamida, Ghomara, Sanhaja… ) barghwata als bijnaam.
[Ahmed Tahiri ddateert dit gedurende 91 AH = november 709 â€" oktober 710 AD].
Hiwa

[In hoeverre heeft dit te maken met het verhaal van de poot van de Tafel van Salomon?].
Atahiri heeft niets over de tafel van Salomon. Dit verhaal wordt door sommige schrijvers als argement gebruikt waarom Moesa Tarik boos op Tarik was en hem uit zijn  functie gezet. Als ik me niet vergis melden hetzelfde bronnen dat Moesa Tarik ontmoette heeft op hem gespuugd i.p.v. hem te groeten voordat Moesa achter kwam dat er een poot van de tafel Solomo ontbreekt.

[Welke rol speelt Abd al-Aziz ibn Musa hierbij?].

Abdel Aziz ibno Moesa krijgt Andalus van zijn vader. Daarna is hij uitgezet van kalifat Soleiman.

[Wat heeft Khalid ibn Hamid al Zannati hier mee te maken?].

Meisara is door een groep Imazighen in geheim vermoord en Khalid al zannati naam zijn plaats over. Er zijn verschillen theorieen over wie Meisara precies heeft vermoord. Sommigen suggeren dat Nafzawa van Nkoer en anderen suggeren dat Zannata en Zawagha, dus niet magh3awa zoal al eerder had gemeld. Tharif had een tijdje leiding over deze laatste twee groepen en waarschijnlijk in andalus. Tijdens de opstand moest van Meisara de leiding over de stammen die later als borghwata werden genoemd. In die periode is hij vermoord. Sommigen gaven de schuld aan zannata  omdat ze meer belang hadden aan zijn dood dan Nofzawa. Er wordt ook verwaring gecreerd met opstand van Nofzawa onder leiding van Dawoed Arrandi.

[Ahmed Tahiri dateert dit 738 AD].

Hij dateert dit 739 AD boek borghwata dynastie bladzijde 149. In verschillen bladzijdes beweerde hij dat Tharif direct na de dood van Meisara heeft hij zich terug getrokken van de opstand en een eigen dynastie begonnen.
Atahiri heeft in de loop der jaren zich zelf gecorrigeerd.

[Ahmed Tahiri zegt over de etnische achtergrond dat Tariq tot de Nafzi behoort, een van de sterkste stammen binnen een stammenfederatie in Nekor].

Izannaassen zijn een sub stam van Nofzaaw. In die tijd werd de stamnaam Nofzaaw gebruikt. Zijn volledig naaam zou Tarik ibno ziad ibno adellah ibno walghoe ibno rafjoem ibno YAZANNASSEN ibno walhaas ibno yatoefat ibno nofzaaw.P.S. Ik me niets herenneren dat hij iets over Akhbar Majmua. Wat wil jij hiermee zeggen. Verder ben ik niet bekend met
QR-code.

buɛluz

#25
Error 404 - Not found

.zw.n
[Ibn Khaldoun noemt hem Tarif Abu Salih; Histoire des Berbères II - blz. 125]

Het klopt.
Ik heb het nagekeken. De citaat van ibno khaldoen is fout overgenomen. Hij zou het citaat van het boek العبر p.198 hebben overgenomen (p.127 borghwata dynastie). In het boek nr.6 de geschiedenis van ibno khaldoen p. 249 is het citaat terug te vinden. De inhoud komt overeen, maar de naam is gewijzigd. Het is Tharief aboe Sali7 i.p.v. Tharif aboe Sabie7.


[Van jouw vorige bronvermelding - blz. 249 van het 6e boek - wordt Senor Canardo nix wijzer van] .
Sinor dient .zw.n op zijn woorden te geloven. Helaas, heeft .zw.n op dit moment geen geschiekte materiele om de bron hier te plaatsen. Zodra  .zw.n over de geschiekte materiele beschiekt zal hij die bron hier plaatsen even geduld.


Atahiri gelooft in het verhaal van ibno khaldun.

[Asila]
Het is huidig La3reish en geen Asila.  .zw.n heeft de plek waar die stad stond vaker bezocht.

[Gadir].
Ja, het gaat om hetzelfde stad.

[Bedoel je dit boek: إمارة بني صالح في بلاد نكور uit 1998?].
Ja.

[Wat Senor Canardo heeft begrepen van het hele verhaal is dat Tariq adhv van de poot van de Tafel van Salomon de jaloezie en eerzucht kon aantonen van Musa. Dit deed hij allemaal aan het hof van de Kalief Suleiman en in bijzijn van zijn eigen soldaten. Waarop Musa in ongenade viel bij de nieuwe Kalief Suleiman en deze zou vervolgens de opdracht hebben gegeven om zijn Musa's zoon Abdalaziz uit zijn macht te zetten en te vermoorden].

.zw.n heeft ongeveer 20 jaar geleden in een klasiek boek een uitgebreid verhaal over de Soleinan-tafel. Helaas beschiekt .zw.n dat boek niet meer.
Het luidt als de volgende: Visigethen koningen hadden een beroemde tafel die ze Soleiman-tafel werd genoemd. Die tafel was met goud gemaakt en met diamand versierd. Moesa wist iets over die tafel. Toen Moesa naar Andalus kwam en Tarik tegen kwam heeft Moesa op het gezicht van Tarik gespuugd i.p.v hem te groeten en vervolgens vroeg hij hem om die tafel. Moesa merkte dat die tafel beschadigd was (er ontbreekt een poot). Moesa beschuldigd Tarik van diefstal. Tarik beweerde dat hij en zijn soldaten die tafel zonder poot hebben gevonden en dat ze onschuldigd zijn. Moesa heeft Tarik gevangen genomen en wilde hem berechten (vermoorden). De soldaten van tarik protesteerden……enz.
Dit incident heeft plaats gevonden in Andalus  en Soleiman is ongeveer twee jaar later   Khalief geworden.   
Er wordt ook beweert dat tarik onerweg naar M.O. door Moesa is vermoord. Hij heeft dus nooit khalief Soleiman kunnen zien.  Verder vraag ik me af: waarom zouden de leger van Tarik met hem naar M.O gaan (het hof van Soleiman was in Dymasqus)?


[Wat zegt Ahmed Tahiri over een mogelijke samenzwering op aandringen van de Kalief Suleiman en de moord op Abdelaziz en welke rol zijn Visigothische vrouw Egilona hierbij speelt].

Atahiri meldt dat Soleiman heeft zowel Moesa als zijn zonen uit hen functie uitgezet en bestrafd. Verder kan ik op dit moment niets herenneren  over Visigothische vrouw Egilona.


[Ahmed Tahiri zegt op blz. 31 Rif al-Magrib y al-Andalus dat Tarif in 121 AH - 738 AD al autonoom gezag over Barghawata verkreeg en vergelijkt dat met het autonoom gezag van het emiraat van Nekour] [Wat is iqta?].

Atahiri heeft een paar jaren later andere beeld over Barghwata dynastie gecreerd.
Je kan emaraat Nkoer niet met Borghwata dynastie vergeleijken. 
Nkoer had van oorsprong een verdrag met Umayyedden (ze betaalden belasting aan Umayyen om beschermd te worden) en later zijn ze onafhankelijk geworden.
Borghwata dynastie is vanaf het begin onafhankelijk staat en hadden niets met Umayyeden te maken. Sterker nog, ze hadden een eigen geloof-overtuiging tot stand gebracht die door Umayyeden niet als  islamitische geloof wordt erkend.
Iqta???[Bronvermelding?].
p. 77 borghwata dynastie. Deze bewering is van oorsprong van ibno 3atharie.

.zw.n

Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 28/06/2011 om 17:43:43


Senor Canardo heeft de Franse vertaling van de Akhbar Majmu3a opgezocht en ff doorgenomen. En deze bron wijkt inderdaad af van het standpunt van Ahmed Tahiri dat het initiatief in de strijd om Andalusie niet bij Tariq en Julian lag, maar meer bij Musa en het Umayyadische Kalifaat. Deze anonieme bron Akhbar Majmu3a uit de 11e eeuw AD heeft tevens ook als een van de vroegste overleveringen een aandeel gehad in de Arabische gedaantewisseling van Tarif ibn Sham3un tot Tarif Abou Zor3a. Echter als we de wikipagina van Akhbar Majmu3a mogen geloven dan zou deze Akhbar Majmu3a juist geschreven zijn in het Tamazight en dus voor een Amazigh publiek. 

Geloof Sinor nog steeds in dat Ze zijn het Iberisch schiereiland binnengevallen om zichzelf en het Umayyadische Kalifaat te verrijken met: roofbuit, slaven en slavinnen.

Botermes

#28
Controle..om controle zijn ze Spanje binnengevallen, wat anders ? De rest is allemaal bijzaak. De dingen zijn minder ingewikkeld dan mensen willen doen overkomen. Waar vallen grootmachten tegenwoordig andere landen voor binnen ? Nou dan..Toen was het ook niet veel anders. Trouwens, je weet eigenlijk niet eens in hoeverre je kan stellen dat onze voorouders Spanje zijn binnengevallen.

Ifri

De enigste reden waarom ze zijn binnengevallen in Noord-Afrika is niets anders dan "slavinnen" en zeker "seksslavinnen"


Omdat een Amazighvrouw 1000 dinar waard was in het Midden-Oosten