Waarom zijn onze voorouders Spanje binnen gevallen?

Gestart door Amando, 18/06/2011 om 15:34:29

Amando

Ik ben al een tijdje op zoek naar het antwoord op deze vraag.

By 710, the Muslim conquest of North Africa had reached the North African Atlantic coast. Musa ibn Nusair (also spelled Musa ibn Nasayr), the Muslim governor of northern Africa, had in his employ a large Berber (also commonly referred to as Moors) army. As J.F.C. Fuller states, the Berbers were "Plunderers by nature," and "in order to keep them employed,?Nusair?turned his gaze toward Spain.

Upon obtaining permission from the Muslim Caliph in Damascus, Nusair sent Abu Zora Tarif with 400 men across the strait in Julian's ships during the summer of 710.[31] According to Bendiner, this Muslim force consisted of "three hundred foot soldiers and one hundred horsemen with their mounts," and on a July morning landed on a peninsula that is still today called Tarifa.[32] "The booty picked up in this brief excursion seems to have been highly satisfactory, although the only items recorded by historians are some very attractive girls who were carried home by the invaders."[33]

This foray greatly encouraged Nusair, who then sent an extended expedition of 7,000 Muslim troops the next year (711) under the command of the governor of Tangier, Tarik ibn Ziyad, in 400-man batches, which is all that Julian's four ships could carry at one time.[34] According to Bendiner, this took place in either April or May of 711 (historians are not sure which month is correct).[35] With the Caliph only having given Nusair "a very cautious go-ahead for [only] a reconnaissance expedition to probe the Visigothic defenses,"[36] Nusair's plan was not for a full invasion, but a limited reconnaissance. However, after setting up a supply base at what would become the port of Algeciras and putting Julian in charge of this camp, Ziyad advanced his small army inland.[37]

http://www.militaryhistoryonline.com/medieval/articles/muslimhorde.aspx

Joden werden in die tijd barbaars behandeld door de iromiyen, velen vluchtten naar amazigh gebieden in Noord Afrika. De heersende romiyen waren aldus niet per definitie de good guys. Wat zijn jullie gedachten over de inval en verovering van Iberia door Imazighen?

buɛluz

#1
Error 404 - Not found

Amando

Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 18/06/2011 om 15:57:14
Ze zijn het Iberisch schiereiland binnengevallen om zichzelf en het Umayyadische Kalifaat te verrijken met: roofbuit, slaven en slavinnen.

Hoe legt een moslim zoiets uit? Het lijkt mij dan niet iets waar we trots op moeten zijn. Sommigen kijken met trots terug op de Andalus tijd. Maar ach, alles is ook maar relatief. De bezetting kende een wetenschappelijke bloeitijd en joden werden geaccepteerd.

buɛluz

#3
Error 404 - Not found

.zw.n

Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 18/06/2011 om 15:57:14
Ze zijn het Iberisch schiereiland binnengevallen om zichzelf en het Umayyadische Kalifaat te verrijken met: roofbuit, slaven en slavinnen.
Umayyadische khalifaat had met deze veroving niets mee te maken. Zonder zijn toestemming heeft Tarik en Juliaan Iberische schiereiland aangevalen. Juliaan had een persoonlijke probleem met de bezetters Visigothen en wilde wraak nemen. Joden waren verbannen en hebben ze graag meegeholpen om naar hun huis terug te keren.
Verder was de Sanhaja (joesef ibno tashafin) verovernaars van dit schiereiland meer bloed gekost dan de verovering van Tarik ibno Ziad.

buɛluz

#5
Error 404 - Not found

Ifri

Volgens mij waren er verschillende redenen

-Persoonlijke vetes tussen Julian van Ceuta die een (Ghomari) zou zijn en Visigothische koning waarbij zijn dochter verkracht zou zijn

-De Jihad, waarbij Tariq Ibn Ziyad een droom zou hebben gehad dat hij de Profeet Mohammed vzmh zou gezien hebben, een grote deel van de Imazigen zouden echt oprecht meegevochten hebben in de naam van Allah, veel Imazighen hadden oprechte gevoelens voor de Islam en waren echte waarachtige Moslims, Moeghith de Griek zou tegen de Kalief gezegd hebben: O Kalief, indien Tariq tegen zijn mensen zou gezegd hebben te bidden naar het Oosten zouden zij hem gevolgd hebben, indien hij hen zou oproepen te bidden naar het westen zouden zij hem daarin gehoorzamen, dit is het bewijs dat Tarik een buitengewonen, charismatische leider was. Deze beschrijving van Moegith de Griek van Tariq heeft de Kalief ervan weerhouden Tariq als Gouverneur van Spanje te instaleren.

-Er was ook een constante, natuurlijke trek van Imazighen naar het zuiden van het Iberisch Schiereiland volgens vele wetenschappers waren er al voor de Islam regelmatig raids en aanvallen zowel te land als te zee van Imazighen, richting Andalusie

-Zuiden van Spanje had altijd een hechte band met Noord-Afrika, Zuid-Spanja had ook sterke punische cultuur,


-Moesa Ibn Nousair was bevreesd voor de geharde, Amazighsoldaten en Amazighgeneraals die zich onder zijn middens bevinden, om dus van hen af te geraken en hen te neutraliseren, heeft hij twee vliegen in één klap gevangen, namelijk: Hij heeft zijn gevreesde Amazighsoldaten gestuurd naar Spanje waar zij indien zij zouden verliezen hij van hen af zou zijn, en indien zij zouden winnen dan zou hij in de oorlogsbuit delen, het is algemeen bekend dat de Amazighsoldaten indien zij niets voorhanden zouden hebben, dus indien zij niets te doen hebben dan zouden zij uit verveling een opstand ontketenen (een opstand die zij sowieso ontketend hebben een aantal jaren later)

-De drang naar oorlogsbuit, vrouwelijke en mannelijke slaven, geld, goud, grond, koeien, geiten alles....


argaz

Het commentaar van izwan is rechtvaardig dan ophoudt om een onzin altijd te zeggen!

De verovering van Spanje is een alliantie tussen Tariq en de graaf julien van ceuta, califat hebben niets om in deze geschiedenis te zien!

De verovering van de amazigh moslims wordt als een liberalisering van Spanje beschouwd, want hij heeft de daling van de tirannie van wisigoths toegelaten!

men kan de veronderstelling doen dat de graaf julien een amazigh christen was!

.zw.n

Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 18/06/2011 om 20:19:45
Als het Umayyadische Kalifaat er volgens jou nix mee te maken had, onder wiens gezag werkten de gouverneur van Noord-Afrika Musa bin Nusayr en zijn rechterhand Tarik ibn Ziyad dan volgens jou? En nog veel belangrijker: aan wie hebben Musa en Tarik na de verovering van het Iberisch schiereiland de enorme roofbuit - inclusief de ontelbare krijgsslaven en slavinnen - gegeven? Tarik is met een delegatie van Juliaan en verjaagde joden uit Ibierische eiland naar Moesa ibno Noseir geweest met verzoek om Visigothen aan te vallen. Moesa moest eerst toestemming van  Khaliefa vragen.
Tarik en Juliaan hadden geen geduld om op toestemming van Khalifa te wachten. Zij hebben zelf initiatief genomen. Moesa was boos op Tarik vandaar heeft hij hem gevangen genomen toen hij hem in Ibierische schiereiland ontmoet.
Moesa is door khalifaat gestraft (vermoord) en van zijn eigendom onteigend.

Ifri


buɛluz

#10
Error 404 - Not found

.zw.n

Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 21/06/2011 om 12:26:39
.zw.n zou bijna gelijk hebben in zijn verweer dat het Umayyadische kalifaat buiten de boot gehouden werd door Tarik bij de beslissing om het Iberisch schiereiland aan te vallen, maar dit gegeven is in Senor Canardo's ogen een typisch stukje Arabisch-elitaire geschiedenisvervalsing, aangezien de Umayyadische Kalief Walid I volgens andere bronnen wel degelijk toestemming had gegeven om het Iberisch aan te vallen. 

En net als de meeste mensen, die de Laat-Middeleeuwse Arabische bronnen omtrent de verovering van Andalusie raadplegen, maakt ook .zw.n de klassieke fout om zonder enige vorm van kritiek - bijvoorbeeld op de functie van deze elitaire bronnen - de inhoud van deze bronnen klakkeloos over te nemen. Nou weet Senor Canardo uiteraard niet welke Laat-Middeleeuwse Arabische bron .zw.n heeft gebruikt, maar Senor Canardo durft haast erom te wedden dat .zw.n de eerste Amazigh client van Musa bin Nusayr, die de oversteek heeft gemaakt naar Zuid-Spanje zeer waarschijnlijk over het hoofd heeft gezien.

En dat is niet Tarik bin Ziyad geweest, maar Tarif. Die mét de goedkeuring van het Umayyadische kalifaat al een jaar voor Tarik al op verkenningstocht is gestuurd naar Andalusie en wiens naam nu vereeuwigd is in de zuidelijkste geografische plaats in Spanje: Isla Tarifa.First encyclopaedia of Islam - M. Houtsma blz. 665Ps. De reden voor de breuk tussen Musa en de Umayyadische Kalief is niet over de vraag of ze wel of niet Andalusie moesten aanvallen, maar over de vraag hoe ze Andalusie moesten aanvallen. En uiteraard over de vraag hoeveel roofbuit Musa bin Nusayr schatplichtig zou moeten zijn geweest aan de tochal zeer gierige Umayyadische kalief.   
Weet jij wie Tarif was.
Waarom is moesa door khalif bestrafd.

buɛluz

#12
Error 404 - Not found

.zw.n

#13
Citaat van: Señor Canardo Pelegro op 21/06/2011 om 12:48:50
Tarif is de naamgever van Isla Tarifa. En Musa is bestrafd door de Umayyadische Kalief Suleiman, omdat deze net als alle andere Umayyadische Kaliefen - inclusief hun stamvader Abu Sufyan - greedy mothafuckers waren.

En weet .zw.n wie Tarif was? En weet .zw.n ook waarom Musa bestraft is door het Umayyadische kalifaat? 
Het verhaal waar je in gelooft is gebaseerd op Umayyaden propaganda die beweerden dat Tharif en zelfs een arabier is. Zij willen het beeld creeren dat verovering van Andalus met trots klimmen.

Tharif was de stamhoofd van Borghwata. Een deel van Borghwata woonde voor de opkomst van islaam in de omgeving van Tarifa (zuid Spanje) die naar hem genoemd is. lees het boek van ahmed tahiri (El Rif en El Maghreb y Al Andalus durante los primeros siglos del Islam) .
Tharif had niets met Khalifaat te maken gehad. Hij heeft opdracht van Tarik gekregen om het visigothen rijk goed te verkennen. Lees het Borghwata dynastie van hetzelfde schrijver.
Alle stammenleiders van Noord Marokko hebben zich bij Tarik aangesloten om Andalus te veroveren. Van Stam Nofzawa van Arif was de stamhoofd Mimoen die met de zus van Tarik was getrouwd......
Tharif is de vader van Saleh, de oprichter van Borghwata dynastie.

Moesa is door khalif Soleiman vermoord. Deze khalif had net de macht overgenomen. Het feit dat de oude khalief Walid had niet op tijd antwoord op Moesa had gegeven zou komen door de onrust die toen binnen Omayyaden families heerste.

Lezer

#14
Over Tarif is er geen eenheid. Sommigen beweren dat hij arabisch was, anderen vonden dat hij de vader van salih die barghwata stichte (salih ibn tarif). er zijn daar wel argumenten die dat bevestigen en ontkennen. en blijft opgelost, maar het is wel aan te nemen dat hij berber was, net als tariq ibn ziyad (waarover ook geen eenheid is, en door sommige bronnen als perzisch bevonden is). salih ibn tarif wordt ook door sommigen gezien als sefaradisch (iberische jood).

De vroege arabieren en berbers schreven niet, en pas na eeuwen wilde men geschiendenis schrijven, en daarom is de zekerheid verloren.