wie zijn almohaden?????

Gestart door AFRA, 11/02/2004 om 13:50:25

AFRA

azul,

wie zijn almohaden???

  

  tenemmirth.

abrid

#1
Volgens mij zijn de kinderen van aMOH ::

nee joh grapje er staan wat artikelen hierover bij geschiedenis. Ibn Toemart bijvoorbeeld

AFRA

#2
azul,

wie is ibn toemart??

dank u

Ariaz

#3
De Almohaden zijn vuile klootzakken, zij hebben de Arabische bedwinen naar Marokko gebracht, ik heb gelezen in een boek " de geschiedenis van Marokko" dat de Mowahiddin de Arabische bedwinen naar Marokko gebracht hadden omdat ze zich het meest hadden verzet tegen de verovering door de Al Mowahiddin, uiteindelijk moesten de Bedwinen het onderspit delven en gaven ze zich over aan de Imazighen ( mowahiddin), maar deze mowahidden hadden genade voor de Bedwinen, uiteindelijk heeft de Mowahiddin-leider hen naar Marokko gebracht om hen als leger in te zetten,


maar de Bedwinen begonnen dan marokko te plunderen, totdat de Mowahiddin ingrepen,

een gegeven moment stond het Amazighleger voor het leger van de bedwinen, juist op het Moment dat het Amazighleger de aanval gaat openen, namen de Bedwinen de benen, overtuigd van hun militaire zwakte, ze vluchtten naar de Woestijn, en komen dan terug om te plunderen, dit bevestigd wat Ibn Khaldoen gezegd heeft, wanneer de Arabieren zien dat een onderneming te gevaarlijk is voor hen, dan vermijden ze dat, Arabieren vallen alleen maar zwakke dorpen en zwakke stammen maar Echte legers lopen ze ervan weg, naar de woestijn

AFRA

#4
azul,

wie zijn de "Bedwinen"??

tenemmirth.

Ariaz

#5
De Banoe Hilal en Banu Soelaym, dat waren Barbaarse Arabieren, de Al Acraab, dat waren nomaden, dat zijn de voorouders van de tegenwoordige arabieren

Dora

#6
Ibn Toemart was een amazigh afkomstig uit Zuid Marokko. Na zijn theologische studies in Cordoba  vertrok hij naar het oosten waar hij is Bagdad studeerde. In 117 keerde hij via Tunis terug naar Noord Afrika. Zijn biograaf vertelt hoe hij overal tijdens zijn reis preekte tegen het zedenverval van de heersende elite. In didjaya, Bougie in het huidige Algerije , ontmoette hij Abd al-moemien, die zijn trouwe volgeling werd en die uiteindelijk zijn idealen zou realiseren en de eerste vorst zou worden van een nieuwe dynastie.

In Marrakesh zorgde Ibn Toemart voor veel  opschudding door te wijzen op het decadente leven van de bewoners. Zo verweet hij een zuster van de sultan dat zij ongesluierd op straat liep en fulmineerde hij tegen het drinken van wijn. Om te ontsnappen aan de volkswoede trok hij zich terug in zijn geboorte streek in de Hoge Atlas.uiteindelijk vond hij een veilige toevlucht in tinmal, hoog in de Atlas. Hier openbaarde hij zich als de Mahdi, de verlosser die is aangekondigd in de koran. Hij zou de islam een nieuwe impuls geven en zuiveren van alle oneigenlijke elementen. Zijn eerste volgelingen noemde hij Ansaar, de gezellen, zoals de profeet vzmh had gedaan. Zijn prediking vond een gewillig oor bij de imazighen stammen die nog maar sinds kort met de islam in aanraking waren gekomen. Centraal stond de eenheid en de onstoffelijkheid van God, in het Arabische Tawheed!!!. Hem mogen geen menselijke eigenschappen worden toegedicht. Aan dit centrale dogma van de Tawheed ontleende deze beweging de naam  AL-MOEWAHHIDOEN, verbasterd tot ALMOHADEN!!!. Ibn Toemart wist de juiste toon te treffen om de imazghen te interesseren voor zijn boodschap. Typerend was dat de prediking in het tmazight plaatsvonden. De traditie wil dat hij korte theologische verhandelingen schreef die hij in het tmazight uit het hoofd leerde. Er zou zelfs een koranvertaling in het tmazight hebben bestaan, waarvan nooit een exemplaar is gevonden.

In 1130 voelde Ibn Toemart zich zeker genoeg om zich buiten het veilige gebied te begeven en een aanval op Marrakech te wagen. Enige maanden later overleed hij. Dit betekende echter niet het einde van de beweging. Abd al-moemien werd de nieuwe leider onder wiens lange regering (1130-1163) de almohaden hun heerschappij over heel Noord Afrika uitbreidde. Na de mislukte aanval op Marrakech en de dood van Ibn Toemart bestond er veel onzekerheid. Volgens de geschiedenisschrijver Ibn Chaldoen werd de dood van Ibn Toemart zelfs 2 jaar geheim gehouden om opstanden onder de naburige stammen te voorkomen. Uiteindelijk zwoeren de stamoudsten trouw aan Abd al-moemien en werd hij, ondanks niet afkomstig uit de streek, als leider erkend.

Dora

#7
De berggebieden van de hoge en Midden Atlas waren gemakkelijk te veroveren dan de versterkte hoofdstad Marraksh, die verdedigd werd door milities van christelijke huursoldaten. Abd al-moemien begon met de handelsroute van het zuiden naar de Middellandse zee onder controle te brengen. Fes werd in 1145 na een beleg van negen maanden veroverd en vervolgens ook meknes en Sale.marrakesh was nu in feite omcirkeld en geïsoleerd. Belangrijk was bevendien dat de almohaden ook de inkomsten uit de heffingen op de karavaanhandel naar zich hadden toegetrokken. In juni, 1146, juist voordat de graanoogst uit de omgeving de stad zou worden binnengebracht, begon het beleg van Marrakech. Er waren 9 maanden nodig om de stad uit te hongeren en tot overgave te dwingen. De jonge zoon van de laatste almoravieden-sultan werd na de inname van de stad vermoord en de luxueuze paleizen werden verwoest. Marokko was volledig in handen van de almohaden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


marokkaantje

#8
de arabieren zijn de mensen die de islam hebben verspreid over de hele wereld, als de arabieren niet naar marokko waren gekomen en ons de islam zouden hebben gebracht, dan zouden wij nog steeds ongelovig zijn.
dus wij kunnen die arabieren best dankbaar zijn.

Goner

#9
Ongelovig?  Pardon? Er was een grote christelijke gemeenschap in Marokko, en veel joden. Allemaal mensen van het Boek.

marokkaantje

#10
ja,maar ik bedoelde niet gelovig in de vorm van niet gelovig in de islam.
ik bedoel, zou je dan liever christelijk of joods zijn???

Masja

#11
ja dat is waar moniq, maar de islam maakte denk ik toch de meeste indruk, óf, wat waarschijnlijker is ,denk ik, dat de islam met geweld is verspreid, tegelijkerijd met de verovering v. marokko
de Imazighen hebben zich niet voor niets met hand en tand verzet tot het uiterste

marokkaantje

#12
ja,maar ik bedoelde niet gelovig in de vorm van niet gelovig in de islam.
ik bedoel, zou je dan liever christelijk of joods zijn???

marokkaantje

#13

Citeerja dat is waar moniq, maar de islam maakte denk ik toch de meeste indruk, óf, wat waarschijnlijker is ,denk ik, dat de islam met geweld is verspreid, tegelijkerijd met de verovering v. marokko
de Imazighen hebben zich niet voor niets met hand en tand verzet tot het uiterste
De Imazighen in die tijd hadden ook kunnen doen of ze moslim waren, maar tergelijkertijd hun eigen geloof (christendom of jodendom) kunnen behouden, maar dat hebben ze niet gedaan en zijn toch moslim geworden.
en trouwens, wat bedoel je met dat de islam met geweld is verspreid, want de islamieten kwamen heus niet thuis bij de Imazigen controlleren of ze wel of niet prezen.

Masja

#14
maar je weet toch wel hoe de imazighen gestreden hebben tegen de invallers, (o.a. the great Kahina)aangezien ze absoluut geen inmenging verdroegen in hun eigen cultuur en gebruiken