Nog steeds onderdrukking!

Gestart door proud-arifi, 23/10/2010 om 19:49:18

proud-arifi

VN-rapport over Marokko en discriminatie: het kan beter
Donderdag 21 oktober 2010 | Hassan Amouch

Recent is het VN-rapport 2010 over discriminatie in Marokko verschenen. Er  is vooruitgang, maar aan de positie van de Amazigh (Berbers) valt nog veel te verbeteren.
De VN-commissie is verrast door de kwaliteit van de officiële schriftelijke en mondelinge rapporten die de Marokkaanse delegatie heeft overhandigd. De commissie juicht de directe en de constructieve dialoog met het land toe. Marokko werkt duidelijk aan de verbanning van elke vorm van discriminatie. Maar het is niet voldoende, aldus de commissie.

Enige positieve ontwikkelingen zijn er desondanks wel waar te nemen. Zo is er een nieuwe wet aangenomen die discriminatie op de arbeidsmarkt en in justitiële instellingen op grond van ras, taal, nationaliteit of huidskleur strafbaar maakt. Verder is de wet op nationaliteit uit 1958 aangepast. Het is nu mogelijk voor vrouwen de nationaliteit door te geven aan eigen kinderen. Dat recht was alleen aan de vader van het gezin voorbehouden.
Verder is de perscode in Marokko aangepast. De nieuwe wet wil het aanzetten tot raciale haat en discriminatie in de media aan banden leggen. Haat tegen christenen, joden en soms ook migranten en asielzoekers uit zwart Afrika, is de laatste jaren niet ongewoon.

De wet op politieke organisatie uit 2002 is aangescherpt, maar blijft onduidelijk. Volgens deze wet is het verboden om politieke organisaties  op te richten die racisme en discriminatie te bevorderen. Politieke partijen of organisaties op basis van etniciteit, taal, religie of regionale afkomst zijn verboden. Dit lijkt positief, maar het werkt nadelig voor bijvoorbeeld de Amazigh. Zij voelen zich buitengesloten omdat andere groepen zoals Arabieren wel eigen etnische organisaties kunnen oprichten.
Veel officiële organen van de Marokkaanse staat gebruiken bovendien nog altijd de etnische benaming 'Arabisch'. Dat sluit niet-Arabieren uit. De Amazigh NGO's hebben dan ook een eigen tegenrapport aan de VN gestuurd. Hierin staat onder meer dat ze geen verenigingen of politieke organisaties mogen oprichten met een herkenbare naam.

De VN-commissie wil meer duidelijkheid krijgen over de gesproken talen in het land. De Amazigh taal en cultuur worden expliciet genoemd. De Commissie maakt zich ongerust dat het Amazigh nog niet altijd erkend wordt als officiële taal en dat bepaalde Amazigh slachtoffers zijn van discriminatie wanneer het gaat om de toegang tot de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg. Vooral omdat zij zich niet in de Arabische taal kunnen uiten. De Commissie  roept Marokko op om het Amazigh als officiële taal op te nemen in de wetten evenals het recht op Amazigh taalonderwijs. Ook beveelt de Commissie Marokko aan om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van regio's waarin de Amazigh wonen.

Een ander punt dat volgens de VN-commissie aandacht verdient, gaat om het ontbreken van statistieken over de etnische samenstelling van de bevolking. Deze beperkte beschikbaarheid van empirische studies naar de sociale, economische en culturele omstandigheden van Marokkanen zorgt ervoor dat het voor de Commissie moeilijk is het  officiële beleid te beoordelen. 

meer Signaleringen »
Bron: Wereldjournalisten