Amazigh geschiedenis in de Egyptische oudheid...

Gestart door Lezer, 23/10/2010 om 14:49:28

Lezer

In het algemeen weten we weinig over de geschiedenis van de Berbers gedurende de Egyptische oudheid. Een groot deel van deze onwetendheid ligt aan onze kennis zelf. Want er is voldoend materiaal over die periode, aangezien de Egyptenaren hun gebeurtenissen met plezier registreerden. In dit topic word je uitgenodigd om een weetje te plaatsen. Dit weetje mag een vrag zijn, een veronderstelling of geschiedkundige feit zijn. Maar het moet vooral kort en bondig zijn. Groote artikels kunnen apart geschreven worden in apart topics. Je kunt dan vewijzen naar dat artikel of naar een andere online artikel of boek door middel van een (hyper)link.

Dit topic is je topic, want ik wi -en anderen ook-l even van jullie kennis en bijdrages profiteren...

Azidane

Imazighen grijpen de macht in Egypte

De 22e Dynastie van Egypte regeerde van (ca.) 945 tot 712 voor Chr. en wordt in het algemeen aangeduid als de Libische dynastie.

Libisch heeft buiten de naam niets te maken met het huidige Arabisch-Negroide Libie. Libisch verwijst naar een Amazigh groep die leefde in het huidige Libie en delen van het huidige West Egypte. Deze Imazighen werden beschreven als licht van huidskleur en rood-blond harig. Een van de stammen van de Libiers was de Meshwesh, hun leefgebied lag in het Oosten en werd Cyrenaica (de C spreekt met uit als K) genoemd. De Meshwesh waren al vanaf ongeveer 1200 voor Chr. in voortdurende oorlog met de Egyptenaren. Na 200 jaar was er een periode van vrede tussen de Egyptenaren en de Meshwesh. De Libiers hadden al delen van Egypte gekoloniseerd en maakten steeds meer en meer onderdeel van de Egyptische maatschapij. Zo was er al een Amazigh die de al in de 21 ste Dynastie de troon had bestegen, namelijk Osorkon de oude, zijn neefje wist het te schoppen tot de hoogste commandant van het Egyptisch leger, en hoogste adviseur van de laatste Farao van de 21e Dynastie, zijn naam was Shoshenq. Na de dood van de Farao wist Shoshenq en zijn Amazigh kompanen definitief de macht  over te nemen.

Shoshenq I regeerde vanuit de stad Thanis, gelegen in het Noorden van Egypte, aan de oostkant van de Nijl. In eerste instantie was zijn macht beperkt tot Opper-Egypte en delen van Midden Egypte, maar zijn nazaten zouden uiteindelijk heel Egypte onderwerpen. Hij wist uiteindelijk 21 jaar aan de macht te blijven en werd opgevolgd door zijn zoon Osorkon I. Het graf van Shoshenq I is helaas onbekend gebleven.

Enkele belangrijke feiten over Shoshenq I:

- In de bijbel wordt hij Shishaq genoemd, in zijn regeerperiode werden de Joden aangevallen en verwoestte zijn leger vlak na de dood van Koning Salamon de eerste tempel in Jeruzalem.

- Het jaar 0 in de Amazigh kalender verwijst naar het jaar dat Shoshenq I aan de macht kwam.

Meer info...

http://www.infohub.com/forums/showthread.php?p=39850
http://en.wikipedia.org/wiki/Shoshenq_I
http://www.starways.net/lisa/essays/slibyans.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Libya

Lezer

De Berbers hadden verschillende stammennamen. De bekendste zijn, tehenu, tamahou, Libu en meshwesh.
De naam meshwesh is volgens hisotiric dezelfde naam "amazigh" met een egyptische verbastering.
Alle Noordwest afrikaanse (berberse) stammen die genoemd werden in het oud egypte wordt in het algemeen aangeduid als "libiers". Deze naam werd ook door de Grieken aan de Berbers gegevens. Afrika was Libie bij herodotus.

De naam Libie stamt ook af van de berberstam Libu. Deze Libu zijn volgens deskundigen dezelfde Berberse stam "Luwata" die we van arabische bronnen kennen. Het was bijvoorbeeld dezelfde stam van Ibn battuta.

Tegenwoordig worden de Libu verward met de zeevolkeren, wat niet klopt.