Wat weet je over de geschiedenis van Spanje?

Gestart door Lezer, 20/10/2010 om 19:30:22

Lezer


Plaats hier informatieve artikels/sites over de Spaanse geschiedenis. Mocht je ook een samenvatting kunnen schrijven, dan is het ook erg welkom.
Lezer

bedankt amadawkl.
Ik heb ook begrepen dat ik de geschiedenis van de germanen en de romeinen moet begrijpen om de geschiedenis van spanje te begrijpen. Die kennis heb ik ook nodig om de geschiedenis van europa te begrijpen. Want ik wou met spanje beginnen en daarna de rest van de europese geschiedenis verdergaan. er is gelukkig overschot aan materiaal (in de bib. en internet) over zulke onderwerpen.

Nochtans is het nuttig om met simpele feiten te beginnen op een forum of wikipedia voordat ik ga duiken in ingewikkelde boeken.

Amdawkel

De Basken zijn het interessantst, ze wonen in Europa, maar stammen niet van indo europese mensen... http://nl.wikipedia.org/wiki/Basken

Ze zien er ook niet uit als de gemiddelde Europeaan http://carnby.altervista.org/ripley/ripley%20-%200008.htm

Lezer

er werd eens gespeculeerd dat de basen verwant zou zijn aan de Berbers. Maar dat blijft bij de zovele speculaties.

Dit is ook een goede pagina om te beginnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Roman_peoples_of_the_Iberian_Peninsula

abrid

Azul allen,

Het woord Iberisch is afgeleid van Herbreeuws.  Dit omdat lang geleden er veel Joodse mensen woonden. Voor de inquisitie was dit waarbij vele Joden gedwongen werden zich tot het Katholicisme te bekeren of te verdwijnen.

Iberisch schiereiland is daar nog een verbastering van.

D wa netta

Lezer

tot zover ik weet is het afgeleid van de iberrische stam "Eber".

Eber lijkt toevallig ook op hebreeuw :D

De hebreeuwse naam voor spanje was sefarad, vandaar de naam "sefaradische joden" .

abrid

Citaat van: Lezer op 11/11/2010 om 10:33:04
tot zover ik weet is het afgeleid van de iberrische stam "Eber".

Eber lijkt toevallig ook op hebreeuw :D

De hebreeuwse naam voor spanje was sefarad, vandaar de naam "sefaradische joden" .

Oke Lezer, ik heb mij ooit laten vertellen dat het afgekleid is van Hibria zoals Andalucie van de Vandalen zou afstammen.
Lees onderstaande anders ook even is interessant:

De Reconquista en de verdrijving uit Iberië
De situatie van de Sefardim verslechterde echter definitief toen hun woongebieden, gedurende de Reconquista (herovering) van Spanje, door de christenen geleidelijk werden veroverd op de Moren. In de op de Moren veroverde gebieden kwamen de Sefardim in het algemeen zwaar onder druk te staan. In verschillende delen van het land werd wetgeving ingevoerd die ertoe moest leiden dat de Sefardim gemarginaliseerd werden van de rest van de bevolking. Ook kwam het op grote schaal tot pogroms die velen het leven kostte en vele Sefardim voelden zich gedwongen zich tot het christendom te bekeren om het lijf te redden. In 1492 eindigde met de inname van Moors Granada uiteindelijk de Reconquista van Spanje door het Katholieke koningspaar. In datzelfde jaar vaardigden zij het verdrijvingsedict uit als gevolg waarvan de Sefardim definitief gedwongen werden Spanje te verlaten, dan wel zich tot het christendom te bekeren. Zij die zich niet tot het christendom bekeerden, vertrokken voornamelijk naar Portugal (dat toen een zelfstandig koninkrijk was), het Ottomaanse Rijk en Noord-Afrika. Een kleinere groep vertrok naar de Nederlanden, Frankrijk, Italië en Engeland.

In 1497 werden de Sefardim in Portugal voor dezelfde keuze gesteld als een aantal jaren daarvoor in Spanje. Het precieze aantal Sefardim dat Iberië ontvluchtte, is onduidelijk. Aangenomen wordt dat in totaal naar schatting zo'n 200.000 Sefardim het Iberisch Schiereiland ontvluchtten.

De omvang van de Joodse bevolking van Iberië rond de tijd van de verdrijving staat niet precies vast. De schattingen lopen uiteen van zo'n 100.000 tot zo'n 300.000 personen. De groep was daarmee een aanzienlijke minderheid van de totale Iberische bevolking. Hoeveel personen zich tot het christendom bekeerden en hoeveel Iberië verlieten, staat ook niet precies vast. Aangenomen wordt dat een meerderheid van de Sefardim Iberië verlaten heeft.

Van de Sefardim die naar Nederland kwamen, vertrok een deel weer naar de Nederlandse Antillen en Brazilië, waar de West-Indische Compagnie toentertijd een kolonie had gesticht. Een deel van de Braziliaanse joden moest later vluchten naar Suriname en de Nederlandse Antillen, waar zij weer handelsbetrekkingen onderhielden met hun verwanten in Nederland.

De Sefardim die zich tot het christendom bekeerden, werden Conversos, Nieuw Christenen, Anusim of smalend Marranos (zwijnen) genoemd. Conversos werden veelvuldig door de Inquisitie vervolgd onder de beschuldiging dat zij heimelijk joods zouden zijn gebleven. Zij die dit inderdaad bleven, worden cryptojoden genoemd. Naar aanleiding van de permanente onzekerheid die met de vervolging door de Inquisitie samenhing, vluchtten veel conversos later alsnog uit Iberië. In tegenstelling tot wat veelal wordt aangenomen, vervolgde de Inquisitie vóór de uitvaardiging van het verdrijvingsedict geen joden die zich niet tot het christendom bekeerd hadden. De Inquisitie had over hen namelijk geen jurisdictie. Dat neemt niet weg dat de Katholieke Kerk in de door de Reconquista weer onder christelijke heerschappij gekomen Spaanse gebieden de niet-Joodse bevolking tegen de Sefardim opstookte als gevolg waarvan het regelmatig tot pogroms kwam.

De nakomelingen van de Sefardim dragen heden ten dage vaak nog Spaanse of Portugese namen en onderscheiden zich inzake riten en gebruiken van andere joodse groepen, zoals de Midden- en Oost-Europese Asjkenazim. Voorbeelden van Sefardische namen zijn Suaso da Lima da Prado, Belinfante, Bueno de Mesquita, Mendes, Pimentel, Vas Dias, Texeira, Texeira de Mattos, Querido, Rodrigues de Miranda, Coutinho, Da Pinta, Cohen de Herrera, De Castro, De Pinto, Gomes, Peres, da Costa, Pereira, Spinosa, Salvador, Udo; enz. Een bekende Sefardische Jood was de filosoof Spinoza die vanwege zijn denkbeelden uit de toenmalige Sefardische gemeenschap van Amsterdam werd verstoten.
Lezer

bedankt abrid voor het artikel. (klinkt wikipediaans ;), maar het leest mooi).

Iberia zou genoemd zijn naar de Ebers (ik vind niet veel op dit volk). Ik geloof dat ik ze tegengekomen heb in de militaire tocht van hannibal richting rome.

Ik kan eigenlij veel artikels/boeken vinden op het Moorse spanje. maar niet over de pre-moorse spanje. Ook al vind ik iets is het niet makkelijk om te volgen. Misschien is het te ingewikkeld voor mij. Of misschien omdat men zelf niet weet hoe het op een ordelijke manier was.

abrid

Citaat van: Lezer op 11/11/2010 om 12:22:30
bedankt abrid voor het artikel. (klinkt wikipediaans ;), maar het leest mooi).

Iberia zou genoemd zijn naar de Ebers (ik vind niet veel op dit volk). Ik geloof dat ik ze tegengekomen heb in de militaire tocht van hannibal richting rome.

Ik kan eigenlij veel artikels/boeken vinden op het Moorse spanje. maar niet over de pre-moorse spanje. Ook al vind ik iets is het niet makkelijk om te volgen. Misschien is het te ingewikkeld voor mij. Of misschien omdat men zelf niet weet hoe het op een ordelijke manier was.

Is ook van wikipedia, wat mij wel op valt is dat Hebreeuws daar als schrijftaal werd gebruikt. Klopt dat het dat Joden, die na de vernietiging van tempel Sulaiman of Salamon, naar dit Iberisch schiereiland uitweken?   

Amdawkel

Citaat van: Lezer op 11/11/2010 om 08:51:17
er werd eens gespeculeerd dat de basen verwant zou zijn aan de Berbers. Maar dat blijft bij de zovele speculaties.

Dit is ook een goede pagina om te beginnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Roman_peoples_of_the_Iberian_Peninsula
http://www.wafin.com/genes.pdf

Lezer

Citaat van: abrid op 11/11/2010 om 13:36:39
Is ook van wikipedia, wat mij wel op valt is dat Hebreeuws daar als schrijftaal werd gebruikt. Klopt dat het dat Joden, die na de vernietiging van tempel Sulaiman of Salamon, naar dit Iberisch schiereiland uitweken?   
Ik heb eigenlijk nooit specifiek gestaan bij de joodse geschiedenis. Maar ik heb meningen gelezen over joden in noord afrika. Deze joden zijn prechristelijk in noord afrika. Toen de Moren Spanje veroverden werden ze, volgens de verhalen, vewelkomd door de joden.
Er werd gesggureerd dat de joden naar verschillende landen migreerden. Joodse slaven zouden ook verkocht zijn geweest op verschillende plaatsen (door de romeinen). Bekeringen van autochtonen heeft ook bestaan.

Het is best aan te nemen dat de jodentoevluchtten op fenicische boten, en daardoor handel dreven;

Er wordt trouwens ook gesggureerd dat de Guanches Berbers die de canarische eilanden bewoonden daar ook via carthaagse botenbeland zijn.  het blijven speculateis.