Oplossing voor de Amazigh-probleem

Gestart door Ifri, 01/08/2010 om 23:33:42

Ifri

Oplossing voor de Amazigh-problematiek-Imazighen moeten zich ontdoen van het beeld dat zij gestuurd zijn door de Fransen, Spanjaarden en andere oud-bezetters, in plaats daarvan dienen zij de Islam te gebruiken, de Koran en Soennah gebruiken, Imazighen willen dat hun taal gerespecteerd wordt zoals het Hongaars, het Lets, het Portugees, Slovaaks, Tchechisch, dit zijn allen kleine talen die allen hun rechten hebben

wij Imazighen zijn geen racisten, wij zijn niet tegen de Arabieren, wij accepteren de nieuwe realiteit die er is, de realiteit is nu dat er ongeveer 50 percent Marokkanen zich Arabisch voelt en onmogelijk van die gedachte afwijken, en 50 percent zijn Imazighen die ofwel Tarifit, Tamazight ofwel Tashelhit spreken, dus ik ben een voorstander van een Federaal Model, namelijk dat Marokko onderverdeeld wordt in verschillende federale staten, zoals in Belgie, Spanje, Duitsland, Engeland, wij moeten realistisch blijven er is geen enkel land waar geen minderheden zijn, elk land heeft zijn minderheid of meerderheid,

Wij Imazighen zijn ook niet tegen de Islam integendeel, wij handelen in naam van de Islam en wij zijn eeuwige Moslims inshAllah, wij verwerpen de Arabisering, maar wij verwelkomen de Islam en inshAllah zal Allah ons toestaan om Moslims te blijven,

Kijk naar andere machtige volkeren zoals de Turken, Pakistanen, Perzen, Oezbeken, Indonesiers, Bengali, Koerden, Bosniers, Albanezen, Malinezen, Russen, Somaliers, Ethiopiers, allerlei bekeerlingen, Chinezen, Indiers en Nigerianen. Dit zijn allen niet-Arabieren maar Moslim khairinshAllah, Wij Imazighen met onze oeroude beschaving, onze kennis, wij waren zelfs leiders van Farao’s waarom hebben wij ons niet vastgeklampt aan onze Tamazighiteit, ???


Toen wij Imazighen op onze hoogtepunt waren ten tijde van de Zirids, Idrisids, Al Mowahideen, Al Mourabiteen, zelfs in de 19 de eeuw waren wij nog sterk, maar waarom hebben wij Imazighen te midden van dat stammengewoel niet gezegd “Wait a minute” “Waarom kunnen wij onze taal niet in een kader gieten zodat het kan verder leven als alle andere talen” “Laten we onze taal reguleren, structureren, omkaderen, onderwijzen, verspreiden en laten vastgroeien,” Waarom hebben de Imazighen die beslissing niet genomen? Neen, men koos ervoor om mekaar op te eten, uit te moorden, in oneindige bloedvetes, zodat hun latere kinderen en latere generaties nu een vogel voor de kat zijn.


Waarom zijn de Imazighen de vele moordpartijen, vergeten die de Arabieren hebben toegebracht aan de Imazighen.


Waarom nadat de Imazighen moslims zijn geworden bleven de Arabieren maar verder moorden?


Waarom heeft de kalief bij de Slag der Nobelen en Slag van Bagdoura toen Khalid Ibn Hamad Al Zenati de beste Arabische ruiters verslagen heeft en één per één uitgemoord, waarom heeft de Kalief toen vol razernij uitgeroepen “Bij Allah, die Westerlingen (Maghariba = Imazighen) zijn zeer koppig, Bij Allah ze zullen kennis maken met de Arabische woede, ik zal hen een leger sturen waarvan de hoofd tot bij hen is en waarvan de staart in Syrie is”

Nu mijn commentaar bij deze kreet van de vervloekte Kalief die waarschijnlijk zojuist geslapen heeft met een Berberse schoonheid, waarom heeft deze Kalief niet gezegd “Bij Allah ze zullen kennismaken met de ISLAMITISCHE woede” dus het was duidelijk dat de Kalifaat eigenlijk een ARABISCHE kalifaat was, het was klaar en duidelijk,

de Arabieren waren er enkel op uit om vruchtbare land, van Noord-Afrika in te nemen, waarvan de vruchten en granen kwaliteitsvoller waren en het was zelfs bekend dat vijgen van Noord-Afrika zelfs groter waren dan andere regio’s, de Arabieren waren er opuit om land te nemen, vrouwen in te palmen, en zelfs Amazigh mannen in beslag te nemen, om hen dan in te zetten als lijfwachten of soldaten, men was er zelfs op uit om steden, kastelen, huizen, vee zoals paarden, geiten, schapen en kamelen in beslag te nemen, de Arabieren hebben misbruik gemaakt van onze liefde voor de Islam, hebben misbruik gemaakt van onze onwetendheid over de Islam,


Arabisch is geen voorwaarde om een goede Moslim te zijn, Arabisch is een taal naast al de andere talen, Allah heeft de Koran neergezonden in het Arabisch opdat de ongelovige Arabieren het zouden kunnen begrijpen, het is niet omdat de Profeet vzmh een Arabier is dat wij ineens allen onze moedertaal moeten opgeven, alleen al het gedachte is verwerpelijk,

Indien Arabisch een verenigend effect heeft op de volkeren, beste mensen waarom is de Arabische liga dan niet één land, zoals Amerika, zelfs de Europese Unie is meer eensgezind en verenigd dan de Arabische Wereld, kijk naar Algerije en Marokko? Indien Arabisch een verenigend effect heeft, waarom zijn er grenzen in de Arabische liga????

De Profeet vzmh zei “De Arabier is niet beter dan de niet-Arabier, de niet-Arabier is niet beter dan de Arabier, de Blanke is niet beter dan de zwarte en de zwarte is niet beter dan de blanke”

Allah zegt zelf in de Koran “Wij hebben jullie geschapen uit volkeren en stammen zodat jullie mekaar zouden leren kennen” “De besten onder jullie zijn degenen met de grootste godsvrees”

Bovenstaande verzen in overweging nemende, als men gaat zien naar de Banou Hilal, die op een laffe manier wetende dat de Spanjaarden de Moslims in Andalusie aan het afslachten waren, de stap gezet hebben om Imazighen die in dorpen leefden, en die dagelijks in de richting van de Mekka bidden, en die dus overtuigde Moslims waren, om hen dan aan te vallen, te vermoorden, hun land leeg te plunderen, om dan onbeschermde dorpen aan te vallen en wanneer een sterk Amazigh leger hen tegemoet kwam verstopten zij zich in de woestijn om als lafaards en met hun staart tussen hun benen af te druipen, dan stel ik mezelf de vraag “Wie zijn de echte Barbaren”? Dan stel ik mezelf de vraag “Wie zijn de echte Moslims”???? Wie zijn de Godvrezende Moslims? Hebben ooit Imazighen een aanval ingezet op het Oosten? Hebben ooit de vroegere Imazighen bijvoorbeeld in de richting van het Oosten getrokken en dan de Arabieren van Egypte en Syrie onderworpen, de Imazighen zijn geen imperialistisch volk, en geen aggressief volk, wij Imazighen hebben de Arabieren omringd en omarmd,

Wij Imazighen van nu, zijn niet meer de Imazighen van vroeger, wij hebben nu alles, kennis, wij kunnen lezen en schrijven, wij leven in de 21 ste eeuw, Wij hebben boeken, wij hebben de pen,

De Arabieren van vroeger hebben op elk mogelijk manier geprobeerd het Amazighras te vernietigen door allerlei middelen zoals huwelijk, genocide, deportatie, oorlogen.

De Kutama zijn een voorbeeld, een volk dat uitgeput werd door de vele oorlogen, de Aith Wayagher, een stam dat uitgeput werd door de vele oorlogen,

Laten we Allah als bondgenoot nemen, Wie Allah als bondgenoot neemt zal niet verliezen, ik pleit niet voor separatisme, of verdeling van Marokko in stammen, ik pleit enkel ervoor dat wij als volk, Imazighen, beschermd worden tegen de Arabisering,

Nu op dit moment draait de Arabisering op volle toeren, ontelbare kindjes worden vrijwillig gearabiseerd door hun Amazigh-ouders, ik kom dagelijks in mijn leven jonge Berbers tegen die geen enkel woord Tamazight spreken,

Weeral wij zijn niet tegen de Arabieren, wij zijn niet tegen de Noord-Afrikaanse Arabieren, zij zijn onze broeders in de deen, in de Islam, en zelfs onze bloedbroeders, maar om ons land Marokko te versterken, te verbeteren en om de corruptie te bestrijden om Marokko te laten schijnen als een grote ster, dienen wij onze Amazighiteit te versterken en niet te bedwingen,

Om al de Marokkanen-problematiek te regelen, en te verbeteren en om te vermijden dat er een exodus is van nog meer Marokkanen naar Europa en naar het buitenland dienen wij maatregelen te treffen,Wij moeten de Imazighen-burgers onderwijzen in het geloof wij moeten hen onderwijzen dat het Arabisch enkel, niet de sleutel kan zijn voor het Paradijs, kijk naar de Arabische Christenen en Joden,

Er heerst nu nog steeds onder de Marokkaanse gemeenschap, een onwetendheid wat betreft deze kwestie, sommige Arabieren en Berbers zeggen “Je moet Arabisch leren zodat je de Engelen kan beantwoorden”

Dit is vals en een heiligschennis. De taal die wij gaan spreken, niemand weet het, het behoort tot het onzichtbare, Allah heeft ons daar niets over gezegd, Allah is Alwetend.

Sommigen zeggen “Je moet Arabisch spreken omdat de Profeet vzmh een Arabier is”

Dit is weeral vals, je dient Arabisch te spreken, geen enkel probleem, als tweede taal, als taal van de Islam, als taal om in de Moskee te spreken, maar jouw moedertaal die jou gegeven is door Allah, die taal dien je te behouden, het is een amana, een geschenk van Allah

Een taal is niet enkel een communicatiemiddel, een taal is jouw identiteit, jouw hart


Soms zeggen sommige Arabieren “Jullie zijn racisten” terwijl in Marokko wordt zelfs het Hebreeuws onderwezen en het Berbers wordt niet onderwezen, men zegt Imazighen zijn racisten terwijl als je de zenders bekijkt van de schotelantennes dan zie je dat er minstens 5 Arabische zenders zijn maar één Amazigh-zender voor drie Amazighvolkeren.

In Marokko wordt het Frans meer belang aan gehecht dan het Berbers/Tamazight, dit is een regelrechte schande,


Wij Imazighen willen niet onder het juk van iemand leven, wij zijn vrije mensen, Allah heeft ons vrij geschapen,

Een Moslim is de broeder van een andere Moslim. Een Moslim dat zijn andere broeder aanvalt en hem vernedert, Ik zeg tot deze broeder, bereid je voor op de eeuwige verdoemenis in het Hiernamaals (ik bedoel hiermee op de Arabieren die Noord-Afrika hebben aangevallen na de bekering van de Imazighen)


Noord-Afrika, is het land van de Imazighen, Barbarya, Tamazgha, Numidia, Marokko, Algerije, Tunesie en Lybie is ons land, het land van de Imazighen, Imazighen klamp jullie vast aan jullie taal en gewoontes zolang zij  in overeenstemming zijn met de Islam staan  jullie op de goede weg.  Vergeet niet dat Allah is met de onderdrukten, laten we allen een douha doen, want Allah aanhoort de douha van de onderdrukte.   


Ik ben een Amazigh en ik ben er trots op  !!!! Ja en nog eens ik herhaal ik ben een Amazigh en ik ben er trots op.
tarik_saka

macha allah ik vond je mailtje is echt goed schoukran

iensie

#2

ayuzz

Ifri


Haffa

Ben het helemaal eens met je ifni

Ik vind dat je veel en duidelijk kan vertellen over de imazighen.
Waarom doe je dit niet in het openbaar zodat meer mensen dit te horen gaan krijgen.
En ze dan inzien dat de imazighen wakker moeten worden en een eenheid moeten worden.

Bades

Citaat van: Haffa op 17/11/2010 om 21:06:40
Ben het helemaal eens met je ifni

Ik vind dat je veel en duidelijk kan vertellen over de imazighen.
Waarom doe je dit niet in het openbaar zodat meer mensen dit te horen gaan krijgen.
En ze dan inzien dat de imazighen wakker moeten worden en een eenheid moeten worden.

ja, raad hem aan pauw en Witteman!

Haffa

Veel mensen hebben een bepaalde gedacht over sommige dingen.
Zolang je die gedachte houd zul je nooit hogerop komen.

De amazighkwestie is een moeilijke en gevoelige kwestie vooral in marokko.
Maar zolang we blijven slapen, zal er niks veranderen.
In de tijd van Hassan II werden we buitengesloten, en in deze tijd worden we bezig gehouden met allerlei onzin dingen. En het ergst is nog dat we er gewoon aan meedoen en het nog leuk vinden ook.
 


Asafu

Mogelijk oplossing voor de Amazigh-problematiek: Herzien van gedachten uit en over het Midden-Oosten

haddachi

Citaat van: Ifri op 01/08/2010 om 23:33:42
Oplossing voor de Amazigh-problematiek

ifri wat vind je ervan als je een gemeenschap opstelt van imazighen die verandering willen brengen in onze koppigheid, egoisme,... en ons samenbrengt om samen te strijden tegen deze zaken ik denk dat je een geschikte 'leider' zal zijn angezien je zoveel weet.


-Imazighen moeten zich ontdoen van het beeld dat zij gestuurd zijn door de Fransen, Spanjaarden en andere oud-bezetters, in plaats daarvan dienen zij de Islam te gebruiken, de Koran en Soennah gebruiken, Imazighen willen dat hun taal gerespecteerd wordt zoals het Hongaars, het Lets, het Portugees, Slovaaks, Tchechisch, dit zijn allen kleine talen die allen hun rechten hebben

wij Imazighen zijn geen racisten, wij zijn niet tegen de Arabieren, wij accepteren de nieuwe realiteit die er is, de realiteit is nu dat er ongeveer 50 percent Marokkanen zich Arabisch voelt en onmogelijk van die gedachte afwijken, en 50 percent zijn Imazighen die ofwel Tarifit, Tamazight ofwel Tashelhit spreken, dus ik ben een voorstander van een Federaal Model, namelijk dat Marokko onderverdeeld wordt in verschillende federale staten, zoals in Belgie, Spanje, Duitsland, Engeland, wij moeten realistisch blijven er is geen enkel land waar geen minderheden zijn, elk land heeft zijn minderheid of meerderheid,

Wij Imazighen zijn ook niet tegen de Islam integendeel, wij handelen in naam van de Islam en wij zijn eeuwige Moslims inshAllah, wij verwerpen de Arabisering, maar wij verwelkomen de Islam en inshAllah zal Allah ons toestaan om Moslims te blijven,

Kijk naar andere machtige volkeren zoals de Turken, Pakistanen, Perzen, Oezbeken, Indonesiers, Bengali, Koerden, Bosniers, Albanezen, Malinezen, Russen, Somaliers, Ethiopiers, allerlei bekeerlingen, Chinezen, Indiers en Nigerianen. Dit zijn allen niet-Arabieren maar Moslim khairinshAllah, Wij Imazighen met onze oeroude beschaving, onze kennis, wij waren zelfs leiders van Farao’s waarom hebben wij ons niet vastgeklampt aan onze Tamazighiteit, ???


Toen wij Imazighen op onze hoogtepunt waren ten tijde van de Zirids, Idrisids, Al Mowahideen, Al Mourabiteen, zelfs in de 19 de eeuw waren wij nog sterk, maar waarom hebben wij Imazighen te midden van dat stammengewoel niet gezegd “Wait a minute” “Waarom kunnen wij onze taal niet in een kader gieten zodat het kan verder leven als alle andere talen” “Laten we onze taal reguleren, structureren, omkaderen, onderwijzen, verspreiden en laten vastgroeien,” Waarom hebben de Imazighen die beslissing niet genomen? Neen, men koos ervoor om mekaar op te eten, uit te moorden, in oneindige bloedvetes, zodat hun latere kinderen en latere generaties nu een vogel voor de kat zijn.


Waarom zijn de Imazighen de vele moordpartijen, vergeten die de Arabieren hebben toegebracht aan de Imazighen.


Waarom nadat de Imazighen moslims zijn geworden bleven de Arabieren maar verder moorden?


Waarom heeft de kalief bij de Slag der Nobelen en Slag van Bagdoura toen Khalid Ibn Hamad Al Zenati de beste Arabische ruiters verslagen heeft en één per één uitgemoord, waarom heeft de Kalief toen vol razernij uitgeroepen “Bij Allah, die Westerlingen (Maghariba = Imazighen) zijn zeer koppig, Bij Allah ze zullen kennis maken met de Arabische woede, ik zal hen een leger sturen waarvan de hoofd tot bij hen is en waarvan de staart in Syrie is”

Nu mijn commentaar bij deze kreet van de vervloekte Kalief die waarschijnlijk zojuist geslapen heeft met een Berberse schoonheid, waarom heeft deze Kalief niet gezegd “Bij Allah ze zullen kennismaken met de ISLAMITISCHE woede” dus het was duidelijk dat de Kalifaat eigenlijk een ARABISCHE kalifaat was, het was klaar en duidelijk,

de Arabieren waren er enkel op uit om vruchtbare land, van Noord-Afrika in te nemen, waarvan de vruchten en granen kwaliteitsvoller waren en het was zelfs bekend dat vijgen van Noord-Afrika zelfs groter waren dan andere regio’s, de Arabieren waren er opuit om land te nemen, vrouwen in te palmen, en zelfs Amazigh mannen in beslag te nemen, om hen dan in te zetten als lijfwachten of soldaten, men was er zelfs op uit om steden, kastelen, huizen, vee zoals paarden, geiten, schapen en kamelen in beslag te nemen, de Arabieren hebben misbruik gemaakt van onze liefde voor de Islam, hebben misbruik gemaakt van onze onwetendheid over de Islam,


Arabisch is geen voorwaarde om een goede Moslim te zijn, Arabisch is een taal naast al de andere talen, Allah heeft de Koran neergezonden in het Arabisch opdat de ongelovige Arabieren het zouden kunnen begrijpen, het is niet omdat de Profeet vzmh een Arabier is dat wij ineens allen onze moedertaal moeten opgeven, alleen al het gedachte is verwerpelijk,

Indien Arabisch een verenigend effect heeft op de volkeren, beste mensen waarom is de Arabische liga dan niet één land, zoals Amerika, zelfs de Europese Unie is meer eensgezind en verenigd dan de Arabische Wereld, kijk naar Algerije en Marokko? Indien Arabisch een verenigend effect heeft, waarom zijn er grenzen in de Arabische liga????

De Profeet vzmh zei “De Arabier is niet beter dan de niet-Arabier, de niet-Arabier is niet beter dan de Arabier, de Blanke is niet beter dan de zwarte en de zwarte is niet beter dan de blanke”

Allah zegt zelf in de Koran “Wij hebben jullie geschapen uit volkeren en stammen zodat jullie mekaar zouden leren kennen” “De besten onder jullie zijn degenen met de grootste godsvrees”

Bovenstaande verzen in overweging nemende, als men gaat zien naar de Banou Hilal, die op een laffe manier wetende dat de Spanjaarden de Moslims in Andalusie aan het afslachten waren, de stap gezet hebben om Imazighen die in dorpen leefden, en die dagelijks in de richting van de Mekka bidden, en die dus overtuigde Moslims waren, om hen dan aan te vallen, te vermoorden, hun land leeg te plunderen, om dan onbeschermde dorpen aan te vallen en wanneer een sterk Amazigh leger hen tegemoet kwam verstopten zij zich in de woestijn om als lafaards en met hun staart tussen hun benen af te druipen, dan stel ik mezelf de vraag “Wie zijn de echte Barbaren”? Dan stel ik mezelf de vraag “Wie zijn de echte Moslims”???? Wie zijn de Godvrezende Moslims? Hebben ooit Imazighen een aanval ingezet op het Oosten? Hebben ooit de vroegere Imazighen bijvoorbeeld in de richting van het Oosten getrokken en dan de Arabieren van Egypte en Syrie onderworpen, de Imazighen zijn geen imperialistisch volk, en geen aggressief volk, wij Imazighen hebben de Arabieren omringd en omarmd,

Wij Imazighen van nu, zijn niet meer de Imazighen van vroeger, wij hebben nu alles, kennis, wij kunnen lezen en schrijven, wij leven in de 21 ste eeuw, Wij hebben boeken, wij hebben de pen,

De Arabieren van vroeger hebben op elk mogelijk manier geprobeerd het Amazighras te vernietigen door allerlei middelen zoals huwelijk, genocide, deportatie, oorlogen.

De Kutama zijn een voorbeeld, een volk dat uitgeput werd door de vele oorlogen, de Aith Wayagher, een stam dat uitgeput werd door de vele oorlogen,

Laten we Allah als bondgenoot nemen, Wie Allah als bondgenoot neemt zal niet verliezen, ik pleit niet voor separatisme, of verdeling van Marokko in stammen, ik pleit enkel ervoor dat wij als volk, Imazighen, beschermd worden tegen de Arabisering,

Nu op dit moment draait de Arabisering op volle toeren, ontelbare kindjes worden vrijwillig gearabiseerd door hun Amazigh-ouders, ik kom dagelijks in mijn leven jonge Berbers tegen die geen enkel woord Tamazight spreken,

Weeral wij zijn niet tegen de Arabieren, wij zijn niet tegen de Noord-Afrikaanse Arabieren, zij zijn onze broeders in de deen, in de Islam, en zelfs onze bloedbroeders, maar om ons land Marokko te versterken, te verbeteren en om de corruptie te bestrijden om Marokko te laten schijnen als een grote ster, dienen wij onze Amazighiteit te versterken en niet te bedwingen,

Om al de Marokkanen-problematiek te regelen, en te verbeteren en om te vermijden dat er een exodus is van nog meer Marokkanen naar Europa en naar het buitenland dienen wij maatregelen te treffen,Wij moeten de Imazighen-burgers onderwijzen in het geloof wij moeten hen onderwijzen dat het Arabisch enkel, niet de sleutel kan zijn voor het Paradijs, kijk naar de Arabische Christenen en Joden,

Er heerst nu nog steeds onder de Marokkaanse gemeenschap, een onwetendheid wat betreft deze kwestie, sommige Arabieren en Berbers zeggen “Je moet Arabisch leren zodat je de Engelen kan beantwoorden”

Dit is vals en een heiligschennis. De taal die wij gaan spreken, niemand weet het, het behoort tot het onzichtbare, Allah heeft ons daar niets over gezegd, Allah is Alwetend.

Sommigen zeggen “Je moet Arabisch spreken omdat de Profeet vzmh een Arabier is”

Dit is weeral vals, je dient Arabisch te spreken, geen enkel probleem, als tweede taal, als taal van de Islam, als taal om in de Moskee te spreken, maar jouw moedertaal die jou gegeven is door Allah, die taal dien je te behouden, het is een amana, een geschenk van Allah

Een taal is niet enkel een communicatiemiddel, een taal is jouw identiteit, jouw hart


Soms zeggen sommige Arabieren “Jullie zijn racisten” terwijl in Marokko wordt zelfs het Hebreeuws onderwezen en het Berbers wordt niet onderwezen, men zegt Imazighen zijn racisten terwijl als je de zenders bekijkt van de schotelantennes dan zie je dat er minstens 5 Arabische zenders zijn maar één Amazigh-zender voor drie Amazighvolkeren.

In Marokko wordt het Frans meer belang aan gehecht dan het Berbers/Tamazight, dit is een regelrechte schande,


Wij Imazighen willen niet onder het juk van iemand leven, wij zijn vrije mensen, Allah heeft ons vrij geschapen,

Een Moslim is de broeder van een andere Moslim. Een Moslim dat zijn andere broeder aanvalt en hem vernedert, Ik zeg tot deze broeder, bereid je voor op de eeuwige verdoemenis in het Hiernamaals (ik bedoel hiermee op de Arabieren die Noord-Afrika hebben aangevallen na de bekering van de Imazighen)


Noord-Afrika, is het land van de Imazighen, Barbarya, Tamazgha, Numidia, Marokko, Algerije, Tunesie en Lybie is ons land, het land van de Imazighen, Imazighen klamp jullie vast aan jullie taal en gewoontes zolang zij niet in overeenstemming zijn met de Islam staan  jullie op de goede weg.  Vergeet niet dat Allah is met de onderdrukten, laten we allen een douha doen, want Allah aanhoort de douha van de onderdrukte.   


Ik ben een Amazigh en ik ben er trots op  !!!! Ja en nog eens ik herhaal ik ben een Amazigh en ik ben er trots op.

Amdawkel

Imazighen zijn passief, dat is het hele punt. Zelfs een groepje nikkers in de sahara kan samen haar stem laten horen.
De grootste probleem ligt bij hetzelfde volk, in Marokko als je het ook maar over iets hebt dat met amazigh bewustzijn te maken heeft, zal er altijd wel een zijn die zeg "daar heb je weer zon een azul flikker" . Sommige zien zichzelf liever als arabier... Sommige leren hun kinderen zelfs darija inplaats van tamazight.. De grootste bedreiging komt niet van arabieren of pan arabisten of wie dan ook, maar vanuit het eigen volk...


Chatt zie arif

Citaat van: Asafu op 21/11/2010 om 01:46:48
Mogelijk oplossing voor de Amazigh-problematiek: Herzien van gedachten uit en over het Midden-Oosten

Hmmm,jij slimme Turrik wil misschien een en ander uitweiden over 'herziening van gedachten' uit en over het Midden-Oosten? Wellicht bedoel je dat we pro-Israel en anti-Islam 'gedachten' moeten gaan koesteren in de nabije toekomst?

Chatt bedoelt in normaal Tokkie-taal te zeggen: Doe nie zo vaag,domme Turrik!


PS: En nog een opmerking naar de topic-starter: Patjakker,je topictitel lijkt wel erg veel op 'Endlösung der Judenfrage'...

De oplossing kent drie stadia:

-Integratie
-Assimilatie
-Annihilatie


Ifri

Citaat van: Haffa op 17/11/2010 om 21:06:40
Ben het helemaal eens met je ifni

Ik vind dat je veel en duidelijk kan vertellen over de imazighen.
Waarom doe je dit niet in het openbaar zodat meer mensen dit te horen gaan krijgen.
En ze dan inzien dat de imazighen wakker moeten worden en een eenheid moeten worden.

Beste broeder, ik wens je te bedanken voor je antwoord, zeer hartverwarmend,

Ik wil dit in het openbaar doen. Ik ga me eerst toespitsen op het leren van het Arabisch en wat persoonlijke zaken en dan is de weg open inshAllah


Rabbi Ig snen