nepberbers

Gestart door nerd, 28/02/2004 om 19:25:10

AdamX

#30
de profeet mohamed vzm  werd ook gewaardschuwed, net als alle andere profeten  voor deze man (al masig adazal)die een bepaalde krachten zal krijgen van God , zoals het paradijs en de hel, maar zijn paradijs zal de hel zijn en zijn hel het paradijs, hij zal menen doden en herleven... hij zal jou voorouders voro je laten verschijnen(met behulp van de satan), nep dus.  en nog veel gekke dingen,zijn aanhangers zullen bestaan uit het volk van israel, vrouwen en mindergelovige mensen......

hij zal over de heel wereld reizen en binnenkomen, behalf de stad mekka en medina. uiteindelijk zal ook  jezus(isa) vrzm op aarde terug komen, want ze als we weten si jezus niet gekruisd, maar verheven naar de hemel. degene die gekruisd werd was een "jood" die jezus in z'n gevangenis kwam vermoorden.   deze masigh dazal zal verslagen wordne door de profeet jezus en kort daarna zal de wereld vergaan.


Goner

#31
Mmmm, met die afloop van het leven van Jezus kunnen wij christenen niet veel. Er zijn zo veel getuigenverslagen in de Bijbel van mensen die hem zagen sterven, en die hem herleefd zagen met de littekens nog op zijn lichaam. Het klopt ook met de vele profetieen in de boeken voor Jezus. Zelf heeft hij zijn dood en opstanding ook meerdere keren voorzegd en uitgelegd. Ik moet als christen die woorden echt serieus nemen. De ultieme overwinning van leven op dood, goed op kwaad, was in het niet terugvechten tegen zijn vijand, in het zich niet verstoppen voor zijn lot, in dat God zijn woede en verdriet om de moord bedwong, in dat de dood niet het laatste woord had, dat de cyclus van geweld was doorbroken en de scheiding tussen God en mens teniet gedaan.
In heel veel dingen hebben we overeenkomsten met moslims, maar dit is echt een kernpunt dat fundamenteel verschilt.

Dora

#32

CiteerHoe weet jij dat?
kijk jij de films wel eens??? > en ze zijn niet eens door moslims gemaakt!!!

Goner

#33
Films??????? Films?????? Over Jezus en Mozes???? You're  pulling me leg lov. (Londons voor: je houdt me voor de gek lieffie)

Ten eerste heb ik het daar niet zo erg op, religieuze films (behalve Bruce Almighty, die zag ik al drie keer. b-e-a-autifull!!! Smite me, ooooh mighty smiter....) en ten tweede zijn die niet opgenomen in de wijnjaren 3 tot en met 33, noch in Mozes dagen. Wat een regisseur een hoofdpersoon laat doen en laten zegt me hoegenaamd niks.

Wellicht staat er zo iets in de Koran hoor, maar niet in de Bijbel. Jezus zelf raadde onopvallend bidden in een binnenkamertje aan, om opschepperij te voorkomen. Zelf trok hij zich volgens de verslagen ook wel terug in de natuur of in een bootje om de rust voor het contact met God te zoeken.

Dat Allah Joodse wortels heeft is inderdaad bekend. Zij zijn de oudere broertjes en zusjes van de volgelingen van Jezus en Mohammed en waren de eersten die door hadden hoe het zat. Ethymologisch is Allah terug te voeren op Elohim, een van de zeer vele termen om de Onnoembare aan te duiden. God zelf heeft aan Mozes uitgelegd wat Zijn naam JHVH betekent, zodat deze het kon doorgeven aan het volk Israel dat zuchtte onder de slavernij in Egypte. "Zeg dat "Ik ben" je heeft gezonden."  JHVH is een andere naam dan Elohim dus je verklaring haalt twee dingen door elkaar. Er is ook nog Adonai enzo, en nog een rits namen die ik niet uit het hoofd ken. Jezus noemde God vaak Abba, dat is Vader, en spoorde zijn volgelingen aan datzelfde te doen. Stervend aan het kruis riep Jezus inderdaad : Eloi, Eloi lama sabachtani?  dat is Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Dat er Jehovah van JHVH is gemaakt is, berust op een vergissing die tot de dag van vandaag door Jehovah's getuigen (geen christenen) wordt doorgevoerd.

zienak

#34
Ik ben verschoten van wat ik hier allemal lees.
Ik beschouw mezelf als moslim als allah het wilt.
Respect voor een ander geloof en levensbeschouwing moet in de Islam kunnen, je mag niemand uitmaken omdat hij anders gelooft. De vete die er bestaat tussen de arabieren en imazighen moet stop gezet worden wij zijn allen moslims en moeten elkaar ondersteunen niet tegenwerken wij hebben al genoeg vijanden, idioten die jullie zijn , ongelovelijk.
Als je betoogt tegen wat er gebeurd in palasina, of je hebt daarop comentaar moet je ook nog weten waarom.
Ik ga dit eventjes duidelijk maken, het geweld daar heeft niet veel te maken met geloof maar met politieke en economische zaken, Als ik beroofd word van mijn land zal ik er ook voor vechten, je legt je daar niet zo maar bij neer.

allasian

#35

CiteerIk ben verschoten van wat ik hier allemal lees.
Ik beschouw mezelf als moslim als allah het wilt.
Respect voor een ander geloof en levensbeschouwing moet in de Islam kunnen, je mag niemand uitmaken omdat hij anders gelooft. De vete die er bestaat tussen de arabieren en imazighen moet stop gezet worden wij zijn allen moslims en moeten elkaar ondersteunen niet tegenwerken wij hebben al genoeg vijanden, idioten die jullie zijn , ongelovelijk.
Oh really??
CiteerAls ik beroofd word van mijn land zal ik er ook voor vechten, je legt je daar niet zo maar bij neer.
Je bent al van je land beroofd ATHUASRA en je naam en je identiteit.Je wordt overal terecht voor arabier aangezien ATHUASRA.
Ik zie jou daarniet om malen ATHUASRA.Iedereen mag jou naaien als het zich maar uitgeeft voor moslim.

abrid

#36
Zit een kern van waaheid in.

Dora

#37*Dat Allah Joodse wortels heeft is inderdaad bekend.*

nu zeg je lieve meid iets heel gevaarlijks > nergens kan je terug vinden dat Allah swt joods is!!! misschien in de bijbel maar wij moslims niet!!

moslims mogen geen menselijke eigenschappen toeeigenen bij de Almachtige.


in mattheus 27;26 lezen wij;
"Eli, Eli, lama sabachthani"?

Jezus vzmh heeft heel duidelijk Eli genoemd. dit is dan ook de eigennaam van God die israelieten kennen.

in de hebreeuwse bijbel wordt ook vaak Elohim in plaats van Eli gebruikt. velen denken dat dit het meervoud is van het woord God. wanneer je een joodse taalkundige echter vraagt wat dit woord betekend, antwoord hij dat hiermee God wordt bedoeld. god heeft zichzelf aangeduid met Elhim. hiermee wordt niemand anders dan Hij alleen bedoeld. deze term heeft God gebruikt om Zijn grootheid aan te duiden.

Kamal25

#38
t ging over 'nepberbers'en dan gaat t nu g*dverdomme weer over geloof...::)

Tamza

#39
Moniq vertelt wel interessante stuff over haar religie. De discussie mag voor mijn part wel even zo aanblijven.

ARAB

#40
Citeert ging over 'nepberbers'en dan gaat t nu g*dverdomme weer over geloof...::)

Ik weet niet of jij in God gelooft.
Maar zou je in vervolg het woordje ***verdomme niet willen gebruiken?
Dit kan namelijk beledigend overkomen bij gelovigen.

Ait_touzini

#41
Wat een onzin islam dit islam dat.

Als de arabieren en moslims enz. hunzelf echt als broeders beschouwden dan hadden ze de islamitische landen als 1 land moeten maken.

Zij de arabieren en moslims zeggen zogenaamd, wij zijn eerst moslim en dan arabier. Oh Ja!!

Als er nu oorlog zou uitbreken tussen Algerije en Marokko, dan zullen ze elkaar echt wel afmaken.
Waarom???? Om voor hun eer, indentiteit te strijden!
Ze zullen heus niet zeggen: We gaan niet vechten want zijn moslim dus broeders.
Ze zullen de islam links l;aten liggen.

Zo moeten wij imazighen ook denken. Fuck de islam op dat gebied we moeten zelf gaan strijden. We moeten ons niet laten om praten door de Islam.

Tegenwoordig: Wie is nou een echte moslim. Als je een moslim helpt dan zal hij jouw laten stikken. Tegenwoordig is maar 5% van de arabische/islamitische landen moslim.

Fehmem ayi a yethmaa!!!

Kamal25

#42

CiteerIk weet niet of jij in God gelooft.
Maar zou je in vervolg het woordje ***verdomme niet willen gebruiken?
Dit kan namelijk beledigend overkomen bij gelovigen.

Dank je. Ik zal het onthouden.