Opgelet; mensen zonder verblijfsvergunning!

Gestart door MVVN, 20/01/2010 om 13:30:25

MVVN

Azul marra Imazighen,

Wij van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland zijn samen met de Vakbond FNV bezig met een campagne voor mensen zonder verblijfsvergunning in het huishouden.Vakbond FNV heeft het initiatief genomen om te pogen de positie van de mensen zonder vtv en werkzaam in huishoudens te verbeteren. Dit heeft de bond gedaan naar aanleiding van een beroep dat gedaan is door een aantal georganiseerde Filippijnse huishoudsters. De bond heeft in eerste instantie aangegeven niets voor deze mensen te kunnen doen omdat zij geen wettelijke basis hebben. Door een interne lobby door een aantal vakbondsmensen is sinds 2009 in het reglement van de bond opgenomen dat mensen zonder een vtv lid kunnen worden van de bond. Dit betekent dat de bond zich kan inzetten voor de verbetering van de omstandigheden van haar
leden zonder vtv

In Nederland zijn honderden mensen zonder verblijfsvergunning werkzaam in het huishouden van anderen. Het gaat met name om mensen uit Marokko, Turkije, Filippijnen en Colombia. Deze landen worden ook wel derde wereld landen genoemd. Dit betekent dat in die landen onder andere de werkgelegenheid zeer laag is en de werkloosheid dus zeer hoog. Marokko kent bijvoorbeeld een werkloosheidspercentage van meer dan 25 procent, dit terwijl Nederland op 1,1 procent zit in tijden van crisis. Dit om een indicatie te geven van de situatie.

De werkgelegenheid in Nederland is met name hoog voor de functie van ongeschoold arbeid. Denk aan fabrieken, agrarische sector, magazijnen en schoonmaak. De vraag kan niet voldoende worden beantwoordt door mensen die al Nederland legaal zijn gevestigd. Daarom is Nederland een
trekpleister voor mensen uit arme landen die iets van hun leven willen maken.

Wat betekent werken zonder verblijfsvergunning voor deze mensen:
● je kunt je niet beroepen op het Arbeidsrecht
● je hebt geen CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)
● geen pensioen
● geen werknemersverzekering
● geen gezondheidsverzekering
● geen lid zijn van een vakbond

Het doel op lange termijn is het pleiten bij de politiek voor legalisatie
van deze werknemers.
Maar eerst moeten deze mensen dus lid worden en zich verenigingen. De MVVN
neemt de verantwoordelijkheid en biedt deze mensen begeleiding en spoort
ze aan tot vereniging en het hoorbaar maken van hun stem en
omstandigheden. De Marokkaanse vrouwen vereniging heeft een meldpunt voor
deze mensen zonder verblijfsvergunning en die werkzaam zijn in het
huishouden..De Vakbond FNV heeft vanaf 2009 een lobby lopen om de positie van de schoonmakers in Nederland te verstevigen. Dit betekent dus ook voor de mensen die in de schoonmaak werken zonder verblijfsvergunning!


Mocht u meer informatie willen , of u kent iemand die u wilt helpen
Neem dan contact op met de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland.

U kunt mailen naar info@mvvn.nl
Of bellen met 06-81429393Azul!