Visie van de Arab European League (AEL) is dit arabisch nationalisitisch of niet

Gestart door Amdawkel, 22/11/2009 om 14:19:19

Señor Canardo

Dit is de historische leugen die Arabische nationalisten - incl. AEL - inzetten om een geforceerde en een van-bovenaf-opgelegde eenheid te creëren in de Arabische wereld: >

Gezegd hebbende dat de Aramese, Assyrische en Amazigh-Arabieren grotendeels hebben bijgedragen aan de formatie van de Arabische natie, welk hen tot een integraal onderdeel maakt van het Arabische volk. Elk racistisch separatistische neiging dat suprematie en exclusiviteit van een zekere ras of etnische vorm claimt, moet worden bestreden.


Wat de Arabische nationalisten eigenlijk bedoelen is: >

Vrijwel alle etnische minderheden uit de moslimwereld hebben zowel vrijwillig als onder dwang een bijdrage geleverd aan de formatie van een geïdealiseerde Arabische natie, echter dit maakt hen nog niet tot integrale onderdeel van ditzelfde utopische Arabische volk. Elk separatistische neiging dat suprematie of emancipatie van een ander ras of etnische vorm - behalve die van het geïdealiseerde Arabische volk - moet daarom worden bestreden.

Zanatti

Citaat van: uzop op 22/11/2009 om 19:09:10
khli dh chek fegh-d zeg ubrib!

jij neemt serieus hun delirium!
Nech ofghegh shi zi ubrid awma. Ichesa an profita waha.

Zanatti

Citaat van: TamurtIno op 22/11/2009 om 18:20:05
Beter voor zichzelf maar niet voor mij.

Autonomie ? Het is niet de AEL die het lot van Imazighen moet bepalen. Dat bepalen Imazighen zelf.
Een wolf die Imazighen niet als volk erkent is erger dan Adolf.
Wat heb ik aan autonomie als ik weer moet leven onder Arabische nazisme.
Ik wil erkend worden als Amazigh volk met eigen land Noord-afrika. Dus geen slaaf meer van Arabs.  De eerste stap is dat AEL Noord-afrika moet erkennen als Amazigh grondgebied en dat Imazighen geen Arabieren zijn.   

Met andere woorden: AEL moet zeggen dat ze geen wilde dieren zijn die van mijn vlees willen eten. Tot nu toe eten ze van mijn vlees.
We moeten diplomatisch zijn, profiteren van hun eventuele diensten. Dat wil niet zegge, dat ik achter hun ideologie sta. Afrika voor Afrikanen, maar nu nog even niet.

Señor Canardo

Citaat van: Zanatti op 22/11/2009 om 20:23:20
Ichesa an profita waha.

Maar Imazighen zullen nu en in de toekomst geen profijt van hebben. Sterker nog het verleden heeft ons geleerd dat de opkomst van het Arabische nationalisme ten koste is gegaan van de Amazigh identiteit.

Waarom zou je dan als bewuste Amazigh de AEL willen steunen?


Ps. AEL dh'abrosie nn Imazighen waha.

Zanatti

Citaat van: incognito op 22/11/2009 om 20:31:42
Maar Imazighen zullen nu en in de toekomst geen profijt van hebben. Sterker nog het verleden heeft ons geleerd dat de opkomst van het Arabische nationalisme ten koste is gegaan van de Amazigh identiteit.

Waarom zou je dan als bewuste Amazigh de AEL willen steunen?


Ps. AEL dh'abrosie nn Imazighen waha.
Het gaat niet alleen om de Amazigh-Arab issue.

Ze komen toch op voor de Islamitische minderheden in Europa, als zij enige druk kunnen uitoefen op westerse politieke partijen, die er alles aan doen om het Marokkanen zuur te maken, wil ik ze best een kans geven.

Señor Canardo

Citaat van: Zanatti op 22/11/2009 om 21:06:14
Ze komen toch op voor de Islamitische minderheden in Europa, als zij enige druk kunnen uitoefen op westerse politieke partijen, die er alles aan doen om het Marokkanen zuur te maken, wil ik ze best een kans geven.

Zou je de AEL ook een kans geven als de AEL van jou verwacht dat jij op de lange termijn een Arabische identiteit dient aan te nemen?


Ps. Begrijp me niet verkeerd, ik vind niet alles wat de AEL doet of nastreeft afkeurenswaardig. Zo ben ik bijvoorbeeld helemaal eens met de AEL wat betreft hun anti-zionistische houding. 

Zanatti

Citaat van: incognito op 22/11/2009 om 21:16:06
Zou je de AEL ook een kans geven als de AEL van jou verwacht dat jij op de lange termijn een Arabische identiteit dient aan te nemen?


Ps. Begrijp me niet verkeerd, ik vind niet alles wat de AEL doet of nastreeft afkeurenswaardig. Zo ben ik bijvoorbeeld helemaal eens met de AEL wat betreft hun anti-zionistische houding. 

Nou, als wij op lange termijn een dikke finger in de pap hebben als Riffijnen en of Imazighen. Bijv, qua aantal leden. Dan zullen ze naar ons moeten luisteren.

Señor Canardo

Citaat van: Zanatti op 22/11/2009 om 21:27:54
Nou, ik denk dat als wij op lange termijn een dikke finger in de pap hebben als Riffijnen en of Imazighen. Bijv, qua aantal leden. Dan denk ik dat ze naar ons moeten luisteren.

Als als als...

Ik denk niet dat Imazighen zitten te wachten op politieke steun met Arabische voorwaarden. Een politieke partij krijgt mijn steun vanwege de (h)erkenning van diens grondbeginselen. En die (h)erkennnig van mijn idealen ontbreekt nog voor het grootste gedeelte bij de AEL.

Señor Canardo

De AEL miskent ons / Wat ging er mis tussen Abou Jahjah en de Imazighen?

Bij sommige Imazighen (Berbermarokkanen) ligt de AEL helemaal niet goed. Zij voelen zich miskend.`Onze integratie begint bij de erkenning van onze identiteit`, zegt Mohamed Oukiour, woordvoerder van het Amazighnetwerk. De liga zelf verwerpt de kritiek: `Wij streven naar de emancipatie van alle moslims.`

Wat hebben Nederlandse Marokanen van Amazighafkomst toch tegen de Arabische Europese Liga? Toen de emancipatiebeweging enkele maanden geleden in Nederland opkwam, klonken er felle protesten. De kritiek is er niet minder om geworden nu de AEL officieel is opgericht, bestuursleden zijn gekozen en er is een politiek programma geschreven.

Mohamed Oukiour is woordvoerder van het Amazighnetwerk, een organisatie die zich inzet voor de Imazighen ofwel berbers. Op de bezwaren tegen de AEL wil hij niet te diep ingaan. `Mij gaat het om de erkenning dat de meeste Marokkanen in Nederland Imazighen zijn en dat de voorzieningen daarop moeten worden aangepast. Maar omdat hij de AEL liever kwijt dan rijk is, neemt hij toch de moeite zijn bezwaren uit te leggen: `Het lijkt me onwaarschijnlijk dat de AEL ons vooruit kan helpen. De liga is niet geinteresseerd in ons, maar in onze stemmen. Een analyse van de problemen waarmee de Imazighen-feitelijk de Marokkaanse gemeenschap- kampen, ontbreekt dan ook. Onze integratie begint bij de erkenning van onze identiteit als Imazighen. De AEL daarentegen miskent de Imazighen, of maakt ze onderdeel van de Arabische cultuur. Daarmee doet de partij geen recht aan de taal en cultuur van de Marokkanen in Nederland.`

Van deze groep is 80 procent Amazigh en afkomstig uit het Rifgebergte. Volgens Oukiour is het beleid in Nederland sterk Arabisch georiënteerd. Hij vreest dat de opkomst de AEL daar niet bepaald verandering in zal brengen. `Een groot deel van de Marokkaanse gemeenschap, vooral de eerste generatie, wordt uitgesloten van voorlichting en van voorzieningen.` Hij geeft het voorbeeld van de campagne over borstkanker die de Nederlandse bond voor Oudere Migranten (Nisbo) onlangs lanceerde voor de eerste generatie Marokkaanse vrouwen. `De gehele voorlichting was opgezet in het Arabisch. Daardoor werd verreweg het grootste deel van de vrouwen niet bereikt.`

De AEL beroept zich op het Pan-Arabisme van de Egyptische president Nasser(1956-1970). Daarbij ligt de nadruk op de Arabisch-islamitische identiteit en worden de Imazighen geacht zich per definitie aan te passen, vindt Oukiour. `Wij willen ons niet aanpassen. Wij willen erkenning en alle ruimte voor onze taal en cultuur. Dit lijkt tot de AEL door te dringen, want terwijl het Arabisch nationalisme feitelijk de grondslag is van de partij probeert zij nu meer aanhang te verwerven door de nadruk te leggen op de islam. Deze vorm van opportunisme is misleidend. In een Arabisch-nationalistische agenda is immers geen plaats voor de Amazigh en zijn culturele bagage. Ook staat het provocatieve karakter van de liga ons niet aan. De meeste Marokkanen voelen zich gestigmatiseerd. Door de provocerende en conservatieve houding van de AEL wordt die stigmatisering nog verder versterkt.'

Kraakbeweging

Sadik Harchaoui, onderzoeker aan het Willem Pomp-instituut en vanaf augustus directeur van Forum, vindt de beweging minder problematisch.`De AEL is een radicale emancipatiebeweging die er in elk geval toe bijdraagt dat de Nederlander op zoek gaat naar de gematigde Marokkaan en die leert waarderen. Vanuit het oogpunt van emancipatie heeft de AEL meer gemeen met de kraakbeweging dan met moslims.` Harchaoui kan de kritiek van het Amazighnetwerk goed verklaren. `Veel jongeren zijn op zoek naar een gevoel van eigenwaarde. Dat relateren ze eerder aan de Amazigh- dan de Arabische identiteit. Deze laatste is in hoge mate geproblematiseerd, vooral sinds 11 september 2001 en dankzij de conflicten in het Midden-Oosten.` Volgens hem is de herwaardering van de Amazighcultuur in opkomst, met de 19e-eeuwse vrijheidsstrijder Abdelkrim el Khattabi als symbool voor eer, moed, dapperheid, kracht en eenheid. `Men wil de taal en cultuur conserveren. Dat heeft politieke implicaties: men wil gelijke rechten, gelijke berechting van de Amazightalen, de geschiedenis openbaren, archieven aanleggen etc. Sommigen, zoals het Amazighnetwerk, verzetten zich daarom tegen elk Arabisch identiteit die ze krijgen opgeplakt.`

Anderen, voornamelijk jongeren tussen de 17 en 27, voelen zich juist sterk aangetrokken tot de AEL. Harchaoui: `Ze nemen deel aan de maatschappij, maar voelen zich gestigmatiseerd en in een hoek geschopt. Ze zien in de AEL een voertuig om te ageren.`Ook bij wat oudere Marokkanen, vanaf 32 jaar, is de AEL tamelijk populair. `Ze hebben hard gestudeerd, accentloos Nederlands leren spreken, een goede baan en zijn aangepast. Toch moeten ze hun ouders gelijk geven: we zullen er nooit bij horen. Dogma's als aanpassing en geloof spelen op. Ze gaan bij de AEL op zoek naar eigenwaarde. Anderen doen dat eerder bij de PVDA. Voor hen is de liga op zich geen thema, maar eerder de reactie van de Nederlandse samenleving op die partij en wat dat voor hen betekent als Nederlandse moslims.`

Naima el Maslouhi, woordvoerder van de AEL en sinds het oprichtingscongres eind mei ook vice-voorzitter, wijst de kritiek van Amazighzijde af. Volgens haar vraagt de AEL absoluut niet aan Imazighen om hun identiteit op te geven. `Als mensen vinden dat ze een Amazigh identiteit hebben is dat prima. Waar het ons om gaat is dat die identiteit tot haar recht kan komen in de Nederlandse samenleving. We zijn een emancipatiebeweging. We willen de emancipatie van Imazighen niet in de weg staan, maar moedigen die zelfs aan.`

Volgens El Maslouhi heeft slechts een select groepje Imazighen kritiek vanuit de culturele achtergrond. Maatregelen om het gevoel van miskenning weg te nemen, zijn vooralsnog niet gepland. `Mocht bij onze achterban de behoefte bestaan aan een discussie over de AEL in relatie tot Imazighen, dan beleggen we graag een bijeenkomst. De meesten weten echter dat de AEL niet uit is op ontkenning van de Amazigh identiteit maar op emancipatie van alle moslims. Onze voormalige kandidaat-voorzitter Mohammed Cheppih en andere bestuursleden hebben allemaal een Amazigh achtergrond. Als hun achtergrond er niet toe zou doen, zouden ze niet bij de AEL betrokken zijn.`

Gedateerd

Contrast-columnist Mohammed Benzakour (zelf Amazigh) is eveneens van mening dat Imazighen niets te vrezen hebben van de AEL, maar juist samen een vuist zouden moeten vormen tegen het opkomende populisme in Europa. 'Ik ontken niet dat Marokko Riffijnen heeft onderdrukt. En ik weet dat de huidige Marokkaanse regering niet genoeg haar best doet om de emancipatie van Imazighen te stimuleren en hen nog steeds discrimineert. Daarom begrijp ik het venijn en het wantrouwen van sommigen tegenover de AEL. Maar ik vind die gedateerd. Het is niet meer van deze tijd. Je doet de emancipatie beweging ernstig tekort als je haar afrekent op Arabisch-nationalistische eigenschappen. De partij heeft een bredere agenda die samenvalt met de belangen van Imazighen in Nederland. Zij kampen toch ook met problemen op de arbeids- en woningmarkt, in het onderwijs, een hetze tegen hun geloof en tal van uitsluitingsmechnismen? Dat sommige Imazighen blijven hameren op de Amazigh identiteit is begrijpelijk. Maar ze moeten zich realiseren dat de politiek, vooral het populistische deel, zich er geen reet van aantrekt of Marokkanen Amazigh zijn of niet. In plaats van kritiek uit te oefenen op de AEL en hun bijeenkomsten te frustreren en verstoren, doen ze er daarom beter aan hun energie te steken in de bestrijding van populistische partijen als LPF, CDA en VVD. Die hebben ten aanzien van moslims een vreselijke agenda voor ogen. Zie de paragrafen in het regeerakkoord over integratie en vreemdelingenrecht, gelardeerd met aanscherpingen, restricties en verplichtingen voor zelfs mijn halfbejaarde, analfabete ouders. Ze moeten verplicht Nederlands leren! Steekt een AEL haar nek uit, gaat een stel Imazighen mierenneuken. Loop toch niet in de val van verdeel en heers!`

`Mierenneuken?`, herhaalt Fadua Azrar, medewerker bij FORUM, met lichte irritatie in haar stem. `Dyab Abou Jahjah spreekt bewust over Arabieren en claimt daarbij dat Imazighen onderdeel zijn van de Arabische-islamitische cultuur. Daarmee doet de AEL-voorman de Amazigh gemeenschap in Nederland geweld aan. Imazighen hebben een eigen geschiedenis, cultuur, identiteit en een andere taal. Ze beleven de islam ook heel anders dan Arabieren in het Midden-Oosten. Imazighen kennen van huis uit geen extremistische islam, maar een progressieve, culturele islam waarin geen ruimte is voor radicalisme, iets wat riekt naar jodenhaat of sjaria. En bovendien steekt de AEL haar nek niet uit. De AEL blijft hangen in slachtofferschap en laat het na om de verantwoordelijkheid van de gemeenschap te benadrukken. Ik heb nog geen enkele oplossing gehoord voor die onderdrukking en discriminatie waar Abou Jahjah zo de mond van vol heeft. Daarentegen is hij wel heel erg veel bezig met het Midden-Oosten. Er zijn heel veel mensen die zich achter de schermen inzetten voor de Amazigh- ofwel Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Ikzelf ook, vanuit mijn werk bij FORUM en als vrijwilligster bij de huiswerkbegeleiding in Utrecht. Bovendien steek je niet alleen je nek uit door in de media met krachttermen te strooien en fel van leer te trekken.'

12 Juni 2003

Maria Benbrahim; FORUM

http://www.tawiza.nl/content/actueel.php?id=62&igg=actueel