Opmerkingen zijn uitgeschakeld voor deze video: Toespraak vn Mohamed 6.

Gestart door Azghar, 07/11/2009 om 22:32:01

Mister1979

Haider is niet eens een Saharawi, ze is geboren in Tata zuid-oost Marokko. Haar oom is pasha van Laayoune en haar vader zat in het Marokkaanse leger.

Haar grootouders en familie van heden hebben altijd de Marokkaanse nationaliteit gehad. Ze reist de wereld rond met een Marokkaanse paspoort en ze woonde gewoon in Marokko.

Dat wijf wordt gefinancieerd door Algerije om op te stoken. Ze is vaak te vinden op de Algerijnse ambassade in de VS..
http://polisario-confidential.org/images/stories/aminatou.jpg

Señor Canardo

Citaat van: Mister1979 op 04/12/2009 om 13:48:22
Incognito ben jij een Amazigh?

Ik sta gewoon versteld hoe je het hier opneemt voor Polisario aanhangers die een Arabische republiek willen stichten op Amazigh grond.
De Polisario heeft zelf gezegd dat de Imazighen zijn uitgestorven nadat Imazighen organisaties hadden gezegd dat de Sahara behoort tot de Imazighen..
Ze hebben ook op verschillende universiteiten Imazighen aangevallen met zwaarden en knuppels..

Jij bent hier een knuppel! Waarom haal jij nou weer de Polisario erbij?

Aminatou Haidar is opgepakt omdat zij meer ballen heeft dan jij. Zij zegt waar het op staat. Namelijk dat het volgens VN-verdragen verboden is om in conflictgebieden de natuurlijke grondstoffen eenzijdig te exploiteren. Die VN-verdragen zijn ondertekend door zowel de Marokkaanse regering als de EU-landen.

Echter in de praktijk ziet Aminatou Haidar dat de Marokkaanse overheid deze internationale afspraken schendt door eenzijdig visserij overeenkomsten af te sluiten in de Westelijke Sahara (= conflictgebied sinds 1975) met EU-landen met als gevolg dat de inkomsten die hieruit voortvloeien voornamelijk ten bate zullen komen van enkel en alleen de Marokkaanse makhzenoverheid en niet de lokale Isahraoui-bevolking.

Bovendien heeft zij gemerkt dat de economische overeenkomst over het hoofd van de Isahraouijen gepaard gaat met een toename van de makhzenrepressie tegen de gewone Isharaouijen. En dit durft Haidar ook hardop te vertellen en vandaar dat zij nu door de Marokkaanse regering is bestempeld als "vijand van de staat" en haar Marokkaanse paspoort in heeft moeten leveren.

Dus niks Polisario of Algerijnse collaborateur! Haidar is gewoon tegen de onrechtmatige exploitatie van de Saharaanse natuurlijke grondstoffen en de onderdrukking van haar eigen volk door de post-koloniale makhzenoverheid. En groot gelijk heeft zij.

Señor Canardo

M6 volgt het voorbeeld van de Amerikaanse presidenten: You're either with us or you're with the enemy! >


Het gaat heel slecht

Het volksfront voor de bevrijding van de Saguia el Hamra en Rio de Oro, afgekort het POLISARIO is een gewapende beweging. De gewapende tak valt samen met het ministerie van defensie van de Saharaans Arabisch Democratische Republiek, afgekort SADR of RASD. Sinds 1991 houdt het Polisario zich aan de wapenstilstand in de oorlog met Marokko in afwachting van het referendum over zelfbeschikking.

In 2007 hield het Volksfront zijn 12e congres in het plaatsje Tifariti in het bevrijde gebied. Daar stond de vraag centraal of de wapenstilstand nog wel zin had. Het werd immers steeds duidelijker dat Marokko het referendum niet meer wil organiseren. Dat was een uitvoerige en intense discussie. Het antwoord was een voorzichtig "voorlopig nog wel".

Het is nu twee jaar later. Marokko heeft ondertussen de repressie tot grote hoogte opgevoerd. Steeds meer Saharanen verdwijnen in de gevangenis. Saharanen mogen niet meer naar het buitenland. Buitenlands bezoek mag niet meer worden ontvangen. Aminatou Haidar laat men creperen in Spanje. De plundering van Sahraanse grondstoffen gaat onverminderd verder. Het hoeft dus geen verrassing te zijn dat de secretaris-generaal van het Polisario Front, Taleb Omar, vandaag heeft verklaard dat als Aminatou Haidar sterft er voor het Polisario geen argumenten overblijven om de vreedzame weg te blijven bewandelen. Er komt met andere woorden dan een einde aan de wapenstilstand.

De Marokkaanse leider Mohammed de Zesde heeft ook geen zin in vrede. Tijdens de verjaardag van de Groene Mars, het begin van de Marokkaanse kolonisatie heeft de Islamitische dictator verklaard dat er geen Saharanen bestaan:

...laat ik duidelijk zeggen dat er geen ruimte meer is voor dubbelzinnigheid of bedrog: ofwel een persoon is Marokkaans, of is dat niet. Er kan geen dubbelhartigheid meer zijn of het ontduiken van rechten. Nu is het tijd voor duidelijke, ondubbelzinnige standpunten en verantwoord gedrag. Men is ofwel een patriot, of een verrader. Er is geen tussenweg. Men kan niet genieten van de rechten en voorrechten van het burgerschap, om ze te misbruiken om samen te zweren met de vijanden van het vaderland...

De Europese Unie heeft vandaag gepleit voor een politieke of humanitaire oplossing van de zaak van de Saharaanse activiste Aminatou Haidar, maar noemt het een "bilaterale" kwestie tussen Spanje en Rabat.
"We hopen een politieke oplossing te vinden," zei Europees commissaris voor Europees nabuurschapsbeleid, Benita Ferrero-Waldner op een persconferentie na een ministeriële bijeenkomst van de EU met Marokko.
De EU "is bezorgd en heeft angst" en "hoopt dat er een humanitaire oplossing wordt gevonden in deze tragische zaak", volgens de Zweedse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Frank Belfrage, namens het voorzitterschap van de EU. De Europese Unie loopt dus weg voor het conflict.

Het conflict rond Aminatu zelf op de Canarische eilanden wordt ook scherper. Er wordt gesproken over de mogelijkheid van dwangvoeding. Een grote eenheid oproerpolitie heeft zich laten zien in de buurt van de hongerstaakster. Aminatou zelf verliest steeds vaker het bewustzijn.

7 December 2009

Kaas

http://vankaas.blogspot.com/2009/12/het-gaat-heel-slecht.html

Señor Canardo

Maar zou M6 en de zijnen echt bereid zijn om een burgeroorlog te riskeren vanwege deze vrouw? >
Veel steun voor de Gandhi van de Sahara

LANZAROTE â€" De regering van Marokko staat onder toenemende internationale druk om de inmiddels sterk verzwakte onafhankelijkheidsactiviste Aminatou Haidar alsnog toe te laten tot het land.

De 42-jarige activiste strijdt al jarenlang geweldloos voor de onafhankelijkheid van het door Marokko „bezette” land Westelijke Sahara. Op 14 november werd haar de toegang tot Marokko ontzegd toen zij terugkeerde van een reis naar de Verenigde Staten. Daar had zij een prijs ontvangen voor haar mensenrechtenactiviteiten. Nadat ze geland was in Marokko, schreef ze in een officieel document dat zij niet in Marokko, maar in Westelijke Sahara woonde.

Haidar zegt dat ze dit kleine pesterijtje al veel vaker heeft uitgehaald bij terugkomst van haar reizen. Ze reist veel om in het buitenland aandacht te vragen voor de strijd van de Sahrawi, de inwoners van Westelijke Sahara. Voorheen leverde het nooit grote problemen op, maar deze keer beweerden de Marokkaanse autoriteiten dat zij vrijwillig haar nationaliteit had opgeheven.

Haar paspoort werd in beslag genomen en ze werd zonder pardon teruggestuurd naar het vliegveld Lanzarote op de Canarische Eilanden, de luchthaven waarvandaan zij op doorreis vanuit Amerika verder vloog naar El-Ayoun, de hoofdstad van Westelijke Sahara, waar Haidar woont met haar man en twee kinderen.

Enkele dagen nadat zij op Lanzarote was geland, begon Haidar een hongerstaking. Ze eist dat ze haar paspoort terugkrijgt en dat ze naar huis mag gaan. Omgeven door een groep supporters kampeert ze nu op het terrein van het vliegveld. Haidar is na bijna drie weken hongerstaking sterk verzwakt. Ze valt geregeld flauw en kan slechts met hulp van supporters naar het toilet.

De Marokkaanse regering zegt dat ze haar paspoort pas terugkrijgt, nadat ze haar excuses heeft aangeboden. Op de Spaanse televisie zei de Marokkaanse consul Abderraham Leibek van de Canarische Eilanden: „Als een Marokkaan landverraad pleegt, kan ze alleen maar vergeving krijgen nadat ze haar excuses heeft aangeboden.”

Volgens Haidar is haar uitzetting onderdeel van toenemende onderdrukking door Marokko van vrijheidsstrijders in Westelijke Sahara. Inmiddels krijgt haar actie steeds meer steun van de internationale gemeenschap. Zo hebben Engelse parlementsleden een motie ingediend, waarin zij zeggen „verbijsterd” te zijn over de uitzetting van Haidar.

Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch hebben zich pal achter haar opgesteld en trekken geregeld aan de diplomatieke bel. De Amerikaanse regering heeft in een communiqué gevraagd of Marokko Haider weer in haar rechten wil herstellen.

Westelijke Sahara was tot 1975 een kolonie van Spanje en werd daarna door Marokko bezet. Het is met minder dan 0,5 miljoen inwoners een dunbevolkt woestijngebied. Het is wel rijk aan fosfaatmijnen en het beschikt over zeer visrijke kustwateren. Spanje heeft lucratieve contracten gesloten met de Marokkaanse regering over visrechten in die kustwateren.

Sinds 1976 strijdt de guerrillabeweging Polisario tegen Marokko. De VN bewaren al sinds 1991 met een kleine vredesmacht de vrede. Tot twee keer toe is door de Marokkaanse regering beloofd dat er een onafhankelijkheids-referendum gehouden mocht worden, maar tot op heden is daar niets van gekomen.

4 December 2009

Reformatisch Dagblad

http://www.refdag.nl/artikel/1449728/Veel+steun+voor+de+Gandhi+van+de+Sahara.html

Señor Canardo

Een eerste oorlogshandeling is al in beweging gezet door ene generaal Hamidou Laanigri - de Slager van de Marokkanen - bij het mobiliseren van de reservetroepen in opdracht van de makhzen-overheid... >
Marokkaanse koning snoert Saharanen de mond met politiestaat

Meer dan 35.000 Marokkaanse reservetroepen zullen onder bevel van Generaal Hamidou Laanigri worden ingezet in “het zuiden”. En Laanigri volgt de woorden van de koning: “iemand is of pattriot, of verrader”. En het zijn die “verraders” die Laanigri zal aanpakken.

Het Marokkaanse koningshuis heeft groen licht gegeven voor de ontplooiing van de reservetroepen, en benoemde generaal Hamidou Laanigri als bevelhebber voor de zuidelijke zone, die naast het zuiden van Marokko ook de Westelijke Sahara omvat. Deze beslissing ligt in het verlengde van de koninklijke speech van 6 november, waarin zéér duidelijk werd dat er met betrekking tot de Sahara geen ruimte is voor andere politieke visies dan die van de Alaui-monarchie.

Generaal Hamidou Laanigri wordt beschouwd als één van de taaiste generaals uit de militaire nomenclatura. Met ijzeren vuist liet hij duizenden mensen opsluiten op verdenking van religieus extremisme, in de nasleep van de aanslag te Casablanca op 16 mei 2003.

Zijn visie op de Sahara is zeer rechtlijnig: “Wij geven de Sahara niet af. De enige manier om ons zover te krijgen is met militair geweld. Algerije en Polisario kunnen dat niet aan. De enigen die dat kunnen zijn de Verenigde Staten”. Deze generaal, die door Mohammed VI werd aangeduid om de Sahara politioneel te domineren, zal de 6 november speech van zijn koning zonder verpinken toepassen: “Er is geen middenweg, of je bent pattriot of je bent een verrader”. En Hamidou Laanigri is benoemd om de “verraders” op te pakken.

De reservetroepen beschikken momenteel over een 70.000 manschappen. Meer dan de helft daarvan zal in de zuidelijke zone worden ingezet. Sinds Laanigri in oktober 2006 door de koning werd aangesteld om de reservetroepen te hervormen, hebben deze troepen militair materiaal ontvangen. Dit geheel naar het Franse voorbeeld van de CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité). Laanigri heeft daarbuiten ook anti-terreur elitetroepen opgeleid.

In het autonomieproject voor de “zuidelijke provincies”, dat Marokko in het westen poogde aan te prijzen als oplossing voor het conflict, werd overwogen om de bestuursorganen van het territorium te belasten met “controletaken en politie”. Niettemin is met de aanstelling van generaal Laanigri duidelijk dat het paleis geen enkele intentie heeft om een eventueel toekomstig deelbestuur te laten tussenkomen in de politionele veiligheid.

Het voorbije jaar waren de reservetroepen verantwoordelijk voor de tientallen arrestaties van Sahrawi activisten, studenten en mensenrechtenactivisten in de Westelijke Sahara. Onder hen de zeven Sahrawi die op 8 oktober werden gearresteerd en op betichting van hoogverraad voor een militair tribunaal zullen moeten verschijnen. Het waren eveneens manschappen van de reservetroepen die op 13 november Aminatou Haidar arresteerden en haar het land uitzetten.

30 November 2009

http://www.westelijkesahara.be/index.php?parse_news=single&cat=106&art=1342


Ps. Wederom valt mij de gelijkenis op tussen het beleid van de Amerikaanse president en dat van M6. Op ongeveer hetzelfde moment dat Obama de goedkeurig geeft aan een verse lading van 30.000 soldaten doet M6 precies hetzelfde voor de Westelijke Sahara.

Señor Canardo

En dan nu de reactie van Polisario op het spierballentaalgebruik van de makhzen-overheid van de afgelopen paar dagen: >


Een mogelijke dood van Haidar zou de Polisario kunnen radicaliseren

MADRID - Een mogelijke dood van de Saharaanse vrijheidsactiviste Aminatou Haidar, die al 22 dagen in hongerstaking is in Lanzarote in de hoop terug te keren naar de Westelijke Sahara, zou de houding van de Polisario kunnen radicaliseren, aldus de secretaris-generaal, Abdelkader Taleb Omar. Omar bevestigde aan de Nationale Radiozender van Spanje (RNE) vanuit zuidwestelijke Tindouf (Algerije) dat een mogelijke dood van Aminatou "aan Polisario en alle Isahraouijen reden is om af te wijken van de vreedzame weg - die het sinds de wapenstilstand in 1991 bewandelde - en dat een mogelijke dood dus hun dwingt om een radicalere standpunt in te nemen.

"Aminatou is vandaag de dag uitgegroeid tot een zeer belangrijk symbool voor alle Isahraouijen" voegde Taleb Omar toe. "Als dit zou leiden tot een catastrofaal einde (mogelijke dood van Haidar), gaat de situatie werkelijk veranderen en zal leiden tot een destabilisatie van de regio, waar eigenlijk niemand op zit te wachten." Aminatou Haidar, die 42 jaar en geen lid is de Polisario, zet zich in voor de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, is op 16 November 2009 een hongerstaking begonnen, nadat ze op 14 November door de Marokkaanse overheid vanuit Laayoune het land is uitgezet, als gevolg van het intrekken van haar Marokkaans paspoort door de Marokkaanse autoriteiten. 2 dagen later is zij als protest hiertegen op de luchthaven van Lanzarote in hongerstaking gegaan.

Volgens de Marokkaanse autoriteiten had Aminatou na haar aankomst in Laayoune op 14 November geweigerd om "gebruikelijke politieformaliteiten" in te vullen en daardoor haar recht op de Marokkaanse nationaliteit heeft verspeeld. Na 2 tevergeefse pogingen om terug te keren naar Marokko, proberen de Spaanse autoriteiten Aminatou te overtuigen om haar hongerstaking te beëindigen. Aminatou bevestigde afgelopen maandag in een interview met AFP dat de Spaanse overheid wel druk uitoefent op haar om af te zien van haar hongerstaking, maar tegelijkertijd geen druk uitoefent op de Marokkaanse autoriteiten om haar terug te laten keren.

7 December 2009

AFP

Oorspronkelijk artikel: http://es.noticias.yahoo.com


Ps. Zoals ik al eerder vermoedde heeft Aminatou geen officiële banden met de militaire tak van Polisario, haar inzet en vrijheidstreven staat moet dus ook los worden gezien van het beleid van de Polisario. Dit is dus in tegenstelling van de poging van Makhzen1979 om Aminatou in deze discussie te proberen af te schilderen als een Polisario-activiste.   

buɛluz

#96
Error 404 - Not found