Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren

Gestart door Awarinou, 22/09/2009 om 19:37:12

Awarinou

Arabieren lijden van alle bevolkingsgroepen in de wereld het meest onder erfelijke afwijkingen.

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/431991/2009/09/22/Veel-Arabieren-kampen-met-erfelijke-aandoeningen.dhtml

Ben ik blij dat ik een kerngezonde Hollandse Amazigh ben, hehe. Imazighen hebben nu eenmaal sterke genen, alleen moeten we nog ophouden om binnen onze families te huwen.

Laat ik hier maar niet te veel uitweiden over mijn prive-leven, nothing personal.

Rebellious

Hiermee bedoelen ze dus ook Imazighen, aangezien deze in ''Arabische'' landen wonen.

Awarinou

Citaat van: ZwaarRebels op 22/09/2009 om 20:52:57
Hiermee bedoelen ze dus ook Imazighen, aangezien deze in ''Arabische'' landen wonen.

Dus niet, begrijpend lezen is een vak, I know.

Botermes

#3
Neef/nicht-huwelijk is bij ons denk ik gekomen doordat mensen hier naar europa wilden komen, althans dat lijkt wel een grote factor te zijn.
Als ik kijk naar het gezin waar mijn vader uitkomt (geboren rond 1940), dan is daar geen enkel neef/nicht huwelijk hoewel hij uit een gezin van 9 kinderen kwam, opa en oma ook geen familie van elkaar, en precies dat zelfde geldt ook voor mijn moeders kant.
En ineens wilde mijn vader dat mijn zus haar neef uit Marokko ging huwen ergens in de jaren 80 om hem hier naar NL te krijgen. Ze heeft zich daar tegen verzet en uiteindelijk ging dat ook niet door.
Volgens mij was bij ons, althans bij ons type aithwayagher, neef/nichthuwelijk helemaal niet gebruikelijk.

Azghar

Allah ihssen 3awen waha, onwentenheid  en Schandelijke verhalen.
Men moet weten wij hij zegt en ook bewijzen.

Ik citeer  wat reactie uit Marokko.nl,  hier wordt Allah en zijn profeet Mohamed vzmh  beschuldigd voor niks
Niemand van de leden kon bewijzen dat allah 1500 jaar gelden het huwelijke neef / nicht verboden was...

Citaat van: Doler12;71358620Helaas heeft Mo het verkeerde voorbeeld geven, met Ali en Fatima. Allah weet toch alles, dus hij moet ook weten dat inteelt slecht is? Waarom heeft hij dat dan niet haram gemaakt?

Citaat van: Doler12;71359266Ik zag dan ook niet dat het gedwongen is.  Maar inteelt is gewoon schadelijk. Waarmee heeft Allah dan niet ingrepen, door te verklaren dat gij niet met je neef of nicht zal trouwen?
Citaat van: Peej;71359843Omdat Allah niet bestaat.

Dit onderzoek (is het toeval dat in het Darwin jaar is gepubliceert) bewijst nog maar eens het gelijk van Darwin. .

Ik ben wel in de staat om te bewijzen dat Allah al ons heeft gewaarschuwd om Intee lt verboden in Islam.

Bewijs Uit de koran:


Soerath 4. De Vrouwen (A-Nisaae)22. En huwt niet de vrouwen, die uw vaders huwden, met uitzondering van wat reeds gebeurd is. Het is een slecht en afschuwelijk iets en een verkeerde weg.

23. Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zign ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol;

24. En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

25. En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. Gij zijt van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

26. Allah wenst u te onderrichten en te leiden naar de paden van degenen die vََr u waren en u Zijn barmhartigheid te betonen. Allah is Alwetend, Alwijs


Señor Canardo

Citaat van: Awarinou op 22/09/2009 om 21:48:23
Dus niet, begrijpend lezen is een vak, I know.

Waarom verwijzen ze dan in het artikel over Arabieren ook naar Soedan en Mauritanië?

Rebellious

#6
Citaat van: Awarinou op 22/09/2009 om 21:48:23
Dus niet, begrijpend lezen is een vak, I know.
begrijpend lezen is een vak idd, lees 't nog eens...
ik begrijp dat je selectief leest, en das niet goed he jong

Rebellious

#7
Citaat van: Awarinou op 22/09/2009 om 19:37:12
...  alleen moeten we nog ophouden om binnen onze families te huwen. ...Ik vind dit dus onzin, neef/nicht-huwelijk is niet veboden in de Islam. Er is laatst een onderzoek geweest naar neef/nicht huwelijken. conclusie: kans op nadelige gezongdheids afwijkingen voor een geboren kind is 1 a 2% meer dan geen neef/nicht huwelijk, dus bijna nihil.

Binnen je familie trouwen is helemaal niet slecht, alleen een directe neef/nicht is minder.

Dus houd je advies lekker voor jezelf.

TheCFO

Citaat van: ZwaarRebels op 23/09/2009 om 02:16:00
Ik vind dit dus onzin, neef/nicht-huwelijk is niet veboden in de Islam. Er is laatst een onderzoek geweest naar neef/nicht huwelijken. conclusie: kans op nadelige gezongdheids afwijkingen voor een geboren kind is 1 a 2% meer dan geen neef/nicht huwelijk, dus bijna nihil.
Ja ja, de Islam als bron van wijsheid. Tis niet verboden, dus wat zeuren die gasten.

Statistiek ook altijd  erg ingewikkeld, zoals veel van die moderne kennis. 1 a 2 procent, vast bijna nihil.

Genetisch materiaal en statistiek, zoveel evolutiedenken in een zin, dat moest wel de wrevel van gelovigen wekken.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=996

Trouwen neef en nicht geeft iets meer risico 
Als neven en nichten met elkaar trouwen, geeft dat slechts een gering extra risico op erfelijke afwijkingen, zo blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Belangrijke uitzondering vormen echter besloten gemeenschappen waar met elkaar trouwen meer dan gemiddeld voorkomt. Dan stijgt het extra risico snel.

”Neef en nicht vrijt licht”, zo luidt een oud Nederlands gezegde. Toch komt het tegenwoordig zeer weinig meer voor dat familieleden met deze graad van verwantschap met elkaar trouwen. Dat ligt anders onder allochtonen, waar huwelijken tussen neven en nichten geregeld voorkomen.

Een willekeurig Amerikaans echtpaar loopt een risico van 3 tot 4 procent op het krijgen van een kind met een erfelijke aandoening, zoals een open ruggetje of taaislijmziekte. Trouwen neef en nicht met elkaar dan verhoogt de kans op een baby met een genetische aandoening met 1,7 tot 2,8 procent, aldus prof. dr. A. Motulsky van de Universiteit van Washington in The Journal of Genetic Counseling. Hoewel er sprake is van bijna een verdubbeling van het risico, is dit volgens Motulsky geen uitkomst die neven en nichten moet weerhouden van het krijgen van kinderen.

De kans op erfelijke ziekten neemt wel fors toe als neven en nichten uit een besloten bevolkingsgroep meer dan gemiddeld met elkaar huwen. De onderzoekers wijzen in dit verband op leden van de mormonengemeenschap in de Amerikaanse staat Utah. De kans dat neef en nicht dan een kind krijgen met een genetische afwijking ligt op een kleine 10 procent.

Onder allochtonen zijn huwelijken tussen neef en nicht tamelijk gewoon. In Noord-Afrika bijvoorbeeld is in 20 tot 60 procent van de huwelijken sprake van een neef-nicht-relatie. Ook in Turkse dorpen komt het veel voor. Na vestiging in Nederland leven de immigranten vaak in dezelfde besloten kring.
--

Veel plezier met je nichtje Rebel en al die verhalen over genetische risico's gewoon afdoen als onislamtisch gelul. Utah, staat vol reli inteelt.

TheCFO

Citaat van: TheCFO op 23/09/2009 om 06:52:17
Genetisch materiaal en statistiek, zoveel evolutiedenken in een zin, dat moest wel de wrevel van gelovigen wekken.

Okay, mijn welgemeende excuses, beetje googlen levert ook niet reli's op die dit als miereneukerig geneuzel zien, als stiekem racisme, en weet ik al niet wat. Tis wel de Volkskrant, tis al meer dan een jaar oud, maar soit.

Het wegzetten van neef-nicht-stellen als ziekelijke barbaren is een subtiele vorm van racisme.
En daar was inteelt, dat lelijke spook, opeens weer in het nieuws. Erfelijke ziekten! Misvormde en dode kinderen! Familiehuwelijken bij allochtonen vormen een ‘gezondheidsprobleem’, zei het PvdA-Kamerlid Arib deze week.


En inderdaad. Familiehuwelijken vergroten de kans op zeldzame erfelijke aandoeningen. Daar mag best meer voorlichting over komen. Maar je moet ook weer niet overdrijven. Het zijn wel zeldzame aandoeningen. De ziekte van Pompe bijvoorbeeld, komt bij neef-nicht-stellen dertien maal vaker voor. Toch blijft het een kans van ‘slechts’ 1 op 2800. En aangezien er jaarlijks in ons land zo’n tweeduizend allochtone kinderen uit een familiehuwelijk worden geboren, gaat het om minder dan één geval per jaar.


Met kindersterfte is het niet anders. In een uiterst genuanceerd rapport benadrukt het RIVM deze week dat de berucht hoge kindersterfte onder allochtonen eigenlijk niet goed is terug te voeren op inteelt.

Eerder onderzoek leverde al op dat tienerzwangerschappen, ongelukken en infectieziekten veel belangrijkere factoren zijn.


Zwakzinnigheid, dan? Hetzelfde verhaal. Toen geneticus James Neel in de jaren negentig 4.300 neef-nicht-huwelijken doorvlooide, kon hij geen verband aantonen tussen familiehuwelijken en geestelijke handicaps. En wij maar denken dat een in-teelthuwelijk altijd strompelende bochelaars van de Notre Dame voortbrengt.

Toen vorig jaar duidelijk werd dat er onder Marokkanen veel meer schizofrenie voorkomt dan onder Nederlanders, waren er mensen die zeiden: tja, inteelt hè?

Het probleem zit deels tussen onze oren. Westerlingen associëren inteelt automatisch met achterlijk, simpel, onmodern. Net zoiets als incest. Dat komt omdat we inteelt kennen van het platteland, als iets van vroeger. Ook Darwin en Einstein trouwden overigens met een nicht. Het wegzetten van neef-nicht-stellen als ziekelijke barbaren, is gewoon een subtiele vorm van racisme.

De werkelijkheid is dat ouders achter in de dertig ongeveer evenveel kans hebben op geboortedefecten als neef-nicht-stellen die in de bloei van hun vruchtbaarheid met kinderen beginnen. Als je uit bent op gezond nageslacht, kun je misschien beter leven als een traditionele Turk dan als een moderne Europeaan.

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/62/Tja,+inteelt+h%E8
---------------
Echt een hersenloze gozert. Hoewel hij natuurlijk groot gelijk heeft dat er Tokkies zat zijn die dit onderwerp vanuit hun eigen racistische -dus domme- meninkjes inkleuren, zijn de feiten keihard. De risico's zijn bekend en iedereen met voldoende eigen verstand is in staat die info tot zich te nemen.

http://library.wur.nl/way/bestanden/clc/1825565.pdf

Awarinou

Citaat van: incognito op 23/09/2009 om 01:09:06
Waarom verwijzen ze dan in het artikel over Arabieren ook naar Soedan en Mauritanië?

Niet verwijzen, maar vergelijken. LEZEN!

Awarinou

Citaat van: ZwaarRebels op 23/09/2009 om 02:07:23
begrijpend lezen is een vak idd, lees 't nog eens...
ik begrijp dat je selectief leest, en das niet goed he jong

Voel je soms aangesproken door het artikel, nichtjeslover? Hehe.

Awarinou

#12
Citaat van: ZwaarRebels op 23/09/2009 om 02:16:00
Ik vind dit dus onzin, neef/nicht-huwelijk is niet veboden in de Islam. Er is laatst een onderzoek geweest naar neef/nicht huwelijken. conclusie: kans op nadelige gezongdheids afwijkingen voor een geboren kind is 1 a 2% meer dan geen neef/nicht huwelijk, dus bijna nihil.

Binnen je familie trouwen is helemaal niet slecht, alleen een directe neef/nicht is minder.

Dus houd je advies lekker voor jezelf.

Wie met een nicht of neef in het huwelijksbootje stapt (bah) kan blijkbaar niks beters krijgen; je trouwt toch niet met je bloedverwanten? Je voelt je echt aangesproken door het artikel, nichtjeslover. Hehehe.

Broochem

Few Risks Seen To the Children Of 1st Cousins

By DENISE GRADY

Published: April 4, 2002

Contrary to widely held beliefs and longstanding taboos in America, first cousins can have children together without a great risk of birth defects or genetic disease, scientists are reporting today. They say there is no biological reason to discourage cousins from marrying.

First cousins are somewhat more likely than unrelated parents to have a child with a serious birth defect, mental retardation or genetic disease, but their increased risk is nowhere near as large as most people think, the scientists said.

In the general population, the risk that a child will be born with a serious problem like spina bifida or cystic fibrosis is 3 percent to 4 percent; to that background risk, first cousins must add another 1.7 to 2.8 percentage points, the report said.

Although the increase represents a near doubling of the risk, the result is still not considered large enough to discourage cousins from having children, said Dr. Arno Motulsky, a professor emeritus of medicine and genome sciences at the University of Washington, and the senior author of the report.

''In terms of general risks in life it's not very high,'' Dr. Motulsky said. Even at its worst, 7 percent, he said, ''93 percent of the time, nothing is going to happen.''

The report is in today's issue of The Journal of Genetic Counseling.

''As genetic advisers,'' Dr. Motulsky said, ''we give people all the various possibilities and risks and leave it up to them to make a decision. Some might decide a doubling of the risk is not something they want to face.''

He and his colleagues said no one questioned the right of people with genetic disorders to have children, even though some have far higher levels of risk than first cousins. For example, people with Huntington's disease, a severe neurological disorder that comes on in adulthood, have a 50 percent chance of passing the disease to their children.

The researchers, a panel convened by the National Society of Genetic Counselors, based their conclusions on a review of six major studies conducted from 1965 to August 2000, involving many thousands of births.

Dr. Motulsky said medical geneticists had known for a long time that there was little or no harm in cousins marrying and having children. ''Somehow, this hasn't become general knowledge,'' even among doctors, he said.

Twenty-four states have laws forbidding first cousins from marrying, and seven states have limits like requiring genetic counseling. But no countries in Europe have such prohibitions, and in parts of the Middle East, Africa and Asia, marriages between cousins are considered preferable.

''In some parts of the world,'' the report says, ''20 to 60 percent of all marriages are between close biological relatives.''

Dr. Motulsky said many immigrants from cultures where cousin marriages are common expect to continue the tradition in the United States, and doctors and genetic counselors should respect their wishes.

Laws against cousin marriage should be abolished, he said. Even though longstanding ones reflect a view that such marriages are ''really bad,'' he said, ''the data show it isn't that bad.''

Dr. Motulsky said researchers did not know why marriage between cousins was viewed with such distaste in the United States. He said some of the revulsion might have stemmed from the eugenics movement, which intended to improve the human race by deciding who should be allowed to breed. The movement flourished in this country early in the 20th century.

It is not known how many cousins marry or live together. Estimates of marriages between related people, which include first cousins and more distant ones, range from less than 0.1 percent of the general population to 1.5 percent. In the past, small studies have found much higher rates in some areas. A survey in 1942 found 18.7 percent in a small town in Kentucky and a 1980 study found 33 percent in a Mennonite community in Kansas.

The report made a point of saying that the term ''incest'' should not be applied to cousins but only to sexual relations between siblings or between parents and children. Babies who result from those unions are thought to be at significantly higher risk of genetic problems, the report said, but there is not enough data to be sure.

The new report says that genetic counselors should advise cousins who want to have children together in much the same way they advise everybody else and that no extra genetic tests are required before conception.

The guidelines urge counselors to take a thorough family history and, as they do for all clients, look for any diseases that might run in the family or in the clients' ethnic groups and order tests accordingly. During pregnancy, the woman should have the standard blood tests used to screen for certain neurological problems and other disorders and an ultrasound examination.

Their children should be tested as newborns for deafness and certain rare metabolic diseases -- tests already given to all newborns in some parts of the country. These are among the conditions that may be slightly more likely to occur in children whose parents are cousins. Some of the metabolic problems are treatable, and children with hearing losses do better if they get help early in life.

Dr. Motulsky said that the panel of experts began working on the cousin question about two years ago after a survey of counselors found a lot of variability -- and misinformation -- in the advice given to people who wanted to know whether cousins could safely have children together.

The president-elect of the National Society of Genetic Counselors, Robin L. Bennett, who is a co-author of the report and a genetic counselor at the University of Washington, said: ''Just this week I saw a 23-year-old woman whose parents were cousins, and she was told to have a tubal ligation, which she did at the age 21, because of the risk to her children. And there's no risk to her children. People are getting this information from small-town doctors who may not know the risk, don't have access to this information and just assume it's a big risk.''

The young woman hopes to have the operation reversed, Ms. Bennett said.

The article in the geneticists' journal includes a personal account from a woman who said she had lived with her cousin for six years, ''and we are madly in love.'' When she became pregnant, she said, her gynecologist warned that the child would be sickly and urged her to have an abortion. A relative predicted that the baby would be retarded. She had the abortion, she said, and called it ''the worst mistake of my life.''

When she learned later that the increased risk of birth defects was actually quite small, she said, ''I cried and cried. ''

The small increase in risk is thought to occur because related people may be carrying some of the same disease-causing genes, inherited from common ancestors. The problems arise from recessive genes, which have no effect on people who carry single copies, but can cause disease in a person who inherits two copies of the gene, one from each parent. When two carriers of a recessive gene have a child, the child has a one-in-four chance of inheriting two copies of that gene. When that happens, disease can result. Cystic fibrosis and the fatal Tay-Sachs disease, for example, are caused by recessive genes. Unrelated people share fewer genes and so their risk of illness caused by recessive genes is a bit lower.

Keith T., 30, said he married his cousin seven years ago and in 1998, frustrated by the lack of information for cousins who wanted to marry, he started a Web site, cousincouples.com. It is full of postings from people who say they have married their cousins or want to do so.

The site highlights famous people who married their first cousins, including Charles Darwin, who, with Emma Wedgwood, had 10 children, all healthy, some brilliant. Mr. T. asked that his full name not be used because he said he did business in a small town and feared that he would lose customers if they found out his wife was also his cousin.

''If someone told me when I was young that I'd marry my cousin I would have said they were crazy,'' he said. ''I thought the idea of marrying your cousin was kind of icky.''

Mr. T. said he was relieved to learn years ago that cousins' risks of birth defects, while higher than those of unrelated people, were still relatively low, and that he and his wife hoped to have children.

http://www.nytimes.com/2002/04/04/us/few-risks-seen-to-the-children-of-1st-cousins.html?sec=&spon=&pagewanted=2

Broochem

Inteelt is een verkeerde benaming voor neef/nicht-huwelijken. Inteelt wordt gebruikt om sexueel contact binnen gezinnen aan te geven.