Hoofdmenu

Ramadan is dood!

Gestart door Bades, 11/09/2009 om 17:23:56

Señor Canardo

Dit valt er bij wiki te melden over de Overlevering van de Profeet vzmh >Hadith

De Ahadith (Arabisch: أحاديث), meervoud van Hadith (حديث, 'dat wat verteld wordt') zijn de in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de profeet Mohammed. Via deze overleveringen kent men de soenna, de manier van de profeet. Voor de overgrote meerderheid van de moslims vormen de Ahadith een aanvulling op en interpretatie van de Koran. Uit de Koran en de Ahadith werden islamitische wetten samengesteld, de sharia. In de meeste islamitische landen geldt de sharia als basis van een deel van het recht. De meeste landen hebben overigens een gemengd rechtssysteem.

De Ahadith zijn als volgt geclassificeerd:

-sahieh 'zeer betrouwbaar'
-hasan 'goed, maar minder betrouwbaar'
-da'ief 'twijfelachtig' en
-mawdoe 'verzonnen'

De voorwaarden voor een sahieh-overlevering moet aan vijf voorwaarden voldoen.Een moslim hoeft niet te geloven in een hadith. De Koran is altijd de primaire bron. De Hadith dient terug te gaan (via zijn naaste Sahaba) tot Mohammed door een onafgebroken keten van overleveraars (isnaad). Al-Bukhari ging hierbij er van uit dat het historisch bevestigd moest zijn dat twee opeenvolgende overleveraars elkaar ontmoet hadden. Muslim en anderen vonden dat het al voldoende was dat als deze overleveraars elkaar theoretisch gezien konden hebben. De overleveraars moeten bekend staan als oprecht. Sommigen vinden het al voldoende als een overleveraar moslim was, anderen stellen dat de oprechtheid bevestigd dient te zijn.

De overleveraars dienen bekend te staan om hun goede geheugen. Ook hierover bestaat verschil van mening.
De Hadith dient vrij te zijn van afwijkingen van de bevestigde standaardoverleveringen (shudhudh). Zo kunnen vier verschillende overleveraars dezelfde Hadith overleveren die aan de eerdere voorwaarden voldoet. Drie Ahadith hebben bij nadere bestudering dezelfde bewoordingen, terwijl een afwijkend is. Deze afwijkende Hadith wordt dan niet geaccepteerd.

De Hadith dient zowel qua tekst als qua keten van overleveringen zonder een verborgen mankement (‘illa) te zijn die waarschuwen voor de onechtheid ervan. Hiervoor is veel deskundigheid vereist. Turkije is bezig met het her-beoordelen van de hadith, omdat vele hadiths in strijd zijn met de Koran. Theologen aan de Universiteit van Ankara bereiden een boek voor waarin de radicale hadiths die in de loop van de eeuwen erin zijn geslopen eruit te filteren.

Islamitische wetgeleerden en theologen hebben de eerste drie eeuwen lang gediscussieerd en gestudeerd over de vraag welke van de overgeleverde tradities, die elkaar op sommige punten tegenspreken, authentiek zijn en welke later verzonnen zijn. De Ahadith zijn daarna opgenomen in talloze verzamelingen, waarvan er in de soennitische islam zes als betrouwbaar worden aangemerkt. Deze zijn rond 800-850 opgetekend. De auteurs zijn: Al-Bukhari, Muslim, Abôe Dâwoed, Tirmidzi, An-Nasâ'ie en Ibn Mâdja. Toch bestonden er al voor die tijd al hadithverzamelingen. Deze waren echter minder systematisch van opzet en ze voldeden niet aan de strenge selectiecriteria die vooral Al-Boechârie en Muslim formuleerden. In de loop der tijd waren er namelijk veel verhalen over Mohammed verzonnen, omdat het een verhaal kracht kon bijzetten als men beweerde dat Mohammed het ook had gezegd. Moslims gaan ervan uit dat deze zes onderzoekers nauwkeurig het kaf van het koren hebben gescheiden. Enkele islamologen vinden dat de betrouwbaarheid van een overlevering niet meer is vast te stellen en trekken de betrouwbaarheid van de hadiethliteratuur dus integraal in twijfel.

Een zeer gerespecteerde uitlegger en 'redacteur' van de Hadith uit de negende eeuw was Al-Bukhari, een soennitisch geleerde. Samen met Muslim, een andere hadithgeleerde, legde hij collecties aan van 'zeer betrouwbare' Hadith. Als een Hadith in die van Al-Bukhari evenals in die van Muslim voorkomt, gaan moslims ervan uit dat het een authentiek verhaal betreft. Beiden legden namelijk zeer kritische maatstaven aan voor het optekenen van een Hadith. Er waren circa 600.000 overleveringen over Mohammed in omloop, maar Al-Bukhari nam er slechts 7000 in zijn verzameling op; daarvan betreffen er 3000 varianten van dezelfde overlevering. Al-Bukhari en Muslim hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van de islamitische wetgeving.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hadith


Bades

#106
Citaat van: incognito op 17/09/2009 om 00:07:48
Dus? Wat is jouw punt, die je wilt maken?

dat soenna uit de duim van de profeet en zijn twijfelachtige via via volgelingen komt.

Lijkt me niet zo moeilijk om te concluderen he? tjonge!

Señor Canardo

Citaat van: A3essas op 17/09/2009 om 01:09:38
dat soenna uit de duim van de profeet en zijn twijfelachtige via via volgelingen komt.

Lijkt me niet zo moeilijk om te concluderen he? tjonge!

Was dat alles wat je te melden hebt of heb je nog meer wat je kwijt wilt over de Profeet vzmh. en zijn volgelingen?

Bades

Citaat van: incognito op 17/09/2009 om 01:31:25
Was dat alles wat je te melden hebt of heb je nog meer wat je kwijt wilt over de Profeet vzmh. en zijn volgelingen?

Drus xac anect-uyenni ma?

Señor Canardo

#109
Citaat van: A3essas op 17/09/2009 om 02:16:44
Drus xac anect-uyenni ma?

Ewa, maak voor jezelf de balans op wat deze historische persoon in 1387 jaren teweeg heeft gebracht.

Inuit

Citaat van: A3essas op 17/09/2009 om 01:09:38
dat soenna uit de duim van de profeet en zijn twijfelachtige via via volgelingen komt.

Lijkt me niet zo moeilijk om te concluderen he? tjonge!
Hoe kunnen overlevering over iemands uitspraken en handelingen, die vervolgens van persoon tot persoon zijn overgeleverd, uit de duim van diezelfde persoon zijn gezogen?
En wat weet jij van bijvoorbeeld de totstandkoming van de 6 hadith verzamelingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Six_major_Hadith_collections), dat je de overleveraars zo maar even uit de losse pols twijfelachtig noemt?

Bades

Citaat van: incognito op 17/09/2009 om 10:46:41
Ewa, maak voor jezelf de balans op wat deze historische persoon in 1387 jaren teweeg heeft gebracht.

personen bedoel je ;)

en nee, daar gaat het niet over.

Bades

Citaat van: Inuit op 17/09/2009 om 12:03:51
Hoe kunnen overlevering over iemands uitspraken en handelingen, die vervolgens van persoon tot persoon zijn overgeleverd, uit de duim van diezelfde persoon zijn gezogen?
En wat weet jij van bijvoorbeeld de totstandkoming van de 6 hadith verzamelingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Six_major_Hadith_collections), dat je de overleveraars zo maar even uit de losse pols twijfelachtig noemt?

zomaar ja ;)

Señor Canardo

Citaat van: A3essas op 17/09/2009 om 18:50:56
en nee, daar gaat het niet over.

Waar gaat het dan wel over? En belangrijker nog waar baseer je dat op?

Chatt zie arif

Citaat van: TheCFO op 16/09/2009 om 12:03:38


En welke titel van Nietzsche bedoel je?
.  


Het was ‘Aldus sprak Zarathustra’, terwijl ik net daarvoor een prachtig boek had gelezen over het leven en de dood van Alexander de Grote waarin uitvoerig over Zoroaster werd ingegaan.


Dit was wat er gebeurde toen Chatt wat ouder was...Wanneer ik een boek uit het schap pak kijk ik eerst of er een foto van de schrijver op afgebeeld staat,de beeltenis zegt me meestal genoeg over de kwaliteit van het boek .Alleen al door de houding die de auteur aanneemt kan ik me een idee vormen over de leesbaarheid van zijn schrijfsel. Soms kijk ik in zijn ogen en beslis zonder ook maar een bladzijde te lezen dat het boek geschikt leesvoer voor mij is. Als het gelaat van de schrijver me om wat voor reden dan niet bevalt leg ik het boek meteen terug,een reden om het boek niet eens een blik waardig te keuren is als de auteur zich heeft laten afbeelden als de ‘penseur van Rodin’.Niet helemaal Rodin ,maar met dat vingertje dat nonchalant de kaaklijn streelt,voor velen een symbool van intellectualisme.


Op een dag was ik in mijn favoriete boekenzaak ,in het midden van de boekwinkel stond een grote stand met tientallen exemplaren van ‘de duivelsverzen’ van  Salman Rushdie. Nieuwsgierig liep ik er naartoe en zag de dat de stand volgehangen was met afbeeldingen in A3-formaat van his highness himself. Ik keek hem een tijdje in zijn ogen met zwaar hangende bovenste oogleden en zag een pompeuze,arrogante,bebrilde,vervuld van zijn eigen grootsheid zijnde geboren provocateur. Omdat ik toch nieuwsgierig was las ik de eerste bladzijden,daarin stond een vreemde soort klanken die op me inwerkten als een soort ‘trigger’. Plotseling werd ik bevangen door een vlaag van razernij, Chatt  werd een expansie-vat waarvan het ventiel explodeerde. Ik schopte en sloeg de stand kapot,vertrapte en verscheurde de boeken,ik wierp me boven op ze en rolde als een dolle hond op de grond. Met handen en mond verscheurde ik de bladzijden uit de boeken,

De eigenaar van de boekwinkel en de overige bezoekers waren in shock,ze keken naar me met afgrijzen en angst in hun ogen. Wanneer ik in hun richting keek met mijn door pure frenesie doordrenkte ogen wenden ze de blik ogenblikkelijk weg. Even snel als dat de  vernietigingsdrang in me opkwam verdween het weer ,langzaam om me heen kijkend kwam ik bij mijn positieven. De ravage was enorm,overal op de vloer lagen de bladzijden en kaften van de duivelsverzen ,het was of de duivel had huisgehouden Uitgeput en snakkend naar adem wankelde ik naar iets wat me houvast kon bieden, krachteloos hield ik me met beide handen vast aan de toonbank. De boekhandelaar keek op me neer met een uitdrukking die ergens tussen doodsangst en verwondering in lag.

Ik weet nog steeds niet wat me beving,het had in elk geval volstrekt niets van doen met de verontwaardiging die gevoeld werd in de Islamitische wereld,zijn kop stond me gewoon niet aan. Een tijdje later kocht ik in dezelfde zaak ‘a bend in the river’ van V.S  Naipaul,zijn gezicht stond me wel aan en het boek heb ik met plezier gelezen. Het gezicht zegt heel veel,maar de ogen zijn de spiegel van de ziel…..

Señor Canardo

#115
Citaat van: A3essas op 11/09/2009 om 17:23:56
Toen de trein de vrijstaat Berlijn verliet en richting de polder reed, maakte zich een onrustig gevoel meester van mijn buik.

Asis zat waarschijnlijk in de verkeerde trein. Hij had beter de trein naar Mohammedia kunnen pakken...>
DEATH THREATS AND ARRESTS FOR FACEBOOK RAMADAN FAST BREAK PROTESTERS

Washington- Break the rules of fasting is "haram" (forbidden) for Muslims in Morocco and can be punished by a sentence of one to six months in prison and fines of almost 100 euros, according to Article 222 of the Moroccan Penal Code. To protest against "this interference in private life," the Movement for defense of individual liberties (MALI) launched an appeal through Facebook to symbolically break the fast before sunset and protest the Law.

The meet up was at the train station of Mohammedia, a few miles from Casablanca. 70 people indicated their intention to attend but only a dozen made it through a cordon of security personnel. "We have called a lot of people because we were surprised by the heavy police presence that we encountered" said Ms. Zineb Elghzaoui, journalist and a founder of MALI along with Ibtissam Lachgar , a psychologist.

More than a hundred officers, including riot and mounted police and military personnel had besieged the station and its environs . "We had to show our backpacks and when they saw we had food, they [police] forced us to return to Casablanca on the next train," explained Lachgar. The security forces were also keeping back local youth groups who were attempting to confront the Ramadan-fast-breaking-protesters. With the presence of a large contingent of European Reporters, a violent confrontation would confirm prejudices about the propensity for violence of Muslim conservatives. The following day headlines such as “100 policemen against 10 sandwiches in Morocco” were splashed across Spain and elsewhere in Europe.

"Our aim was to show that we are Moroccans, but that we do not fast, and that we have a right to exist," said Ms. Elghzaoui. “And although the Moroccan Constitution guarantees freedom of worship, each year there are arrests’ for public fast breaking, she added. A government security spokesperson denied that any arrests were made this year for public eating during the month of Ramadan.

Ms. Elghzaoui spoke about the case of a citizen who was attacked and denounced in the city of Fez and handed to the police by civilian vigilantes last year for drinking in the street. He was freed hours later, after his family showed he was a diabetic. Only children, the elderly, the sick, pregnant, lactating or menstruating women are exempt.

The Official Moroccan Council of Ulema (theologians) denounced the protesters stunt and described them as "agitators". According to supporters of the Movement for defense of individual liberties (MALI) , the Moroccan police has launched a campaign of arrests on Tuesday and Wednesday among the founders of the movement (MALI) that included the arrest of reporters  Mr. Abdel Aziz el Yakoubi and Mr. Abdul Rahim mouqtafi, followed by the arrest of journalist Ms. Zineb Elghzaoui Wednesday morning at her house.

The group has recently revealed that members of the "Mali" had been subjected to death threats via e-mails. The group said in a published statement that the government has adopted a "policy of pandering to Islamic extremists by issuing a condemnation of the journalist Zainab lghzaoui" and that it is "a veiled incitement to the mob of Islamists and conservatives and a direct threat to the life of the reporter."

It is the first time on record that a group has protested against the Ramadan Law in Morocco. The group has used facebook as a rallying tool to organize the protest, which tipped off the police of their plans in advance. Moroccans have one of the highest internet use rate in Africa and have recently made use youTube and other social media tools for various social actions.

September 2009

MoroccoBoard News

http://www.moroccoboard.com/news/34-news-release/664-death-threats-and-arrests-for-facebook-ramadan-fast-break-protesters

Azghar

#116
Citaat van: A3essas op 16/09/2009 om 23:58:16
Jaja!!

maar over de openbaring hadden we het niet he! we hadden het over het geen de profeet in de vorm van overleveringen deed maar waar geen verwijzing van is naar de koran.

Deze zijn slechts door hem bedacht.

de profeet vzmh spreekt  niet uit begeete . het is niets anders dan een openbaring die aan hem geopenbaard is inclusief  De ahadith ( de interpretatie en betekenis van de  53. De Ster (A-Nadjm)

1.Bij de ster wanneer zij valt,

2. Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken,

3. Noch spreekt hij naar eigen begeerte.

4. Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.

bewijs dat het zo is:

neem nou de volgende hadith serieus:

de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd

"Als een vlieg in het drinken van één van jullie valt, zou hij hem onder moeten dompelen (in de drank), want één van zijn vleugels draagt een ziekte en de andere draagt het geneesmiddel." [al-Bukhaari 4:537]

het is nu wetenschappelijk bewezen.


Schaal 2: Monster genomen van een flacon met gesteriliseerd water waar een vlieg in gevallen was (zonder onderdompeling). Nadat er monsters van het water genomen waren, werd er groei van pathogene (ziekteverwekkende) bacteriële kolonies van het E Coli type geïdentificeerd.

Schaal 1: Monster genomen van dezelfde flacon nadat de vlieg volledig ondergedompeld was. De complete verdwijning van de bacteriële groei die in petrischaal 2 te zien was, is duidelijk. De nieuwe bacterie die in schaal 2 groeit, werd geïdentificeerd als Actinomyces, waaruit nuttige antibiotica onttrokken kunnen worden. Dit verklaart de complete remming van de groei in schaal 2.

Niemand wist vroeger dat vliegen ziektes met zich meebrengen. En nieuwe wetenschappelijke onderzoeken tonen aan, dat vliegen zelfs, "medicijnen" met zich meedragen. Er worden nieuwe onderzoeken gedaan bij huis vliegen en wetenschappers vonden antibiotics op de vliegen.

Niemand kon dit geweten hebben 1500 jaar geleden, dus hij moet wel een Profeet van God zijn en hij heeft  niets uit de duim gezogen.
Señor Canardo

Citaat van: Azghar op 18/09/2009 om 00:02:52
"Als een vlieg in het drinken van één van jullie valt, zou hij hem onder moeten dompelen (in de drank), want één van zijn vleugels draagt een ziekte en de andere draagt het geneesmiddel." [al-Bukhaari 4:537]

het is nu wetenschappelijk bewezen.

Kun je dit ook onderbouwen met wetenschappelijke bronnen?

TheCFO

#118
Citaat van: incognito op 18/09/2009 om 00:23:59
Kun je dit ook onderbouwen met wetenschappelijke bronnen?

Los van bovenstaande vliegenvangerij, kan de geinteresseerde lezert hier een grappig fenomeen aan  het werk zien, waaraan alle mij bekende monotheistische reli's lijden.

Zoekend naar moderne wetenschapsonderzoeken die bevestigen (NB meestal is niet-tegenspreken al voldoende voor de kennisaverse reli om als wetenschappelijke bevestiging te dienen) wat er aan teksten in hun oude boeken te vinden is. Zo graag doen ook zij moeite hun geloof rationeel te onderbouwen.

Wat mij betreft het bewijs dat ook de gemiddelde reli zich graag op rationele gronden zou willen baseren, maar gewoon niet in staat is dat 'het hele verhaal'  vol te houden.

Het feit dat de wetenschap een bijzinnetje uit een heilig hoek niet ontkracht wordt gezien als bevestiging voor het goddelijke van dat boek, terwijl het feit dat de wetenschap de hoofdlijnen van dat volledige verhaal ontkracht vrolijk terzijde gelegd wordt.