Is Wilders wel een waardige tegenstander?

Gestart door abu muslim, 05/05/2009 om 17:54:59

abu muslim

[SIZE="5"]Is Wilders wel een waardige tegenstander? [/SIZE]

In de naam van Allah, De Barmhartige, De Meest Genadevolle.
Moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet, en zijn metgezellen en zijn familie.

Verder is het niet verbazingwekkend dat Wilders en andere tegenstanders van de Islam, zowel diegenen die er openlijk vooruitkomen als diegenen die het verbergen, vandaag de dag een aanval op de Islam en de aanhangers hiervan  hebben ingezet. 

Deze vijandigheid is wellicht voor veel moslims nieuw, maar door de geschiedenis heen is dit niet anders geweest. Zo heeft het ware monotheïsme, de islam, ten tijde van Mozes, vrede met hem, nooit overwonnen in Egypte, zonder dat er een Farao was die het geloof tegenwerkte, en ten tijde van Ibrahiem, vrede met hem, heeft de Islam niet overwonnen zonder eerst tegenstand te hebben gehad van Namroet, de heerser in die tijd, en in de tijd van Mohammad, vrede zij met hem, heeft Islam niet overwonnen zonder dat er een Abu Lahab is geweest.

Ondanks het feit dat deze figuren natuurlijk een grote aanhang hadden, hadden zij zelf ook veel macht en invloed. Het waren serieuze tegenstanders voor het geloof die een grote beproeving zijn geweest voor de gelovigen in die tijd. Aangezien Wilders deze taak vandaag de dag op zijn schouders heeft genomen, vragen wij ons af of hij wel een waardige tegenstander is van de Islam, of had hij deze vernietigende taak misschien beter niet aan iemand anders moeten overlaten.

Nu hij al een tijdje bezig is met zijn oorlogvoering vind ik het hem niet slecht doen. Met o.a. Verdonk hebben zij toch een hoop mensen zien te rekruteren voor hun strijd. De mensen in Nederland hebben het materieel gezien, niet slecht. Zo was dat ook in de tijd van Mozes. In de tijd van Mozes waarschuwde de farao de mensen met de woorden:
“En (zij wensen) uw schone kultuur te vernietigen” Koran Tahaa (20) vers 63
Ibn Abbas (ra) zegt over de uitspraak: “En (zij wensen) uw schone cultuur te vernietigen”, hiermee word hun koninkrijk mee bedoeld waarin zij leefden, en hun levensvoorzieningen. (Tafseer ibn Kathir).
Ook vandaag word er gewaarschuwd voor de ondergang van de cultuur en manier van leven.
Ten tijde van Mozes was tovenarij en illusie een belangrijke wapen, en dit middel gaf de Farao veel macht. Ondanks dat de Farao en zijn helpers zelf degenen waren die deze tovenarij gebruikten om macht uit te oefenen, beschuldigden zij toch Mozes ervan dat hij doormiddel van Tovenarij en illusie, macht wilde uitoefenen.
Zij zeiden: "Deze twee zijn zeker tovenaars die u met behulp van hun toverkunst uit uw land wensen te verdrijven en uw schone kultuur te vernietigen." Koran Tahaa (20) vers 63
Vandaag de dag is de media een belangrijke machtsmiddel, waarmee massa’s worden geïndoctrineerd en gebrainwashed, en ondanks het feit dat deze middelen om massa’s te brainwashen en indoctrineren in handen zijn van tegenstanders van de Islam (niet openlijk dan wel in het geniep), worden toch de moslims ervan beschuldigt mensen te hersenspoelen.

Het is dus allemaal niets nieuws, dit stuk is al tig keren opgevoerd door de geschiedenis heen, op verschillende plaatsen.

Zoals het volk van Pharao en degenen, die vooََr hen waren; zij verloochenden de tekenen van hun Heer daarom vernietigden Wij hen voor hun zonden. En Wij verdronken het volk van Pharao want zij waren allen onrechtvaardig.

Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven:
Koran Anfal (8) 54-55

Hoe dichtbij de overwinning ook lijkt voor Wilders, hoe rooskleurig de peilingen van De Hond ook mogen lijken, zijn eindbestemming staat al vast, wanneer hij op deze weg blijft doorgaan. Verblind door hoogmoed en arrogantie zal hij dit zelf waarschijnlijk nooit inzien, en ongetwijfeld zal het soms lijken of hij aan het winnen is, maar dit is slechts een beproeving voor de aanhangers van het geloof, zodat Allah, verheven is Hij, doet weten wie standvastig is en wie het hazenpad zal kiezen. 

Voorzeker zullen de bezittingen en kinderen der ongelovigen hun tegen Allah in het geheel niet baten: dezen zullen brandstof voor het Vuur zijn,

Op de wijze van Pharao's volk en degenen, die vooََr hen waren. Zij verloochenden Onze tekenen, dus strafte Allah hen voor hun zonden; Allah is streng in het straffen.

Zeg tot de ongelovigen: "Gij zult worden terneergeslagen en in de hel worden verzameld, dit is een kwade rustplaats.

Voorzeker was er voor u een teken in de twee legers die elkander ontmoetten, het ene leger vechtend voor de zaak van Allah en het andere ongelovig, dezen zagen de anderen voor hun eigen ogen dubbel zo talrijk als zijzelf. En Allah versterkt met Zijn hulp, wie Hij wil. Daarin is zeker een les voor hen, die ogen hebben.
Koran Al-Imraan(3) 10-13

Abu Muslim

rif__

wat ik nu ga zegge heeft eigenlijk nisk te make met dees onderwerp :p ...

wat ik nu wil zegge is dat wij berberse rifijnen worden gediscrimineert door de arabieren in marokko wij waren onafhankelijk maar zij hebben het afgenomen tegen onze recht. terwijl de rifijnen daar hun eigen taal niet meer mogen spreken de geschiedenis van de rifijnen abdelkrim enz... daar weet ze niks van want dat mag niet ze mogen niks van hun en onze cultuur weten ik vind dat er een eind aan moet komen zelfs als je gaat roepen "geef onze land terug" ofzo iets dan steken ze jouw in de gevangenis en dan zeggen ze dat je drugs verkocht ofzo iets. de taal is als bedereigd de volk wordt bedreigd wij rifijnen van europa zijn alleen de mensen die het nog wat kunnen recht zetten... zelf de hart van de kleinste mier is groter dan die van een arabier...