Rifstaat en beginselen

Gestart door Samariaan, 19/04/2004 om 01:04:24

Samariaan

De Rifstaat, die geloof ik voor 5 jaar heeft bestaan, wat waren de ideologische beginselen. Natuurlijk ging het om zelf bestuur van de Imazigen, maar werd deze staat gevormd naar het oude Khilafa, of zaten er meer seculiere stromingen achter?

Inuit

#1

CiteerDe Rifstaat, die geloof ik voor 5 jaar heeft bestaan, wat waren de ideologische beginselen. Natuurlijk ging het om zelf bestuur van de Imazigen, maar werd deze staat gevormd naar het oude Khilafa, of zaten er meer seculiere stromingen achter?

Ben ik ook wel naar beniewd, al doet de vlag van de destijdse Rif republiek mij sterk vermoeden dat de Islaam een hele grote rol moet hebben gespeelt.

Tikinas

#2
Ik heb nergens gelezen dat het een islamitische staat was.

Abdelkrim noemde het zelf ook: Republiek van verenigde stammen van rif. Niets duidt aan dat het sterk islamitisch georienteerd was. Het was eerder westers georienteerd.

SAMIROS

#3
Inderdaad tikinas,

Yidir__

CiteerIk heb nergens gelezen dat het een islamitische staat was.

Abdelkrim noemde het zelf ook: Republiek van verenigde stammen van rif. Niets duidt aan dat het sterk islamitisch georienteerd was. Het was eerder westers georienteerd.

Azul,

Een belangrijke streven van Abdelkrim was het creeren van werkgelegenheid en het investeren in de industrie. Hij wilde Arif moderniseren. Daarvoor heeft hij vertegenwoordigers naar Europa (o.a. belgie, Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk) gestuurd om de industrielen over te halen om in Arif te investeren. De Duitse industrie concern "Mannesman" had in die tijd interesse om in de mijnbouw te investeren. Ook ging Abdelkrim samenwerking met de Spanjaarden niet uit de weg. Abdelkrim zijn doel was om Arif te moderniseren tot een moderne onafhankelijke vrije staat.

D wenni netta,

Yidir

Inuit

#5

CiteerAzul,

Een belangrijke streven van Abdelkrim was het creeren van werkgelegenheid en het investeren in de industrie. Hij wilde Arif moderniseren. Daarvoor heeft hij vertegenwoordigers naar Europa (o.a. belgie, Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk) gestuurd om de industrielen over te halen om in Arif te investeren. De Duitse industrie concern "Mannesman" had in die tijd interesse om in de mijnbouw te investeren. Ook ging Abdelkrim samenwerking met de Spanjaarden niet uit de weg. Abdelkrim zijn doel was om Arif te moderniseren tot een moderne onafhankelijke vrije staat.

D wenni netta,

Yidir
Dit is niet wat MohammedUK bedoeld, waarschijnlijk bedoeld hij gewoon, was het een seculiere staat of een Islamitische? Oftewel, werd de republiek geregeerd, m.b.v. de Islamitische beginselen of niet?
En daar heeft modernisering of je het ook wilt noemen niets mee te maken.

Yidir__

Azul,

Een ding is zeker a MohamedUK en gebruiker01. Het was geen Taliban achtige taferelen, waarbij mensen worden gestenigd of de handen werden afgehakt. Deze vorm van bestuur heeft NoordAfrika ofwel Tamazgha nooit gekend.

Abdelkrim was een geleerde man in de Islam en daarnaast heeft hij zich goed kunnen ontwikkelen  bij de Spanjaarden (zijn broer was de eerste Riffijn/Marokkaan die een ingenieurs mijnbouw opleiding genoot in Madrid). Met deze combinatie wilde hij Arif moderniseren. Een mooi voorbeeld is dat hij Ata turk als voorbeeld nam hoe hij Arif kon moderniseren, maar zonder dat de Islam haar betrokkenheid zou verliezen in de samenleving.  Het was naar mijn inziens noch seculier noch religieus georienteerd en vooral niet Taliban achtig bestuur.
De bewoners van Arif waren al islamitisch, zij hebben gestreden voor een vrij onafhankelijk moderne staat.

D wenni netta,

Yidir

MBTiza

#7
Azul Xawem,

Ik denk dat het wel een Islamtische staat was, de regels die Abd-krim aan zijn volgelingen oplegde hadden veel te doen met islamtisch zaken, zo moesten mensen die niet wouden bidden een dag aan het front meevechten. Taliban-achtige praktijken werden heelas ook in Arif uitgevoerd, zo werd een moordenaar die alsnog (was verboden door abd-krim) de bloedwraak uivoerde terechtgesteld in het openbaar (meestal op een marktdag, rghed n Thisar in Aith Waryagher werden vele terechtgesteld), hetzelfde gold voor verraad, een voorbeeld hiervan is Hammu n Hajj Aisa uit zawith n sidi Aissa (ait waryagher).

Inuit

#8

CiteerAzul,

Een ding is zeker a MohamedUK en gebruiker01. Het was geen Taliban achtige taferelen, waarbij mensen worden gestenigd of de handen werden afgehakt. Deze vorm van bestuur heeft NoordAfrika ofwel Tamazgha nooit gekend.


Dit is echt een hele lage opmerking, het getuigt van jou onwetendheid op het gebied van de Islaam.
Steniging en handfhakking zijn gewoon twee straffen die het Islamitische strafrechtelijke systeem kent, en ik snap niet wat het Taliban-regime hiermee te maken heeft.
Wederom is dit niet wat ik bedoel, ik vroeg namelijk niet om mij te vertellen welke straffen er werden gebruikt, maar wat de ideologie was die als leidraad werd gebruikt om te regeren, dus denk hierbij aan kapitalisme, communisme, Islaam, Feodalisme, etc., etc.


Iemand die vol zit met vooroordelen over de Islaam, herken je heel snel, namelijk wanneer hij uitspraken doet die onwetendheid op dat gebied uistralen en die bijdragen tot een negatieve beeldvorming.  

Inuit

#9

CiteerAzul Xawem,

Taliban-achtige praktijken werden heelas ook in Arif uitgevoerd, zo werd een moordenaar die alsnog (was verboden door abd-krim) de bloedwraak uivoerde terechtgesteld in het openbaar (meestal op een marktdag, rghed n Thisar in Aith Waryagher werden vele terechtgesteld), hetzelfde gold voor verraad, een voorbeeld hiervan is Hammu n Hajj Aisa uit zawith n sidi Aissa (ait waryagher).
Het verbaast mij gewoon dat ik dergelijke uitspraken hoor. Ik bedoel, de meesten weten dat bij ons Imazighen , eer (een "zuivere" familie naam) belangrijk is, dus om zo iemand op een markt (oftewel in het openbaar) terecht te stellen, tast zijn/haar eer erg aan en de staf je diegene het hardst. Dat het iets is wat in het Westen not-done is, wil zeggen dat het fout/baarbaars is. Waarom moet iedereen altijd de Westerse denkwijze als meetlat gebruiken om naar andere ideologieen en culturen te kijken, immers de Westerse denkwijze is ook een van die ideologieen, dus waarom zou die dan superieur zijn ten opzichte van de anderen?


Yidir__

#10

CiteerDit is echt een hele lage opmerking, het getuigt van jou onwetendheid op het gebied van de Islaam.
Steniging en handfhakking zijn gewoon twee straffen die het Islamitische strafrechtelijke systeem kent, en ik snap niet wat het Taliban-regime hiermee te maken heeft.
Wederom is dit niet wat ik bedoel, ik vroeg namelijk niet om mij te vertellen welke straffen er werden gebruikt, maar wat de ideologie was die als leidraad werd gebruikt om te regeren, dus denk hierbij aan kapitalisme, communisme, Islaam, Feodalisme, etc., etc.


Iemand die vol zit met vooroordelen over de Islaam, herken je heel snel, namelijk wanneer hij uitspraken doet die onwetendheid op dat gebied uistralen en die bijdragen tot een negatieve beeldvorming.  

Azul

Dat is jouw mening gebruiker01. Ik heb daar niks op toe te voegen.

Abdelkrim wilde Arif moderniseren met behulp van zijn Islamitische achtergrond en Europese intellectualisme.
In welke categorie jij het wilt plaatsen mag je zelf bepalen, maar geef wel argumenten aan.

D wenni netta,

Yidir

Yidir__

#11

CiteerHet verbaast mij gewoon dat ik dergelijke uitspraken hoor. Ik bedoel, de meesten weten dat bij ons Imazighen , eer (een "zuivere" familie naam) belangrijk is, dus om zo iemand op een markt (oftewel in het openbaar) terecht te stellen, tast zijn/haar eer erg aan en de staf je diegene het hardst. Dat het iets is wat in het Westen not-done is, wil zeggen dat het fout/baarbaars is. Waarom moet iedereen altijd de Westerse denkwijze als meetlat gebruiken om naar andere ideologieen en culturen te kijken, immers de Westerse denkwijze is ook een van die ideologieen, dus waarom zou die dan superieur zijn ten opzichte van de anderen?
Azul,


Weet je echt niet waarom? Nou, een wiel moet je niet nog een keer uitvinden. De Europeanen zijn veel verder met technologische en industriele uitvindingen. Het is vanzelfsprekend dat je dat moet toepassen. In 1920 heeft Abdelkrim dat goed begrepen. Maar anno 2004 begrijp jij gebruiker01 het nog steeds.


D wenni netta,

Yidir


Samariaan

#12
Het feit dat Abdelkarim de Rif wilde omvormen tot een vooruitstrevende staat is niets bijzonders, in de zin dat elke leider het verplicht is tegen over zijn volk om zijn best te doen een zo welvarend leven te bezorgen aan het volk. Het is wel een nobel gegeven, en nooit eerder voortgekomen geloof ik in de geschidenis van de Rif.

Vooruitstrevend economisch zijn zegt eigenlijk ook niks over de fundementen, of staats ideologie. Landen zoals Saudie Arabie, Oman, Verenigd Arabische Emiraten (met wonderkind Dubai) en zelfs de Malédiven zijn ook allemaal gebasseerd op Islam, en in hun handel en wandel wordt dit ook naar buiten gebracht. Minder welvarend tot in zekere mate zijn ze niet.

Wanneer we zouden kijken naar het rechtssysteem bijvoorbeeld in de Rifstaat, of de verdeling van macht, kunnen we concluderen zoals bijvoorbeeld Yidir suggereerde dit werd gedaan naar het idee van Ata Turk (religie is alleen voor binnenshuis, en heeft geen plek in het regeeren), of toch meer zoals ik suggereerde aan het begin meer de kant op van het  Khilafa - wat op zichzelf verafstaat van de Taleban staat aangezien een Khalief regeerd met consensus van de bevolking (o.a).

De Taleban doctrine zelf is naar mijn weten verworpen door de meerderheid van de geleerden, en past dus zodanig niet binnen de hoofdstroming van de Islam (Ahlus Sunnah Wajama3aa)

Inuit

#13

CiteerAzul,


Weet je echt niet waarom? Nou, een wiel moet je niet nog een keer uitvinden. De Europeanen zijn veel verder met technologische en industriele uitvindingen. Het is vanzelfsprekend dat je dat moet toepassen. In 1920 heeft Abdelkrim dat goed begrepen. Maar anno 2004 begrijp jij gebruiker01 het nog steeds.


D wenni netta,

YidirWederom begrijp je me niet.
Ten eerste, over het wiel opnieuw uitvinden: Er zijn twee verschillende manieren van ontwikkeling, namelijk op technologisch, materialistisch, kapitalistisch, etc., etc. gebied ontwikkelen, hierin zijn de westerlingen en sommige delen van Azie ver vooruit, maar op spiritueel, theologisch, etisch, etc., etc., gebied, zijn deze "grootheden" een kleine mug.
Jij blijdt de drammen op de eerste ontwikkeling, terwijl ik het heb over de tweede vorm.
Dus dat Adbelkrim, de Rif welvaart wilde brengen is voor mij een gegeven, dus daar ben ik ook niet in geinterreseerd, waar ik wel in geinterreseerd ben is het volgende: Gegeven het feit dat Abdelkrim tijdens zijn leven een moslim was, dan vraag ik mij af of hij de opbouw van de staat en regering van de Rif ook op de Ideologie van de Islaam heeft gebaseerd, dus of hij een soort Khilafa wilde stichten of juist een seculiere staat, zoals de meeste "Islamitische" landen die we tegenwoordig kennen.


Inuit

#14

CiteerAzul

Dat is jouw mening gebruiker01. Ik heb daar niks op toe te voegen.

Abdelkrim wilde Arif moderniseren met behulp van zijn Islamitische achtergrond en Europese intellectualisme.
In welke categorie jij het wilt plaatsen mag je zelf bepalen, maar geef wel argumenten aan.

D wenni netta,

Yidir


Ik plaats/beweer niets, ik vraag iets, jij daarentegen beweert iets, dus jij moet argumenteren, en dat heb ik nog niet gezien.