Er was ééns (Berbers platform)

Gestart door Lezer, 05/01/2008 om 18:23:11

Lezer

Er werd eens een Berbers platform tegen AEL in Vlaanderen; De oprichter was de politicus "Mohammed Talhaoui".  Deze laatste is verdwenen van de media en de Berberse Platform had volgens mij nooit een website.

Vrienden zeiden tegen mij dat hij een eigen bedrijf opzette. Hij doet niet meer aan politiek.

Persoonlijk ben ik geen van de politiek, maar heb nu plots vragen over die man en zijn eigen partij.

Lees (een oud artikel):


"Eind 2002 hunkerde ook de VLD naar een extra schijnwerper op bevriende allochtonen die Abou Jahjah aanvielen. Het allochtonengeknuffel kende een triest en pijnlijk hoogtepunt met de kortstondige kandidatuur van Mohamed Talhaoui op de VLD-verkiezingslijsten. Talhaoui werd zeker niet binnengehaald omwille van zijn brede achterban. Voor hem geldt wat Tarik Fraihi ooit zei over andere allochtone gezichten op de verkiezingsaffiches van de traditionele partijen: ‘Als ze allochtonen op hun lijsten zetten, dan zijn dat mensen zonder achterban of met een achterban die buiten de allochtone gemeenschap ligt, zoals in het geval van Chokri Mahassine.’ (Fraihi in De Standaard, 22/8/2002. Fraihi zei dat in de periode nog voor hij door de SP.A-studiedienst was binnengehaald) De VLD trok Talhaoui evenmin aan voor zijn doortimmerde liberale ideeën. In september 2002 nog veroordeelde hij de integratiesector, het liberale gedachtegoed én de VLD’er die hij korte tijd later in de armen zou vallen: ‘Een project als dat van de Mechelse burgemeester Bart Somers, voor werkzoekenden, legt de schuld bij de migrant: die jongeren hebben zogenaamd een attitudeprobleem. Daarom mogen ze bij de stad een opleiding volgen. Vooringenomen werknemers worden ontzien. Laat hen de bril van xenofobie en islamofobie eens afzetten. Ik ben teleurgesteld in Somers: het liberaal gedachtegoed is een gepolijst Vlaams Blok-gedachtegoed. (...) [Neem bijvoorbeeld] het Mechels jeugdhuis Rzoezie, dat Somers wil aanpakken. Al jaren is er een grote racistische onderstroom die dat jeugdhuis weg wil. Terwijl die jongeren Mechelaars zijn. Somers spreekt met een dubbele tong: zijn actie heeft niets te maken met diversiteit, maar met het recupereren van stemmen van het Blok.’ Korte tijd later wou Talhaoui op de VLD-Kamerlijst kandideren...

De VLD had Talhaoui uitverkoren omdat hij in de media het gezicht kon worden van een politiek alternatief voor de AEL. De meeste Marokkaanse Belgen (en AEL-leden) zijn Berbers, en dus wou men een wig drijven tussen de AEL en zijn Berber-aanhang. De tegenstelling tussen Berbers en Arabieren werd in de verf gezet: Berbers spreken geen Arabisch, en ze worden onderdrukt door het Marokkaans-Arabische regime ginder en ‘de Arabieren’ hier. Zouden ze er bijgevolg niet goed aan doen om de nieuwe Arabische overheersing in de persoon van Abou Jahjah van zich af te gooien, en een eigen politieke beweging op te richten? Kort voor hij de VLD omarmde, richtte Talhaoui het Berbers Platform Vlaanderen op. Hij richtte alle pijlen op de AEL: ‘De volgelingen van Abou Jahjah zijn voor tachtig procent Berbers. Hun steun voor de AEL is totaal ongeloofwaardig. Deze jongeren kennen hun eigen identiteit niet. Anders zouden ze weten dat hun ouders naar hier gekomen zijn uit arme Berberstreken, waarin de Arabische overheid weigerde te investeren.’ Hij wist goed waar hij naar steun moest hengelen: ‘België is een democratisch land en ik ga ervan uit dat de overheid ook naar ons zal luisteren en desnoods haar steun verleent aan de beweging.’ (M. Talhaoui, ‘De Berberse stem in het integratiedebat’, 20/11/2002, Indymedia)

Zijn vertrouwen werd niet beschaamd. Talhaoui werd door Vlaams minister-president Patrick Dewael in audiëntie ontvangen alsof het een staatshoofd betrof. De fototoestellen flitsten, de tv-camera’s draaiden. Talhaoui deed wat van hem werd verwacht, en haalde hard naar de AEL. Korte tijd later verliet Talhaoui met slaande deuren de VLD, officieel omdat de partij standpunten innam die een Vlaams Blok-geurtje hadden - een conclusie die Talhaoui zich ook al vóór zijn toetreding tot de VLD had eigengemaakt. Een pijnlijke gebeurtenis die de partij bespaard zou zijn gebleven als ze een Jiddisch spreekwoord indachtig was geweest: ‘Wie niet kan bijten, moet zijn tanden niet laten zien.’"


http://www.indymedia.be/en/node/9829