Jerusalem geschiedenis

Gestart door Hadou, 11/05/2007 om 19:38:34

Hadou

A: GESCHIEDENIS

(1) De oorspronkelijke inwoners van wat aan drie religies vanÃ,  Abrahamse Heilige Land vandaag genoemd geworden is, en het is brandpuntsstad voor de drie godsdiensten, Jeruzalem, waren Canaanites. Jeruzalem was oorspronkelijk een dorp dat op een heuvel wordt voortgebouwd. De naam "Urushalim eerst gevonden=wordt= op Egyptische standbeelden, circa 2500 v.Chr. Amorites (sommige historici identificeren hen met Canaanites) was ook de eerste inwoners van Jeruzalem en het Heilige Land. "Urushalim", in feite is een woord van afleiding canaanite-Amorite; prefixuru, betekenen "wordt opgericht dat door", en het achtervoegsel "Salem" of "shalem" zijnd de naam van de Canaanite-Amorite. Dit bewijsmateriaal wordt door tabletten versterkt die in Elba worden gevonden, Syrië, die terug naar 3000 v.Chr. dateert, waarop de god Shalem die in een stad genoemd Uruksalem wordt vermeld venerated is. De Oude naam van de cijfers van stads- Urushalim in de Egyptische teksten riep ook Teksten van Verbod van XII dynastie ' ws'mm die in Akkadian de stad van taal-urushalim van god wordt uitgesproken.

Canaanites, de oorspronkelijke inwoners, werden ook Phoenicians genoemd. De Grieken gaven Canaanites de naam Phoenix of phoinos (rood bloed), aangezien aan de Grieken de mensen die zij had Phoenicians een roodachtige, verbrande huid, die hen aan zij mythological vogel herinnerde hebben geroepen, Phoenix, dat paarse en gouden kleuring had. Alternatief, zijn sommige geleerden van mening dat deze donkere gevilde mensen uit de zuidoostelijke, semi-aride woestijngebieden kwamen van wat vandaag genoemd geworden landen van Koeweit en Bahrein in het gebied van de Golf is. Canaanites werd ook "Paarse Mensen" of "Paarse Rijk genoemd", aangezien zij kustmensen waren, en was onder de eerste om uit zeevaart voor beide economische handelsroutes, evenals voor oorlog en verovering voordeel te halen. Er zijn nog andere geleerden die de naam de "geloven paarse mensen" worden afgeleid uit de paarse kleurstof die algemeen in de kleuring van hun doeken en kledingstukken wordt gebruikt.

De Bijbel beschrijft deze mensen in Ontstaan 10:812. Aan om het even welk tarief, waarongeacht van deze historische oorsprong correct is, is het over het algemeen het ermee eens geweest door allen dat Canaanites, later Phoenicians was de oorspronkelijke inwoners van het Heilig Land en Jeruzalem noemde. In de noordelijke gebieden van wat nu genoemd geworden Libanon en Syrië is werden zij geroepen door de naam, Phoenicians. Op de gebieden aan het Zuiden, werden zij genoemd Canaanites.

(2) Het historische verslag toont geen vermelding van Jeruzalem voor vijf eeuwen voorafgaand aan de 14de BC Eeuw, toen de Koning Abdi Hepa, de laatste koning van Canaanites, en een vasal monarch van Egypte, aan Pharaoh Aknaton schreven (die in geschiedenis Pharoah genoemd geworden is die monotheism, het godsdienstige geloof in één God), ontwikkelde en hem afsmeekte om Jeruzalem van nieuwe invallers te bevrijden. Hij beschreef een groep mensen die als "Habirus" wordt bekend, zoals reeds hebben veroverdd Rushada, en vooruitgegaand op Jeruzalem. Aknaton, in plaats daarvan, veroverde Canaan en Zuidelijke Syrië, en verliet dat Jeruzalem werd genomen door Jebusites. Later werd Jeruzalem veroverd door opeenvolgende golven van Hitites, Philistines, en anderen. De veroverende volkeren werden inwoners die van het land en zijn geregelde steden en dorpen, zich met de originele inwoners, Canaanites mengen.

(3) In 1000 v.Chr., de Hebreeuwse koning David, veroverd Jeruzalem, en gevestigd het als zijn kapitaal. Op het tijdstip van zijn verovering, werd de stad "Jebus genoemd". Op het brengen van de Boog van Alliantie van Abinadab, qirat-Yearim, noemde hij het anders Jeruzalem, nogmaals. De Hebreeuwse inwoners van het gecombineerde koninkrijk van Judea in het Zuiden en Israël in het Noorden, met de gecentraliseerde stad van Jeruzalem aangezien het hoofd is, geïntegreerd met Canaanites, Amorites, Jebusites, Hitties, Philistines en andere groepen, door natuurlijke assimilatie. De vermelding van dit wordt gemaakt in de Bijbel: "Zegt zo Lord God aan Jeruzalem. Uw oorsprong en geboorte zijn het land van Canaan, was uw vader een Amorite, en uw moeder een Hittite " (Ezekiel 16:3).

(4) In jaar 597 v.Chr. Babylonian imperium veroverd Jeruzalem. De Tempel aan de Hebreeuwse God YHVH, die door Koning David wordt gebouwd, werd vernietigd en veel van Joodse populatie(Jood komt uit het woord Judah, één van de 12 stammen) werd gedeporteerd aan Babylon, die aan Joden als gevangenschap Babylonian wordt gekend. Andere etnische inwoners van Jeruzalem, de nakomelingen van Canaanites, Amorites, Hittites, en Palastijnen, assimileerden zich met de nieuwe veroveraars. Er zijn in Joodse gebedteksten, een gebed dat God afsmeekt om Joden aan Heilige City.("if terug te keren ik thee, oh Jeruzalem vergeet, liet mijn rechterkant vergeten het sluw ben."). Het boek van Psalmen heeft op nostalgia voor Jeruzalem en de Tempel betrekking. De koning Cyrus van Perzië versloeg Babylonians 48 jaar na de komst van de gevangenschap Babylonian, bevrijdde de Joden, en bood aan om hen toe te staan om aan Jeruzalem terug te keren, en de Tempel te herbouwen. Ongeveer keerde de helft van de Joodse bevolking van Babylonterug. De opeenvolgende golven van verovering werden met succes bereikt door de Grieken (onder Alexander) en later de Romeinen. Nochtans, op elk moment, bleven de permanente inwoners van het Heilig Land en Jeruzalem die volkeren die van Canaanites, Amorites, Jebusites, en Philistins waren gedaald, die nooit hadden weggegaan, en hadden met de Hebreeërs, Assyrians, Babylonians, de Grieken en de Romeinen geïntegreerd.

(5) In jaar 63 v.Chr. was het land onder de controle van het Romeins Rijk. Toen Jesus-Christus met zijn opdracht begon, was het land onder het zelfde Romeinen beroep. Door elk van dit, hadden de mensen die, zoals hierboven geschetst, nooit weggegaan daar leven. Het Evangelie van St. Matthew spreekt over Canaanites in sectie 15:22, meer dan één duizend jaar na de verovering van Jeruzalem door Koning David, en toont de permanente aanwezigheid van deze mensen in het Heilige Land. Veel van deze mensen zetten later in de Christelijke godsdienst om. Nochtans, verandert de godsdienst per Se, niet de oorsprong van mensen. Niets van de drie godsdiensten Abrahamic, Judaism, het Christendom of Islam, verandering dat feit. De oude originele inwoners blijven de ware eigenaars van het land.

(6) Inspite van pagan Roman vervolging, evenals animosity naar de nieuwe Christenen van sommige Joodse kwarten (hoofdzakelijk Pharisees), in de eerste eeuwen van Christendom, uiteindelijk Christendom kwamen de dominante godsdienst in het Roman imperium en de Oude Wereld te worden. De Joodse opstand tegen Rome, in 70 A.D. geleid tot de vernietiging van de Tweede Tempel, die was herbouwd, weggaand slechts wat om Westelijk of Muur is gekomen genoemd te worden Wailing in wat nu Oost-Jeruzalem is. Na de vernietiging van de Tempel, noemden de Romeinen Jeruzalem anders, "Aelia Capitolina". De Joden werden belemmerd van returningto de stad twee honderd jaar, maar de andere vermelde bevolkingsgroepen, bleven en met de Romeinen integreerden.

( 7 )Later, herstelde de roman-Byzantijnse keizer Constantin, de naam, Jeruzalem, aan de stad, en zijn moeder, Helen, bouwde de Basiliek van Heilige Sepulchre, die A.D. in 335 in aanwezigheid van 300 bischoppen opende. Andere kerken werden ook gebouwd door Helen in Jeruzalem, evenals de Kerk van Nativity in nabijgelegen Bethlehem.

(8 ) Van 632-636 A.D., vielen Arabische Moslims Syrië en het Heilige Land binnen. De veroverende Moslims waren kleiner in aantal dan de originele inwoners. Het moslim beroep veranderde niet de godsdienst van de inwoners in Islam, nog zetten velen op een recentere datum om. Toen Calif, Omar, Jeruzalem en ontvangen tghe sleutels aan de Heilige Stad van Christelijke Patriarch inging, werd Sophronius, de inwoners toegestaan om in relatieve vrede te leven. De Koepel van de Rots, die skyline van Jeruzalem aan deze dag overheerst, werd gebouwd door Calif Abdel Malek over esplanade van de Tweede Tempel in jaar 685. Jeruzalem bereikte een speciale status met the"Ohda Omaria" of code van Calif Omar, die toen door Abassite Califs werd verwijderd, die niet-Arabieren waren. De Arabische Christenen, die door Moslims als bondgenoten van de Byzantium worden beschouwd, werden mishandeld en afgehouden van sommige fundamentele rechten van de mens. Terwijl de Christenen op als vijanden werden gekeken en de kerken in vele plaatsen werden vernietigd, viel het zelfde lot niet op de Joodse inwoners van de stad, die beter onder Moslimcaliphate gingen.

(9) Met het overgaan van tijd, overkwam een reeks wrede godsdienstige oorlogen het Heilige Land. De Kruisvaarders, Europese Christenen, probeerden herhaaldelijk om de Christelijke heilige plaatsen en de kerken in Palestina van Moslims te redden, nadat het nieuws Europa had bereikt dat de Moslims de lokale Christenen, evenals Christelijke pelgrims mishandelden. Zij veroverden Palestina (de naam die door de Romeinen wordt gegeven) aangezien het toen gekend was, dat was onder regeert van de Turken Seljuk De kruisvaarders mishandelden Moslims, Joden en lokale Christenen. De Arabische Christenen die met de Moslims als hun Arabische Erfenis worden verenigd en de tradities waren semilar aan hun broers Arabische Moslims. De kruistochten beëindigden met de Moslimoverwinning geleid=wordt= die door Saladin, in 1192, In de loop van de volgende eeuwen, kwamen vele dynastieën om het gebied te beslissen.

(10) In 1517, veroverden de Ottoman Turken het gehele gebied van het oostelijke Middellandse-Zeegebied. Dit lang regeert beëindigd met de conclusie van de Grote Oorlog (die nu als Oorlog van de Wereld I wordt bekend) in 1918, waarin de verenigde bevoegdheden van Groot-Brittannië en Frankrijk (met de recente hulp van de Verenigde Staten), de centrale bevoegdheden van Duitsland en Turkije versloegen.

bron: http://www.al-bushra.org/latpatra/love.htm


Botermes

#1
.

Botermes


Amshoom Style ⴰⵎⵛⵓⵎ ⵚⵟⴰⵢⵍ

tanemirt

ik dacht dat het zou gaan over enige deelname van Imazighen aan pogingen om de stad te heroveren maar ook goed :)