Hoofdmenu

chansons van Matoub Lounes.

Gestart door masin2003, 25/06/2003 om 23:53:10

masin2003

#15
Ruh ruh

a tzelez tegwnitt terga ger tama gellin
anda tella sseba bbwaya ur nezri ur nessin
ruh ruh ay itbir srifeg af tudrin
ruh ruh ay itbir juggiten ad akwin
xleqnag-id l'fetna s yissem n ddin
ma muten d cuhada i wiyid acu ara-d inin

ma mmuten d cuhada tirebba iccumar
widen arkwel tezwi fransa ur'ten'id nettader
ruh ruh ay itbir srifeg af tuddar
ruh ruh ay itbir ur zegel issumer
hedrasen gef widen bbwas-a iyfedhen lesrar
ya min d lalla l'herba sarw adram i w annar

teddergel titt yettwalin iles yeggugem
nettembaraz d lesnin neqqar ad-tseggem
ruh ruh ay itbir zzuzer asirem
ruh ruh ay itbir yal adrum dhem
inasent i teqbayliyin m'ur yecbeh yissem
wi feclen neg win yeglin as defkent udem


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#16
A lferh-iw

ah ya tulawin bdumt tagratin
ad yezwegg wuzyin heznent telmezyin
ya lferh-iw

zhan akw warrac as-a d-tamegra
tâerded akw laârac ur ntettu ara
d gma ara iyzewggen ad yedwi lhara
ya lferh-iw

ah ya tulawin bdumt tagratin
ad yezwegg wuzyin heznent telmezyin
ya lferh-iw

wi dyerran baba-s xattum ssaâa
ad yaf agiles ucbih n ssifa
efreh a yemma-s ewwet afzim as-a
d lferh-im

ah ya tulawin bdumt tagratin
ad yezwegg wuzyin heznent telmezyin
ya lferh-iw

kkerd ay uzyin utsethi ara
ccedh-ik iyban meckur di tmura
ulac w'ik yifen ttazibba lfetta
ya lferh-iw

ah ya tulawin bdumt tagratin
ad yezwegg wuzyin heznent telmezyin
ya lferh-iw

ah ya tulawin bdumt tagratin
ad yezwegg wuzyin heznent telmezyin
ya lferh-iw

ah ya tulawin bdumt tagratin
ad yezwegg wuzyin heznent telmezyin
ya lferh-iw


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#17
Sadia

khasse, khassedhse azmane vouthloufa
ekaarere thesaaidhe elhaqe
khassedhse azmane vouthloufa
etqejime thessaaidhe elhaqe
etseqide, etseqide mebla echeha
edje ouliwe adhiycheqaqe
itije elfourouhe yeghva
edhlesnine, edhlesnine ourdichriqe ara
wissene gheni ighriysewaqe
etswaligh, etswaligh thizyakh thezha
gharasent ourdoufraredh ara
aai netsou, aai netsou edhghekhe thetardhaqe

iniyi ansi dahlelidhe
iniyi achouthouhwadjedhe
ezrighe dhegoulime thezidhe
irebi edhneki ithchardhedhe
ourmetsaamidheghe atsaghlidhe
oursetsaamidhghe iyissi
sildjihawe akene yentedhe
dhegoule achou oulaye thourdjidhe
iniyi arkoule thetsmenidhe
dhegoule achou oulaye thourdjidhe
iniyi arkoule thetsmenidhe
ooooh khasse azele ourthetslahaqedhe

dharefghe avridhe elherma
ebighe avridhe ifassene
leqdhaa ourdhashezevghe ara
lahdhare oughintetse walene
ezmane ouyichfiqe ara
thchelkhede ethseta lahna
theda etsghouza iysegkhene
acha arasdeghe lahmala
iwine ouyezdhighe wara
acha arasdeghe lahmala
iwine ouyezdhighe wara,ooooh
siwi ighidhe payene iyfouthene

thesfaqdhedhde esthite thezridhe
amekhe ilathfetsi esourawe
elwahche elhezne assemidhe
kathene etvele ghafe ethwenza
ghare ghouri hadhere adhthezidhe
khasse ezrighe ghouri adezidhe
adafedhe themha eldjarawe
dheldjirane ouma athinidhe
adedoune yidheme adalidhe
dheldjirane ouma athinidhe
adedoune yidheme adalidhe,oooooh
anda akene tharse eldjesawe

fouzeka ajdhidhe atsdhiledhe
mazale dheghse ieeme ouryouri
khasse thevghidhe feli atsmejdhedhe
thighri egmime ourdetsali
dhelghachi akmidiysebrene
aminine yaatheve youdhene
assa oulisse yenefssoussi
beghrisse nedele yetmahene
dhlahvavisse ithiyrefdhene
beghrisse nedele yetmahene
dhlahvavisse ithiyrefdhene,ooooh
wama edjantse widhe yetshibi

Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#18
Amggazi

i nek ig gunfa uzar-iw
dacu id asefl-iw
anda yella dwehlu
xas l'hir yezdeg ul-iw
kkawen ifadn-iw
mi zrig l'ggedra trekku
ttiktiwin bbwaraw-iw
i yirwin alleg-iw
yal yiwen akken la yfettu

ttiktiwin bbwaraw-iw
i yirwin alleg-iw
yal yiwen akken la ifettu

yal yiwen akken la iyfettu
di lbehr ugurru
n kecmit wis m ag yedleq
dlan i tmurt daawessu
a tneggi a tettru
mi tera ungif d asseweq
macci s qelhu w llahu
is ara tehlu
s leqrya s tegmatt d l'heq

wi steqseg ad yini kfan
nfan eng fnan
widen yettmagaren l' mut
wi dyegga trad iyaeddan
zzayit rwan
ccan d gmerga n tefsut
di lggefna adruy ur teggan
s umezruy eglan
ger lkaf zugren(sehben) tamurt

wis ma ttalit iy bedlen
neg d nekwni ig aewjen
yuaer lehsab i tifin
ay amesbatel iyruhen
ad yegg iwetten
ttefruruxen ttilkin
ay ugadeg
d wigag g yesmunedlen
ara dyugalen
yidesn an berrez lesnin

d widak kwen yesbunedlen
assa id yugalen
yidsen att berzem lesnin


i wegrawliw aken at hemlen
kkert att nadim lassel-is
ma mazalit am zik yehden
tanaslit tuzel eg damen-is
staqsitett intas naadem
aadaw yuzad di tiklis
a mi kwnidiyggaweb
attwehmem, attwehmem
yal wa ad yessiked arfiq-is

n qesdikid ad ag temled
amek akka i teddunt temsal

luda agi iseg iidekkam
snegtt asmi d asawen
iaadawen agi idesnulfam
yidesn inhefg ifadden
amek a yerrefref laalam
m ugint at qadrent wallen
amek ara yibnin wexxam ma
mcebwalen iaeggalen

zrig leqraya tegra-m
tegram arkwel tilufa
tegramtent ur sethulfa-m
fellawen ur aeddant ara
asmi akwnid qesden laawam
s citeh bbwayen akw nesaedda
astini-m zig d asemmam
useqqi nni n tegrawla

zemreg am kunwi ad ilig
asmi akken legwag zman
ad ssiseg ayen akw nnwig
tagara ugadeg ilefdan
hettmeg di lebgi ayen bgig
bgig ssef imegban
xas akka di tesga kfig
ur endimeg ggayen yedran

nadit azar n taadawt
tamara atan garawen
aftett uqebl akwniyfat
lhal ur yelli yidwen
ma tewtikwen akw tmagart
aret ifzam iyzamaren
wi iwninnan d acui i ttafat
intas d igallen yedduklen

d nubba-w akwnesteqsig
jawebtiy-id a yatma
hercaw webrid id bbwig
assa semreg di tesga
intiyi isem amazig
ma ttilelli s tegrawla
neg aken ttmeyizeg ttwalig
s akersi tegseb tazla

mi nesteqsa nemsefham
nefhem d acu ara nqabel
tigri nneg ad effeg si ttlam
yal amdan ar da sissel

as-a mi t nessarem
ndehn-as ad iygiwel
yisneg i yecbeh laalam
d nekwni i tterwa llasel

a tigri inedhent tudrin
smektin af yidelli
mi ssergayen tizemrin
mi sengaren lehwari

azened ssebr itlawin
ttimezyin gglent ttirni
aderrent s tegratin
anerz asalu ttugdi

adruf yellan d asuki
at engerz adyefk elqed
tigri nneg ttigri tdukli
l'mergub ad at nawed

xas yakan akw nemserwi
di legwlad ur n tenned
anellaz neg nedda hafi
di tegmatt ur nrekked


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#19
Tamara

ad hajereg ul-iw yeccur d chani d legbayen
ah ya ddunit m legrur iybussa win kem yumnen
themmeld ad cebhed leârur tgettled deg yergazen
gef lefhel tagwnitt n nnur iycebwelastt zman yumsen

ma ruheg ur d brineg ara ur kkatet ay ihbiben
attan ur yezgil tama ifaden kkawen a ttgaren
aglig deg rebbi tmara l'gerd-is d gi i teqqen
ma yella ggig-k a gma n tassa tezrid wid id yessawlen

attan macci d amaynut ger guri id yennulfa
ixfi-w tremlit tagut yewtit l'hif d iderfan
wtet iyi di tebbwurt tsemahm-iyi ay imawlan
aâziz ahsebtett yemmut xas dummet tasga n bw'axxam

ula d lahmala tnufaq ad inig tufa bab-is
ahbib kud teddug yegreq ggemdiq gi tyenher wul-is
ma ttayr-iw udem-is yeâreq ttug ula d lexyal-is
hulfeg ad teddu m l'heq ad-tefru yidi ccegl-is


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#20
Amirouche d Ferhat

tensa tafat deg'durar idurar thuza twagit
agilif agilif yeddad s amnar mi nedmaâ lxir tameddit
s tfinag yi'bbwas amar as nefk asrad i tjaddit
s tfineg yi'bbwas amar ad nakwi si yir targit

anda akka ddan yizmawen assen mi raâden g durar
aâmiruc yiwen ssegsen deg madeg ger rsas yezwar
wissen anta tamdint yeccan mi's rran tablat yezder

tensa tafat deg'durar idurar thuza twagit
agilif agilif yeddad s amnar mi nedmaâ lxir tameddit
s tfinag yi'bbwas amar as nefk asrad i tjaddit
s tfineg yi'bbwas amar ad nakwi si yir targit

ferhat awal ma yefrit ig dyenna ttidett yesfan
fi mesdurar n twagit tawagit tezziyasen
ay arrac netmurt akwit ur ttilit d imeglalen
ay arrac netmurt akwit kset tirtaw seg wallen nwen

tensa tafat deg'durar idurar thuza twagit
agilif agilif yeddad s amnar mi nedmaâ lxir tameddit
s tfinag yi'bbwas amar as nefk asrad i tjaddit

mi nesteqsa nemsefham
nefhem d acu ara nqabel
tigri nneg ad effeg si ttlam
yal amdan ar da sissel

as-a mi t nessarem
ndehn-as ad iygiwel
yisneg i yecbeh laalam
d nekwni i tterwa llasel

a tigri inedhent tudrin
smektin af yidelli
mi ssergayen tizemrin
mi sengaren lehwari

azened ssebr itlawin
ttimezyin gglent ttirni
aderrent s tegratin
anerz asalu ttugdi

adruf yellan d asuki
at engerz adyefk elqed
tigri nneg ttigri tdukli
l'mergub ad at nawed

xas yakan akw nemserwi
di legwlad ur n tenned
anellaz neg nedda hafi
di tegmatt ur nrekked


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#21
Tanumi

d kecc i credeg ay itbir ad i tilid d anagi
ur traju âjel s lhir gef aâziz m ad yesteqsi
armi ngil tallit teshel i nennexreb nenneckel
ur yeksan hed ma yegfel aka i ttanumi
ma tufit yettewcebbwel allag-is yeggat laâqel
ttxilek ili as d asfel tuâar tannumi

ur s qqar atan yentar settu as lehlak nni
simnit ak yamen ad yezwer ssireznes di tikli
inas tin aken iy hemmel amar yibbwas at hemmel
lehmala m'ara dehmel tesway tannumi

ur s hedder gef tegwnitt yecden hader ad iyrebbi chani
inas kan dayen ig raden ara nemmager as-agi
acaras udem-is d lferh xas lehzen deg wul yefdeh
yezra m'ur zewggeg s sseh yissi tanumi
ajajih yezhel yendeh iyfers abrid i lefdayeh
yessegret waâdew yecdeh saha tannumi

Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#22
A wid nectaq

limer di yetta elxater
ddiq deg wul-im ad yili
a nettwehhid nethiyer
imgi neswab ay fetti
agwni liser mig d yedhar
netthir atner d asuki
negguma anwexr i lewhi
bbidek gi smunedlen
ula ttamazigt enni
i nenwa ara g yesduklen
ebdant arkw d leqsabi
iqerra macci yiwen

a wid nectaq
dayen iydub rruh
d lawan a nemsefreq
chal ssaa anruh

mi ngil nefged ger lewda
ad ag dyemmager usawen
leqbayel si zman akka
di tegmatt id gi ttugen
achal yergazen at esfa
nesgamasend neksiten
amek ara gyebru facal
amek ara nqabel azekka
seggasmi ig hubbent temsal
aadaw urg yezgil ara
akken ad naret i cetla azal
anhels anbeddel essira

mig tekkes etweqsa usemmid
tayed at-tid nesnulfu
yegguma agyeffeg yisid
nefhem iyzedgeg wadu
deg yezri leggnas nettgid
qarnes amek ara tefru
nehsa ass-n ma tefru
att gelten wid ttiycaalen
ma d wid yebwin daawessu
l'ferh-is ur s hedren
ad tegri taggalt tettru
at zaggaw seg mettawen

nettag zizat ig yengen
netrebbi afud i tismin
garaneg argaz mi d iyban
ad nexleq degs amqennin
d win ikw n iggan aaryan
i wumi ara d zedmen lesnin
akka i d-tigrawliwin
ulac win ur nesaa akwerfa
d win akken yeddurin
i yesburen tarekna
ara magrent tegratin
ma yefru dderz lfetna

Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#23
Tatut

a ttnadig tatut aha aqli alama d lmut a medden attafeg
arzag felli lqut xas itij yefred tagit ggumeg ad ferzeg
kert attemagrem tafsut ay arrac ur di ttrajut yifit ur teddug

ggtiyi ad nfug amar ad cfug
tkebliyi tayri iyâeddan gummeg ad brug
txelfiyid uguren attan garasen attâummug

zeddemg ur zrig armi kfant id ttakwig akka i truh temzi-w
yecwed wul zzig g tezyaw m'ara ttwalig rekkemn idamen-iw
ftint arkw ur tentecbig ger zelmed m'akken i tterig i zrig aten rug

ggtiyi ad nfug amar ad cfug
tkebliyi tayri iyâeddan gummeg ad brug
txelfiyid uguren attan garasen attâummug

nnugeg d wudan zgig la hettebg itran arfiq-iw d aâwaz
xas tseqqid kan ccrab neg dayen yellan allag yettwekrez
cnud ay ahbib f zzman smektid tina yiggan tunefd-iyi ad rug

ggtiyi ad nfug amar ad cfug
tkebliyi tayri iyâeddan gummeg ad brug
txelfiyid uguren attan garasen attâummug

ah ya laâtab-iw twwet rba daxel tgem-iw yenqedwa kul ci
a rrebg i nnif-iw anwa at yefsin d lgerd-iw ma tsusem i wumi
s lkif i tsebbireg ixef-iw iybettuyi d yiman-iw ttagwadeg ad cfug

ggtiyi ad nfug amar ad cfug
tkebliyi tayri iyâeddan gummeg ad brug
txelfiyid uguren attan garasen attâummug


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#24
Ay akal hader ssifa-s

ay akal hader ssifa-s ssifa bbwahbib i tgumed
a tadsa bbwudem-iw ayes âuhdeg-kem ur dugaled

ul-iw iygum seg geblan di temda llehzen kecmeg
d ddunit id ag yebdan ur nezmir yides a nenneg
ay ahbib-iw aâzizen d abrid-ik akw ara neg
ruh ay ahbib aâzizen d abrid-ik akw ara neg

ay akal hader ssifa-s ssifa bbwahbib i tgumed
a tadsa bbwudem-iw ayes âuhdeg-kem ur dugaled

tagut teglid gef allen lehzen yefged di lgaci
seg wexxam mi tid refden amegged yedfer tikli
s azekka maken i terren i fsint wallen seg metti
s azekka maken i terren i zrig ahbib yeggayi

ay akal hader ssifa-s ssifa bbwahbib i tgumed
a tadsa bbwudem-iw ayes âuhdeg-kem ur dugaled

yemmak ur tesbir fell-ak mazal ur tumin ara
ma dnek ul-iw iysemhek degs as-a tegza ccama
baba-k yettgallan yissek udem-is iybeddel ssifa
baba-k yettgallan yissek s cceda iybeddel ssifa

ay akal hader ssifa-s ssifa bbwahbib i tgumed
a tadsa bbwudem-iw ayes âuhdeg-kem ur dugaled

mi ywala tizya-k yettru d amgar iygugal as-a
udem-ik yegguma at yettu lexyal-ik gures yezga
ul-is yebga ad yessefru gef yitij terna ccetwa
ul-is yebga ad yessefru gef yitij terna ccetwa

ay akal hader ssifa-s ssifa bbwahbib i tgumed
a tadsa bbwudem-iw ayes âuhdeg-kem ur dugaled


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#25
Tighri n taggalt

a yetseggix wul-iw a iyjeffel ghef tin ityeggan
d wagi id zzahr-iw ad ggelgh ur dyebbwid lawan
agma urk ttaysegh xas zewggegh akidettadren wudan
muhal ad hemlegh akken ikhemlegh di sin igh cerden yidan

udem-ik muhal agma ad yesfed xas zman agi ad i yerked
ehsu urd ttadregh wayed siwa setmara siwa sertmara
xas gher wallen-iw as-a tghabed deg wul-iw mazal-ik tedred
ayen yakw id iyi dxulfed ur s zmiregh ara , ur s zmiregh ara
yissek i zehhugh ar as-a trugh allen-iw ur nehfent ara
maka ara trajugh melmi ara nernugh a nemyekkes elwehc uzekka

a yetseggix wul-iw a iyjeffel ghef tin ityeggan
d wagi id zzahr-iw ad ggelgh ur dyebbwid lawan
agma urk ttaysegh xas zewggegh akidettadren wudan
muhal ad hemlegh akken ikhemlegh di sin igh cerden yidan

tsen waman akw dyesgharen ggument ad medlent wallen
yir ussen iyi dimalen us nezmiregh ara , us nezmiregh ara
tasa-w tebda akw dihricen a nefqent essegs lemhayen
ulac tin intiyzeglen a tneggi tekfa , a tneggi tekfa
a tsaeddint leayud ul-iw yeffud esber felli ur dyesteqsa
ya rebbi lmaabud arnud aruad d wayen yeghlebn aya

a yetseggix wul-iw a iyjeffel ghef tin ityeggan
d wagi id zzahr-iw ad ggelgh ur dyebbwid lawan
agma urk ttaysegh xas zewggegh akidettadren wudan
muhal ad hemlegh akken ikhemlegh di sin igh cerden yidan


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#26
A yemma aâzizen

a yemma aâzizen a yemma turez-iyi snesla di lhebs unezgum gemqeg
zrig utsebberd ara anag a yemma srefgeg seg rebbi-m ruheg

cfig mi yemmut baba s tlufa iyid rebbad
werâad i yefra usigna ugur degneg m'id yented
temmared felli lmuja anda yi tebra begnen amtid di lkaged
temmared felli lmuja anda yi tebra syemr urantid di lkaged

a yemma aâzizen a yemma turez-iyi snesla di lhebs unezgum gemqeg
zrig utsebberd ara anag a yemma srefgeg seg rebbi-m ruheg

tabratt in yura ufus-iw deg ciwi ggitt a yemma
daxel-is rrign l hem-iw as amenzu di berra
urgeg tellid s idis-iw mi deldint wallen-iw grawlent serhent ttiregwa
urgeg tellid s idis-iw mi deldint wallen-iw grawlent serhent ttiregwa

a yemma aâzizen a yemma turez-iyi snesla di lhebs unezgum gemqeg
zrig utsebberd ara anag a yemma srefgeg seg rebbi-m ruheg

rrig tter deg imetti f zman yugin at gideg
sewelg i sseâd-iw yugi yigi ad yaz yezra at qezbeg
yemmared lehzen felli tcud t yersi lehbab-iw melmi at nezreg
yemmared lehzen felli tcud t yersi lehbab-iw melmi at nezreg

a yemma aâzizen a yemma turez-iyi snesla di lhebs unezgum gemqeg
zrig utsebberd ara anag a yemma srefgeg seg rebbi-m ruheg


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#27
Tigri ugujil

sfarhitt inas dayen yenfa yeffid udeddic
xas l'ggerh ur yrhl'ara di sin as tafem amdawi
as nni mi ggig yemma i zrig yidek nemsefra
isem-ik deg'mi-w a baba l benna-s ur tettgimi
mi âqelg agus n yemma tersat tayed di tmegra
felli tgab tafrara di sin ur nettemlili

tettefriwis ssura lefresq d amqenni
ttkukrug abrid n tala m'ara magreg tulawin
mi yuzaf yiwen ayemma ttmektayegd azekka
iy'ikmiyjemâen lebda amek ara qedmeg lesnin
imi ulacikem a yemma ma bwdegd i zzwagg azzekka
muhad ad dru tmegra aken bgan medden ad inin

ur ttaggeg idem-im uzzu am dlun tama
ad beddeg i lwerd ad yefsu ay'id uetteder ssifa-m
xas ad yiqsih unebdu gef medden ad yizid wurgu
ad beddeg i lwerd ad yehyu s themmal a nrug fellam
ma âetleg arggu maggu adar-iw germ ad yejbu
m'unageg arggu maggu adar-iw germ ad yejbu
ad amin beddeg af qerru akken bgun qeshit leâwam

ay a mmi hader weltma-k ur ttettagg'ara
naditt ma yella tâerq-ak fellawen i tecwed tasa
ur ttlummu di babek fehm-it s neqs-as lehlak
iyâewq ur yufi leslak as mi tessenhet tyita
m'aken mectuhed i snaât-ak iberdan yefgen fell-ak
m'akken mezziyed i snaât-ak iberden yefgen fell-ak
tura tezzid d nnuba-k ur tkukru sgguggeg-as tama


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#28
Ay izem

ay izem anda tellid amkan id ggid
mi teglid it iygelletn d wiyad

mi lluzen arkettren mi rwan ak ccen
huzaneg i zdan tissas

win d yemmaslayen ger lfinga at deqren
win d yemmaslayen iles as tgezmen
t lugtem wi segen entestt

ay izem anda teddid amkan id ggid
mi teglid it iygelletn d wiyad
limer s titt-ik atwalid ak yewwet usemmid
attagwid i mmik ad yekkes icifad

surefnak teglid tagrawla id ggid
gef aârur-ik ifi s d ccum
mi lluzen arkettren mi rwan ak ccen
huzaneg i zdan tissas

win d yemmaslayen ger lfinga at deqren
win d yemmaslayen iles as tgezmen
t lugtem wi segen entestt

s tulemda ig d ssekrem ggawal nsen
qqaren wissen ad aseklu tjaddit
imezwura nni i yemmuten lejdud nneg mi mmuten
d acu id ag d ggan d ayen yelhan ttament n tzizwit tuffirt

tanast i burzen agdud n yugurten
tzi as dedher talwit
mi lluzen arkettren mi rwan ak ccen
huzaneg i zdan tissas

win d yemmaslayen iles as tgezmen
win d yemmaslayen ger lfinga at deqren
t lugtem wi segen entestt


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes

masin2003

#29
Tsugh

ulac imdanen iyhulfan i tyita nezman
siwa wid ig yecban nekwni
leggruh ggulawen nnernan imattawen kfan
qquren leânaser ggezri
menyif tallit iyâeddan wala tin d yernan
d amezgun id ag debbwi
menyif tallit iyâeddan wala tin d yernan
d yar lexbar id ag debbwi

ttug tamazigt nni ttug wid idiyrebban
iygelbi'wul-iw tikli ur hudreg tagmatt yehfan
anw'amdan yewwet rebbi nnig-iw maâcuq yennegnan
dkir iyhuz igissi ur yettaf tajbirt yesfan

iniyid ma d kem aya d yehlellin zzat walen-iw
wissen m'ur aâqileg ara d udem-im idyexleq walleg-iw
ma kfan wussan n nmara ad yennefsusi lxiq-iw
neg am lebreq f'ur bnig ara ad-tesmendeged lhif-iw

nek ugagtent di sseha ma d kem yenceqqaq wul-im
ansib neg entagara yeddegdeg yugal d armim
zemreg i tegwdi bbwas-a xas ad hedrent t medlin
gubeg attan uzekka m'ara kem yexdeb wayed nin

yeshefd-iyi zzman layas xas leggruh qazen ttnernin
deg waggur neg degseggwas zrig acu iyi ggunin
am'd alseg tirga m'kul as d at laxert iyi-y tezzin
dayen aglinted temdella-s hedrutnid ad iyawin
am'd alseg tirga m'kul as d at laxert iyi-y tezzin
dayen aglinted temdella-s hedrutnid ad iyawin


Yurat & Ighenjit: Matoub Lounes