Hoofdmenu

Tifinagh (in Tarifit)

Gestart door Lezer, 08/03/2007 om 11:39:35

Lezer

Tifinagh d tira i zi tarin Imazighen n ssahvra i tsamman ixf nsen Tamasheq nigh Tamaheq nigh Imuhaq x hvasab agrw i di tirin. Iwdvan i wa ijjin zi asen tsemmanthen Tawariq nigh Twareg.


Advaf gha Tifinagh

Iwdvan i ibdan ad arin s Tifinagh ira zedghen di ccamal n Ifriqya d Tigzirin Tikanariyyin. Iwdvan a ira twasamman "Ilibiyyen" di ijj n rwaxt. Ira zedghen di ijj n tmurt tbadda zi Tigzirin Tikanariyyin ar Misra Zi ccaq. Ã,awad nettnin twahvsaban d rjdud n Imazighen n idva. X manay enni tria n Tifinagh twasamma Tira n "Talibit-Tamazight" nigh "Libyco-Berber" s Tanglizet.

Di idva, Tifinagh wa iqqim illa gha Tamaheq di ssahra. Maca wa zi ayes tirin bu ca rknanec nigh ca tiwriqin izgaten. Maca zi 2003, IRCAM itbannat am tira n Tmazight n Lmaghrib. IRCAM ibaddar zi ayes hvma atasrehv i rwaxt n idva, am raknanec d sitat x winternet.

L-asvel n Tifinagh

Ijjan attas n nadvariyyat x l-asvel n Tifinagh, am l-asvel Afiniq:

L-asvel Afiniq

Nnadvariya a taqqar billi tira n Imazighen, gha as izvuren di tira Ifiniqiyyen am attas n Tiratin i zi itarin iwdvan di idva. Tira Tafinniqt (n Ifiniqiyyen) gha as ârayen 3500 n usuggasen.

Ijj n ttvafsir n neghni iqqa billi isem n Tifinagh s ixf ines issemmar l-asvel Afiniqi. Minzi tawart n "Tifinagh" twahvseb d agraw n "Tafiniqt". Isem a aneggaru zemma ad iri d'isem n Tafinniqt tawtent.

Maca nnadvariyya a waghas bu ca n tahvqiq. Waxxa ismawen tmacamabahen, timasrayin zemman ad tirin mfaraqan. Salem Chaker ig itbannan ttafsir afiniq i isem n Tifinagh inna billi issem waqqa bu attas x tamasract. Netta yuca lmital n "La Figue de Berberie", i ag itawin "tazat n tmura n Imaizghen" nigh "Tahandct", i wa gha as bu l-asvel d Amazigh. Ã,awad wa gha enneg bu ca n tahvqiq x isem n Ifiniqiyyen. Minzi tzemma ad tiri billi ira gha asen ca n isem neghnit sebgha "Ifiniqqiyen", isem i nufa gha L-ighriq, am Imazighen i t nissemman ibarraniyen "Berber".

Xam lfiraq ig ijjan jira Tafiniqt d Tifinagh:
http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/rif/Tifinagh