Ancient Libya

Gestart door Lezer, 30/01/2007 om 18:32:52

Camaron'N'IstIgliwa

#30
0x8000ffff,

That was an interesting question that still needs to be on the agenda, doesn't it?

Let us take the information provided within the link above: Nasamons and Masamons eventually mean the same.

As I had told you before Nasamons should be read (NS, AMN) as "The people of Amon". So that - by transitivity - Masamons acquires the same sense.
Why would that form be of better use as far as "we" are concerned?

Simply because the prefix Mas can be found as a common factor in many name of "human collectivity" in Tamazight:
* example of the Masmuda confederation, which can be read as "The people holding amud"; which is consistent with the agricultural activity and the massive occurence of greniers* (igherm, ugadir)
*example of the Massaesyles, Massyles.
*Without extrapolating, Massinissa should also be related, as the prefix Mas is used in our modern language to mean "Sir".

Besides, in regards of that widespread name, Meshwesh, it is the same pattern. When you correct that abusive orthograph, you shall consider a new word "MasWas" and eventually MsWs.

*cooperative household where people stock the produced grains. These are the object of the last pubcations from Salima Naji.

Ar tamnagert yadnin.

Lezer

To be honet, i even believe there is no such name as "Masamones". I used google but fruitless.
Best regards!

Izwan

Citaat van: L`GAUTA op 04/02/2007 om 19:48:00
Citaat van: Izwan op 31/01/2007 om 17:21:06
Citaat van: L`GAUTA op 31/01/2007 om 17:12:42
Libya, zo noemden de grieken Afrika. Rif is genoemd door arabieren en betekent iets in het arabisch. Lybians heeft niks met het woord irifyen te maken.
Waar baseert jij het op?
Met Libyans worden wel imazighen bedoeld, maar niet specifiek irifiyen. Sinds wanneer heet Rif , Rif ?? Niet voor dat de arabieren kwamen, en  sinds irifyen hun identiteit meer baseren volksstam. Waarom spreken we dan verschillende dialecten ? waar is de eenheid dan ?
Sommigen denken dat Rif  een echt Amazigh woord is. Rif zou betekenen het gebied die vlakbij de zee is (kust). Het komt overeen met het latijnse woord  Ripa. In het Frans komt overeen met het woord Rive en Rivage.

Arabische gebruikten vroeger het woord Rif voor gebieden die voor landbouw geschikt zijn. De standaard woorden die ze voor hun gebied gebruikt waren: Sahara (woestijn) en Rif (landbouwgrond). Tegenwoordig wordt het Plattenland in het Arabische ook Rif genoemd.
In Egypte noemde de kust van rivier Niel ook Rif.
De bergen van Arif zijn altijd in het Arabische literatuur Rifgebergte genoemd.
Toen de Fatimidden dynastie Nkoer hebben veroverd zijn twee gebieden namen ontstaan. Batawiya ( het gebied vanaf Tamsaman tot en met ongeveer Kabdana) die later Kartt werd genoemd en Rif (vanaf Tamsaman tot ongeveer huidig Djabha). Vanaf ongeveer 19e werd heel Noord Marokko Rif genoemd (het gebied die door de Spanjaarden werd gekoloniseerd). Op dit moment begint het woord Arif vaak gebruikt voor het gebied tussen Djabha en Rivier Melwiya.

Verder hebben Imazighen altijd stammen systeem gehanteerd. Overal in Tamazgha waar het stammensysteem ondergegaan is, is later de Amazigh cultuur ook verdwijnen. De meeste Imazighen die niet meer weten tot welke stam zo horen, beschouwen zichzelf als een Arabier.
Je kunt gerust zeggen dat het stammensysteem de belangrijkste wapens voor Imazighen was om hun cultuur en hun gebied te verdedigen. Dit geld voor alle volken die in een zwakke positie zich bevinden.
Tegenwoordig denken veel mensen dat volkeren die stammen systeem hanteren geen natie´s kunnen vormen, maar het is gewoon een denkfout. Imazighen hebben in het verleden sterke naties gevormd (almorwiten en almowa7idin dynastieen).  Daar hadden ze Im3aren systeem ervoor gebruikt.

Waarom is Brabantse dialect anders dan Amsterdamse dialect?


Camaron'N'IstIgliwa

#33
Citaat van: 0x8000ffff op 08/02/2007 om 11:08:13
To be honet, i even believe there is no such name as "Masamones". I used google but fruitless.
Best regards!

This topic is your initiative. Then, proceed the way you want...


Friendly.

Lezer

That is not the question at all.