Anti-moskee demo in Middelburg niet echt een succes

Gestart door Samariaan, 14/11/2006 om 23:47:32

Samariaan

MIDDELBURG - Middelburg is niet veranderd door de protestmars van extreem-rechts tegen een moskee, vindt Laura van den Berg. Zij zelf wel. De Middelburgse liep zaterdag achter de demonstranten aan met een protestbord tegen de demonstratie. „Ik ben blij dat ik dit heb gedaan.“

De demonstranten worden omringd door een cordon van politieagenten. Foto Ruben Oreel
Inschikken is moeilijk, luidt de tekst op het bord dat Peter van den Berg draagt. „We moeten meer rekening houden met elkaar“, verklaart hij. Laura loopt naast hem. Ze volgen de demonstratie vanaf de Schroebrug naar de Stromenweg en terug. Ze krijgen onderweg positieve reacties van mensen langs de weg.

Laura van den Berg had meer tegenacties verwacht, maar die zijn er nauwelijks. Nico van Duijn, van de anti-racistische actiegroep Bravo probeert op de Markt zijn folders uit te delen. Op de folder een uitnodiging voor een bezoek aan de moskee aan het Oostkerkplein. Op de achterkant een plaatje van de nieuwe moskee aan de Stromenweg. De tegenactie valt nauwelijks op.

Het tegengeluid bij de stoet zelf blijft beperkt tot wat geroep vanaf de stoep („Leve de moskee“). Daarom zijn Laura en Peter van den Berg des te tevredener met hun actie. Peter: „Het geeft zeker voldoening. Ik heb getwijfeld over wat we moesten doen. We zijn over een drempel gestapt. Dat voelt wel heel prettig.“

Meer mensen langs de route laten merken geen enkele moeite te hebben met de komst van de moskee, getuige enkele schriftelijke protestuitingen aan de Nieuwe Vlissingseweg: een kindertekening op de stoep van een moskee onder de kop Mooi hè, een poster van Loesje (’Laten we ophouden met integreren en beginnen met samenleven’) en de advertentie van de gemeenteraad uit de Faam (’Vrijheid’) achter een paar ramen.

De grote hoeveelheid agenten die de demonstranten begeleidt, wekt bij sommigen wel verwondering. Je moet nu eenmaal voorzorgsmaatregelen nemen, merkt burgemeester Koos Schouwenaar op.

Rot op

Oud-wethouder en gemeenteraadslid Adrie van 't Westeinde is de enige die bij het vertrek van de stoet hoorbaar protesteert. ,,Rot op, fascisten! Rot op, fascisten!", roept hij naar de demonstranten. ,,Ik word hier zo boos van", zegt hij, als de demonstratie verdwijnt over de Schroebrug. Leden van de anti-fascistische actie (Afa), een groep die bij extreem-rechtse demonstraties vaak tegenacties houdt, zijn wel in Middelburg, maar houden zich afzijdig.

De tocht vertrekt om tien voor half twee bij het station. Wie erin wil meelopen, moet zich daar melden. Onderweg aanschuiven, wordt niet toegestaan door de agenten die de groep omgeven. Tot teleurstelling van een bewoonster van de Stromenwijk en een bewoner van Dauwendaele. Zij slaan de demonstratie gade vanaf de Stromenweg, maar hadden best een stukje willen meelopen, bekennen ze.

„Ik ben tegen die moskee“, vertelt de wijkbewoonster, van Molukse afkomst. „Nederland is een christelijk land, maar de regering laat alles maar toe. Moskeeën, moslimscholen.“ Ze moet er niks van hebben. „Mijn zwager is op de Molukken door moslims in mootjes gehakt.“ De man uit Dauwendaele knikt. „Je moet tegengas geven. Straks worden wij nog geregeerd door moslims.“

Op de terugweg lopen een paar Vlissingers achter de stoet aan. Net als de vader die zijn kleine dochtertje voorhoudt dat de demonstranten ’zielige jongens’ zijn, horen zij de leuzen hoofdschuddend aan. ’Nederlanders wees paraat, geen moskee in onze straat’, is de terugkerende oproep. „Ik vind dit toch wel eng“, bekent één van de Vlissingers. „Stel dat dit rechts-extremisme hier groter wordt, dat is toch beangstigend.“


PZC, 13 Nov 2006-------
"Geen moskee in onze straat"

MIDDELBURG - "Nederlanders, wees paraat, geen moskee in onze straat", roepen ruim tachtig demonstranten. De politie is in een veelvoud daarvan aanwezig. Unieke taferelen in Middelburg, waar een extreem rechtse groepering zaterdag demonstreerde tegen de bouw van een moskee aan de Stromenweg.

De politie schuwt zaterdag geen enkele maatregel. Zo'n vijftien ME-busjes, verschillende politiemotoren, politie te paard en politie op de fiets zijn aanwezig. Zelfs vanaf een rubberboot en vanuit een helikopter houden agenten alles in de gaten. Iedereen die bij het NS-station wil komen, moet zich identificeren. Wie dat niet kan, wordt beboet.

Bij aankomst op het station worden demonstranten van de Nationalistische Volks Beweging (NVB) en andere extreem rechtse groepen gefilmd en geïdentificeerd. Ook wordt bekeken of er geen racistische uitingen zijn gebruikt. Zeven mensen worden die dag aangehouden. Zij kunnen zich niet identificeren.

De burgemeester van Middelburg, Schouwenaar, houdt vanaf zijn fiets persoonlijk een oogje in het zeil. "Of het goed verloopt of niet, ik wil ik er graag bij zijn geweest." Schouwenaar ontkent dat de overmacht aan politiepersoneel voortkomt uit onbekendheid met dergelijke demonstraties in Zeeland. Hij heeft zich uitvoerig laten inlichten door gemeenten die op dit terrein ervaring hebben, zoals Almelo, Arnhem en Amersfoort. "Ik hoop dat we achteraf zullen zeggen dat zoveel mankracht niet nodig is geweest."

Rond halftwee, een halfuur later dan gepland, vertrekt de stoet van ruim tachtig voornamelijk kaalgeschoren demonstranten, omringd door een kordon agenten, via de Nieuwe Vlissingseweg richting Stromenweg. Op een groot spandoek staat "Moskee, neen, NVB." Langs de route staan enkele honderden mensen te kijken, velen van hen omdat ze in de auto of op de fiets moeten wachten tot de stoet is gepasseerd.

Sommige Zeeuwen kwamen speciaal voor de demonstratie, de eerste extreem-rechtse in Zeeland, langs de route staan. "Fascisten, nazi's", roept een eenzame tegendemonstrant naar de groep. Hij komt niet uit boven de gescandeerde leus van de demonstranten: "Nederlanders, wees paraat, geen moskee in onze straat." Een sympathisant wil zich aansluiten bij de groep, maar wordt resoluut aan de kant gezet. Hij had zich vooraf moeten melden, zegt een agent.

"Wij zijn hier wel tolerant", roept een vrouw langs de route. Frieda Kas kwam speciaal op de fiets vanuit Biggekerke om haar ongenoegen kenbaar te maken. "Ik vind dit heel erg. Als iets vreemd is of onbekend, dan zijn we er in Nederland direct bang voor. We moeten juist met elkaar in contact proberen te komen", aldus de vrouw.

Achter slechts enkele ramen langs de route hangt de poster die de gemeente via een huis-aan-huisblad heeft verspreid en die oproept tot verdraagzaamheid.

In de buurt van de plaats waar de moskee zal verrijzen, houdt NVB-voorzitter W. Beaux een toespraak. "Dit bouwwerk is on-Nederlands en hoort niet in onze samenleving." Volgens Beaux heeft de moskee een aanzuigende werking op moslims uit de wijde omgeving en is het een broedplaats van extremisme. Beaux roept Middelburgers en alle overige Zeeuwen op met alle legale middelen in verzet te komen. Daarna gaat de stoet langs dezelfde route weer terug naar het station.

Twee buurvrouwen zijn, hangend uit het raam, met elkaar in gesprek geraakt. Als de hele stoet voor de tweede keer voorbij is getrokken en het allang weer rustig is in de straat, verzucht een van hen: "Ik ga maar eens boodschappen doen."

Protest neonazi’s
- Tachtig neonazi’s aanwezig bij protestmars in Middelburg.
- Politie massaal op de been.
- Actie vooral gericht tegen bouw van moskee.

(Ref Dagblad, 13 nov 2006)

Hoeveel ME'ers tel je per gabber?

-----
-----

Dit is al weken een belangrijk nieuws item in Zeeland; opmerkelijk was t argument dat tegen de NVB is gebruikt over hoe zij het Randstad extremisme willen importeren naar Zeeland, met tot nu toe zonder succes, en over hoe dit geen plek heeft in verdraagzaam Zeeland.