Hoofdmenu

Recente berichten

#91
Geschiedenis / Re: Ahmed Tahiri vertelt over ...
Laatste bericht door buɛluz - 05/06/2020 om 14:08:41


In de 2e aflevering van zijn youtube-serie gaat Ahmed Tahiri wat dieper in op de genealogische afstamming van de Riffijnse stammen. Hij ontrafelt hiermee een van de grootste mysteries uit de geschiedenis van de Riffijnen: wie waren de Riffijnen, voordat ze zich Riffijnen gingen noemen? Ook vertelt Ahmed Tahiri nog het een en ander over archaische termen, met name uit de agrarische en botanische wereld van de Riffijnen. Onderstaande zijn de gesprekspunten uit de 2e aflevering van Ahmed Tahiri:

0:27 - Waar komen de Imaziɣen vandaan?
1:10 - Hark (Herakles) is de aartsvader van alle Imaziɣen
1:48 - Maziɣ, zoon van Hark
2:25 - Is de naam Berber wel een denigrerende term?
3:02 - Madɣis, zoon van Ber & Bernus, zoon van Ber, hun nakomelingen werden Ber-Ber genoemd
6:13 - Leuathae / Illuwaten zijn de nakomelingen van Luwa, zoon van Zajik
6:37 - Nefza / Inefziwen zijn de nakomelingen van Nefzaw, zoon van Luwa
7:22 - De 7 grote Nefza-stammen in de Rif gedurende de Vroege Middeleeuwen: Ayt Waryaɣer, Ayt Iṭuft, Ibequyen, Igznayen, Ayt Yaṣliten, Ayt Urtedin, Ayt Yeznasen
7:43 - Ayt Yaṣliten (Ayt Tamsaman, Ayt Tuzin, Ayt Sεid) veranderden van naam naar Baṭuya / Ibeṭuyen gedurende Late Middeleeuwen, maar behielden hun afstamming: Yaṣliten, zoon van Beṭuy
8:25 - Ayt Urtedin (Iqerεiyen, Iɣsasen, Ikebdanen) en Ayt Yaznasen veranderden van naam naar Walhasa / Iwalhasen gedurende Late Middeleeuwen, maar behielden hun afstamming: Urtedin, zoon van Diḥya, zoon van Alhas
9:17 - De westerburen waren de Branes / Ibernusen (Iṣenḥajen en Awraba), dit waren de nakomelingen van Bernus, zoon van Ber.
9:39 - De oosterburen waren de Miknasa / Imeknasen (Ibḍarsen en gedeeltelijk Ayt Bu-Yeḥyi)
10:00 - De 5 grote stammenconfederaties in Marokko gedurende de Middeleeuwen: Inefziwen, Imeṣmuden, Ibernusen, Imeknasen, Iṣenḥajen
11:40 - Citaat van al-Ḥassen al-Wazzan (Leo Africanus) 16e eeuws Marokkaanse historicus: awal Imaziɣen is de taal der nobelen
14:53 - Amaziɣ leenwoorden in de klassieke talen ipv. leenwoorden uit de klassieke talen in het Tamaziɣt
15:15 - Het Amazigh woord tafukt wordt het Latijnse focus
16:11 - Het Amazigh woord igar wordt het Griekse agros
17:20 - Het Amazigh woord agraw wordt het Griekse agora
18:30 - Boek: Kutub al-Ṭib wa al-Filaḥa wa al-Nabat over medische, agrarische en botanische werken uit de Middeleeuwen
19:09 - Boek: Ixtiṣarat min Kitab al-Filaḥa over agrarische termen
22:39 - Het belang van kennis van de klassiek-Arabische taal

https://youtu.be/H9lPCtbnXYg
#92
Geschiedenis / Ahmed Tahiri vertelt over de g...
Laatste bericht door buɛluz - 29/05/2020 om 00:08:03


Sinds het verschijnen van zijn 1e boek over de geschiedenis van Nkur in 1998 heeft de Riffijnse historicus Ahmed Tahiri al vele boeken en artikelen geschreven over de Riffijnse geschiedenis. Het overgrote deel hiervan in het Arabisch en Spaans, maar ook in het Frans, Portugees en zelfs Engels is zijn werk verschenen. Hoewel zijn historisch onderzoek op zijn zachts gezegd nogal baanbrekend is, lijkt zijn expertise nog niet echt door te dringen bij de meeste Riffijnen hier in Nederland. Dit heeft denk ik vooral te maken met taalbarrières: er zullen maar weinig Riffijnen hier in Nederland zijn, die het geschreven Arabisch of Spaans op wetenschappelijk niveau beheersen. Gelukkig komt daar nu eindelijk verandering in voor ons simpel volk. Ahmed Tahiri heeft namelijk sinds vorige week besloten om een youtube-serie te maken, waarin hij dus vertelt over de geschiedenis van de Rif. In zijn eigen moedertaal welteverstaan. Onderstaande zijn de gesprekspunten uit de 1e aflevering van Ahmed Tahiri:

3:16 - Citaat van al-Badisi 13e eeuws Riffijnse historicus: de vergeten geschiedenis van de Rif
4:25 - Moderne historici hebben de geschiedenis van Rif nooit kunnen doorgronden
7:04 - Binnen de nationale geschiedschrijving wordt de Riffijnse historie samengevat in 1 zin
8:39 - Boek: Imarat Bani Ṣaliḥ fi Bilad Nkur is 1e boek van Ahmed Tahiri over Rif historie
9:00 - Boek: Rif al-Magrib y al-Andalus over Rif historie
9:37 - Boek: Bilad al-Rif wa Ḥaḍarat Nkur over Rif historie
9:59 - Boek: Bilad al-Rif fi Aεmaq Tarix wa Ṯaqafat al-Baḥr al-Mutawasiṭ over Rif historie
11:55 - Boek: Taqaṭiε al-And̠̣ar fi Tanawuε wa Ṯaqafa Bilad al-Rif over Rif Historie
13:44 - Sidi Bu-Dawud 12e eeuwse Riffijnse sufi en grondlegger van alle Riffijnse imrabden
14:33 - Boek: al-Tasawuf bi al-Maɣrib wa al-Andalus over historie van Soefisme
15:14 - Andalusiers werden in de 13e eeuw massaal verdreven en vluchtten naar de Rif
15:53 - Boek: Aεqab al-Andalusiyin al-Muhajirin wa-al-Munsirin over de exodus van "Moriscos" uit Andalusie
16:30 - Het historisch-cultureel erfgoed van de Rif wordt gebaseerd op 6 punten
21:48 - Boek: Muarrix al-Ḥawaḍir al-Mundarisa over het historisch-cultureel erfgoed van de Rif
22:12 - Boek: al-Nisaa al-Fexariat bi al-Rif over traditioneel aardewerk van vrouwen in de Rif
24:00 - Bronnen voor het historisch onderzoek van Ahmed Tahiri

https://youtu.be/3w5O9hZfsjU
#93
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 22/05/2020 om 18:53:24
ittwara = hij ziet â†' 3 ev. m. onvoltooide tijd van het werkwoord wala / wara = zien


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.wala â†' wara!ur ttwara ca!
imp. mv. m.     walat â†' warat!ur ttwarat ca!
imp. mv. v.             walamt â†' waramt!         ur ttwaramt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iwaraur iwara caad iwara
3 ev. v. / nettat     twaraur twara caa twara
1 mv. / neccin     nwaraur nwara caa nwara
           
1 ev. / necc     wariÉ£ur wariÉ£ caad wariÉ£
3 mv. m. / nitni     waranur waran caad waran
3 mv. v. / nitenti     warantur warant caad warant
           
2 ev. / cek / cem     twaridur twarid caa twarid
2 mv. m. / kenniw     twaramur twaram caa twaram
2 mv. v. / kennint     twaramt        ur twaramt caa twaramt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittwaraur ittwiri caad ittwara
3 ev. v. / nettat     ttwaraur ttwiri caa ttwara
1 mv. / neccin     nttwaraur nttwiri caa nttwara
           
1 ev. / necc     ttwariÉ£ur ttwiriÉ£ caad ttwariÉ£
3 mv. m. / nitni     ttwaranur ttwirin caad ttwaran
3 mv. v. / nitenti     ttwarantur ttwirint caad ttwarant
           
2 ev. / cek / cem     ttwaridur ttwirid caa ttwarid
2 mv. m. / kenniw     ttwaram ur ttwirim caa ttwaram
2 mv. v. / kennint     ttwaramt         ur ttwirimt caa ttwaramt

#94
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 20/05/2020 om 19:11:40
munen = ze zijn samengekomen â†' 3 mv. m. voltooide tijd van het werkwoord mun = samenkomen


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.mun!ur ttmuna ca!
imp. mv. m.     munt â†' munet!ur ttmunat ca!
imp. mv. v.             munmt â†' munemt!         ur ttmunamt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     imunur imun caad imun
3 ev. v. / nettat     tmunur tmun caa tmun
1 mv. / neccin     nmunur nmun caa nmun
           
1 ev. / necc     munÉ£ â†' muneÉ£ur muneÉ£ caad muneÉ£
3 mv. m. / nitni     munn â†' munenur munen caad munen
3 mv. v. / nitenti     munnt â†' munentur munent caad munent
           
2 ev. / cek / cem     tmund â†' tmunedur tmuned caa tmuned
2 mv. m. / kenniw     tmunm â†' tmunemur tmunem caa tmunem
2 mv. v. / kennint     tmunmt â†' tmunemt        ur tmunemt caa tmunemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittmunaur ittmuna caad ittmuna
3 ev. v. / nettat     ttmunaur ttmuna caa ttmuna
1 mv. / neccin     nttmunaur nttmuna caa nttmuna
           
1 ev. / necc     ttmuniÉ£ur ttmuniÉ£ caad ttmuniÉ£
3 mv. m. / nitni     ttmunn â†' ttmunenur ttmunen caad ttmunen
3 mv. v. / nitenti     ttmunnt â†' ttmunentur ttmunent caad ttmunent
           
2 ev. / cek / cem     ttmunidur ttmunid caa ttmunid
2 mv. m. / kenniw     ttmunm â†' ttmunem ur ttmunem caa ttmunem
2 mv. v. / kennint     ttmunmt â†' ttmunemt         ur ttmunemt caa ttmunemt

#95
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 19/05/2020 om 17:06:41
yiwi-d = hij heeft meegebracht â†' 3 ev. m. voltooide tijd van het werkwoord awi-d = meebrengen


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.awi-d!ur-d ttawi ca!
imp. mv. m.     awyt-d â†' awyettiw-d!ur-d ttawyet ca!
imp. mv. v.             awymt-d â†' awyemt-id!         ur-d ttawyemt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iiwi-d â†' yiwi-dur-d yiwi caad-d yawi
3 ev. v. / nettat     tiwi-d ur-d tiwi caa-d tawi
1 mv. / neccin     niwi-dur-d niwi caa-d nawi
           
1 ev. / necc     iwyÉ£-d â†' iwyeÉ£-dur-d iwyeÉ£ caad-d awyeÉ£
3 mv. m. / nitni     iwyn-d â†' iwyen-dur-d iwyen caad-d awyen
3 mv. v. / nitenti     iwynt-d â†' iwyent-idur-d iwyent caad-d awyent
           
2 ev. / cek / cem     tiwyd-d â†' tiwyed-dur-d tiwyed caa-d tawyed
2 mv. m. / kenniw     tiwym-d â†' tiwyem-dur-d tiwyem caa-d tawyem
2 mv. v. / kennint     tiwymt-d â†' tiwyemt-id        ur-d tiwyemt caa-d tawyemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittawi-dur-d ittiwi caad-d ittawi
3 ev. v. / nettat     ttawi-dur-d ttiwi caa-d ttawi
1 mv. / neccin     nttawi-dur-d nttiwi caa-d nttawi
           
1 ev. / necc     ttawyÉ£-d â†' ttawyeÉ£-dur-d ttiwyeÉ£ caad-d ttawyeÉ£
3 mv. m. / nitni     ttawyn-d â†' ttawyen-dur-d ttiwyen caad-d ttawyen
3 mv. v. / nitenti     ttawynt-d â†' ttawyent-idur-d ttiwyent caad-d ttawyent
           
2 ev. / cek / cem     ttawyd-d â†' ttawyed-dur-d ttiwyed caa-d ttawyed
2 mv. m. / kenniw     ttawym-d â†' ttawyem-dur-d ttiwyem caa-d ttawyem
2 mv. v. / kennint     ttawymt-d â†' ttawyemt-id        ur-d ttiwyemt caa-d ttawyemt

#96
ⵎⴰⵢⴰⵎⵉ ⵉⵜⵡⴰâµ,,ⴰⵕⴱⵏ ⵇⴰâµ,, ⴰⵏⵉⵛⵜâµ"ⵢⴰ ⵏ ⵉⵜâµ"ⵏⵙⵉⵢⴰⵏ, ⵎⴰⵎⴰⵛ ⵉⵜⴰⵎⵙⴰâµ"

MAYAMI ITWA3ARBN QA3 ANISHTOUYA N ITUNSIYAN, MAMACH ITAMSAR

??
ⵣⵣⵣⵣ
#97
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 18/05/2020 om 12:31:45
iswa = hij heeft gedronken â†' 3 ev. m. voltooide tijd van het werkwoord sew / su = drinken


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.sw â†' sew â†' su!ur sess ca!
imp. mv. m.     swt â†' swet!ur sset ca!
imp. mv. v.             swmt â†' swemt          ur ssemt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iswa â†' yeswaur iswi caad isu
3 ev. v. / nettat     tswa â†' teswaur teswi caa tsu
1 mv. / neccin     nswa â†' neswaur neswi caa nsu
           
1 ev. / necc     swiÉ£ur swiÉ£ caad sweÉ£
3 mv. m. / nitni     swinur swin caad swen
3 mv. v. / nitenti     swintur swint caad swent
           
2 ev. / cek / cem     tswid â†' teswidur teswid caa teswed
2 mv. m. / kenniw     tswim â†' teswimur teswim caa teswem
2 mv. v. / kennint     tswimt â†' teswimt        ur teswimt caa teswemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     isessur isess caad isess
3 ev. v. / nettat     tsessur tsess caa tsess
1 mv. / neccin     nsessur nsess caa nsess
           
1 ev. / necc     sseÉ£ â†' esseÉ£ur esseÉ£ caad esseÉ£
3 mv. m. / nitni     ssen â†' essenur essen caad essen
3 mv. v. / nitenti     ssent â†' essentur essent caad essent
           
2 ev. / cek / cem     tssed â†' tessedur tessed caa tessed
2 mv. m. / kenniw     tssem â†' tessem ur tessem caa tessem
2 mv. v. / kennint     tssemt â†' tessemt         ur tessemt caa tessemt

#98
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 16/05/2020 om 16:48:19
truḥ = zij is gegaan â†' 3 ev. v. voltooide tijd van het werkwoord ruḥ = gaan


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.ruḥ!ur ttraḥ ca!
imp. mv. m.     ruḥt â†' ruḥet!ur ttraḥet ca!
imp. mv. v.             ruḥmt â†' ruḥemt!         ur ttraḥemt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iruḥur iruḥ caad iraḥ
3 ev. v. / nettat     truḥur truḥ caa traḥ
1 mv. / neccin     nruḥur nruḥ caa nraḥ
           
1 ev. / necc     ruḥɣ â†' ruḥeÉ£ur ruḥeÉ£ caad raḥeÉ£
3 mv. m. / nitni     ruḥn â†' ruḥenur ruḥen caad raḥen
3 mv. v. / nitenti     ruḥnt â†' ruḥentur ruḥent caad raḥent
           
2 ev. / cek / cem     truḥd â†' truḥedur truḥed caa traḥed
2 mv. m. / kenniw     truḥm â†' truḥemur truḥem caa traḥem
2 mv. v. / kennint     truḥmt â†' truḥemt        ur truḥemt caa traḥemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittraḥur ittriḥ caad ittraḥ
3 ev. v. / nettat     ttraḥur ttriḥ caa ttraḥ
1 mv. / neccin     nttraḥur nttriḥ caa nttraḥ
           
1 ev. / necc     ttraḥɣ â†' ttraḥeÉ£ur ttriḥeÉ£ caad ttraḥeÉ£
3 mv. m. / nitni     ttraḥn â†' ttraḥenur ttriḥen caad ttraḥen
3 mv. v. / nitenti     ttraḥnt â†' ttraḥentur ttriḥent caad ttraḥent
           
2 ev. / cek / cem     ttraḥd â†' ttraḥedur ttriḥed caa ttraḥed
2 mv. m. / kenniw     ttraḥm â†' ttraḥem ur ttriḥem caa ttraḥem
2 mv. v. / kennint     ttraḥmt â†' ttraḥemt         ur ttriḥemt caa ttraḥemt

#99
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 15/05/2020 om 18:00:48
raja = wacht â†' imp. ev. gebiedende wijs van het werkwoord raja = wachten


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.raja!ur ttraja ca!
imp. mv. m.     rajat!ur ttrajat ca!
imp. mv. v.             rajamt         ur ttrajamt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     irajaur iriji caad iraja
3 ev. v. / nettat     trajaur triji caa traja
1 mv. / neccin     nrajaur nriji caa nraja
           
1 ev. / necc     rajiÉ£ur rijiÉ£ caad rajiÉ£
3 mv. m. / nitni     rajanur rijin caad rajan
3 mv. v. / nitenti     rajantur rijint caad rajant
           
2 ev. / cek / cem     trajidur trijid caa trajid
2 mv. m. / kenniw     trajam ur trijim caa trajam
2 mv. v. / kennint     trajamt        ur trijimt caa trajamt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittrajaur ittriji caad ittraja
3 ev. v. / nettat     ttrajaur ttriji caa ttraja
1 mv. / neccin     nttrajaur nttriji caa nttraja
           
1 ev. / necc     ttrajiÉ£ur ttrijiÉ£ caad ttrajiÉ£
3 mv. m. / nitni     ttrajanur ttrijin caad ttrajan
3 mv. v. / nitenti     ttrajantur ttrijint caad rajant
           
2 ev. / cek / cem     ttrajidur ttrijid caa ttrajid
2 mv. m. / kenniw     ttrajam ur ttrijim caa ttrajam
2 mv. v. / kennint     ttrajamt        ur ttrijimt caa ttrajamt

#100
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 14/05/2020 om 17:25:36
iskar = hij is dronken geworden â†' 3 ev. m. voltooide tijd van het werkwoord skar / scar = dronken worden


gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.skar â†' scar!ur seccar ca!
imp. mv. m.     skart â†' scart!ur seccart ca!
imp. mv. v.             skarmt â†' scarmt!         ur seccarmt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     iscar â†' yescarur iscar caad iscar
3 ev. v. / nettat     tscar â†' tescarur tescar caa tescar
1 mv. / neccin     nscar â†' nescarur nescar caa nescar
           
1 ev. / necc     scarÉ£ur scarÉ£ caad scarÉ£
3 mv. m. / nitni     scarnur scarn caad scarn
3 mv. v. / nitenti     scarntur scarnt caad scarnt
           
2 ev. / cek / cem     tscard â†' tescardur tescard caa tescard
2 mv. m. / kenniw     tscarm â†' tescarmur tescarm caa tescarm
2 mv. v. / kennint     tscamt â†' tescarmt        ur tescarmt caa tescarmt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     isccar â†' iseccarur iseccar caad iseccar
3 ev. v. / nettat     tsccar â†' tseccarur tseccar caa tseccar
1 mv. / neccin     nsccar â†' nseccarur nseccar caa nseccar
           
1 ev. / necc     sccarÉ£  â†' seccarÉ£ur seccarÉ£ caad seccarÉ£
3 mv. m. / nitni     sccarn â†' seccarntur seccarn caad seccarn
3 mv. v. / nitenti     sccarnt â†' seccarntur seccarnt caad seccarnt
           
2 ev. / cek / cem     tsccard â†' tseccardur tseccard caa tseccard
2 mv. m. / kenniw     tsccarm â†' tseccarmur tseccarm caa tseccarm
2 mv. v. / kennint     tsccarmt â†' tseccarmt        ur tseccarmt caa tseccarmt